Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  701/N

Business name: 
VIZA, spol. s r.o.
  (from: 10/25/1994)
Registered seat: 
Dlhá 34
Komárno - Nová Stráž 945 04
  (from: 02/17/1998)
Hadovce č. 21
Komárno 945 01
  (from: 10/25/1994 until: 02/16/1998)
Identification number (IČO): 
34 109 781
  (from: 10/25/1994)
Date of entry: 
10/25/1994
  (from: 10/25/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/25/1994)
Objects of the company: 
maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/25/1994)
sprostredkovanie obchodnej činnosti a prepravy tovaru
  (from: 10/25/1994)
Partners: 
Ing. Lajos Gergely
Dlhá 34
Komárno - Nová Stráž
Slovak Republic
  (from: 05/23/2022)
Ing. Lajos Gergely
Dlhá 34
Komárno - Nová Stráž
Slovak Republic
  (from: 02/17/1998 until: 11/20/2001)
Ing. Ľudovít Gergely
Hadovce č. 21
Komárno
Slovak Republic
  (from: 10/25/1994 until: 02/16/1998)
Ing. Lajos Gergely
Dlhá 34
Komárno - Nová Stráž
Slovak Republic
  (from: 11/21/2001 until: 05/22/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Lajos Gergely
  (from: 01/19/2010 until: 05/22/2022)
Ing. Lajos Gergely
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 05/23/2022)
Ing. Ľudovít Gergely
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/25/1994 until: 02/16/1998)
Ing. Lajos Gergely
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/17/1998 until: 11/20/2001)
Ing. Lajos Gergely
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/21/2001 until: 01/18/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/25/1994)
Ing. Lajos Gergely
Dlhá 34
Komárno - Nová Stráž
From: 10/25/1994
  (from: 05/23/2022)
Ing. Lajos Gergely
Dlhá 34
Komárno - Nová Stráž
  (from: 02/17/1998 until: 03/30/2003)
Ing. Ľudovít Gergely
Hadovce č. 21
Komárno
  (from: 10/25/1994 until: 02/16/1998)
Ing. Lajos Gergely
Dlhá 34
Komárno - Nová Stráž
From: 10/25/1994
  (from: 03/31/2003 until: 05/22/2022)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná konateľ.
  (from: 10/25/1994)
Capital: 
6 638,783775 EUR
  (from: 01/19/2010)
200 000 Sk
  (from: 11/21/2001 until: 01/18/2010)
100 000 Sk
  (from: 10/25/1994 until: 11/20/2001)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou dňa 6.9.1994 vo forme notárskej zápisnice č. N 102/94, NZ 143/94 v súlade s ustan. Obchodného zákonníka č. 513/1994 Zb. Stary spis: S.r.o. 1971
  (from: 10/25/1994)
Zakladateľská listina bola zmenená Dodatkom č.1 zo dňa 08.12.1997.
  (from: 02/17/1998)
Dodatok č. 2 zo dňa 15.1.2001 k zakladateľskej listine, ktorým boli ustanovenia zakladateľskej listiny prispôsobené ust. zák. č. 11/1998 Z.z..
  (from: 11/21/2001)
Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti zo dňa 30.12.2002 v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z..
  (from: 03/31/2003)
Date of updating data in databases:  03/29/2023
Date of extract :  03/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person