Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  246/V

Business name: 
SPIŠSTAV a.s.
  (from: 04/29/1992 until: 03/23/2005)
Registered seat: 
Markušovská cesta
Spišská Nová Ves 052 01
  (from: 04/29/1992 until: 03/23/2005)
Identification number (IČO): 
31 651 496
  (from: 04/29/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/29/1992)
Date of deletion: 
03/24/2005
  (from: 03/24/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/24/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/29/1992)
Objects of the company: 
investičná výstavba, generálne opravy, údržba
  (from: 04/29/1992 until: 09/13/1993)
predaj stavebných výrobkov a materiálu
  (from: 04/29/1992 until: 09/13/1993)
projektová činnosť podľa vydaného oprávnenia
  (from: 04/29/1992 until: 09/13/1993)
práce spojené s rekonštrukciou a obnovou pamiatok
  (from: 04/29/1992 until: 09/13/1993)
vykonávanie medzinárodnej nákladnej a osobnej cestnej dopravy
  (from: 04/29/1992 until: 09/13/1993)
vykonávanie bytových, občianskych, priemyselných, poľnohospodárskych, inžinierskych stavieb, rekonštrukcie, údržba, prístavby a nadstavby budov, vykonávanie ekologických stavieb
  (from: 09/14/1993 until: 03/23/2005)
projektová činnosť v odbore pozemné stavby - stavebná časť
  (from: 09/14/1993 until: 03/23/2005)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov v objektoch triedy A
  (from: 09/14/1993 until: 03/23/2005)
revízia elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodných zariadení triedy A
  (from: 09/14/1993 until: 03/23/2005)
revízie a revízne skúšky výťahov, revízne elektrických zariadení výťahov
  (from: 09/14/1993 until: 03/23/2005)
spracovanie rozpočtov a cenových kalkulácií v stavebníctve
  (from: 09/14/1993 until: 03/23/2005)
cestná nákladná doprava
  (from: 09/14/1993 until: 03/23/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/14/1993 until: 03/23/2005)
Managing board
  (from: 04/29/1992 until: 09/13/1993)
Ing. Alexander Čeklovský - člen
Matuškova 10/30
Spišská Nová Ves
  (from: 04/29/1992 until: 09/13/1993)
Ing. Ľubomír Devoša - člen
Laborecká 37
Spišská Nová Ves
  (from: 09/14/1993 until: 03/11/1996)
Ing. Ľubomír Devoša - podpredseda
Trieda 1. mája 2
Spišská Nová Ves
  (from: 04/29/1992 until: 09/13/1993)
Ing. František Harniš - predseda
F. Urbánka 7
Spišská Nová Ves
  (from: 04/29/1992 until: 09/13/1993)
Ing. Martin Ježko - člen
Mukačevská 10
Prešov
  (from: 03/12/1996 until: 06/18/1996)
Ing. Mária Jochmanová - podpredseda
L. Svobodu 2568
Poprad
  (from: 09/14/1993 until: 03/11/1996)
Ing. Štefan Kažmír - člen
Dubová 10/1
Spišská Nová Ves
  (from: 09/14/1993 until: 03/11/1996)
Ing. Ľubomír Korba - člen
Kolárska 4
Spišská Nová Ves
  (from: 03/12/1996 until: 06/18/1996)
Ing. Ľubomír Korba - predseda
Kollárska 4/19
Spišská Nová Ves
  (from: 09/14/1993 until: 03/11/1996)
Ing. Štefan Marhefka - člen
Kleinova 15
Levoča
  (from: 04/29/1992 until: 09/13/1993)
Milan Róth - člen
Puškinova 8
Gelnica
  (from: 04/29/1992 until: 09/13/1993)
Tomáš Varga - člen
Jašíková 5
Spišská Nová Ves
  (from: 09/14/1993 until: 03/11/1996)
Jozef Podhora - člen
Šidlovská 14
Prešov
  (from: 03/12/1996 until: 03/23/2005)
Ing. Zdenko Výbošťok - člen
Bajkalská 11
Prešov
  (from: 03/12/1996 until: 03/23/2005)
Ing. Ondrej Bartek - člen
Štefánikova 29
Svit
  (from: 03/12/1996 until: 03/23/2005)
JUDr. Miroslav Purdeš - člen
Vodná 46
Prešov
  (from: 06/19/1996 until: 03/23/2005)
Dušan Turza - člen
Komenského 21
Bardejov
  (from: 06/19/1996 until: 03/23/2005)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Za spoločnosť podpi- sujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 09/14/1993 until: 03/23/2005)
Akciovú spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis s uvedením funkcie.
  (from: 04/29/1992 until: 09/13/1993)
Capital: 
92 378 000 Sk
  (from: 04/29/1992 until: 03/23/2005)
Shares: 
Number of shares: 92378
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/14/1993 until: 03/23/2005)
Number of shares: 89607
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/29/1992 until: 09/13/1993)
Number of shares: 2771
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/29/1992 until: 09/13/1993)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/20/1998
  (from: 04/03/1998)
Supervisory board: 
Ing. Jozef Angelovič - člen
14
Lúčka
  (from: 03/12/1996 until: 03/23/2005)
Ing. Stanislav Derfényi - predseda
Strojnícka 1/2
Spišská Nová Ves
  (from: 09/14/1993 until: 03/11/1996)
Ing. Marián Gažík - člen
Kollárová 10
Trenčín
  (from: 04/29/1992 until: 09/13/1993)
Ing. Peter Hnát - člen
Smreková 4
Prešov
  (from: 06/19/1996 until: 03/23/2005)
Ján Košuth - člen
Brezová 31/6
Spišská Nová Ves
  (from: 09/14/1993 until: 03/23/2005)
Ing. Mária Nováková - člen
Hutnícka 5/8
Spišská Nová Ves
  (from: 04/29/1992 until: 09/13/1993)
Mgr. František Oravec - člen
Lidické nám. 9
Košice
  (from: 09/14/1993 until: 03/11/1996)
JUDr. Miroslav Purdeš - člen
Vodná 46
Prešov
  (from: 03/12/1996 until: 06/18/1996)
Rudolf Tomajko - predseda
ul. 9. mája bl. 2
Spišské Vlachy
  (from: 04/29/1992 until: 09/13/1993)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v oddieli Sa vo vložke číslo 246/V pri: Obchodné meno: SPIŠSTAV a.s. Sídlo: Markušovská cesta, 052 01 Spišská Nová Ves IČO: 31 651 496 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.k. K 406/97 zo dňa 3.10.2002, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.11.2002, v súlade s § 68 ods. 4 Obchodného zákonníka.
  (from: 03/24/2005)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou Fondu národného majetku SR 9.4.1992 podľa § 28 ods. 1 zák. č. 92/91 Zb. a § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 04/29/1992 until: 03/23/2005)
Zmeny stanov a.s. schválené valným zhromažde- ním dňa 14.12.1992 a 5.6.1993.
  (from: 09/14/1993 until: 03/23/2005)
Zápisnica z MVZ spoločnosti zo dňa 17.4.1996 a zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 29.3.1996.
  (from: 06/19/1996 until: 03/23/2005)
Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. K 406/97 zo dňa 20.marca 1998 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: SPIŠSTAV, a.s., Markušovská cesta, Spišská Nová Ves, IČO: 31 651 496 a ustanovil správcu podstaty: JUDr. Zuzanu Kollárovú, advokátku, so sídlom v Spišskej Novej Vsi, ul. Zimná č.59. Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. K 406/97-118 zo dňa 3.10.2002 zbavil JUDr. Zuzanu Kollárovú funkcie správkyne konkurznej podstaty.
  (from: 04/03/1998 until: 03/23/2005)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/23/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person