Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  711/N

Business name: 
PLAZMATECH, s.r.o.
  (from: 10/27/1994 until: 10/02/2006)
Registered seat: 
Nitrianska 34
Nové Zámky 940 51
  (from: 10/27/1994 until: 10/02/2006)
Identification number (IČO): 
34 110 011
  (from: 10/27/1994)
Date of entry: 
10/27/1994
  (from: 10/27/1994)
Date of deletion: 
10/03/2006
  (from: 10/03/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/03/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/27/1994)
Objects of the company: 
výrova kovových konštrukcií
  (from: 10/27/1994 until: 10/02/2006)
výroba strojov a prístrojov
  (from: 10/27/1994 until: 10/02/2006)
sprostredkovanie obchodu v rámci voľných činností
  (from: 10/27/1994 until: 10/02/2006)
veľkoobchod v rozsahu voľných činností
  (from: 10/27/1994 until: 10/02/2006)
maloobchod v rozsahu voľných činností
  (from: 10/27/1994 until: 10/02/2006)
výskum a vývoj technických vied
  (from: 10/27/1994 until: 10/02/2006)
výroba elektrických strojov a prístrojov
  (from: 10/27/1994 until: 10/02/2006)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 10/27/1994 until: 10/02/2006)
výroba základných chemických látok
  (from: 10/27/1994 until: 10/02/2006)
školenie v povolených činnostiach
  (from: 10/27/1994 until: 10/02/2006)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 10/27/1994 until: 10/02/2006)
Partners: 
Ing. Zoltán Halász
T. Vansovej 53
Nové Zámky
Slovak Republic
  (from: 10/27/1994 until: 10/02/2006)
Doc. Ing. Marian Murgaš , CSc.
Hviezdoslavova 67
Stupava
Slovak Republic
  (from: 10/27/1994 until: 10/02/2006)
Ing. Mikuláš Nagy
Cyrilometódska 38
Nové Zámky
Slovak Republic
  (from: 10/27/1994 until: 10/02/2006)
Ing. Štefan Podhorský
35
Salka
Slovak Republic
  (from: 10/27/1994 until: 10/02/2006)
Ing. Karol Suchan
Čerešňová 2
Nové Zámky
Slovak Republic
  (from: 10/27/1994 until: 10/02/2006)
Szuchan Karol
Čerešňová 2
Nové Zámky
Slovak Republic
  (from: 10/27/1994 until: 10/02/2006)
Doc. Ing. Staniševskij Vladimír Kazimírovič , CSc.
Zacharova 23/16
Minsk
Bielorusko
  (from: 10/27/1994 until: 10/02/2006)
Contribution of each member: 
Ing. Zoltán Halász
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 10/27/1994 until: 10/02/2006)
Doc. Ing. Marian Murgaš , CSc.
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 10/27/1994 until: 10/02/2006)
Ing. Mikuláš Nagy
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 10/27/1994 until: 10/02/2006)
Ing. Štefan Podhorský
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 10/27/1994 until: 10/02/2006)
Doc. Ing. Staniševskij Vladimír Kazimírovič , CSc.
Amount of investment: 60 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 60 000 Sk
  (from: 10/27/1994 until: 10/02/2006)
Ing. Karol Suchan
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 10/27/1994 until: 10/02/2006)
Szuchan Karol
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 10/27/1994 until: 10/02/2006)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/27/1994 until: 07/31/1997)
Ing. Mikuláš Nagy
Cyrilometódska 38
Nové Zámky
  (from: 10/27/1994 until: 07/31/1997)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje navonok a podpisuje za ňu samostatne konateľ spoločnosti, prokurista spoločnosti v rámci oprávnení § 14 Obchodného zákonníka.
  (from: 08/01/1997 until: 10/02/2006)
Spoločnosť zastupuje navonok a podpisuje za ňu samostatne konateľ spoločnosti, prokurista spoločnosti v rámci oprávnení § 14 Obchodného zákonníka.
  (from: 10/27/1994 until: 07/31/1997)
Procuration: 
Ing. Karol Suchan
Čerešňová 2
Nové Zámky
  (from: 10/27/1994 until: 10/02/2006)
Capital: 
180 000 Sk
  (from: 10/27/1994 until: 10/02/2006)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu v Nitre, č.k. 31 CbR 137/2005-27 zo dňa 01.08.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.08.2006 ,bola zrušená spoločnosť PLAZMATECH, s.r.o. bez likvidácie. Z Obchodného registra Okresného súdu v Nitre odd. Sro, vl.č. 711/N v y m a z u j e sa dňom 03.10.2006 obchodná spoločnosť PLAZMATECH, s.r.o. so sídlom Nitrianska 34,940 51 Nové Zámky, IČO 34 110 011.
  (from: 10/03/2006)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.9.1994 v zmysle § 24 ods. 1, §§ 56-75 a §§ 105-153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 2006
  (from: 10/27/1994 until: 10/02/2006)
Date of updating data in databases:  06/21/2024
Date of extract :  06/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person