Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  68/B

Business name: 
EKOCHEM, a.s. v likvidácií
  (from: 12/07/1993 until: 11/23/2021)
EKOCHEM, a.s.
  (from: 11/06/1990 until: 12/06/1993)
Registered seat: 
Výhonská 1
Bratislava 831 06
  (from: 04/15/1992 until: 11/23/2021)
Kopčianska 86
Bratislava
  (from: 11/06/1990 until: 04/14/1992)
Identification number (IČO): 
00 685 496
  (from: 11/06/1990)
Date of entry: 
11/06/1990
  (from: 11/06/1990)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/06/1990)
Objects of the company: 
1/ Vývoj, výskum, výroba a predaj prostriedkov na výživu a ochranu rastlín a hospodárskych zvierat.
  (from: 11/06/1990 until: 11/23/2021)
2/ Vývoj výroba a predaj chemických výrobkov z kovov, skla a dreva, s výnimkou tovarov kde zákon vyžaduje osobitné oprávnenie.
  (from: 11/06/1990 until: 11/23/2021)
3/ Konzultačné, poradenské a servisné služby v oblasti obchodných činnostía rozvoja chemických výrob, v aplikácií agrochemikálií v poľnohospodárskej výrobe.
  (from: 11/06/1990 until: 11/23/2021)
4/ Obchodná a traidingová činnosť všetkého druhu v maloobchodnej a veľkoobchodnej forme, sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností.
  (from: 11/06/1990 until: 11/23/2021)
5/ Výroba, montáž a údržba technologických zariadení, vykonávanie stavebných prác a opráv.
  (from: 11/06/1990 until: 11/23/2021)
Management body: 
likvidátor
  (from: 12/07/1993 until: 04/26/2017)
Managing board
  (from: 12/06/1993 until: 12/06/1993)
Managing board
  (from: 11/06/1990 until: 12/05/1993)
Ing. Milan Gabčo , CSc. - člen
Žilinská 8
Bratislava
  (from: 11/06/1990 until: 11/15/1992)
Ing. Ivan Harmaniak - predseda predstavenstva
Hrušková 28
Bratislava
  (from: 11/06/1990 until: 12/05/1993)
Ing. Ján Hrčka - predseda predstavenstva
2
Soblahov
  (from: 12/06/1993 until: 12/06/1993)
Ing. Eduard Hustár - člen
Višňová 8
Bratislava
  (from: 11/06/1990 until: 11/15/1992)
Ing. Milan Juhas - člen
Budišínska 10
Bratislava
  (from: 11/16/1992 until: 12/05/1993)
Ing. Juraj Muncner - člen
Hrušková 28
Bratislava
  (from: 11/16/1992 until: 12/05/1993)
Ing. Vladimír Proškovec , CSc. - člen
Hodžova 78
Trenčín
  (from: 11/16/1992 until: 12/05/1993)
Ing. Milan Škrdla - člen
Závadská 14
Bratislava
  (from: 11/06/1990 until: 11/15/1992)
Ing. Miroslav Škrdla - člen
Záhumenská 14
Bratislava
  (from: 11/16/1992 until: 12/05/1993)
Ing. Boris Štec - člen
Fraňa Kráľa 24
Bratislava
  (from: 12/06/1993 until: 12/06/1993)
Ing. Pavol Uher - podpredseda predstavenstva
Záhumenská 47
Trenčín
  (from: 11/06/1990 until: 11/15/1992)
Ing. Miroslav Žilka - člen
Záhumenská 51
Trenčín
  (from: 12/06/1993 until: 12/06/1993)
Acting in the name of the company: 
Za akciovú spoločnosť podpisujú členovia predstavenstva, riaditeľ a.s., zástupca riaditeľa a.s a ekonóm a.s.,
  (from: 12/06/1993 until: 12/06/1993)
Za akciovú spoločnosť podpisujú členovia predstavenstva.
  (from: 11/06/1990 until: 12/05/1993)
Capital: 
12 700 000 Sk
  (from: 04/15/1992 until: 11/23/2021)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
JUDr. Danica Okrucká
Súdna 26
Trenčín
  (from: 12/07/1993 until: 04/26/2017)
 Liquidators:
JUDr. Danica Okrucká
Súdna 26
Trenčín
  (from: 04/27/2017 until: 11/23/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti v likvidácií novonok koná a podpisuje za ňu likvidátor.
  (from: 12/07/1993 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená podľa § 25 Zák. č. 104/1990 Zb. zakladateľskou zmluvou zo dňa 18.10.1990 Starý spis: Sa 117
  (from: 11/06/1990 until: 11/23/2021)
Rozhodnutie 5. valného zhromaždenia spoločnosti EKOCHEM, a.s. Bratislava zo dňa 8.6.1993 o vstupe do likvidácie.
  (from: 12/07/1993 until: 11/23/2021)
Uznesenie KS č.k. 38K 101/94-48 zo dňa 20.10.1997, nadobudlo právoplatnosť dňom 21.11.1997, ktorým súd návrh na konkurz zamieta.
  (from: 06/16/1998 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  06/20/2024
Date of extract :  06/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person