Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  29303/V

Business name: 
Agromajer HOK s.r.o.
  (from: 02/21/2012)
Registered seat: 
502
Chrasť nad Hornádom 053 63
  (from: 02/21/2012)
Identification number (IČO): 
47 237 759
  (from: 02/21/2012)
Date of entry: 
02/21/2012
  (from: 02/21/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/21/2012)
Objects of the company: 
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 02/21/2012)
chov hospodárskych zvierat
  (from: 02/21/2012)
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 02/15/2017)
Chov vybraných druhov zvierat
  (from: 02/15/2017)
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (from: 02/15/2017)
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 02/15/2017)
Poskytovanie služieb v rybárstve
  (from: 02/15/2017)
Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
  (from: 02/15/2017)
Kopanie studní
  (from: 02/15/2017)
Údenárska výroba
  (from: 02/15/2017)
Spracovanie a konzervovanie zemiakov, ovocia a zeleniny
  (from: 02/15/2017)
Výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov
  (from: 02/15/2017)
Výroba mlynských výrobkov
  (from: 02/15/2017)
Výroba a spracovanie cukru
  (from: 02/15/2017)
Výroba kakaa a výrobkov z kakaa
  (from: 02/15/2017)
Výroba chuťových prísad a korenín
  (from: 02/15/2017)
Spracovanie a úprava čaju a kávy
  (from: 02/15/2017)
Spracovanie prírodného medu
  (from: 02/15/2017)
Výroba nápojov
  (from: 02/15/2017)
Výroba kŕmnych zmesí
  (from: 02/15/2017)
Textilná výroba
  (from: 02/15/2017)
Odevná výroba
  (from: 02/15/2017)
Spracovanie kože
  (from: 02/15/2017)
Výroba kožených a kožušinových výrobkov
  (from: 02/15/2017)
Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi
  (from: 02/15/2017)
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (from: 02/15/2017)
Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
  (from: 02/15/2017)
Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva
  (from: 02/15/2017)
Výroba výrobkov zo slamy, šúpolia, prútia, korku
  (from: 02/15/2017)
Výroba celulózy a papiera
  (from: 02/15/2017)
Výroba výrobkov z papiera
  (from: 02/15/2017)
Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
  (from: 02/15/2017)
Výroba organických chemikálií
  (from: 02/15/2017)
Výroba mydla, pracích prostriedkov a éterických olejovm čistiacich, leštiacich, parfumérskych a toaletných prípravkov
  (from: 02/15/2017)
Výroba lepidiel a želatíny
  (from: 02/15/2017)
Výroba fotochemického materiálu a nenahraných nosičov záznamov
  (from: 02/15/2017)
Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
  (from: 02/15/2017)
Výroba nekovových minerálnych prvkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
  (from: 02/15/2017)
Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
  (from: 02/15/2017)
Keramická výroba
  (from: 02/15/2017)
Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 02/15/2017)
Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
  (from: 02/15/2017)
Výroba a hutnícke spracovanie kovov
  (from: 02/15/2017)
Výroba radiátorov a kotlov ústredného kúrenia, pecí a horákov
  (from: 02/15/2017)
Výroba chladiacich, ventilačných a filtračných zariadení
  (from: 02/15/2017)
Výroba strojov pre hospodárske odvetvia
  (from: 02/15/2017)
Výroba strojov a prístrojov pre domácnosť
  (from: 02/15/2017)
Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
  (from: 02/15/2017)
Výroba hračiek a hier
  (from: 02/15/2017)
Výroba bižutérie a suvenírov
  (from: 02/15/2017)
Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia
  (from: 02/15/2017)
Výroba sviečok
  (from: 02/15/2017)
Výroba a montáž tieniacej techniky
  (from: 02/15/2017)
Čistenie kanalizačných systémov
  (from: 02/15/2017)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 02/15/2017)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 02/15/2017)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 02/15/2017)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 02/15/2017)
Stavebné cenárstvo
  (from: 02/15/2017)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 02/15/2017)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 02/15/2017)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 02/15/2017)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 02/15/2017)
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (from: 02/15/2017)
Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
  (from: 02/15/2017)
Oprava obuvi, brašnárskeho a sedlárskeho tovaru
  (from: 02/15/2017)
Oprava kožených a kožušinových výrobkov
  (from: 02/15/2017)
Nákladná cestná doprava vykonávaní vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 02/15/2017)
Sťahovacie služby
  (from: 02/15/2017)
Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
  (from: 02/15/2017)
Kuriérske služby
  (from: 02/15/2017)
Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
  (from: 02/15/2017)
Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
  (from: 02/15/2017)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 02/15/2017)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 02/15/2017)
Prevádzkovanie výdajne stravy
  (from: 02/15/2017)
Výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie)
  (from: 02/15/2017)
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (from: 02/15/2017)
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 02/15/2017)
Počítačové služby
  (from: 02/15/2017)
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 02/15/2017)
Vydavateľská činnosť
  (from: 02/15/2017)
Finančný leasing
  (from: 02/15/2017)
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 02/15/2017)
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 02/15/2017)
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 02/15/2017)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 02/15/2017)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 02/15/2017)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 02/15/2017)
Administratívne služby
  (from: 02/15/2017)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 02/15/2017)
Vedenie účtovníctva
  (from: 02/15/2017)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 02/15/2017)
Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie
  (from: 02/15/2017)
Poskytovanie sociálnych služieb
  (from: 02/15/2017)
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 02/15/2017)
Prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 02/15/2017)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 02/15/2017)
Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
  (from: 02/15/2017)
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 02/15/2017)
Služby súvisiace so skrášľovaním tela
  (from: 02/15/2017)
Reklamné a marketingové služby
  (from: 02/15/2017)
Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť
  (from: 02/15/2017)
Prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 02/15/2017)
Fotografické služby
  (from: 02/15/2017)
Donášková služba
  (from: 02/15/2017)
Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek
  (from: 02/15/2017)
Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 02/15/2017)
Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
  (from: 02/15/2017)
Oprava a kontrola požiarnych hydrantov
  (from: 02/15/2017)
Služby požičovní
  (from: 02/15/2017)
Partners: 
Marián Melega
Chrasť nad Hornádom 108
Chrasť nad Hornádom 053 63
Slovak Republic
  (from: 04/02/2019)
Contribution of each member: 
Marián Melega
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 04/02/2019)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/21/2012)
Marián Melega
Chrasť nad Hornádom 108
Chrasť nad Hornádom 053 63
From: 03/12/2019
  (from: 04/02/2019)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná za spoločnosť samostatne vo všetkých veciach, o ktorých nerozhoduje valné zhromaždenie a je štatutárnym orgánom spoločnosti. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis
  (from: 02/21/2012)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 02/21/2012)
Date of updating data in databases:  02/08/2023
Date of extract :  02/09/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person