Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  240/V

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
COLAS Slovakia, a.s.
  (from: 06/05/2019)
Inžinierske stavby, a. s.
  (from: 12/10/1996 until: 06/04/2019)
Inžinierske stavby, a.s.
  (from: 07/15/1996 until: 12/09/1996)
Inžinierske stavby a.s. Košice
  (from: 04/29/1992 until: 07/14/1996)
Registered seat: 
Orešianska 3168/7
Trnava 917 01
  (from: 06/08/2021)
Orešianska 3168/7
Trnava 917 07
  (from: 05/04/2021 until: 06/07/2021)
Priemyselná 6
Košice 042 45
  (from: 01/01/2015 until: 05/03/2021)
Priemyselná 7
Košice 042 45
  (from: 12/10/1996 until: 12/31/2014)
Priemyselná č. 7
Košice 042 45
  (from: 04/29/1992 until: 12/09/1996)
Identification number (IČO): 
31 651 402
  (from: 04/29/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/29/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/29/1992)
Objects of the company: 
sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
  (from: 05/25/1993)
defektoskopia
  (from: 05/25/1993)
výroba stavebných prefabrikátov a betónových zmesí
  (from: 05/25/1993)
poradenská činnosť vo výstavbe
  (from: 05/25/1993)
inžinierska činnosť vo výstavbe
  (from: 05/25/1993)
vŕtanie, brúsenie a búranie betónu
  (from: 05/25/1993)
fyzikálne mechanické skúšky stavebných hmôt a stavebných konštrukcií
  (from: 07/18/1995)
prenájom nehnuteľností
  (from: 07/15/1996)
vykonávanie geodetických a kartografických prác
  (from: 06/10/1998)
prevádzkovanie dráhy
  (from: 06/10/1998)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (from: 10/21/1998)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 12/13/2001)
výroba obaľovaných živičných zmesí
  (from: 12/13/2001)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a žušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
  (from: 03/30/2004)
nedeštruktívne skúšanie dráhových oceľových mostných konštrukcií
  (from: 03/30/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 01/01/2015)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 09/21/2017)
opracovanie drevenej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (from: 02/03/2020)
výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 02/03/2020)
vedenie účtovníctva
  (from: 02/03/2020)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 02/03/2020)
administratívne služby
  (from: 02/03/2020)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 02/03/2020)
vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
  (from: 02/03/2020)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb - stavebná časť
  (from: 02/03/2020)
nepravidelná autobusová doprava
  (from: 03/30/2004 until: 02/02/2020)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
  (from: 08/11/2004 until: 08/23/2016)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 08/11/2005 until: 02/02/2020)
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (from: 08/11/2005 until: 02/02/2020)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 12/13/2001 until: 02/02/2020)
vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
  (from: 12/13/2001 until: 02/02/2020)
výroba drveného kameňa
  (from: 12/13/2001 until: 02/02/2020)
revízie a skušky tlakových nádob
  (from: 12/13/2001 until: 08/23/2016)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 12/13/2001 until: 02/02/2020)
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 05/25/1993 until: 12/12/2001)
cestná nákladná doprava
  (from: 12/13/2001 until: 02/02/2020)
montáž, opravy, revízie vyhradených plynových zariadení
  (from: 12/13/2001 until: 08/23/2016)
masérske služby
  (from: 12/13/2001 until: 02/02/2020)
údržba a prevádzkovanie vodohospodárskych stavieb: údržba ochranných pásiem vodných zdrojov, údržba, opravy a prevádzka vodojemov, údržba, opravy a prevádzka vodovodných rádov, potrubí, vodovodných prípojok, vodomerov, výmena armatúr a vodomerov, údržba, oprava a prevádzka čerpacích a prečerpávacích staníc, odvádzanie odpadových vôd kanalizačnými prípojkami a kanalizačným potrubím, údžba, opravy a prevádzka kanalizačných sietí, údržba, oprava a prevádzka čerpacích a prečerpávacích staníc na kanalizačnej sieti
  (from: 12/13/2001 until: 02/02/2020)
rozvod a dodávka pitnej vody
  (from: 12/13/2001 until: 02/02/2020)
odvádzanie odpadových vôd
  (from: 12/13/2001 until: 02/02/2020)
výroba veľkoobjemových nádrží
  (from: 12/13/2001 until: 02/02/2020)
vykonávanie trhacích prác
  (from: 06/10/1998 until: 02/02/2020)
veľkoobchod s alkoholickými a nealkoholickými nápojmi
  (from: 06/10/1998 until: 03/29/2004)
projektovanie stavieb, pozemné stavby-jednoduché a drobné stavby s výnimkou stavieb na bývanie
  (from: 06/10/1998 until: 08/10/2004)
rozvod a dodávka pitnej vody
  (from: 06/10/1998 until: 12/12/2001)
odvádzanie odpadových vôd
  (from: 06/10/1998 until: 12/12/2001)
revízne skúšky zdvíhacích zariadení
  (from: 05/25/1993 until: 08/10/2004)
revízie a skúšky tlakových nádob
  (from: 05/25/1993 until: 12/12/2001)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 05/25/1993 until: 12/12/2001)
výroba obaľovaných živičných zmesí a drveného kameniva
  (from: 05/25/1993 until: 12/12/2001)
organizovanie kurzov a školení v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 07/15/1996 until: 08/10/2005)
výroba betónu
  (from: 07/15/1996 until: 08/10/2004)
stravovacie služby-pohostinská činnosť
  (from: 07/15/1996 until: 08/10/2005)
bufet
  (from: 07/15/1996 until: 08/10/2004)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (from: 07/15/1996 until: 08/10/2004)
zmenáreň
  (from: 07/15/1996 until: 03/29/2004)
ubytovacie služby
  (from: 07/15/1996 until: 02/02/2020)
zámočníctvo
  (from: 05/25/1993 until: 02/02/2020)
oprava karosérií
  (from: 05/25/1993 until: 08/10/2005)
vykonávanie vodohospodárskych stavieb
  (from: 06/10/1998 until: 12/12/2001)
údržba a prevádzkovanie vodohospodárskych stavieb:
  (from: 06/10/1998 until: 12/12/2001)
údržba ochranných pásiem vodných zdrojov
  (from: 06/10/1998 until: 12/12/2001)
údržba, oprava a prevádzka vodojemov
  (from: 06/10/1998 until: 12/12/2001)
výmena armatúr a vodomerov
  (from: 06/10/1998 until: 12/12/2001)
údržba, oprava a prevádzka kanalizačných sietí
  (from: 06/10/1998 until: 12/12/2001)
údržba, oprava a prevádzka čerpacích a prečerpávacích staníc
  (from: 06/10/1998 until: 12/12/2001)
údržba, oprava a prevádzka vodovodných rádov, potrubí, vodovodných prípojok, vodomerov
  (from: 06/10/1998 until: 12/12/2001)
údržba, oprava a prevádzka čerpacích a prečerpávacích staníc na kanalizačnej sieti
  (from: 06/10/1998 until: 12/12/2001)
odvádzanie odpadových vôd kanalizačnými prípojkami a kanalizačným potrubím
  (from: 06/10/1998 until: 12/12/2001)
výroba veľkoobjemových nádrží
  (from: 06/10/1998 until: 12/12/2001)
požičiavanie dopravných prostriedkov
  (from: 06/10/1998 until: 02/02/2020)
montáž, opravy a revízie plynových zariadení
  (from: 07/15/1996 until: 12/12/2001)
generálne opravy, rekonštrukcie a opravy zdvíhacích zariadení, revízne skúšky zdvíhacích zariadení
  (from: 07/15/1996 until: 08/23/2016)
montáž a opravy nízkotlakových a strednotlakových plynovodov a prípojok, domových plynovodov na zemný plyn
  (from: 07/15/1996 until: 08/23/2016)
montáž, opravy a údržba elektrických zariadení bez obmedzenia napätia a bleskozvodov v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu
  (from: 07/15/1996 until: 02/02/2020)
montáž, opravy a údržba elektrických zariadení VN, NN a bleskozvodov, výroba elektrických rozvádzačov nízkeho napätia vrátane montáže, údržby a opravy elektrických zariadení a bleskozvodov v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu
  (from: 07/15/1996 until: 02/02/2020)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 07/15/1996 until: 03/29/2004)
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom a vyhotovenie programov na zákazku
  (from: 07/15/1996 until: 03/29/2004)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 07/15/1996 until: 03/29/2004)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/15/1996 until: 03/29/2004)
technológia povrchových úprav-výkonávanie protikoróznych úprav
  (from: 07/15/1996 until: 02/02/2020)
prevádzkovanie sauny
  (from: 07/15/1996 until: 02/02/2020)
masárenské služby
  (from: 07/15/1996 until: 12/12/2001)
požičiavanie strojov, mechanizmov a malej mechanizácie
  (from: 05/25/1993 until: 02/02/2020)
veľkoobchod s elektr. strojmi, prístrojmi, strojnými mechanizmami
  (from: 05/25/1993 until: 03/29/2004)
maloobchod s uvedenými tovarmi
  (from: 05/25/1993 until: 03/29/2004)
nákup a predaj automobilov
  (from: 05/25/1993 until: 03/29/2004)
vývoj stavebných technológií, stavebných a strojných konštrukcií
  (from: 05/25/1993 until: 02/02/2020)
informačné služby a komerčné výstavníctvo
  (from: 05/25/1993 until: 02/02/2020)
údržba a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 05/25/1993 until: 02/02/2020)
opravy strojov a mechanizmov
  (from: 05/25/1993 until: 08/10/2004)
nepravidelná cestná nákladná doprava
  (from: 05/25/1993 until: 12/12/2001)
činnosť vykonávaná banským spôsobom pri razení štôlni pretláčaním a štítovaním
  (from: 07/18/1995 until: 02/02/2020)
vzdelávacie stredisko-zváračská škola
  (from: 05/25/1993 until: 08/10/2005)
kovoobrábanie a výroba kovových výrobkov
  (from: 05/25/1993 until: 02/02/2020)
vodoinštalatérstvo
  (from: 05/25/1993 until: 02/02/2020)
revízie, skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob stabilných
  (from: 05/25/1993 until: 08/23/2016)
revízie vyhr. plynových zariadení a tlakových nádob na plyny
  (from: 05/25/1993 until: 08/23/2016)
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
  (from: 05/25/1993 until: 02/02/2020)
montáž, opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 05/25/1993 until: 12/12/2001)
elektroinštalácie
  (from: 05/25/1993 until: 02/02/2020)
revízie elektr. zariadení bez obmedzenia napätia a bleskozvodov tr. B
  (from: 05/25/1993 until: 08/10/2005)
oprava motorových vozidiel a strojov
  (from: 05/25/1993 until: 02/02/2020)
revízie elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov v objektoch tr. B
  (from: 05/25/1993 until: 08/10/2005)
revízie a skúšky tlakových nádob stabilných
  (from: 05/25/1993 until: 08/23/2016)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 05/25/1993 until: 02/02/2020)
revízie rozvodných plynových zariadení bez obmedzenia tlaku
  (from: 05/25/1993 until: 07/14/1996)
dodávky stavebných prác, objektov, stavieb a investičných celkov vo všetkých smeroch výstavby t.j. pozemné, priemyselné a inžinierske staviteľstvo a vodohospodárska výstavba
  (from: 04/29/1992 until: 05/24/1993)
technicko-poradenská, projektová, výskumno-vývojová, sprostredkovateľská ako aj iná činnosť súvisiaca s výstavbou
  (from: 04/29/1992 until: 05/24/1993)
osobná a nákladná doprava
  (from: 04/29/1992 until: 05/24/1993)
ťažba a spracovanie nerastných surovín súvisiacich s výstavbou
  (from: 04/29/1992 until: 05/24/1993)
výroba stavebných hmôt, dielcov, polotovarov a tovarov
  (from: 04/29/1992 until: 05/24/1993)
prevádzkovanie ubytovacích a stravovacích zariadení
  (from: 04/29/1992 until: 05/24/1993)
obchodná činnosť súvisiaca najmä s predajom polotovarov, výrobkov a služieb
  (from: 04/29/1992 until: 05/24/1993)
vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných, bytových a občianskych stavieb, dopravných stavieb
  (from: 05/25/1993 until: 12/12/2001)
stolárstvo
  (from: 05/25/1993 until: 02/02/2020)
klampiarstvo
  (from: 05/25/1993 until: 02/02/2020)
vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
  (from: 05/25/1993 until: 12/12/2001)
podlahárstvo
  (from: 05/25/1993 until: 02/02/2020)
veľkoobchod s priemyselným, spotrebným, železiarskym, stavebným materiálom
  (from: 05/25/1993 until: 02/02/2020)
maloobchod s horeuvedeným tovarom
  (from: 05/25/1993 until: 08/10/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/05/1994)
Managing board
  (from: 10/13/1993 until: 12/04/1994)
Managing board
  (from: 04/29/1992 until: 10/12/1993)
Ing. Martin Papala - Member of the Board of Directors
Ďurčiná 219
Ďurčiná 015 01
From: 09/24/2020
  (from: 10/08/2020)
Ing. Milan Balážik , MBA - člen
Moldavská 19
Košice 040 01
From: 06/01/2018
  (from: 06/01/2018 until: 10/07/2020)
Ing. Milan Balážik , MBA - člen
Moldavská 19
Košice 040 01
From: 06/01/2018 Until: 08/31/2020
  (from: 10/08/2020 until: 10/07/2020)
Ing. Róbert Bartek - člen
Zákvašov č.1522/34
Považská Bystrica
Until: 07/21/2003
  (from: 02/09/2001 until: 03/29/2004)
Alain Michel Boubées - člen
rue Leconte de Lisle 75
St Gilles les bains, La Réunion 974 20
Francúzsko
From: 07/29/2005
  (from: 08/11/2005 until: 07/16/2009)
Alain Michel Boubées - člen
rue Leconte de Lisle 75
St Gilles les bains, La Réunion 974 20
Francúzsko
From: 07/29/2005 Until: 06/18/2009
  (from: 07/17/2009 until: 07/16/2009)
Ing. Jozef Burian - člen
Čínska 8
Košice
  (from: 06/09/1999 until: 07/09/2000)
Serge Cavasino - člen
Jeséniova 6D
Bratislava 831 01
From: 03/06/2012
  (from: 03/15/2012 until: 09/10/2012)
Serge Cavasino - člen
Jeséniova 6D
Bratislava 831 01
From: 03/06/2012 Until: 08/24/2012
  (from: 09/11/2012 until: 09/10/2012)
Mgr. Ivan Centko - člen
Bauerova 34
Košice
  (from: 02/06/1998 until: 07/09/2000)
Rudolf Čížik - predseda
Myslenická 66
Pezinok
  (from: 12/05/2000 until: 02/08/2001)
Nicolas Paul Marc Didier - člen
Murgašova 939/6
Nitra-Čermáň 949 01
From: 06/25/2012
  (from: 07/03/2012 until: 08/06/2015)
Nicolas Paul Marc Didier - člen
Murgašova 939/6
Nitra-Čermáň 949 01
From: 06/25/2012 Until: 07/01/2015
  (from: 08/07/2015 until: 08/06/2015)
Ing. Milan Dolný
Za mostom 7
Košice
From: 07/21/2003
  (from: 03/30/2004 until: 08/10/2004)
Ing. Milan Dolný
Za mostom 7
Košice
From: 07/21/2003 Until: 08/02/2004
  (from: 08/11/2004 until: 08/10/2004)
Gilles Duchatel - člen
Stromová 38/10482
Bratislava-Nové Mesto 831 01
From: 06/30/2011
  (from: 07/09/2011 until: 03/28/2012)
Gilles Duchatel - člen
Stromová 38/10482
Bratislava-Nové Mesto 831 01
From: 06/30/2011 Until: 03/09/2012
  (from: 03/29/2012 until: 03/28/2012)
Ing. Michal Ďurišin - člen
Dargovská 1
Košice
  (from: 07/10/2000 until: 12/04/2000)
Ing. Emil Gajdoš - člen
ul. ČSSP 1788
Rožňava
  (from: 04/29/1992 until: 10/12/1993)
Ing. Pavol Gona - podpredseda
Rovníkova 8
Košice
  (from: 04/29/1992 until: 10/12/1993)
Ing. Jozef Grnáčik - podpredseda
Vígľašská 11
Bratislava
  (from: 07/15/1996 until: 02/05/1998)
Ing. Jozef Grnáčik - podpredseda
Vígľašská 3011
Bratislava
  (from: 12/05/1994 until: 07/14/1996)
Ing. Jaroslav Holiga - člen
Kpt. Nálepku 105
Svit
  (from: 02/06/1998 until: 11/09/1998)
Ing. Jaroslav Holiga - predseda
Kpt. Nálepku 105
Svit
  (from: 11/10/1998 until: 07/09/2000)
Ing. Jaroslav Jarábek - člen
Muránska 2
Košice
  (from: 11/10/1998 until: 03/22/1999)
Ing. Jaroslav Jarábek - člen
Muránska 2
Košice
Until: 07/26/2002
  (from: 12/13/2001 until: 08/04/2002)
Ing. Jaroslav Jarábek - podpredseda
Muránska 2
Košice
  (from: 07/10/2000 until: 12/04/2000)
Ing. Jaroslav Jarábek - podpredseda
Muránska 2
Košice 040 01
From: 07/26/2002
  (from: 08/05/2002 until: 08/10/2004)
Ing. Jaroslav Jarábek - podpredseda
Muránska 2
Košice 040 01
From: 07/26/2002 Until: 08/02/2004
  (from: 08/11/2004 until: 08/10/2004)
Ing. Jaroslav Jarábek - predseda
Muránska 2
Košice 040 01
From: 08/02/2004
  (from: 08/11/2004 until: 08/10/2005)
Ing. Jaroslav Jarábek - predseda
Muránska 2
Košice 040 01
From: 08/02/2004 Until: 07/29/2005
  (from: 08/11/2005 until: 08/10/2005)
Ing. Jaroslav Jarábek - predseda
Muránska 2
Košice 040 01
From: 07/29/2005
  (from: 08/11/2005 until: 12/11/2006)
Ing. Jaroslav Jarábek , MBA - predseda
Muránska 2
Košice 040 01
From: 07/01/2010
  (from: 07/13/2010 until: 11/04/2010)
Ing. Jaroslav Jarábek , MBA - predseda
Muránska 2
Košice 040 01
From: 07/01/2010 Until: 10/14/2010
  (from: 11/05/2010 until: 11/04/2010)
Ing. Jaroslav Jarábek, MBA - predseda
Muránska 2
Košice 040 01
From: 07/29/2005
  (from: 12/12/2006 until: 07/12/2010)
Ing. Jaroslav Jarábek, MBA - predseda
Muránska 2
Košice 040 01
From: 07/29/2005 Until: 07/01/2010
  (from: 07/13/2010 until: 07/12/2010)
Ing. Pavol Kováčik - člen
532
Rosina 013 22
From: 07/26/2002
  (from: 08/05/2002 until: 08/10/2004)
Ing. Pavol Kováčik - člen
532
Rosina 013 22
From: 07/26/2002 Until: 08/02/2004
  (from: 08/11/2004 until: 08/10/2004)
Ing. Pavol Kováčik - člen
532
Rosina 013 22
From: 12/05/2013
  (from: 12/20/2013 until: 03/31/2014)
Ing. Pavol Kováčik - predseda
532
Rosina 013 22
From: 11/04/2010
  (from: 11/25/2010 until: 12/19/2013)
Ing. Pavol Kováčik - predseda
532
Rosina 013 22
From: 11/04/2010 Until: 12/04/2013
  (from: 12/20/2013 until: 12/19/2013)
Ing. Pavol Krajč - člen
Ružová 50
Košice
  (from: 07/15/1996 until: 02/09/1997)
Ing. Pavol Krajč - člen
Ružová 50
Košice
  (from: 02/10/1997 until: 02/05/1998)
Ing. Alfonz Lukančin - člen
Bauerova 28
Košice
  (from: 10/13/1993 until: 12/04/1994)
Ing. Anton Maník - člen
65
Trebejov
  (from: 02/10/1997 until: 03/22/1999)
Ing. Anton Maník - člen
č. 65
Trebejov
  (from: 04/29/1992 until: 07/14/1996)
Ing. Anton Maník - člen
č. 65
Trebejov
  (from: 07/15/1996 until: 02/09/1997)
Ing. Pavol Mertus - člen
Strmý vŕšok 43
Bratislava 841 06
From: 08/02/2004
  (from: 08/11/2004 until: 08/10/2005)
Ing. Pavol Mertus - člen
Strmý vŕšok 43
Bratislava 841 06
From: 08/02/2004 Until: 07/29/2005
  (from: 08/11/2005 until: 08/10/2005)
Ing. Miroslav Mihalus - člen
Romanova 21
Bratislava
  (from: 07/15/1996 until: 02/05/1998)
Ing. František Mocnej - člen
Bratislavská 29
Košice
  (from: 04/29/1992 until: 10/12/1993)
Ing. Vladislav Mucha - predseda
Makarenkova 5
Košice
  (from: 10/13/1993 until: 12/04/1994)
Ing. Vladimír Pačai - člen
Bratislavská 62
Košice
  (from: 12/05/1994 until: 07/14/1996)
Oliver Petrík - člen
Štefánikova 11
Michalovce 071 01
From: 07/26/2002 Until: 07/21/2003
  (from: 08/05/2002 until: 03/29/2004)
Oliver Petrík - podpredseda
Štefánikova 11
Michalovce
Until: 07/26/2002
  (from: 02/09/2001 until: 08/04/2002)
Ing. Eva Pittnerová - člen
Iliašská cesta 62
Banská Bystrica
  (from: 07/10/2000 until: 02/08/2001)
Ing. Vladimír Rajek - člen
Družstevná 19
Modra
Until: 07/26/2002
  (from: 12/05/2000 until: 08/04/2002)
Ing. Alojz Rajnič - člen
Lučenecká 6
Košice
  (from: 02/09/2001 until: 12/12/2001)
Ing. Alojz Rajnič - predseda
Lučenecká 6
Košice
  (from: 07/10/2000 until: 12/04/2000)
Ing. Miroslav Remeta - podpredseda
Vihorlatská 3
Prešov
  (from: 12/05/2000 until: 02/08/2001)
Ing. Miroslav Remeta - predseda
Vihorlatská 3
Prešov
  (from: 02/09/2001 until: 08/10/2004)
Ing. Miroslav Remeta - predseda
Vihorlatská 3
Prešov
Until: 08/02/2004
  (from: 08/11/2004 until: 08/10/2004)
Ing. Andrej Senderák - člen
Madridská 2850/1
Košice 040 13
From: 07/29/2005
  (from: 08/11/2005 until: 02/17/2009)
Ing. Andrej Senderák - člen
Madridská 2850/1
Košice 040 13
From: 07/29/2005 Until: 01/31/2009
  (from: 02/18/2009 until: 02/17/2009)
Ing. Juraj Serva - člen
1041
Rosina 013 22
From: 06/25/2012
  (from: 07/03/2012 until: 09/20/2017)
Ing. Juraj Serva - člen
1041
Rosina 013 22
From: 06/25/2012 Until: 06/25/2017
  (from: 09/21/2017 until: 09/20/2017)
Ing. Juraj Serva - člen
1041
Rosina 013 22
From: 06/26/2017
  (from: 09/21/2017 until: 10/07/2020)
Ing. Juraj Serva - člen
1041
Rosina 013 22
From: 06/26/2017 Until: 09/23/2020
  (from: 10/08/2020 until: 10/07/2020)
Ing. František Sudzina - člen
Rosná 2
Košice
  (from: 10/13/1993 until: 07/14/1996)
Ing. Pavol Šándor - člen
Tomášikova 50
Prešov 080 01
From: 08/02/2004
  (from: 08/11/2004 until: 08/10/2005)
Ing. Pavol Šándor - člen
Tomášikova 50
Prešov 080 01
From: 08/02/2004 Until: 07/29/2005
  (from: 08/11/2005 until: 08/10/2005)
Ing. Štefan Škoda - člen
Štefánikova 10
Košice
  (from: 04/29/1992 until: 10/12/1993)
Mgr. Milan Šleboda - člen
Fedinova 18
Bratislava
  (from: 12/05/2000 until: 02/08/2001)
Ing. Štefan Tarášek - člen
122
Sokoľ
  (from: 07/10/2000 until: 12/04/2000)
Mgr. Peter Vasilčák - člen
Jána Stanislava 7
Bratislava
  (from: 02/06/1998 until: 05/13/1998)
Mgr. Peter Vasilčák - podpredseda
Jána Stanislava 7
Bratislava
  (from: 05/14/1998 until: 07/09/2000)
Ing. Ján Zuštiak - podpredseda
Huncovská 35
Košice
  (from: 10/13/1993 until: 12/04/1994)
Ing. Ján Zuštiak - predseda
Huncovská 35
Košice
  (from: 04/29/1992 until: 10/12/1993)
Ing. Ján Zuštiak - predseda
Huncovská 35
Košice
  (from: 12/05/1994 until: 07/14/1996)
Ing. Ján Zuštiak - predseda
Huncovská 35
Košice
  (from: 07/15/1996 until: 11/09/1998)
Przemyslaw Wojciech Janiszewski - Chairman of the Board of Directors
Chrzanów Maly 20D
Chrzanów Maly 058 25
Poľská republika
From: 12/01/2020
  (from: 01/26/2021)
Ing. Jaroslav Mikuš - Member of the Board of Directors
residence in the Slovak Republic :
Cigeľ 45
Cigeľ 971 01
From: 04/10/2021
  (from: 05/04/2021)
Éric Jean Charles Biguet - člen
Rue de Carnin 123
Neuve Chapelle 628 40
Francúzska republika
From: 06/25/2012
  (from: 07/03/2012 until: 09/20/2017)
Éric Jean Charles Biguet - člen
Rue de Carnin 123
Neuve Chapelle 628 40
Francúzska republika
From: 06/25/2012 Until: 06/25/2017
  (from: 09/21/2017 until: 09/20/2017)
Éric Jean Charles Biguet - člen
U Panské Zahrady 11/753
Praha 5 158 00
Česká republika
From: 06/26/2017
  (from: 09/21/2017 until: 05/31/2018)
Éric Jean Charles Biguet - člen
U Panské Zahrady 11/753
Praha 5 158 00
Česká republika
From: 06/26/2017 Until: 05/31/2018
  (from: 06/01/2018 until: 05/31/2018)
Philippe Étienne Pierre Corbel - predseda
Rue Louis Pouey 23
Puteaux 928 00
Francúzska republika
From: 12/05/2013 Until: 05/31/2018
  (from: 06/01/2018 until: 05/31/2018)
Philippe Étienne Pierre Corbel
Rue Louis Pouey 23
Puteaux 928 00
Francúzska republika
From: 11/01/2012
  (from: 11/21/2012 until: 12/19/2013)
Philippe Étienne Pierre Corbel - člen
Rue Louis Pouey 23
Puteaux 928 00
Francúzska republika
From: 11/01/2012 Until: 12/04/2013
  (from: 12/20/2013 until: 12/19/2013)
Philippe Étienne Pierre Corbel - predseda
Rue Louis Pouey 23
Puteaux 928 00
Francúzska republika
From: 12/05/2013
  (from: 12/20/2013 until: 05/31/2018)
Francis Grass - člen
Tomorkény Ut. 13/B
Budapešť 1025
Maďarsko
From: 07/01/2010
  (from: 07/13/2010 until: 11/04/2010)
Francis Grass - člen
Tomorkény Ut. 13/B
Budapešť 1025
Maďarsko
From: 07/01/2010 Until: 10/14/2010
  (from: 11/05/2010 until: 11/04/2010)
Francis Grass - predseda
Tomorkény Ut. 13/B
Budapešť 1025
Maďarsko
From: 10/14/2010
  (from: 11/05/2010 until: 11/24/2010)
Francis Grass - predseda
Tomorkény Ut. 13/B
Budapešť 1025
Maďarsko
From: 10/14/2010 Until: 11/04/2010
  (from: 11/25/2010 until: 11/24/2010)
Francis Grass - člen
Nad Mušlovkou 905
Praha 5 155 00
Česká republika
From: 11/04/2010
  (from: 11/25/2010 until: 07/02/2012)
Francis Grass - člen
Nad Mušlovkou 905
Praha 5 155 00
Česká republika
From: 11/04/2010 Until: 06/20/2012
  (from: 07/03/2012 until: 07/02/2012)
Alain Jeziorny - člen
Zdíkovská 2921/20
Praha 5 - Smíchov 150 00
Česká republika
From: 06/18/2009 Until: 06/20/2012
  (from: 07/03/2012 until: 07/02/2012)
Alain Jeziorny - člen
Zdíkovská 2921/20
Praha 5 - Smíchov 150 00
Česká republika
From: 06/18/2009
  (from: 07/17/2009 until: 07/02/2012)
Ing. Pavol Kováčik - člen
U garáží 1436/6
Praha 7 170 00
Česká republika
From: 12/05/2013
  (from: 04/01/2014 until: 05/23/2014)
Ing. Pavol Kováčik - člen
U garáží 1436/6
Praha 7 170 00
Česká republika
From: 12/05/2013 Until: 05/14/2014
  (from: 05/24/2014 until: 05/23/2014)
Cyril Claude Bernard Pinault - predseda
Julu Lu, BAT C - APPT 102 598
Shanghai 200031
Čínska republika
From: 06/01/2018
  (from: 06/01/2018 until: 01/25/2021)
Cyril Claude Bernard Pinault - predseda
Julu Lu, BAT C - APPT 102 598
Shanghai 200031
Čínska republika
From: 06/01/2018 Until: 11/30/2020
  (from: 01/26/2021 until: 01/25/2021)
Eric Plouzennec - člen
Köztársaság u. 5
Budapešť 1025
Maaďarsko
From: 07/01/2010
  (from: 07/13/2010 until: 03/14/2012)
Eric Plouzennec - člen
Köztársaság u. 5
Budapešť 1025
Maaďarsko
From: 07/01/2010 Until: 03/06/2012
  (from: 03/15/2012 until: 03/14/2012)
Mariusz Smulczyński - Member of the Board of Directors
Mlynska 14/1
Komorniki 620 52
Poľská republika
From: 09/01/2020 Until: 04/09/2021
  (from: 05/04/2021 until: 05/03/2021)
Mariusz Smulczyński - Member of the Board of Directors
Mlynska 14/1
Komorniki 620 52
Poľská republika
From: 09/01/2020
  (from: 10/08/2020 until: 05/03/2021)
Acting in the name of the company: 
Za akciovú spoločnosť konajú ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripoja svoje podpisy.
  (from: 05/04/2021)
Za akciovú spoločnosť konajú ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripoja svoje podpisy.
  (from: 01/26/2021 until: 05/03/2021)
Za akciovú spoločnosť konajú ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripoja svoje podpisy.
  (from: 10/08/2020 until: 01/25/2021)
Za akciovú spoločnosť konajú ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripoja svoje podpisy.
  (from: 07/13/2010 until: 10/07/2020)
Akciovú spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú predseda predstavenstva samostatne, alebo člen predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripoja svoje podpisy.
  (from: 08/11/2005 until: 07/12/2010)
Akciovú spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis s uvedením funkcie.
  (from: 12/05/1994 until: 08/10/2005)
Akciovú spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis s uvedením funkcie. Odštepný závod zastupuje a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti odštepného závodu podpisuje vedúci.
  (from: 10/13/1993 until: 12/04/1994)
Akciovú spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis s uvedením funkcie.
  (from: 04/29/1992 until: 10/12/1993)
Branch of the enterprise: 
Name: 
Inžinierske stavby, a.s. odštepný závod 05
  (from: 10/24/1996 until: 06/16/1999)
Registered seat: 
Južná trieda 119
Košice 042 46
  (from: 12/10/1996 until: 06/16/1999)
Rastislavova 88
Košice
  (from: 10/24/1996 until: 12/09/1996)
 
 
Name: 
Inžinierske stavby, a.s. odštepný závod 08
  (from: 10/24/1996 until: 06/16/1999)
Registered seat: 
Priemyselná 7
Košice 042 45
  (from: 12/10/1996 until: 06/16/1999)
Moldavská 8
Košice
  (from: 10/24/1996 until: 12/09/1996)
 
 
Name: 
Inžinierske stavby, a. s. odštepný závod 06 Prešov
  (from: 12/10/1996 until: 06/16/1999)
Registered seat: 
Ľubochnianska 7
Ľubotice 080 06
  (from: 12/10/1996 until: 06/16/1999)
 
 
Name: 
Inžinierske stavby, a.s. odštepný závod 03
  (from: 07/14/1998 until: 06/16/1999)
Registered seat: 
Pri Hati 1
Košice 040 31
  (from: 07/14/1998 until: 06/16/1999)
Head: 
Ing. Ján Novotný
Štítova 2
Košice
  (from: 07/14/1998 until: 06/16/1999)
 
 
Name: 
Inžinierske stavby, a.s. odštepný dodávateľsko-inžiniersky závod 04
  (from: 10/21/1998 until: 06/16/1999)
Registered seat: 
Priemyselná 7
Košice 042 45
  (from: 10/21/1998 until: 06/16/1999)
 
 
Name: 
Inžinierske stavby, a.s. odštepný závod 02
  (from: 10/26/1998 until: 06/16/1999)
Registered seat: 
Stará prešovská cesta 2
Košice 042 43
  (from: 10/26/1998 until: 06/16/1999)
Head: 
Petr Hauser
Vojenská 7
Košice
  (from: 10/26/1998 until: 06/16/1999)
 
 
Name: 
Inžinierske stavby, a.s. odštepný závod 02
  (from: 10/24/1996 until: 10/25/1998)
Registered seat: 
Stará prešovská cesta 2
Košice 042 43
  (from: 12/10/1996 until: 10/25/1998)
Stará prešovská cesta 2
Košice
  (from: 10/24/1996 until: 12/09/1996)
 
 
Name: 
Inžinierske stavby, a. s. Košice odštepný závod 04
  (from: 07/14/1998 until: 10/20/1998)
Registered seat: 
Priemyselná 7
Košice 042 45
  (from: 07/14/1998 until: 10/20/1998)
Head: 
Ing. Ladislav Kolesár
Zupkova 1
Košice
  (from: 07/14/1998 until: 06/16/1999)
 
 
Name: 
Inžinierske stavby, a.s. odštepný závod 03
  (from: 12/10/1996 until: 07/13/1998)
Registered seat: 
Pri Hati 1
Košice 040 31
  (from: 12/10/1996 until: 07/13/1998)
 
 
Name: 
Inžinierske stavby, a. s. odštepný dodávateľsko-inžiniersky závod 04
  (from: 02/10/1997 until: 07/13/1998)
Registered seat: 
Priemyselná 7
Košice 042 45
  (from: 02/10/1997 until: 07/13/1998)
 
 
Name: 
Inžinierske stavby, a. s. odštepný závod dodávateľsko-inžiniersky závod 04
  (from: 12/10/1996 until: 02/09/1997)
Registered seat: 
Priemyselná 7
Košice 042 45
  (from: 12/10/1996 until: 02/09/1997)
 
 
Name: 
Inžinierske stavby, a.s. odštepný Dodávateľsko inžiniersky závod 04
  (from: 10/24/1996 until: 12/09/1996)
Registered seat: 
Priemyselná 7
Košice
  (from: 10/24/1996 until: 12/09/1996)
 
 
Name: 
Inžinierske stavby a.s. odštepný závod 03
  (from: 10/24/1996 until: 12/09/1996)
Registered seat: 
Pri Hati 1
Košice
  (from: 10/24/1996 until: 12/09/1996)
 
 
Name: 
Inžinierske stavby, a.s. odštepný závod 06
  (from: 10/24/1996 until: 12/09/1996)
Registered seat: 
Ľubochnianska 7
Ľubotice 080 06
  (from: 10/24/1996 until: 12/09/1996)
Head: 
Ing. Peter Kolarčik
Dubová 2
Prešov
  (from: 10/24/1996 until: 06/16/1999)
 
 
Name: 
Inžinierske stavby, a.s. odštepný závod 03, Košice
  (from: 07/15/1996 until: 10/23/1996)
Registered seat: 
Pri Hati 1
Košice
  (from: 07/15/1996 until: 10/23/1996)
 
 
Name: 
Inžinierske stavby, a.s. odštepný závod 05, Košice
  (from: 07/15/1996 until: 10/23/1996)
Registered seat: 
Rastislavova 88
Košice
  (from: 07/15/1996 until: 10/23/1996)
 
 
Name: 
Inžinierske stavby, a.s. odštepný závod 06
  (from: 07/15/1996 until: 10/23/1996)
Registered seat: 
Ľubochnianska 7
Ľubotice 080 06
  (from: 07/15/1996 until: 10/23/1996)
 
 
Name: 
Inžinierske stavby, a.s. odštepný závod 02, Košice
  (from: 07/15/1996 until: 10/23/1996)
Registered seat: 
Stará prešovská cesta 2
Košice
  (from: 07/15/1996 until: 10/23/1996)
 
 
Name: 
Inžinierske stavby, a.s. odštepný závod 08, Košice
  (from: 07/15/1996 until: 10/23/1996)
Registered seat: 
Moldavská 8
Košice
  (from: 07/15/1996 until: 10/23/1996)
 
 
Name: 
Inžinierske stavby, a.s. odštepný Dodávateľsko inžiniersky závod 04, Košice
  (from: 07/15/1996 until: 10/23/1996)
Registered seat: 
Priemyselná 7
Košice
  (from: 07/15/1996 until: 10/23/1996)
Head: 
Ing. Ján Novotný
Štítova 2
Košice
  (from: 07/15/1996 until: 07/13/1998)
 
 
Name: 
Inžinierske stavby a.s. Košice odštepný závod 03, Košice
  (from: 05/25/1993 until: 07/14/1996)
Registered seat: 
Pri Hati 1
Košice
  (from: 05/25/1993 until: 07/14/1996)
Head: 
Ing. Emil Gajdoš
Južná 26
Rožňava
  (from: 05/25/1993 until: 07/13/1998)
 
 
Name: 
Inžinierske stavby a.s. Košice, odštepný závod 05, Košice
  (from: 05/25/1993 until: 07/14/1996)
Registered seat: 
Rastislavova 88
Košice
  (from: 05/25/1993 until: 07/14/1996)
Head: 
Ing. Štefan Pankuch
Palárikova 9
Košice
  (from: 05/25/1993 until: 06/16/1999)
 
 
Name: 
Inžinierske stavby a.s. Košice odštepný závod 06, Prešov
  (from: 05/25/1993 until: 07/14/1996)
Registered seat: 
Lubochňanská 7
Šarišské Lúky
  (from: 05/25/1993 until: 07/14/1996)
Head: 
Ing. Gabriel Reiss
Hviezdna 8
Prešov
  (from: 05/25/1993 until: 10/23/1996)
 
 
Name: 
Inžinierske stavby a.s. Košice odštepný závod 02, Košice
  (from: 10/13/1993 until: 07/14/1996)
Registered seat: 
Stará prešovská cesta 2
Košice
  (from: 10/13/1993 until: 07/14/1996)
Head: 
Ing. Jaroslav Jarábek
Muránska 2
Košice
  (from: 10/13/1993 until: 10/25/1998)
 
 
Name: 
Inžinierske stavby, a.s. Košice odštepný závod 08 Košice
  (from: 07/24/1995 until: 07/14/1996)
Registered seat: 
Moldavská 8
Košice
  (from: 07/24/1995 until: 07/14/1996)
Head: 
Ing. Štefan Tarášek
122
Sokoľ
  (from: 07/24/1995 until: 06/16/1999)
 
 
Name: 
Inžinierske stavby, a.s. Košice odštepný závod 08 Košice
  (from: 10/13/1993 until: 07/23/1995)
Registered seat: 
Moldavská 8
Košice
  (from: 10/13/1993 until: 07/23/1995)
Head: 
Ing. Štefan Turášek
122
Sokoľ
  (from: 10/13/1993 until: 07/23/1995)
 
 
Name: 
Inžinierske stavby a.s. Košice odštepný závod 07, Košice
  (from: 05/25/1993 until: 12/04/1994)
Registered seat: 
Priemyselná 6
Košice
  (from: 05/25/1993 until: 12/04/1994)
Head: 
Ing. Štefan Hric
Mliečna 79
Košice - mestská časť Košická Nová Ves
  (from: 05/25/1993 until: 12/04/1994)
 
 
Name: 
Inžinierske stavby a.s. Košice odštepný závod 02, Košice
  (from: 05/25/1993 until: 10/12/1993)
Registered seat: 
Stará prešovská cesta 2
Košice
  (from: 05/25/1993 until: 10/12/1993)
Head: 
Ing. Eugen Šokin
Čínska 21
Košice
  (from: 05/25/1993 until: 10/12/1993)
 
 
Capital: 
88 219 725 EUR Paid up: 88 219 725 EUR
  (from: 06/05/2019)
55 276 914 EUR Paid up: 55 276 914 EUR
  (from: 08/14/2018 until: 06/04/2019)
15 366 660,086184 EUR Paid up: 15 366 660,086184 EUR
  (from: 02/18/2009 until: 08/13/2018)
462 936 000 Sk Paid up: 462 936 000 Sk
  (from: 02/21/2006 until: 02/17/2009)
576 237 000 Sk
  (from: 05/25/1993 until: 07/23/1995)
462 936 000 Sk
  (from: 04/29/1992 until: 05/24/1993)
Shares: 
Number of shares: 13890
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 EUR
  (from: 08/14/2018)
Number of shares: 2659435
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33 EUR
  (from: 06/05/2019)
Number of shares: 1661168
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33 EUR
  (from: 08/14/2018 until: 06/04/2019)
Number of shares: 449046
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 02/18/2009 until: 08/13/2018)
Number of shares: 13890
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 02/18/2009 until: 08/13/2018)
Number of shares: 449046
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/21/2006 until: 02/17/2009)
Number of shares: 13890
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/21/2006 until: 02/17/2009)
Number of shares: 449046
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/22/2001 until: 02/20/2006)
Number of shares: 13890
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/22/2001 until: 02/20/2006)
Number of shares: 449046
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/15/1996 until: 11/21/2001)
Number of shares: 13890
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/15/1996 until: 11/21/2001)
Number of shares: 449046
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/24/1995 until: 07/14/1996)
Number of shares: 13888
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/24/1995 until: 07/14/1996)
Number of shares: 576237
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/25/1993 until: 07/23/1995)
Number of shares: 449046
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/29/1992 until: 05/24/1993)
Number of shares: 13888
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/29/1992 until: 05/24/1993)
Supervisory board: 
Matúš Beták
Krivosúd-Bodovka 127
Krivosúd-Bodovka 913 11
From: 04/01/2021
  (from: 05/04/2021)
Ing. Michal Beli - člen
Rastislavova 2
Košice
  (from: 10/13/1993 until: 07/14/1996)
Alain Jean Marie Benquet
Avenue Eloi Ducom 70
Mont de Marsan 400 00
Francúzsko
From: 07/29/2005
  (from: 08/11/2005 until: 07/12/2010)
Alain Jean Marie Benquet
Avenue Eloi Ducom 70
Mont de Marsan 400 00
Francúzsko
From: 07/29/2005 Until: 07/01/2010
  (from: 07/13/2010 until: 07/12/2010)
Ing. Roman Cimbala - člen
Bielocerkevská 17
Košice
  (from: 07/10/2000 until: 12/04/2000)
Mgr. Viliam Čobirka
Rázusova 2677/12
Poprad
From: 07/21/2003
  (from: 03/30/2004 until: 08/10/2004)
Mgr. Viliam Čobirka
Tekeľova 4
Ľubotice 080 06
From: 07/21/2003
  (from: 08/11/2004 until: 08/10/2005)
Mgr. Viliam Čobirka
Tekeľova 4
Ľubotice 080 06
From: 07/21/2003 Until: 07/29/2005
  (from: 08/11/2005 until: 08/10/2005)
Ing. Ladislav Čonka - člen
Bukurešťská 13
Košice
  (from: 07/15/1996 until: 06/16/1999)
Benoit Clément de Givry
rue Mansart 10
Saint - Cyr - l´École 782 10
Francúzska republika
From: 01/31/2017
  (from: 02/22/2017 until: 09/20/2017)
Benoit Clément de Givry
rue Mansart 10
Saint - Cyr - l´École 782 10
Francúzska republika
From: 01/31/2017 Until: 06/28/2017
  (from: 09/21/2017 until: 09/20/2017)
Ing. Ivan Filčák - predseda
Muškátova 32
Košice
  (from: 04/29/1992 until: 10/12/1993)
Ing. Emil Gajdoš - člen
Južná 26
Rožňava
  (from: 10/13/1993 until: 07/14/1996)
Mgr. Jozef Hajdu
Dénešova 6
Košice 040 11
From: 08/02/2009
  (from: 08/19/2009 until: 07/30/2013)
Mgr. Jozef Hajdu
Dénešova 6
Košice 040 11
From: 08/02/2009 Until: 06/20/2013
  (from: 07/31/2013 until: 07/30/2013)
Ing. Cyril Homza - člen
Adlerova 17
Košice
  (from: 06/17/1999 until: 08/10/2004)
Ing. Cyril Homza - člen
Adlerova 17
Košice
Until: 08/02/2004
  (from: 08/11/2004 until: 08/10/2004)
Ing. Beáta Hrbáčková - člen
Ožvoldíkova 10
Bratislava
Until: 03/15/2002
  (from: 12/05/2000 until: 05/06/2002)
Ing. Miroslav Hric
Levočská 4698/53
Prešov 080 01
From: 10/16/2014
  (from: 11/04/2014 until: 02/02/2020)
Ing. Miroslav Hric
Levočská 4698/53
Prešov 080 01
From: 10/16/2014 Until: 10/16/2019
  (from: 02/03/2020 until: 02/02/2020)
Ing. Miroslav Hric
Ľubochnianska 7
Ľubotice 080 06
From: 08/02/2004
  (from: 08/11/2005 until: 08/18/2009)
Ing. Miroslav Hric
Ľubochnianska 7
Ľubotice 080 06
From: 08/02/2004 Until: 08/01/2009
  (from: 08/19/2009 until: 08/18/2009)
Ing. Miroslav Hric
Ľubochnianska 7
Ľubotice 080 06
From: 08/02/2009
  (from: 08/19/2009 until: 11/03/2014)
Ing. Miroslav Hric
Ľubochnianska 7
Ľubotice 080 06
From: 08/02/2009 Until: 08/01/2014
  (from: 11/04/2014 until: 11/03/2014)
JUDr. Milan Chovanec - predseda
J. Kráľa 81
Kysucké Nové Mesto
Until: 03/15/2002
  (from: 12/05/2000 until: 05/06/2002)
Helena Jacková
Oštepová 3
Košice 040 01
From: 08/02/2004
  (from: 08/11/2004 until: 08/10/2005)
Helena Jacková
Oštepová 7
Košice 040 01
From: 08/02/2004
  (from: 08/11/2005 until: 08/18/2009)
Helena Jacková
Oštepová 7
Košice 040 01
From: 08/02/2004 Until: 08/01/2009
  (from: 08/19/2009 until: 08/18/2009)
Ing. Juraj Kapusta - podpredseda
Krížna 17
Bratislava
  (from: 04/29/1992 until: 10/12/1993)
Dr. Vojtech Klena - člen
Budapeštianska 2
Košice
  (from: 09/16/1997 until: 02/05/1998)
Ing. Vladimír Koštial - člen
Silvánská 23
Bratislava
  (from: 02/10/1997 until: 02/05/1998)
Ing. Vladimír Koštiaľ - člen
Silvanská 23
Bratislava
  (from: 07/15/1996 until: 02/09/1997)
Ing. Roman Kováč - člen
Ľudovíta Fullu 9
Bratislava
  (from: 02/06/1998 until: 07/09/2000)
JUDr. Juraj Koval - člen
Robotnícka 17
Banská Bystrica
Until: 07/21/2003
  (from: 12/13/2001 until: 03/29/2004)
JUDr. Štefan Kubjatko - člen
Pieninská 11
Banská Bystrica
  (from: 09/24/2001 until: 12/12/2001)
Ing. Eduard Kucej - člen
Jurigovo nám. 15
Bratislava
  (from: 12/05/2000 until: 09/23/2001)
Ing. Eduard Kucej - člen
Jurigovo námestie 15
Bratislava
  (from: 02/06/1998 until: 07/09/2000)
Ing. Rudolf Lachkovič - člen
Majerská 2
Bratislava
  (from: 07/10/2000 until: 12/04/2000)
Ing. Štefan Lörinc - predseda
Tolstého 23
Košice
  (from: 10/13/1993 until: 07/14/1996)
Marian Matejka - člen
Jantárova 12
Košice
  (from: 10/13/1993 until: 07/14/1996)
Marián Matejka - predseda
Jantárova 12
Košice
  (from: 07/15/1996 until: 02/05/1998)
Ing. Oto Mihalčo - člen
Cyprusová 1
Košice
  (from: 02/10/1997 until: 06/16/1999)
Ing. Otto Mihalčo - člen
Cyprusová 1
Košice
  (from: 07/15/1996 until: 02/09/1997)
Ing. Anna Orogvanyiová - člen
Charkovská 8
Košice
  (from: 04/29/1992 until: 10/12/1993)
Mgr. Braňo Prieložný - člen
Stropkovská 19
Bratislava
Until: 12/17/2001
  (from: 12/05/2000 until: 05/06/2002)
Mgr. Braňo Prieložný - predseda
Stropkovská 19
Bratislava
From: 12/17/2001
  (from: 05/07/2002 until: 08/10/2004)
Mgr. Braňo Prieložný - predseda
Stropkovská 19
Bratislava
From: 12/17/2001 Until: 08/02/2004
  (from: 08/11/2004 until: 08/10/2004)
Philippe François Pierre Quillien
rue Pierre et Marie Curie 7
Wissous 913 20
Francúzsko
From: 07/29/2005
  (from: 08/11/2005 until: 07/12/2010)
Philippe François Pierre Quillien
rue Pierre et Marie Curie 7
Wissous 913 20
Francúzsko
From: 07/29/2005 Until: 07/01/2010
  (from: 07/13/2010 until: 07/12/2010)
Mgr. Karol Rajnoha - člen
9. mája 650
Hliník nad Hronom
From: 03/15/2002 Until: 07/21/2003
  (from: 05/07/2002 until: 03/29/2004)
Ing. Stanislav Rákoš - podpredseda
Odborárska 17
Košice
  (from: 10/13/1993 until: 07/14/1996)
Ing. Stanislav Rákoš - podpredseda
Odborárska 17
Košice
  (from: 07/15/1996 until: 07/09/2000)
Ing. Miroslav Remeta
Vihorlatská 3
Prešov 080 01
From: 08/02/2004
  (from: 08/11/2004 until: 07/23/2007)
Ing. Miroslav Remeta
Vihorlatská 3
Prešov 080 01
From: 08/02/2004 Until: 06/21/2007
  (from: 07/24/2007 until: 07/23/2007)
Ing. Róbert Rigo - predseda
Gaštanová 4
Banská Bystrica
  (from: 02/06/1998 until: 07/09/2000)
Ing. Vojtech Riník - člen
Vojenská 4
Košice
  (from: 06/17/1999 until: 12/04/2000)
Ing. Vojtech Riník - podpredseda
Vojenská 4
Košice
  (from: 12/05/2000 until: 08/10/2004)
Ing. Vojtech Riník - podpredseda
Vojenská 4
Košice
Until: 08/02/2004
  (from: 08/11/2004 until: 08/10/2004)
Ing. Igor Rutšek - člen
Šancová 106
Bratislava
  (from: 07/10/2000 until: 12/04/2000)
Ing. František Skaloš - predseda
Gerlachovská 5
Banská Bystrica
  (from: 07/10/2000 until: 12/04/2000)
Ing. František Sudzina - člen
Rosná 2
Košice
  (from: 07/15/1996 until: 09/15/1997)
Ing. Ľubomír Šarník
17. novembra 26
Prešov
From: 07/21/2003
  (from: 03/30/2004 until: 08/10/2004)
Ing. Ľubomír Šarník
17. novembra 26
Prešov
From: 07/21/2003 Until: 08/02/2004
  (from: 08/11/2004 until: 08/10/2004)
Bruno Tabarie
Avenue de la Celle St Cloud 25
Vaucresson 924 20
Francúzsko
From: 07/29/2005
  (from: 08/11/2005 until: 07/16/2009)
Bruno Tabarie
Avenue de la Celle St Cloud 25
Vaucresson 924 20
Francúzsko
From: 07/29/2005 Until: 06/18/2009
  (from: 07/17/2009 until: 07/16/2009)
Ing. Radovan Ujházy - člen
91
Rožňavské Bystré
From: 03/15/2002
  (from: 05/07/2002 until: 08/10/2004)
Ing. Radovan Ujházy - člen
91
Rožňavské Bystré
From: 03/15/2002 Until: 08/02/2004
  (from: 08/11/2004 until: 08/10/2004)
Ing.arch. Viliam Valovič - člen
Sabinovská 24
Prešov
  (from: 10/13/1993 until: 07/14/1996)
Tomáš Komárek
SNP 122/5
Trenčianske Teplice 914 43
From: 02/03/2020 Until: 02/28/2021
  (from: 05/04/2021 until: 05/03/2021)
Tomáš Komárek
SNP 122/5
Trenčianske Teplice 914 43
From: 02/03/2020
  (from: 02/03/2020 until: 05/03/2021)
Jean Renaud Roussel
Rue de Saint Quentin 31
Dunkerque 591 40
Francúzska republika
From: 05/21/2018
  (from: 06/01/2018)
Pierre Majoral
Avenue Winston Churchill 42
Uccle 1180
Belgické kráľovstvo
From: 04/02/2021
  (from: 05/04/2021)
Benoit Clément de Givry
rue Mansart 10
Saint - Cyr - l´École 782 10
Francúzsko
From: 06/30/2011 Until: 06/30/2016
  (from: 02/22/2017 until: 02/21/2017)
Benoit Clément de Givry
rue Mansart 10
Saint - Cyr - l´École 782 10
Francúzsko
From: 06/30/2011
  (from: 07/09/2011 until: 02/21/2017)
Aurelien Courson
STR. VIRGIL MADGEARU, SECTEUR 1 16/18
Bukurešť 014135
Rumunsko
From: 06/28/2017
  (from: 09/21/2017 until: 05/31/2018)
Aurelien Courson
STR. VIRGIL MADGEARU, SECTEUR 1 16/18
Bukurešť 014135
Rumunsko
From: 06/28/2017 Until: 05/21/2018
  (from: 06/01/2018 until: 05/31/2018)
Daniel Ducroix
chemin DE L´OLIVETTE, VILLA SANS SOUCI
Aix en Provence 131 00
Francúzska republika
From: 07/01/2010 Until: 01/31/2013
  (from: 02/15/2013 until: 02/14/2013)
Daniel Ducroix
chemin DE L´OLIVETTE, VILLA SANS SOUCI
Aix en Provence 131 00
Francúzska republika
From: 07/01/2010
  (from: 07/13/2010 until: 02/14/2013)
Thierry Didier Le Roch
Villa No 10, Rue No 8, Quartier Longchamp
Casablanca 200 50
Marocké kráľovstvo
From: 01/31/2013
  (from: 02/15/2013 until: 05/31/2018)
Thierry Didier Le Roch
Dr. Heinrich Maier Strasser 20/3
Viedeň 1180
Rakúska republika
From: 05/21/2018
  (from: 06/01/2018 until: 10/07/2020)
Thierry Didier Le Roch
Villa No 10, Rue No 8, Quartier Longchamp
Casablanca 200 50
Marocké kráľovstvo
From: 01/31/2013 Until: 01/31/2018
  (from: 06/01/2018 until: 05/31/2018)
Thierry Didier Le Roch
Dr. Heinrich Maier Strasser 20/3
Viedeň 1180
Rakúska republika
From: 05/21/2018 Until: 08/31/2020
  (from: 10/08/2020 until: 10/07/2020)
Philippe François Pierre Quillien
chemin de la Sablonniere
Verrieres le Buisson 913 70
Francúzska republika
From: 07/01/2010 Until: 06/30/2011
  (from: 07/09/2011 until: 07/08/2011)
Philippe François Pierre Quillien
chemin de la Sablonniere
Verrieres le Buisson 913 70
Francúzska republika
From: 07/01/2010
  (from: 07/13/2010 until: 07/08/2011)
GUILLAUME ANTOINE SAUVAGET
KATONA JÓZSEF utca 11
Solymár 2083
Maďarsko
From: 06/18/2009
  (from: 07/17/2009 until: 07/30/2013)
GUILLAUME ANTOINE SAUVAGET
KATONA JÓZSEF utca 11
Solymár 2083
Maďarsko
From: 06/18/2009 Until: 06/20/2013
  (from: 07/31/2013 until: 07/30/2013)
Jean Paul Vidal
Rue de la Distillerie 56
Nantes 440 00
Francúzska republika
From: 09/01/2020 Until: 04/01/2021
  (from: 05/04/2021 until: 05/03/2021)
Jean Paul Vidal
Rue de la Distillerie 56
Nantes 440 00
Francúzska republika
From: 09/01/2020
  (from: 10/08/2020 until: 05/03/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou Fondu národného majetku SR zo dňa 8.4.1992 podľa § 28 ods.l zák.č. 92/ /91 Zb. a § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 04/29/1992)
Zmeny stanov schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 7.12.1992.
  (from: 05/25/1993)
Zmeny stanov schválené dňa 22.6.1993 osvedčené notárskou zápisnicou č. N 54/93, Nz 53/93 zo dňa 22.6.1993 spísanou JUDr. Evou Pršebice, notárkou v Košiciach.
  (from: 10/13/1993)
Na základe zlúčenia so zrušenou organizáciou PIS, spol. s r.o. so sídlom v Košiciach, Letná 45 preberá akciová spoločnosť dňom 1.1.1994 všetok majetok, práva a záväzky tejto spoločnosti zrušenej bez likvidácie.
  (from: 12/31/1993)
Zápisnica z 2. riadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.4.1994, zápisnica č. 8 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 22.9.1994, príkaz generálneho riaditeľa č. 2/94 o zrušení odštepného závodu 07 zo dňa 29.9.1994.
  (from: 12/05/1994)
Zmeny v zápise vykonané na základe právoplatného rozsudku Krajského súdu v Košiciach č. 13 Cb 8981/94-124 zo dňa 2.6.1995.
  (from: 07/24/1995)
Príkaz generálneho riaditeľa č. 7/96 o zmene obchodného mena akciovej spoločnosti zo dňa 11.7.1996.
  (from: 10/24/1996)
Zápisnica z MVZ zo dňa 17.12.1997.
  (from: 02/06/1998)
Rozhodnutie č. 9/6/99 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 27. 5. 1999 o zrušení odštepných závodov.
  (from: 06/17/1999)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 9. 4. 1998. Zápisnica z MVZ zo dňa 14. 7. 1999. Zápisnica z rokovania DR zo dňa 14. 7. 1999.
  (from: 07/10/2000)
Zmena stanov a.s. schválená MVZ spoločnosti dňa 4. 11. 2000.
  (from: 12/05/2000)
Zápisnica z MVZ spoločnosti zo dňa 15.1.2001.
  (from: 02/09/2001)
Zmena stanov zo dňa 29. 6. 2000.
  (from: 11/22/2001)
Zápisnica z Mimoriadneho valného zhromaždenia a.s. zo dňa 7.12.2001 o zmene stanov a.s.
  (from: 12/13/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia o zmene stanov akciovej spoločnosti zo dňa 15. 3. 2002.
  (from: 05/07/2002)
Zápisnica z priebehu riadneho valného zhromaždenia osvedčené v notárskej zápisnici č. N 719/02, Nz 709/02 zo dňa 26.7.2002.
  (from: 08/05/2002)
Zmena stanov a.s. zo dňa 21.7.2003.
  (from: 03/30/2004)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 02/03/2020)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6
Nitra 949 78
  (from: 02/03/2020)
Date of updating data in databases:  11/29/2023
Date of extract :  11/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person