Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  234/V

Business name: 
Zlieváreň SEZ Krompachy akciová spoločnosť
  (from: 04/28/1992)
Registered seat: 
Hornadská 1
Krompachy 053 42
  (from: 04/28/1992)
Identification number (IČO): 
31 651 283
  (from: 04/28/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/28/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/28/1992)
Objects of the company: 
vývoj, výroba a predaj výrobkov strojárenskej metalurgie
  (from: 04/28/1992)
výroba, opravy modelových zariadení
  (from: 04/28/1992)
výroba a predaj výrobkov z dreva
  (from: 04/28/1992)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi-hutnícka a zlievárenská suť, trosky z kuplovní, prach z filtrov s obsahom železných kovov, upotrebená formovacia zmes s prírodným spojivom, zvyšky abrazívnych hmot, prach s obsahom železa, odpadový bitumenový koks
  (from: 08/21/1995)
cestná nákladná doprava
  (from: 01/17/2002)
výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
  (from: 07/30/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/28/1993)
Ing. Peter Tomaško - člen
Kukučínova 14
Spišské Vlachy 053 61
From: 06/15/2018
  (from: 07/13/2018)
Ing. Milan Fecko - predseda
Šafárikova 5945/32
Prešov 080 01
From: 06/15/2018
  (from: 07/13/2018)
Ing. Ján Biľ - podpredseda
Júliusa Barča Ivana 777/9
Krompachy 053 42
From: 06/15/2018
  (from: 07/13/2018)
Ing. Ján Biľ - člen
Lorencova 10
Krompachy
  (from: 06/28/1993 until: 08/02/1998)
Ing. Ján Biľ - člen
Lorencova 10
Krompachy
  (from: 08/03/1998 until: 11/11/2002)
Ing. Ján Biľ - podpredseda
Lorencova 10
Krompachy
  (from: 04/28/1992 until: 06/27/1993)
Ing. Ján Biľ - podpredseda
Júliusa Barča Ivana 9
Krompachy 053 42
From: 06/03/2008
  (from: 07/25/2008 until: 07/29/2013)
Ing. Ján Biľ - podpredseda
Júliusa Barča Ivana 9
Krompachy 053 42
From: 06/03/2008 Until: 06/26/2013
  (from: 07/30/2013 until: 07/29/2013)
Ing. Ján Biľ - podpredseda
Júliusa Barča Ivana 9
Krompachy 053 42
From: 06/26/2013
  (from: 07/30/2013 until: 07/12/2018)
Ing. Ján Biľ - podpredseda
Júliusa Barča Ivana 9
Krompachy 053 42
From: 06/26/2013 Until: 06/15/2018
  (from: 07/13/2018 until: 07/12/2018)
Ing. Ján Biľ - podpredseda
Lorencova 10
Krompachy
  (from: 11/12/2002 until: 12/19/2005)
Ing. Ján Biľ - podpredseda
Lorencova 10
Krompachy 053 42
From: 06/02/2003
  (from: 12/20/2005 until: 07/24/2008)
Ing. Ján Biľ - podpredseda
Lorencova 10
Krompachy 053 42
From: 06/02/2003 Until: 06/03/2008
  (from: 07/25/2008 until: 07/24/2008)
Ing. Pavol Čarnoký - člen
569
Kluknava
  (from: 04/28/1992 until: 06/27/1993)
Ing. Marián Fecko - predseda predstavenstva
Šafárikova 32
Prešov
  (from: 04/28/1992 until: 06/27/1993)
Ing. Milan Fecko - predseda
Šafárikova 32
Prešov
  (from: 06/28/1993 until: 08/02/1998)
Ing. Milan Fecko - predseda
Šafárikova 32
Prešov
  (from: 08/03/1998 until: 12/19/2005)
Ing. Milan Fecko - predseda
Šafárikova 32
Prešov 080 01
From: 06/02/2003
  (from: 12/20/2005 until: 07/24/2008)
Ing. Milan Fecko - predseda
Šafárikova 32
Prešov 080 01
From: 06/02/2003 Until: 06/03/2008
  (from: 07/25/2008 until: 07/24/2008)
Ing. Milan Fecko - predseda
Šafárikova 32
Prešov 080 01
From: 06/03/2008
  (from: 07/25/2008 until: 07/29/2013)
Ing. Milan Fecko - predseda
Šafárikova 32
Prešov 080 01
From: 06/03/2008 Until: 06/26/2013
  (from: 07/30/2013 until: 07/29/2013)
Ing. Milan Fecko - predseda
Šafárikova 32
Prešov 080 01
From: 06/26/2013
  (from: 07/30/2013 until: 07/12/2018)
Ing. Milan Fecko - predseda
Šafárikova 32
Prešov 080 01
From: 06/26/2013 Until: 06/15/2018
  (from: 07/13/2018 until: 07/12/2018)
Ing. Imrich Smaržík - člen
Lorencova 10
Krompachy
  (from: 06/28/1993 until: 08/02/1998)
Ing. Imrich Smaržík - člen
Štúrova 8
Krompachy
  (from: 08/03/1998 until: 12/19/2005)
Ing. Imrich Smaržík - člen
Štúrova 8
Krompachy 053 42
From: 06/02/2003
  (from: 12/20/2005 until: 06/28/2006)
Ing. Imrich Smaržík - člen
Štúrova 8
Krompachy 053 42
From: 06/02/2003 Until: 06/12/2006
  (from: 06/29/2006 until: 06/28/2006)
Ing. Peter Tomaško - člen
Kukučínova 14
Spišské Vlachy
  (from: 06/28/1993 until: 08/02/1998)
Ing. Peter Tomaško - člen
Kukučínova 14
Spišské Vlachy
  (from: 08/03/1998 until: 12/19/2005)
Ing. Peter Tomaško - člen
Kukučínova 14
Spišské Vlachy 053 61
From: 06/02/2003
  (from: 12/20/2005 until: 07/24/2008)
Ing. Peter Tomaško - člen
Kukučínova 14
Spišské Vlachy 053 61
From: 06/02/2003 Until: 06/03/2008
  (from: 07/25/2008 until: 07/24/2008)
Ing. Peter Tomaško - člen
Kukučínova 14
Spišské Vlachy 053 61
From: 06/03/2008
  (from: 07/25/2008 until: 07/29/2013)
Ing. Peter Tomaško - člen
Kukučínova 14
Spišské Vlachy 053 61
From: 06/03/2008 Until: 06/26/2013
  (from: 07/30/2013 until: 07/29/2013)
Ing. Peter Tomaško - člen
Kukučínova 14
Spišské Vlachy 053 61
From: 06/26/2013
  (from: 07/30/2013 until: 07/12/2018)
Ing. Peter Tomaško - člen
Kukučínova 14
Spišské Vlachy 053 61
From: 06/26/2013 Until: 06/15/2018
  (from: 07/13/2018 until: 07/12/2018)
Ing. Dušan Török - člen
Poštova 5
Krompachy
  (from: 06/28/1993 until: 08/02/1998)
Ing. Dušan Török - člen
Poštová 5
Krompachy
  (from: 08/03/1998 until: 12/19/2005)
Ing. Dušan Török - člen
Poštová 5
Krompachy 053 42
From: 06/02/2003
  (from: 12/20/2005 until: 06/28/2006)
Ing. Dušan Török - člen
Poštová 5
Krompachy 053 42
From: 06/02/2003 Until: 06/12/2006
  (from: 06/29/2006 until: 06/28/2006)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripoji svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/28/1993)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripoji svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/28/1992 until: 06/27/1993)
Capital: 
519 826 EUR Paid up: 519 826 EUR
  (from: 07/10/2019)
507 441,91 EUR Paid up: 507 441,91 EUR
  (from: 02/28/2009 until: 07/09/2019)
15 289 000 Sk Paid up: 15 289 000 Sk
  (from: 12/20/2005 until: 02/27/2009)
11 295 000 Sk
  (from: 04/28/1992 until: 06/27/1993)
Shares: 
Number of shares: 15289
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 34 EUR
  (from: 07/10/2019)
Number of shares: 15289
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 02/28/2009 until: 07/09/2019)
Number of shares: 15289
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/21/2006 until: 02/27/2009)
Number of shares: 15289
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/21/1995 until: 02/20/2006)
Number of shares: 7153
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/28/1993 until: 08/20/1995)
Number of shares: 8136
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/28/1993 until: 08/20/1995)
Number of shares: 5196
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/28/1992 until: 06/27/1993)
Number of shares: 6099
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/28/1992 until: 06/27/1993)
Supervisory board: 
Emil Košč - člen
Mlynská 3
Krompachy 053 42
From: 06/02/2003
  (from: 12/20/2005)
Tomáš Biľ
Júliusa Barča Ivana 777/9
Krompachy 053 42
From: 06/15/2018
  (from: 07/13/2018)
Ing. Daniel Fecko , PhD.
Sadovnícka 412/1A
Košice - mestská časť Poľov 040 15
From: 06/11/2019
  (from: 07/22/2021)
Tomáš Biľ - člen
Júliusa Barča Ivana 9
Krompachy 053 42
From: 06/26/2013
  (from: 07/30/2013 until: 07/12/2018)
Tomáš Biľ - člen
Júliusa Barča Ivana 9
Krompachy 053 42
From: 06/26/2013 Until: 06/15/2018
  (from: 07/13/2018 until: 07/12/2018)
Ing. Pavol Čarnoký - člen
569
Kluknava
  (from: 06/28/1993 until: 08/02/1998)
Peter Fabišík - člen
Lorencova 10
Krompachy
  (from: 08/03/1998 until: 12/19/2005)
Peter Fabišík - člen
Lorencova 10
Krompachy 053 42
From: 06/02/2003
  (from: 12/20/2005 until: 07/09/2019)
Peter Fabišík - člen
Lorencova 10
Krompachy 053 42
From: 06/02/2003 Until: 06/11/2019
  (from: 07/10/2019 until: 07/09/2019)
Emil Košč - člen
Mlynská 3
Krompachy
  (from: 06/28/1993 until: 08/02/1998)
Emil Košč - člen
Mlynská 3
Krompachy
  (from: 08/03/1998 until: 12/19/2005)
Ing. Imrich Lovás - predseda
141
Kluknava
  (from: 04/28/1992 until: 06/27/1993)
Jozef Melega - podpredseda
Lorencova 10
Krompachy
  (from: 04/28/1992 until: 06/27/1993)
Jozef Melega - predseda
Lorencova 10
Krompachy
  (from: 06/28/1993 until: 08/02/1998)
Jozef Melega - člen
Lorencova 10
Krompachy
  (from: 08/03/1998 until: 12/19/2005)
Jozef Melega - člen
Lorencova 10
Krompachy 053 42
From: 06/02/2003
  (from: 12/20/2005 until: 07/24/2008)
Jozef Melega - člen
Lorencova 10
Krompachy 053 42
From: 06/02/2003 Until: 06/03/2008
  (from: 07/25/2008 until: 07/24/2008)
Jozef Melega - člen
Lorencova 10
Krompachy 053 42
From: 06/03/2008
  (from: 07/25/2008 until: 07/29/2013)
Jozef Melega - člen
Lorencova 10
Krompachy 053 42
From: 06/03/2008 Until: 06/26/2013
  (from: 07/30/2013 until: 07/29/2013)
Ing. Imrich Smaržík
Štúrova 8
Krompachy 053 42
From: 06/12/2006
  (from: 06/29/2006 until: 07/24/2008)
Ing. Imrich Smaržík
Štúrova 8
Krompachy 053 42
From: 06/12/2006 Until: 06/03/2008
  (from: 07/25/2008 until: 07/24/2008)
Ing. Imrich Smaržík
Štúrova 8/45
Krompachy 053 42
From: 06/15/2018
  (from: 07/13/2018 until: 07/09/2019)
Ing. Imrich Smaržík
Štúrova 8/45
Krompachy 053 42
From: 06/15/2018 Until: 06/11/2019
  (from: 07/10/2019 until: 07/09/2019)
Ing. Imrich Smaržík - predseda
Štúrova 8/45
Krompachy 053 42
From: 06/03/2008
  (from: 07/25/2008 until: 07/29/2013)
Ing. Imrich Smaržík - predseda
Štúrova 8/45
Krompachy 053 42
From: 06/03/2008 Until: 06/26/2013
  (from: 07/30/2013 until: 07/29/2013)
Ing. Imrich Smaržík - predseda
Štúrova 8/45
Krompachy 053 42
From: 06/26/2013
  (from: 07/30/2013 until: 07/12/2018)
Ing. Imrich Smaržík - predseda
Štúrova 8/45
Krompachy 053 42
From: 06/26/2013 Until: 06/15/2018
  (from: 07/13/2018 until: 07/12/2018)
Ing. Mária Tomašová - člen
Cintorínska 22
Krompachy
  (from: 04/28/1992 until: 06/27/1993)
Ing. Dušan Török
Poštová 1052/5
Krompachy 053 42
From: 06/15/2018
  (from: 07/13/2018 until: 07/09/2019)
Ing. Dušan Török
Poštová 1052/5
Krompachy 053 42
From: 06/15/2018 Until: 06/11/2019
  (from: 07/10/2019 until: 07/09/2019)
Ing. Dušan Török
Poštová 5
Krompachy 053 42
From: 06/12/2006
  (from: 06/29/2006 until: 07/24/2008)
Ing. Dušan Török
Poštová 5
Krompachy 053 42
From: 06/12/2006 Until: 06/03/2008
  (from: 07/25/2008 until: 07/24/2008)
Ing. Dušan Török - člen
Poštová 5
Krompachy 053 42
From: 06/03/2008
  (from: 07/25/2008 until: 07/29/2013)
Ing. Dušan Török - člen
Poštová 5
Krompachy 053 42
From: 06/03/2008 Until: 06/26/2013
  (from: 07/30/2013 until: 07/29/2013)
Ing. Dušan Török - člen
Poštová 5
Krompachy 053 42
From: 06/26/2013
  (from: 07/30/2013 until: 07/12/2018)
Ing. Dušan Török - člen
Poštová 5
Krompachy 053 42
From: 06/26/2013 Until: 06/15/2018
  (from: 07/13/2018 until: 07/12/2018)
Ing. Daniel Fecko , PhD.
Jelšová 2774/22
Košice - mestská časť Vyšné Opátske 040 22
From: 06/11/2019
  (from: 07/10/2019 until: 07/21/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo Fondom národného majetku SR podľa zák.č. 92/91 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v súlade s § 154 a nasl. ust. zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 04/28/1992)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 29.5.1995.
  (from: 08/21/1995)
Zápisnica z VZ zo dňa 8.7.1998.
  (from: 08/03/1998)
Zmena stanov zo dňa 18.6.2001.
  (from: 01/17/2002)
Zmena stanov a.s. zo dňa 10.6.2002.
  (from: 11/12/2002)
Date of updating data in databases:  02/08/2023
Date of extract :  02/09/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person