Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  900/L

Business name: 
Slovšport, dopravno-stavebná spoločnosť s r.o.
  (from: 01/13/1993 until: 03/10/2002)
Registered seat: 
Pri cintoríne
Žilina - Bánová 010 01
  (from: 01/13/1993 until: 03/10/2002)
Identification number (IČO): 
31 578 098
  (from: 01/13/1993)
Date of entry: 
01/13/1993
  (from: 01/13/1993)
Person dissolved from: 
11. 3. 2002
  (from: 03/11/2002)
Date of deletion: 
03/11/2002
  (from: 03/11/2002)
Grounds for deleting: 
zrušenie zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu
  (from: 03/11/2002)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/13/1993)
Objects of the company: 
kovoobrábanie
  (from: 01/13/1993 until: 03/10/2002)
zámočníctvo
  (from: 01/13/1993 until: 03/10/2002)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 01/13/1993 until: 03/10/2002)
vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybav. sídl. celkov)
  (from: 01/13/1993 until: 03/10/2002)
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 01/13/1993 until: 03/10/2002)
veľkoobchodná a obchodná činnosť okrem koncesovaných živnos.
  (from: 01/13/1993 until: 03/10/2002)
cestná motorová doprava
  (from: 01/13/1993 until: 03/10/2002)
Partners: 
STAVEKO, spol. s r.o. Žilina, IČO: 31 579 965
Cintorínska 3
Žilina
Slovak Republic
  (from: 12/29/1995 until: 03/10/2002)
Slovenské združenie telesnej kultúry
Junácka 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/13/1993 until: 12/28/1995)
Contribution of each member: 
Slovenské združenie telesnej kultúry
Amount of investment: 16 065 000 Sk Paid up: 16 065 000 Sk
  (from: 01/13/1993 until: 12/28/1995)
STAVEKO, spol. s r.o. Žilina,
Amount of investment: 16 065 000 Sk Paid up: 16 065 000 Sk
  (from: 12/29/1995 until: 03/10/2002)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/13/1993 until: 03/10/2002)
Ing. Vladimír Lazar
Fándlyho 18
Žilina
  (from: 12/29/1995 until: 03/10/2002)
Miroslav Šoška
Bukovianska 11
Žilina - Strážov
  (from: 01/13/1993 until: 12/28/1995)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  (from: 01/13/1993 until: 03/10/2002)
Capital: 
16 065 000 Sk
  (from: 01/13/1993 until: 03/10/2002)
Supervisory board: 
PhDr. František Dian
Žilinská cesta 12
Ružomberok
  (from: 12/12/1995 until: 02/19/1996)
Ing. Marcela Hulínová
Na Vápenicu 445/40
Lietavská Lúčka
  (from: 02/20/1996 until: 03/10/2002)
PhDr. Anton Ihring
Hočimová 39
Bratislava
  (from: 12/12/1995 until: 02/19/1996)
JUDr. Tibor Péchy
Nám. Ľ. Fullu 14
Žilina
  (from: 02/20/1996 until: 03/10/2002)
Ing. Dušan Tallo
Očovská 10
Bratislava
  (from: 12/12/1995 until: 02/19/1996)
Stanislav Vrana
B.S.Timravy 11
Žilina
  (from: 02/20/1996 until: 03/10/2002)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 25-24K 429/99-57 zo dňa 25.júna 2001 bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. Na základe uvedenej skutočnosti a na základe predloženého súhlasu správcu dane s výmazom sa spoločnosť z obchodného registra dňom 11.3.2002 VYMAZÁVA.
  (from: 03/11/2002)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 549/92 zo dňa 4.11.1992 podľa §§ 105, 766 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 01/13/1993 until: 03/10/2002)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 2.12.1994 bol schválený Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine. Starý spis: S.r.o. 2832
  (from: 12/12/1995 until: 03/10/2002)
Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 18.12.1995 bol schválený Dodatok č. 1 a 2 k zakladateľskej listine. Starý spis: S.r.o. 2832
  (from: 12/29/1995 until: 03/10/2002)
Date of updating data in databases:  07/15/2024
Date of extract :  07/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person