Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  261/N

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Ölved
  (from: 06/05/1991)
Registered seat: 
Malé Ludince
  (from: 06/05/1991)
Identification number (IČO): 
17 639 956
  (from: 06/05/1991)
Date of entry: 
03/19/1991
  (from: 06/05/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 06/05/1991)
Objects of the company: 
poľnohospodárska výroba
  (from: 06/30/1993)
spracovanie a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 06/30/1993)
poskytovanie služieb na zabezpečenie prevádzky a rozvoja poľnohospodárskej výroby
  (from: 06/30/1993)
výroba a predaj poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
  (from: 06/05/1991 until: 06/29/1993)
finalizácia poľnohospodárskej produkcie na potraviny a polotovary
  (from: 06/05/1991 until: 06/29/1993)
výroba a predaj stavebných materiálov a hmôt
  (from: 06/05/1991 until: 06/29/1993)
stavebno-montážna činnosť
  (from: 06/05/1991 until: 06/29/1993)
doprava materiálov,poľné a melioračné práce,oprava a údržba elektrických zariadení a spotrebičov pre členov a občanov
  (from: 06/05/1991 until: 06/29/1993)
obchodná činnosť-nákup a predaj poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov,poľnohospodárskej techniky,náhradných súčiastok, chemických ochranných prostriedkov a ďalších potrieb poľnohospodárskej a potravinárskej výroby
  (from: 06/05/1991 until: 06/29/1993)
zahranično-obchodná činnosť (okrem komodít na ktoré je potrebné osobitné povolenie)
  (from: 06/05/1991 until: 06/29/1993)
prevádzkovanie vlastných predajní
  (from: 06/05/1991 until: 06/29/1993)
prenájom výrobných prostriedkov
  (from: 06/05/1991 until: 06/29/1993)
poskytovanie služieb pre občanov a podniky
  (from: 06/05/1991 until: 06/29/1993)
výroba a predaj stavebno-stolárskych produktov
  (from: 06/05/1991 until: 06/29/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/30/1993)
Managing board
  (from: 06/05/1991 until: 06/29/1993)
Žigmund Viczencz - predseda
Sacherova 997/60
Želiezovce 937 01
From: 03/19/1991
  (from: 04/01/2017)
Július Pásztor - podpredseda
Družstevná 518/1
Hronovce 935 61
From: 03/19/1991
  (from: 04/01/2017)
Zoltán Kassai - člen
70
Malé Ludince 937 01
From: 03/19/1991
  (from: 04/01/2017)
Július Duba - člen
Hurbanova 1042/15
Želiezovce 937 01
From: 03/19/1991
  (from: 04/01/2017)
Ján Kelemen - člen
33
Malé Ludince 937 01
From: 03/19/1991
  (from: 04/01/2017)
Irena Gőbölösová - člen
99
Malé Ludince 937 01
From: 03/19/1991
  (from: 06/29/2017)
Július Duba - člen
Malé Ludince
  (from: 06/30/1993 until: 03/31/2017)
Karol Dudás - člen
Malé Ludince
  (from: 06/30/1993 until: 03/31/2017)
Karol Dudáš - člen
Malé Ludince
From: 03/19/1991 Until: 09/14/2012
  (from: 04/01/2017 until: 03/31/2017)
Irena Göbölösová - člen
Malé Ludince
  (from: 06/30/1993 until: 03/31/2017)
Irena Göbölösová - člen
99
Malé Ludince 937 01
From: 03/19/1991
  (from: 04/01/2017 until: 06/28/2017)
Zoltán Kassai - člen
Malé Ludince
  (from: 06/30/1993 until: 03/31/2017)
Ján Kelemen - člen
Malé Ludince
  (from: 06/30/1993 until: 03/31/2017)
Július Pásztor - podpredseda
34
Malé Ludince
  (from: 06/05/1991 until: 04/23/2001)
Július Pásztor - podpredseda
Družstevná 518/1
Hronovce
  (from: 04/24/2001 until: 03/31/2017)
Žigmund Viczencz - predseda
Sacherova 997/60
Želiezovce
  (from: 04/24/2001 until: 03/31/2017)
Viczencz Zsigmond - predseda
Švermova 60
Želiezovce
  (from: 06/05/1991 until: 04/23/2001)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná forma písomná podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 06/30/1993)
Za družstvo podpisuje predseda,v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 06/05/1991 until: 06/29/1993)
Registered capital: 
48 006,06 EUR
  (from: 06/15/2010)
1 446 240 Sk
  (from: 06/30/1993 until: 06/14/2010)
Basic member contribution: 
695,74 EUR
  (from: 06/15/2010)
20 960 Sk
  (from: 06/30/1993 until: 06/14/2010)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 27.2.1991 podľa § 3 a 9 Zákona č.162/1990 Zb.o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 1589 V súlade s ustanovením § 765 ods. 2 Zák.č. 513/91 Zb. boli stanovy družstva prispôsobené úprave tohto zákona. Stary spis: Dr 1589
  (from: 06/30/1993)
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 27.2.1991 podľa § 3 a 9 Zákona č.162/1990 Zb.o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 1589 Členovia ručia za stratu družstva svojím členským podielom prípadne členským vkladom a to až do jeho výšky.Pokiaľ je strata nižšia než suma členských podielov,alebo členských vkladov,ručia jednitliví členovia rovnakým podielom (percentom) svojho členského podielu a členského vkladu.
  (from: 06/05/1991 until: 06/29/1993)
Date of updating data in databases:  03/17/2023
Date of extract :  03/20/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person