Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  258/V

Business name: 
AGROSTROJ Rožňava, akciová spoločnosť
  (from: 04/29/1992 until: 05/26/2022)
Registered seat: 
Šafárikova 111
Rožňava 048 01
  (from: 04/29/1992 until: 05/26/2022)
Identification number (IČO): 
31 651 623
  (from: 04/29/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/29/1992)
Date of deletion: 
05/27/2022
  (from: 05/27/2022)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/27/2022)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/29/1992)
Objects of the company: 
výskum, vývoj, výroba a odbyt strojov a zariadení pre poľnohospodárstvo, malotraktorov s náradním, klbových hriadeľov pre poľnohospodárske stroje a traktory, odliatkov zo šedej zliatiny, výkovkov a výliskov z ocele
  (from: 04/29/1992 until: 07/20/1993)
nákup a predaj strojov a zariadení pre mechanizáciu a automatizáciu poľnohospodárskych lesných a iných prác
  (from: 04/29/1992 until: 07/20/1993)
výkon vyšších dodávateľských funkcií
  (from: 04/29/1992 until: 07/20/1993)
projektová činnosť v rozsahu osobitného oprávnenia
  (from: 04/29/1992 until: 07/20/1993)
školenie, poradenská a servisná činnosť
  (from: 04/29/1992 until: 07/20/1993)
plnenie funkcie zriaďovateľa stredného odborného učilišťa
  (from: 04/29/1992 until: 07/20/1993)
opravárenská činnosť
  (from: 04/29/1992 until: 07/20/1993)
prekladištia nákladov a skladovacia činnosť
  (from: 07/21/1993 until: 05/26/2022)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 07/21/1993 until: 05/26/2022)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 07/21/1993 until: 05/26/2022)
výroba kovových konštrukcií a kovospracovateľských výrobkov, okrem výrobných strojov a zariadení
  (from: 07/21/1993 until: 05/26/2022)
výroba strojov na výrobu a vyžitie mechanickej energie, okrem motorov leteckých a automobilových
  (from: 07/21/1993 until: 05/26/2022)
výroba čerpadiel a kompresorov
  (from: 07/21/1993 until: 05/26/2022)
výroba ventilov a armatúr
  (from: 07/21/1993 until: 05/26/2022)
výroba hnacích prvkov
  (from: 07/21/1993 until: 05/26/2022)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 07/21/1993 until: 05/26/2022)
výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
  (from: 07/21/1993 until: 05/26/2022)
výroba obrábacích strojov
  (from: 07/21/1993 until: 05/26/2022)
výroba neelektrických prístrojov pre domácnosť
  (from: 07/21/1993 until: 05/26/2022)
výroba traktorov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
  (from: 07/21/1993 until: 05/26/2022)
výroba karosérií dvojstopých motorových prístrojov, výroba prívesov a návesov
  (from: 07/21/1993 until: 05/26/2022)
predaj, údržba a oprava motorových vozidiel
  (from: 07/21/1993 until: 05/26/2022)
výroba prístrojov pre domácnosť
  (from: 07/21/1993 until: 05/26/2022)
montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení
  (from: 07/21/1993 until: 05/26/2022)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 07/21/1993 until: 05/26/2022)
oprava domácich spotrebičov
  (from: 07/21/1993 until: 05/26/2022)
podnikateľské poradenstvo, účtovníctvo, výskum trhu
  (from: 07/21/1993 until: 05/26/2022)
zváračská škola, školenie dealerov a servisných technikov vyplývajúce z podnikania
  (from: 07/21/1993 until: 05/26/2022)
obchodná činnosť a sprostredkovanie obchodu v rozsahu živnostenskej činnosti
  (from: 07/21/1993 until: 05/26/2022)
odstraňovanie odpadu a odvod odpadových vôd
  (from: 07/21/1993 until: 05/26/2022)
stravovanie a bufety
  (from: 07/21/1993 until: 05/26/2022)
cestná verejná doprava tovaru, nákladná taxislužba
  (from: 07/21/1993 until: 05/26/2022)
Management body: 
Doc. Ing. Vojtech Anna , CSc. - podpredseda
Rastislavova 26
Košice
  (from: 07/21/1993 until: 02/21/1996)
Ing. Gejza Hegedüs - člen
Edelenyska 50
Rožňava
  (from: 07/21/1993 until: 02/21/1996)
Ing. Oleg Leontiev - člen
Dolná 5
Bratislava
  (from: 07/21/1993 until: 02/21/1996)
Ing. Miloš Mandát - člen
Bagarova 31
Martin
  (from: 07/21/1993 until: 02/21/1996)
Ing. Štefan Mlynár - člen
Edelenyska 48
Rožňava
  (from: 04/29/1992 until: 07/20/1993)
Ing. Jan Sisik - člen
Družstevná 129
Štítnik
  (from: 04/29/1992 until: 02/21/1996)
Ing. Ľubomír Solárik , CSc. - člen
Idanská 4
Košice
  (from: 07/21/1993 until: 02/21/1996)
Ing. Viliam Voda - člen
9. mája 4
Rožňava
  (from: 04/29/1992 until: 07/20/1993)
Ing. Viliam Voda - predseda
9. mája 4
Rožňava
  (from: 07/21/1993 until: 02/21/1996)
Ing. Ján Sisik - podpredseda
Ochtinská 514
Štítnik 049 32
  (from: 02/22/1996 until: 05/26/2022)
Ing. Oleg Leontiev - člen
Dolná 5
Bratislava 811 04
  (from: 02/22/1996 until: 05/26/2022)
Ing. Miloš Mandát - predseda
Bagarova 31
Martin 036 01
  (from: 02/22/1996 until: 05/26/2022)
Ing. Rudolf Mičuda - člen
Edelényska 1
Rožňava 048 01
  (from: 02/22/1996 until: 05/26/2022)
Ing. Ján Ďurech - člen
Š.B. Romana 1/11
Martin 036 01
  (from: 02/22/1996 until: 05/26/2022)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/29/1992 until: 05/26/2022)
Capital: 
101 795 000 Sk
  (from: 04/29/1992 until: 05/26/2022)
Shares: 
Number of shares: 101795
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/29/1992 until: 05/26/2022)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 05/29/1997
  (from: 11/28/2012)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 05/29/1997
  (from: 06/08/2007 until: 11/27/2012)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 05/29/1997
  (from: 06/05/1997 until: 06/07/2007)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Marek Gula
Hlavná 29
Prešov
From: 05/31/2012
  (from: 11/28/2012)
Mgr. Ivan Švec
Kalinčiakova 20
Košice
From: 05/09/2006
  (from: 06/08/2007 until: 11/27/2012)
Mgr. Ivan Švec
Kalinčiakova 20
Košice
From: 05/09/2006 Until: 05/31/2012
  (from: 11/28/2012 until: 11/27/2012)
Supervisory board: 
Ing. Anna Balážová
Edelenyská 42
Rožňava
  (from: 04/29/1992 until: 07/20/1993)
Ing. Vladislav Berešík - podpredseda
Banská 654
Dobšiná 049 25
  (from: 02/22/1996 until: 05/26/2022)
Marta Dusová - člen
Záhradnícka 3
Rožňava 048 01
  (from: 02/22/1996 until: 05/26/2022)
Ing. Vladimír Koneval - člen
Starozagorská 11
Košice
  (from: 07/21/1993 until: 02/21/1996)
Ing. Jana Kovačková - člen
Dolný Kaník 20
Martin 038 02
  (from: 02/22/1996 until: 05/26/2022)
Ing. Klára Leskovjanská
Kyjevská 1
Rožňava
  (from: 04/29/1992 until: 07/20/1993)
Mária Lüköová - člen
Slnečná 11
Rožňava
  (from: 07/21/1993 until: 02/21/1996)
Ing. Vladimír Menich - člen
7. novembra 75
Martin
  (from: 07/21/1993 until: 02/21/1996)
Ing. Ferdinand Polgáry - člen
Záhradnícka 2
Rožňava
  (from: 07/21/1993 until: 02/21/1996)
Ing. Ferdinand Polgáry - člen
Záhradnícka 2
Rožňava 048 01
  (from: 02/22/1996 until: 05/26/2022)
Ing. Vladimír Šmajstrla , CSc. - člen
Braneckého 2
Nitra
  (from: 07/21/1993 until: 02/21/1996)
Ing. Marian Ťaptík - predseda
Jána Kostru 71/29
Turčianska Štiavnička 038 51
  (from: 02/22/1996 until: 05/26/2022)
Jaroslav Schindler
Olomoucká 42
Prostějov
Česká republika
  (from: 04/29/1992 until: 07/20/1993)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.k. 1K/401/1995 zo dňa 15.03.2022.
  (from: 05/27/2022)
Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo Fondom národného majetku ČR podľa zák.č. 92/91 Zb. a novely 92/92 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v súlade s § l54 a nasl.ust. zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 04/29/1992 until: 05/26/2022)
Rozhodnutie valného zhromaždenia akciovej spoločnosti dňa 19.7.1996 o znížení základného imania zo 101 795 000.- Sk na 50 897 500.Sk. Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 19.7.1996.
  (from: 09/02/1996 until: 05/26/2022)
KONKURZNÉ KONANIE - vyhlásené uznesením Krajského súdu v Košiciach pod číslom K 401/95 zo dňa 29. 5. 1997, správca konkurznej podstaty: JUDr. Ján Juhász, komerčný právnik, Košice, Jánošíkova 10.
  (from: 06/05/1997 until: 05/26/2022)
Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 1K 401/95-276 zo dňa 9.5.2006 rozhodol o zániku funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Jána Juhásza, Palackého 2, Košice a ustanovil do funkcie nového správcu konkurznej podstaty Mgr. Ivana Šveca, , Kalinčiakova 20, Košice.
  (from: 06/08/2007 until: 05/26/2022)
Krajský súd v Košiciach, uznesením zo dňa 23.4.2012, č.k. 1K/401/1995-458, odvolal : Mgr. Ivana Šveca správcu podstaty a ustanovil nového správcu podstaty JUDr. Mareka Gulu. Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.05.2012.
  (from: 11/28/2012 until: 05/26/2022)
Date of updating data in databases:  06/21/2024
Date of extract :  06/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person