Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  79794/B

Business name: 
Sekyra Group SK, spol. s r. o.
  (from: 03/06/2012 until: 03/31/2012)
Registered seat: 
Staré Grunty 24
Bratislava 841 04
  (from: 03/06/2012 until: 03/31/2012)
Identification number (IČO): 
35 891 718
  (from: 03/06/2012)
Date of entry: 
07/01/2004
  (from: 03/06/2012)
Date of deletion: 
04/01/2012
  (from: 04/01/2012)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 04/01/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/06/2012)
Capital: 
33 193 EUR Paid up: 33 193 EUR
  (from: 03/06/2012 until: 03/31/2012)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.03.2012 o zrušení spoločnosti Sekyra Group SK, spol. s r.o., so sídlom Staré Grunty 24, 841 04 Bratislava, IČO: 35 891 718, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vo vložke č. 79794/B bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou DOMUS správa nehnuteľností, spol. s r.o., so sídlom Staré Grunty 24, 841 04 Bratislava, IČO: 44 878 656, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 59572/B ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 322/2012, Nz 10243/2012, NCRls 10507/2012 notárkou JUDr. Danielou Šikutovou dňa 21.03.2012 stáva právnym nástupcom spoločnosti Sekyra Group SK, spol. s r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 04/01/2012)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 04/01/2012)
Legal successor: 
DOMUS správa nehnuteľností, spol. s r. o.
Staré Grunty 24
Bratislava 841 04
  (from: 04/01/2012)
Date of updating data in databases:  08/16/2022
Date of extract :  08/18/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person