Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  240/V

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
COLAS Slovakia, a.s.
  (from: 06/05/2019)
Registered seat: 
Orešianska 3168/7
Trnava 917 01
  (from: 06/08/2021)
Identification number (IČO): 
31 651 402
  (from: 04/29/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/29/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/29/1992)
Objects of the company: 
sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
  (from: 05/25/1993)
defektoskopia
  (from: 05/25/1993)
výroba stavebných prefabrikátov a betónových zmesí
  (from: 05/25/1993)
poradenská činnosť vo výstavbe
  (from: 05/25/1993)
inžinierska činnosť vo výstavbe
  (from: 05/25/1993)
vŕtanie, brúsenie a búranie betónu
  (from: 05/25/1993)
fyzikálne mechanické skúšky stavebných hmôt a stavebných konštrukcií
  (from: 07/18/1995)
prenájom nehnuteľností
  (from: 07/15/1996)
vykonávanie geodetických a kartografických prác
  (from: 06/10/1998)
prevádzkovanie dráhy
  (from: 06/10/1998)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (from: 10/21/1998)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 12/13/2001)
výroba obaľovaných živičných zmesí
  (from: 12/13/2001)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a žušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
  (from: 03/30/2004)
nedeštruktívne skúšanie dráhových oceľových mostných konštrukcií
  (from: 03/30/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 01/01/2015)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 09/21/2017)
opracovanie drevenej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (from: 02/03/2020)
výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 02/03/2020)
vedenie účtovníctva
  (from: 02/03/2020)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 02/03/2020)
administratívne služby
  (from: 02/03/2020)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 02/03/2020)
vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
  (from: 02/03/2020)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb - stavebná časť
  (from: 02/03/2020)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/05/1994)
Ing. Martin Papala - Member of the Board of Directors
Ďurčiná 219
Ďurčiná 015 01
From: 09/24/2020
  (from: 10/08/2020)
Przemyslaw Wojciech Janiszewski - Chairman of the Board of Directors
Chrzanów Maly 20D
Chrzanów Maly 058 25
Poľská republika
From: 12/01/2020
  (from: 01/26/2021)
Ing. Jaroslav Mikuš - Member of the Board of Directors
residence in the Slovak Republic :
Cigeľ 45
Cigeľ 971 01
From: 04/10/2021
  (from: 05/04/2021)
Acting in the name of the company: 
Za akciovú spoločnosť konajú ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripoja svoje podpisy.
  (from: 05/04/2021)
Capital: 
88 219 725 EUR Paid up: 88 219 725 EUR
  (from: 06/05/2019)
Shares: 
Number of shares: 13890
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 EUR
  (from: 08/14/2018)
Number of shares: 2659435
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33 EUR
  (from: 06/05/2019)
Supervisory board: 
Matúš Beták
Krivosúd-Bodovka 127
Krivosúd-Bodovka 913 11
From: 04/01/2021
  (from: 05/04/2021)
Jean Renaud Roussel
Rue de Saint Quentin 31
Dunkerque 591 40
Francúzska republika
From: 05/21/2018
  (from: 06/01/2018)
Pierre Majoral
Avenue Winston Churchill 42
Uccle 1180
Belgické kráľovstvo
From: 04/02/2021
  (from: 05/04/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou Fondu národného majetku SR zo dňa 8.4.1992 podľa § 28 ods.l zák.č. 92/ /91 Zb. a § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 04/29/1992)
Zmeny stanov schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 7.12.1992.
  (from: 05/25/1993)
Zmeny stanov schválené dňa 22.6.1993 osvedčené notárskou zápisnicou č. N 54/93, Nz 53/93 zo dňa 22.6.1993 spísanou JUDr. Evou Pršebice, notárkou v Košiciach.
  (from: 10/13/1993)
Na základe zlúčenia so zrušenou organizáciou PIS, spol. s r.o. so sídlom v Košiciach, Letná 45 preberá akciová spoločnosť dňom 1.1.1994 všetok majetok, práva a záväzky tejto spoločnosti zrušenej bez likvidácie.
  (from: 12/31/1993)
Zápisnica z 2. riadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.4.1994, zápisnica č. 8 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 22.9.1994, príkaz generálneho riaditeľa č. 2/94 o zrušení odštepného závodu 07 zo dňa 29.9.1994.
  (from: 12/05/1994)
Zmeny v zápise vykonané na základe právoplatného rozsudku Krajského súdu v Košiciach č. 13 Cb 8981/94-124 zo dňa 2.6.1995.
  (from: 07/24/1995)
Príkaz generálneho riaditeľa č. 7/96 o zmene obchodného mena akciovej spoločnosti zo dňa 11.7.1996.
  (from: 10/24/1996)
Zápisnica z MVZ zo dňa 17.12.1997.
  (from: 02/06/1998)
Rozhodnutie č. 9/6/99 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 27. 5. 1999 o zrušení odštepných závodov.
  (from: 06/17/1999)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 9. 4. 1998. Zápisnica z MVZ zo dňa 14. 7. 1999. Zápisnica z rokovania DR zo dňa 14. 7. 1999.
  (from: 07/10/2000)
Zmena stanov a.s. schválená MVZ spoločnosti dňa 4. 11. 2000.
  (from: 12/05/2000)
Zápisnica z MVZ spoločnosti zo dňa 15.1.2001.
  (from: 02/09/2001)
Zmena stanov zo dňa 29. 6. 2000.
  (from: 11/22/2001)
Zápisnica z Mimoriadneho valného zhromaždenia a.s. zo dňa 7.12.2001 o zmene stanov a.s.
  (from: 12/13/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia o zmene stanov akciovej spoločnosti zo dňa 15. 3. 2002.
  (from: 05/07/2002)
Zápisnica z priebehu riadneho valného zhromaždenia osvedčené v notárskej zápisnici č. N 719/02, Nz 709/02 zo dňa 26.7.2002.
  (from: 08/05/2002)
Zmena stanov a.s. zo dňa 21.7.2003.
  (from: 03/30/2004)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 02/03/2020)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6
Nitra 949 78
  (from: 02/03/2020)
Date of updating data in databases:  11/27/2023
Date of extract :  11/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person