Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  24/T

Business name: 
Piešťanské stavebné bytové družstvo
  (from: 04/26/1990)
Registered seat: 
Ružová 8
Piešťany 921 01
  (from: 05/27/1999)
Pod Párovcami 25
Piešťany
  (from: 10/30/1995 until: 05/26/1999)
Ružová 8
Piešťany
  (from: 04/26/1990 until: 10/29/1995)
Identification number (IČO): 
00 678 953
  (from: 04/26/1990)
Date of entry: 
04/26/1990
  (from: 04/26/1990)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/26/1990)
Objects of the company: 
prenájom bytových a nebytových priestorov, spojené so základným poskytovaním služieb
  (from: 08/05/1993)
oprava a údržba bytov
  (from: 08/05/1993)
účtovné poradenstvo pri vykonávaní správy bytov
  (from: 08/05/1993)
elektroinštalatérstvo
  (from: 12/02/2004)
plynoinštalatérstvo
  (from: 12/02/2004)
vodoinštalatérstvo a kúrenárske práce
  (from: 12/02/2004)
správa bytového fondu
  (from: 02/09/2008)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 02/22/2022)
Správa a údržba nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/22/2022)
cestná motorová doprava
  (from: 11/30/1994 until: 06/15/2003)
výroba tepla a rozvod tepla
  (from: 06/16/2003 until: 12/01/2004)
revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
  (from: 08/05/1993 until: 12/01/2004)
inštalatérske práce
  (from: 08/05/1993 until: 12/01/2004)
revízie a skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení
  (from: 08/05/1993 until: 12/01/2004)
revízia vyhradených elektrických zariadení
  (from: 08/05/1993 until: 12/01/2004)
montáž a oprava elektrických zariadení obytných domov
  (from: 08/05/1993 until: 12/01/2004)
oprava a údržba elektrických zariadení
  (from: 08/05/1993 until: 12/01/2004)
zabezpečovať uspokojovanie bytových potrieb členov družstva, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych služieb, potrebných na riadne bývanie
  (from: 04/26/1990 until: 08/04/1993)
stavia, prípadne zabezpečuje pre svojích členov výstavbu družstvených bytov a miestnosti neslúžiacich na bývanie ( napr.garáží)
  (from: 04/26/1990 until: 08/04/1993)
prideľuje svojim členom družstevné byty a miestnosti neslúžiace na bývanie
  (from: 04/26/1990 until: 08/04/1993)
zabezpečuje užívateľom družstevných bytov ( miestností neslúžiacich na bývanie ) nerušený výkon práv spojených s ich užívaním, najmä tým, že sa stará o riadnu a včasnú údržbu družstevného majetku
  (from: 04/26/1990 until: 08/04/1993)
zlepšuje podľa možnosti družstevný majetok
  (from: 04/26/1990 until: 08/04/1993)
zabezpečuje riadne plnenie služieb, poskytovanie ktorých je spojené s užívaním družstevného bytu ( miestnosti neslúžiace na bývanie )
  (from: 04/26/1990 until: 08/04/1993)
za podmienok určených príslušným predpisom vykonáva aj iné práce, ktoré súvisia s výstavbou družstevných bytov ( miestností neslúžiacich na bývanie ) bez ktorých by sa nemohla začať výstavba družstevných bytov ( miestností neslúžiacich na bývanie ), alebo by sa tieto nemohli užívať.
  (from: 04/26/1990 until: 08/04/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/05/1993)
Managing board
  (from: 07/10/1992 until: 08/04/1993)
Managing board
  (from: 04/26/1990 until: 07/09/1992)
Jaroslav Špička - podpredseda predstavenstva
A.Hlinku 55/55
Piešťany
From: 06/10/2020
  (from: 07/09/2020)
JUDr. Daniela Suchánková
Kukučinova 1670/17
Piešťany
From: 10/27/1999
  (from: 05/18/2022)
Anna Borovská
Brezová 2871/3
Piešťany
From: 02/24/2003
  (from: 05/18/2022)
Anna Baničová - člen predstavenstva
M. Bela 21
Piešťany 921 01
From: 11/26/2009
  (from: 06/21/2017)
Ing. Stanislav Strnad - člen predstavenstva
M Bela 4668/33
Piešťany 921 01
From: 06/08/2020
  (from: 07/09/2020)
Ing. Martin Vlha - predseda predstavenstva
Južná 10
Piešťany 921 01
From: 06/10/2020
  (from: 07/09/2020)
Ing. Anna Baničová
M.Bela 4667/21
Piešťany
  (from: 02/07/2000 until: 02/05/2003)
Ing. Anna Baničová
M.Bela 4667/21
Piešťany
From: 10/27/1999
  (from: 02/06/2003 until: 12/01/2004)
Ing. Anna Baničová
M.Bela 4667/21
Piešťany
From: 10/27/1999 Until: 10/27/2004
  (from: 12/02/2004 until: 12/01/2004)
Anna Baničová - člen predstavenstva
M. Bela 21
Piešťany 921 01
From: 11/26/2009
  (from: 01/21/2010 until: 06/20/2017)
JUDr. Vladimír Beňačka - člen
E.F.Scherera 8/4803
Piešťany 921 01
From: 10/27/2004
  (from: 12/02/2004 until: 01/20/2010)
JUDr. Vladimír Beňačka - člen
E.F.Scherera 8/4803
Piešťany 921 01
From: 10/27/2004 Until: 11/26/2009
  (from: 01/21/2010 until: 01/20/2010)
Ladislav Benedikovič - člen predstavenstva
Lipová 69/16
Piešťany 921 01
From: 11/26/2009
  (from: 01/21/2010 until: 12/18/2014)
Ladislav Benedikovič - člen predstavenstva
Lipová 69/16
Piešťany 921 01
From: 11/26/2009 Until: 10/23/2014
  (from: 12/19/2014 until: 12/18/2014)
Anna Borovská
Brezová 2871/3
Piešťany
From: 02/24/2003
  (from: 05/07/2003 until: 05/17/2022)
Ing. Zita Bruncková - člen predstavenstva
Valová 4263/14
Piešťany 921 01
From: 10/23/2014
  (from: 12/19/2014 until: 06/20/2017)
Ing. Zita Bruncková - člen predstavenstva
Valová 4263/14
Piešťany 921 01
From: 10/23/2014
  (from: 06/21/2017 until: 07/08/2020)
Ing. Zita Bruncková - člen predstavenstva
Valová 4263/14
Piešťany 921 01
From: 10/23/2014 Until: 06/08/2020
  (from: 07/09/2020 until: 07/08/2020)
Viktor Ciprián
Javorova 2886/22
Piešťany
  (from: 04/26/1990 until: 07/09/1992)
Viktor Cyprian
Javorova 2886/22
Piešťany
  (from: 07/10/1992 until: 07/11/1994)
Juraj Čápka
Holubyho 1057-1058
Piešťany
  (from: 04/26/1990 until: 07/09/1992)
Juraj Čápka - I. podpredseda
Holubyho 1057-1058
Piešťany
  (from: 07/10/1992 until: 03/29/1998)
Ing. Peter Dinnec
M.Bela 4568/27
Piešťany
  (from: 04/26/1990 until: 07/09/1992)
Jozef Drahovský
E.F. Scherrera 4803/6
Piešťany
  (from: 07/10/1992 until: 07/11/1994)
Jozef Drahovský
E.F.Scherera 4803/6
Piešťany
  (from: 04/26/1990 until: 07/09/1992)
Ing. Peter Galo
Javorová 2884/33
Piešťany
  (from: 07/12/1994 until: 02/05/2003)
Ing. Peter Galo
Javorová 2884/33
Piešťany
From: 10/27/1999
  (from: 02/06/2003 until: 12/01/2004)
Ing. Peter Galo
Javorová 2884/33
Piešťany
From: 10/27/1999 Until: 10/27/2004
  (from: 12/02/2004 until: 12/01/2004)
JUDr. Vladimír Gembický - predseda
Vodárenská 4610/106
Piešťany
  (from: 04/26/1990 until: 07/09/1992)
Ing. Ján Juhász
Lipová 64/9
Piešťany
  (from: 02/07/2000 until: 02/05/2003)
Ing. Ján Juhász
Lipová 64/9
Piešťany
From: 10/27/1999
  (from: 02/06/2003 until: 05/06/2003)
Márta Kániková
E.F.Scherera 4799/30
Piešťany
  (from: 08/05/1993 until: 02/06/2000)
Jozef Kapša
M. Bela 4662/22
Piešťany
  (from: 07/12/1994 until: 02/06/2000)
Jozef Kapša
M. Bela 4662/22
Piešťany
From: 02/24/2003
  (from: 05/07/2003 until: 12/01/2004)
Jozef Kapša
M. Bela 4662/22
Piešťany
From: 02/24/2003 Until: 10/27/2004
  (from: 12/02/2004 until: 12/01/2004)
Rudolf Kašný - člen
Valová 14/4263
Piešťany 921 01
From: 10/27/2004
  (from: 12/02/2004 until: 01/20/2010)
Rudolf Kašný - člen
Valová 14/4263
Piešťany 921 01
From: 10/27/2004 Until: 11/26/2009
  (from: 01/21/2010 until: 01/20/2010)
Ing. Július König
Krajinská 4394/14
Piešťany
  (from: 02/07/2000 until: 02/05/2003)
Ing. Július König
Krajinská 4394/14
Piešťany
From: 10/27/1999
  (from: 02/06/2003 until: 01/20/2010)
Ing. Július König
Krajinská 4394/14
Piešťany
From: 10/27/1999 Until: 11/26/2009
  (from: 01/21/2010 until: 01/20/2010)
Ing. Marta Křivdová
A. Hlinku 56/65
Piešťany
  (from: 09/11/1997 until: 02/06/2000)
Elena Kubicová - člen
A. Hlinku 71/57
Piešťany 921 01
From: 10/27/2004
  (from: 12/02/2004 until: 01/20/2010)
Elena Kubicová - člen
A. Hlinku 71/57
Piešťany 921 01
From: 10/27/2004 Until: 11/26/2009
  (from: 01/21/2010 until: 01/20/2010)
Vendelín Lučanský
9. mája 2800/1
Piešťany
  (from: 07/10/1992 until: 07/11/1994)
Vendelín Lučanský
9.mája 2800/1
Piešťany
  (from: 04/26/1990 until: 07/09/1992)
Ladislav Malovec - člen
E.F.Scherera 34/4799
Piešťany 921 01
From: 10/27/2004
  (from: 12/02/2004 until: 12/18/2014)
Ladislav Malovec - člen
E.F.Scherera 34/4799
Piešťany 921 01
From: 10/27/2004 Until: 10/23/2014
  (from: 12/19/2014 until: 12/18/2014)
Ladislav Malovec - člen predstavenstva
E. F. Scherera 4799/34
Piešťany 921 01
From: 10/23/2014
  (from: 05/18/2019 until: 07/08/2020)
Ladislav Malovec - člen predstavenstva
E. F. Scherera 4799/34
Piešťany 921 01
From: 10/23/2014 Until: 06/08/2020
  (from: 07/09/2020 until: 07/08/2020)
Ladislav Malovec - podpredseda predstavenstva
E.F.Scherera 4799/34
Piešťany 921 01
From: 10/23/2014
  (from: 12/19/2014 until: 06/20/2017)
Ladislav Malovec - podpredseda predstavenstva
E.F.Scherera 4799/34
Piešťany 921 01
From: 10/23/2014
  (from: 06/21/2017 until: 03/26/2019)
Ladislav Malovec - podpredseda predstavenstva
E.F.Scherera 4799/34
Piešťany 921 01
From: 10/23/2014 Until: 01/31/2019
  (from: 03/27/2019 until: 03/26/2019)
Ing. Svätopluk Mečiar - člen
Vrbovská cesta 18/4727
Piešťany 921 01
From: 10/27/2004
  (from: 12/02/2004 until: 12/18/2014)
Ing. Svätopluk Mečiar - člen
Vrbovská cesta 18/4727
Piešťany 921 01
From: 10/27/2004 Until: 10/23/2014
  (from: 12/19/2014 until: 12/18/2014)
MUDr. Eva Mihalčíková
A. Hlinku 55/55
Piešťany
  (from: 02/07/2000 until: 02/05/2003)
MUDr. Eva Mihalčíková
A. Hlinku 55/55
Piešťany
From: 10/27/1999 Until: 04/28/2003
  (from: 02/06/2003 until: 06/15/2003)
Ing. Alexander Michalík
A. Hlinku 15/12
Piešťany
  (from: 07/12/1994 until: 02/06/2000)
Vladimír Mišura
Vodárenská 4601/70
Piešťany
  (from: 07/12/1994 until: 02/05/2003)
Vladimír Mišura
Vodárenská 4601/70
Piešťany
From: 10/27/1999
  (from: 02/06/2003 until: 12/01/2004)
Vladimír Mišura
Vodárenská 4601/70
Piešťany
From: 10/27/1999 Until: 10/27/2004
  (from: 12/02/2004 until: 12/01/2004)
MUDr. Zuzana Nedelková
Vážska 3560/1
Piešťany
  (from: 07/12/1994 until: 02/05/2003)
MUDr. Zuzana Nedelková
Vážska 3560/1
Piešťany
From: 10/27/1999
  (from: 02/06/2003 until: 07/13/2004)
Ján Pazdera
A. Hlinku 62/111
Piešťany
  (from: 08/05/1993 until: 07/11/1994)
Božena Petrovičová
L. Svobodu 3536/8
Piešťany
  (from: 07/10/1992 until: 07/11/1994)
Božena Petrovičová
L.Svobodu 3536/8
Piešťany
  (from: 04/26/1990 until: 07/09/1992)
Ing. Dominik Rozgoň
Vodárenská 4610/106
Piešťany
  (from: 04/26/1990 until: 07/09/1992)
Ivo Rýdl
E.F.Scherera 4503/8
Piešťany
  (from: 04/26/1990 until: 07/09/1992)
Ing. Ivo Rýdl
E.F.Scherera 4803/8
Piešťany
  (from: 02/07/2000 until: 02/05/2003)
Ing. Ivo Rýdl
E.F.Scherera 4803/8
Piešťany
From: 10/27/1999
  (from: 02/06/2003 until: 05/06/2003)
Václav Siblík
ČSA 27/98
Piešťany
  (from: 04/26/1990 until: 07/09/1992)
Václav Síblik - II. podpredseda
ČSA 27/98
Piešťany
  (from: 07/10/1992 until: 02/06/2000)
Ing. Jozef Stehlík
A. Hlinku 59/85
Piešťany
  (from: 07/10/1992 until: 09/10/1997)
Ing. Jozef Stehlík
TOM 59/85
Piešťany
  (from: 04/26/1990 until: 07/09/1992)
Peter Strečanský
M. Bella 4662/18
Piešťany
  (from: 07/10/1992 until: 02/06/2000)
Peter Strečanský
M.Bela 4662/18
Piešťany
  (from: 04/26/1990 until: 07/09/1992)
Peter Strečanský - I. podpredseda
M. Bela 4662/18
Piešťany
  (from: 02/07/2000 until: 02/05/2003)
Peter Strečanský - I. podpredseda
M. Bela 4662/18
Piešťany
From: 10/27/1999
  (from: 02/06/2003 until: 12/18/2014)
Peter Strečanský - I. podpredseda
M. Bela 4662/18
Piešťany
From: 10/27/1999 Until: 10/23/2014
  (from: 12/19/2014 until: 12/18/2014)
Ing. Ladislav Strnad - člen predstavenstva
M. Bela 4668/33
Piešťany 921 01
From: 10/23/2014
  (from: 12/19/2014 until: 09/17/2015)
Ing. Stanislav Strnad - člen predstavenstva
M. Bela 4668/33
Piešťany 921 01
From: 10/23/2014
  (from: 09/18/2015 until: 06/20/2017)
Ing. Stanislav Strnad - člen predstavenstva
M. Bela 4668/33
Piešťany 921 01
From: 10/23/2014
  (from: 06/21/2017 until: 05/17/2019)
Ing. Stanislav Strnad - člen predstavenstva
M. Bela 4668/33
Piešťany 921 01
From: 10/23/2014 Until: 01/30/2019
  (from: 05/18/2019 until: 05/17/2019)
Ing. Stanislav Strnad - podpredseda predstavenstva
M Bela 4668/33
Piešťany 921 01
From: 01/31/2019
  (from: 03/27/2019 until: 07/08/2020)
JUDr. Daniela Suchánková
Kukučinova 1670/17
Piešťany
  (from: 02/07/2000 until: 02/05/2003)
JUDr. Daniela Suchánková
Kukučinova 1670/17
Piešťany
From: 10/27/1999
  (from: 02/06/2003 until: 05/17/2022)
Ing. Miroslav Šimček - podpredseda
Vážska 3568/37
Piešťany
  (from: 04/26/1990 until: 07/09/1992)
Jaroslav Špička - podpredseda
A.Hlinku 55/55
Piešťany
  (from: 04/26/1990 until: 07/09/1992)
Jaroslav Špička - predseda
A.Hlinku 55/55
Piešťany
  (from: 07/10/1992 until: 02/05/2003)
Jaroslav Špička - predseda
A.Hlinku 55/55
Piešťany
From: 10/27/1999
  (from: 02/06/2003 until: 07/08/2020)
Ing. Mária Tomášková - člen predstavenstva
A. Hlinku 39/19
Piešťany 921 01
From: 10/23/2014
  (from: 12/19/2014 until: 06/20/2017)
Ing. Mária Tomášková - člen predstavenstva
A. Hlinku 39/19
Piešťany 921 01
From: 10/23/2014
  (from: 06/21/2017 until: 07/08/2020)
Ing. Mária Tomášková - člen predstavenstva
A. Hlinku 39/19
Piešťany 921 01
From: 10/23/2014 Until: 06/08/2020
  (from: 07/09/2020 until: 07/08/2020)
Ján Valentík - člen
Krajinská cesta 2/4392
Piešťany 921 01
From: 10/27/2004
  (from: 12/02/2004 until: 06/20/2017)
Ing. Ján Vanderka
Valova 4259/20
Piešťany
  (from: 07/10/1992 until: 08/04/1993)
Ing. Ján Vanderka
Valová 4259/20
Piešťany
  (from: 04/26/1990 until: 07/09/1992)
Ján Valentík - Member of the Board of Directors
Krajinská cesta 2/4392
Piešťany 921 01
From: 10/27/2004 Until: 01/17/2023
  (from: 03/17/2023 until: 03/16/2023)
Ján Valentík - člen
Krajinská cesta 2/4392
Piešťany 921 01
From: 10/27/2004
  (from: 06/21/2017 until: 03/16/2023)
Acting: 
Za predstavenstvo koná navonok predseda a podpredseda družstva, alebo iný člen predstavenstva v poradí stanovenom predstavenstvom. Predsedu počas neprítomnosti zastupuje podpredseda. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje za družstvo predseda, prípadne podpredseda a ďalší člen predstavenstva.
  (from: 08/05/1993)
Jaroslav Špička, A. Hlinku 55/55, Piešťany Juraj Čápka, Holubyho 1057-1058, Piešťany Ing. Ivan Ferenčík, A.Trajana 4834/21, Piešťany
  (from: 07/10/1992 until: 08/04/1993)
JUDr.Vladimír Gembický, Vodárenská 4610/106, Piešťany Ing.Jozef Brunovský, nám.SNP č.6733, Piešťany
  (from: 04/26/1990 until: 07/09/1992)
Supervisory board: 
Katarína Hallová - predseda dozorného orgánu
A. Trajana 8/4561
Piešťany 921 01
From: 06/08/2020
  (from: 07/09/2020)
Ing. Eva Fajmontová
Lipová 13/64
Piešťany 921 01
From: 06/08/2020
  (from: 07/09/2020)
Peter Halás
Vodárenská 94/4607
Piešťany 921 01
From: 06/08/2020
  (from: 07/09/2020)
Ing. Zita Bruncková
Valová 14/4263
Piešťany 921 01
From: 10/27/2004
  (from: 12/02/2004 until: 12/18/2014)
Ing. Zita Bruncková
Valová 14/4263
Piešťany 921 01
From: 10/27/2004 Until: 10/23/2014
  (from: 12/19/2014 until: 12/18/2014)
Ladislav Kubo
A. Hlinku 63/56
Piešťany 921 01
From: 10/27/2004
  (from: 12/02/2004 until: 01/20/2010)
Ladislav Kubo
A. Hlinku 63/56
Piešťany 921 01
From: 10/27/2004 Until: 11/26/2009
  (from: 01/21/2010 until: 01/20/2010)
Ladislav Ondrejička
A. Trajana 3/4830
Piešťany 921 01
From: 10/27/2004
  (from: 12/02/2004 until: 12/18/2014)
Ladislav Ondrejička
A. Trajana 3/4830
Piešťany 921 01
From: 10/27/2004 Until: 10/23/2014
  (from: 12/19/2014 until: 12/18/2014)
PaedDr. Elena Skovajsová
8. mája 1/2800
Piešťany 921 01
From: 10/27/2004
  (from: 12/02/2004 until: 12/18/2014)
PaedDr. Elena Skovajsová
8. mája 1/2800
Piešťany 921 01
From: 10/27/2004 Until: 10/23/2014
  (from: 12/19/2014 until: 12/18/2014)
Anna Summerová
Lipová 69/16
Piešťany 921 01
From: 11/26/2009
  (from: 01/21/2010 until: 12/18/2014)
Anna Summerová
Lipová 69/16
Piešťany 921 01
From: 11/26/2009 Until: 10/23/2014
  (from: 12/19/2014 until: 12/18/2014)
Ing. Viliam Haring
N. Teslu 1/4404
Piešťany 921 01
From: 10/27/2004 Until: 06/08/2020
  (from: 07/09/2020 until: 07/08/2020)
Mgr. Andrea Škulecová
A. Trajana 4651/8
Piešťany 921 01
From: 10/23/2014 Until: 06/08/2020
  (from: 07/09/2020 until: 07/08/2020)
Božena Chudá
E. F. Scherera 4797/5
Piešťany 921 01
From: 10/23/2014 Until: 06/08/2020
  (from: 07/09/2020 until: 07/08/2020)
Mgr. Gabriela Stanková
Javorová 2889/28
Piešťany 921 01
From: 10/23/2014 Until: 06/08/2020
  (from: 07/09/2020 until: 07/08/2020)
Ing. Ján Grman
Valová 4263/14
Piešťany 921 01
From: 10/23/2014 Until: 06/08/2020
  (from: 07/09/2020 until: 07/08/2020)
Ing. Viliam Haring
N. Teslu 1/4404
Piešťany 921 01
From: 10/27/2004
  (from: 12/02/2004 until: 07/08/2020)
Mgr. Andrea Škulecová
A. Trajana 4651/8
Piešťany 921 01
From: 10/23/2014
  (from: 12/19/2014 until: 07/08/2020)
Božena Chudá
E. F. Scherera 4797/5
Piešťany 921 01
From: 10/23/2014
  (from: 12/19/2014 until: 07/08/2020)
Mgr. Gabriela Stanková
Javorová 2889/28
Piešťany 921 01
From: 10/23/2014
  (from: 12/19/2014 until: 07/08/2020)
Ing. Ján Grman
Valová 4263/14
Piešťany 921 01
From: 10/23/2014
  (from: 12/19/2014 until: 07/08/2020)
Registered capital: 
16 597 EUR
  (from: 10/10/2009)
500 000 Sk
  (from: 02/06/2003 until: 10/09/2009)
90 800 Sk
  (from: 08/05/1993 until: 02/05/2003)
Basic member contribution: 
16,6 EUR
  (from: 10/10/2009)
500 Sk
  (from: 08/05/1993 until: 10/09/2009)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 6.4.1990 podľa zákona č.94/1988 Zb.o bytovom, spotrebnom a výrobnom družstevníctve. Za vykázaný schodok z ostatného hospodárenia družstva ručia členovia družstva, ktorým ešte nebol pridelený družstevný byt alebo miestnosť neslúžiaca na bývanie, do výšky základných členských vkladov, ostatní členovia ručia do výšky zostatkovej hodnoty členských podielov. Člen je povinný na vyrovnenie časti schodku, ktorá naňho pripadá, uhradiť v jednom roku najviac sumu, ktorá sa rovná desatine základného vkladu alebo desatine zostatkovej hodnoty členského podielu. Stary spis: Dr 78
  (from: 04/26/1990)
Stanovy Piešťanského stavebného bytového družstva prijaté dňa 19.4.1991 s účinnosťou od 1.5.1991 Stary spis: Dr 78
  (from: 07/10/1992)
Prispôsobené stanovy v súlade s ust. zák. č. 513/1991 Zb. boli schválené na zhromaždení delegátov konanom dňa 20.11.1992. Stary spis: Dr 78
  (from: 08/05/1993)
Zmena sídla družstva schválená zhromaždením delegátov dňa 19.5.1995. Stary spis: Dr 78
  (from: 10/30/1995)
Zmena stanov družstva schválená na zhromaždení delegátov konanom dňa 16.05.1997.
  (from: 09/11/1997)
Rozhodnutie predstavenstva družstva na zasadnutí konanom dňa 26.01.1998.
  (from: 03/30/1998)
Zmena sídla družstva z: Piešťan, Pod Párovcami 25 na: Ružová 8, Piešťany na náhradnom zhromaždení delegátov dňa 22.05.1998.
  (from: 05/27/1999)
Rozhodnutie zhromaždenia delegátov zo dňa 27.10.1999 o zmene členov predstavenstva.
  (from: 02/07/2000)
Stanovy PSBD schválené delegátmi Zhromaždenia delegátov dňa 19.11.2002 v 2 vyhotoveniach. Zápis zo zhromaždenia delegátov konaného dňa 19.11.2002. Prezenčná listina zo Zhromaždenia delegátov konaného dňa 19.11.2002.
  (from: 02/06/2003)
Date of updating data in databases:  12/07/2023
Date of extract :  12/11/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person