Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  23/P

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Nižné Repaše
  (from: 03/16/1972)
Registered seat: 
105
Nižné Repaše 053 71
  (from: 04/09/2003)
Nižné Repaše 053 71
  (from: 04/03/1993 until: 04/08/2003)
Nižné Repaše
  (from: 03/16/1972 until: 04/02/1993)
Identification number (IČO): 
00 204 170
  (from: 03/16/1972)
Date of entry: 
03/16/1972
  (from: 03/16/1972)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 03/16/1972)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 04/03/1993)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 04/03/1993)
stolárske práce
  (from: 04/03/1993)
cestná nákladná doprava
  (from: 04/03/1993)
služby verejného stravovania
  (from: 04/03/1993)
cestná osobná doprava
  (from: 06/20/1994)
oprava motorových vozidiel a poľnohospodárskych strojov
  (from: 06/20/1994)
zámočnícke a kováčske práce
  (from: 06/20/1994)
výroba mliečných výrobkov
  (from: 06/20/1994)
ubytovacie služby - turistická ubytovňa
  (from: 06/20/1994)
služby ťažkou mechanizáciou a samochodnými špeciálnymi strojmi bez ŠPZ
  (from: 06/20/1994)
služby v poľnohospodárskej prvovýrobe
  (from: 04/09/2003)
nákup a predaj potravín, ovocia, zelenina, drogéria, papier a tabakové výrobky
  (from: 04/03/1993 until: 04/08/2003)
prevádzkovanie lyžiarskeho vleku
  (from: 06/20/1994 until: 04/08/2003)
spracovanie a porez dreva
  (from: 06/20/1994 until: 04/08/2003)
poľnohospodárska výroba /ŽV, RV/
  (from: 03/16/1972 until: 04/02/1993)
nepoľnohospodárska činnosť . oprava a servis vzduchových vlnovcových pružín v kooperácii s VAP Prešov a ostatnými odberateľmi . šitie a predaj odevov . nepravidelná dopravná činnosť nákladnej, osobnej, traktorovej, práce ťažkých mechanizmov, samochodných strojov a konských záprahov . porez dreva na vlastnej píle . remeselná a stavebná činnosť . predaj dreva a stolárskych výrobkov
  (from: 03/16/1972 until: 04/02/1993)
výroba a predaj jedál pre členov vlastného PD a cudzích vo vlastnej ZJ
  (from: 03/16/1972 until: 04/02/1993)
obchodná činnosť
  (from: 03/16/1972 until: 04/02/1993)
. predaj poľnohospodárskych, potravinárskych výrobkov a zvierat
  (from: 03/16/1972 until: 04/02/1993)
. predaj výrobkov pridruženej, pomocnej drevovýroby a inej výroby
  (from: 03/16/1972 until: 04/02/1993)
zahranično-obchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie pre územie ČSFR s výnimkou tovarov uvedených v prílohe vlád. nar. č. 256/90 Zb.
  (from: 03/16/1972 until: 04/02/1993)
vykonávanie kooperačnej činnosti v spolupráci s hospodárskymi, súkromno-podnikateľskými a obchodnými právnymi subjektami
  (from: 03/16/1972 until: 04/02/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/03/1993)
Managing board
  (from: 03/16/1972 until: 04/02/1993)
Ing. Ján Bobko - predseda
Hurbanova č. 7
Spišská Nová Ves
  (from: 09/26/1997)
Štefan Čarák - člen
101
Nižné Repaše
  (from: 09/26/1997)
Peter Lisoň - člen
100
Nižné Repaše
  (from: 09/26/1997)
Štefan Pavlík - člen
55
Nižné Repaše
  (from: 04/08/1999)
Ing. Vladimír Štrama - člen
J. Francisciho 708/36
Levoča
  (from: 04/08/1999)
Anna Babejová - člen
55
Nižné Repaše
  (from: 04/08/1999)
Mária Sivecová
55
Nižné Repaše
  (from: 06/06/2000)
Janka Vanacká - člen
35
Nižné Repaše 053 71
From: 04/07/2004
  (from: 06/09/2004)
Milan Gardoš - člen
87
Vyšné Repaše 053 71
From: 05/05/2004
  (from: 06/09/2004)
Štefan Bednár - člen
170
Torysky
  (from: 04/08/1999 until: 06/08/2004)
Štefan Bednár - člen
170
Torysky
Until: 05/05/2004
  (from: 06/09/2004 until: 06/08/2004)
Peter Bobko - člen
54
Torysky
  (from: 04/03/1993 until: 09/25/1997)
Peter Bobko - člen
54
Torysky
  (from: 09/26/1997 until: 06/08/2004)
Peter Bobko - člen
54
Torysky
Until: 04/07/2004
  (from: 06/09/2004 until: 06/08/2004)
Ing. Ján Bobko - predseda
  (from: 03/16/1972 until: 04/02/1993)
Ing. Ján Bobko - predseda
Hurbanova č. 7
Spišská Nová Ves
  (from: 04/03/1993 until: 09/25/1997)
Ján Bujňák - člen
42
Nižné Repaše
  (from: 04/03/1993 until: 09/21/1995)
Michal Čarak - člen
127
Torysky
From: 12/12/2002
  (from: 04/09/2003 until: 06/08/2004)
Michal Čarak - člen
127
Torysky
From: 12/12/2002 Until: 04/07/2004
  (from: 06/09/2004 until: 06/08/2004)
Štefan Čarák - člen
101
Nižné Repaše
  (from: 04/03/1993 until: 09/25/1997)
Ing. Kristína Glončáková - člen
Železničný riadok 14
Levoča
  (from: 04/03/1993 until: 09/25/1997)
Michal Guffa - člen
Štefánikova 39
Levoča
  (from: 04/03/1993 until: 09/25/1997)
Michal Guffa - člen
Štefánikova 39
Levoča
  (from: 09/26/1997 until: 04/07/1999)
Juraj Gura - člen
40
Pavľany
  (from: 04/03/1993 until: 09/25/1997)
Juraj Hricisko - člen
10
Torysky
  (from: 04/03/1993 until: 09/25/1997)
Juraj Hricisko - člen
10
Torysky
  (from: 09/26/1997 until: 04/07/1999)
Štefan Karchutňák - člen
48
Vyšné Repaše
  (from: 04/03/1993 until: 09/25/1997)
Štefan Karchutňák - člen
48
Vyšné Repaše
  (from: 09/26/1997 until: 04/07/1999)
Peter Kaščak
18
Torysky
  (from: 09/26/1997 until: 04/07/1999)
Ing. Jozef Kišš - člen
Francisciho 14
Levoča
  (from: 04/03/1993 until: 09/21/1995)
Ing. Jozef Kišš - podpredseda
  (from: 03/16/1972 until: 04/02/1993)
Ján Lisoň - člen
71
Nižné Repaše
  (from: 04/03/1993 until: 09/21/1995)
Ing. Milan Mušinský - člen
Francisciho 14
Levoča
  (from: 04/03/1993 until: 09/25/1997)
Ján Plačko - člen
Francisciho 30/11
Levoča
  (from: 04/03/1993 until: 09/25/1997)
Ján Plačko - člen
Francisciho 30/11
Levoča
Until: 12/12/2002
  (from: 09/26/1997 until: 04/08/2003)
Helena Popovičová - člen
59
Brutovce
  (from: 04/03/1993 until: 09/25/1997)
Helena Popovičová - člen
59
Brutovce
  (from: 09/26/1997 until: 06/08/2004)
Helena Popovičová - člen
59
Brutovce
Until: 04/07/2004
  (from: 06/09/2004 until: 06/08/2004)
Katarína Salanciová - člen
58
Pavľany
  (from: 04/08/1999 until: 06/08/2004)
Katarína Salanciová - člen
58
Pavľany
Until: 04/07/2004
  (from: 06/09/2004 until: 06/08/2004)
Štefan Šarišský - člen
34
Torysky
  (from: 09/26/1997 until: 06/08/2004)
Štefan Šarišský - člen
34
Torysky
Until: 04/07/2004
  (from: 06/09/2004 until: 06/08/2004)
Miroslav Šurc - člen
Pod vinicou 62/10
Levoča
  (from: 04/03/1993 until: 09/25/1997)
Miroslav Šurc - člen
Pod vinicou 62/10
Levoča
  (from: 09/26/1997 until: 06/05/2000)
Ján Utľak - člen
87
Nižné Repaše
  (from: 04/03/1993 until: 09/21/1995)
Štefan Zavadský - člen
14
Pavľany
  (from: 04/03/1993 until: 09/25/1997)
Štefan Zavadský - člen
14
Pavľany
  (from: 09/26/1997 until: 04/07/1999)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti člen družstva poverený predstavenstvom. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 04/03/1993)
Štatutárnym orgánom družstva je predseda, ktorý je oprávnený jednať menom družstva vo všetkých veciach.
  (from: 03/16/1972 until: 04/02/1993)
Supervisory board: 
Ján Pavlik - člen
56
Nižné Repaše
  (from: 04/09/2003)
Michal Čarak - člen
45
Torysky
  (from: 04/09/2003)
Štefan Šarišský
34
Torysky 053 72
From: 04/07/2004
  (from: 06/09/2004)
Alžbeta Marčišaková
64
Olšavica 053 73
From: 04/07/2004
  (from: 06/09/2004)
Katarín Kuchčaková
M.R.Štefánika 7
Levoča 054 01
From: 04/30/2004
  (from: 06/09/2004)
Peter Kotrady - člen
SNP 43
Harichovce
  (from: 04/09/2003 until: 06/08/2004)
Peter Kotrady - člen
SNP 43
Harichovce
Until: 04/30/2004
  (from: 06/09/2004 until: 06/08/2004)
Anna Pavliková - predseda
55
Nižné Repaše
  (from: 04/09/2003 until: 10/20/2004)
Anna Pavliková - predseda
55
Nižné Repaše
Until: 04/07/2004
  (from: 10/21/2004 until: 10/20/2004)
Janka Vanacká - člen
35
Nižné Repaše
  (from: 04/09/2003 until: 06/08/2004)
Janka Vanacká - člen
35
Nižné Repaše
Until: 04/07/2004
  (from: 06/09/2004 until: 06/08/2004)
Registered capital: 
3 042 000 Sk
  (from: 04/09/2003)
4 536 000 Sk
  (from: 06/24/1996 until: 04/08/2003)
25 820 063 Sk
  (from: 04/03/1993 until: 06/23/1996)
Basic member contribution: 
18 000 Sk
  (from: 06/24/1996)
20 000 Sk
  (from: 04/03/1993 until: 06/23/1996)
Other legal facts: 
Družstvo sa riadi stanovami schválenými na členskej schôdzi dňa 19.3.1991 na základe zák.č. 162/90 Zb. Stary spis: Dr 514
  (from: 03/16/1972)
Zmeny v zápise boli urobené na základe transformačného projektu schváleného valným zhromaždením 12.12.1992 a zmenených stanov schválených 12.1.1993 členskou schôdzou v súlade so zák. č. 42/92 Zb. a § 765 zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 514
  (from: 04/03/1993)
Doplnenie stanov družstva schválené členskou schôdzou dňa 19.4.1994. Stary spis: Dr 514
  (from: 06/20/1994)
Doplnenie stanov družstva schválené členskou schôdzou dňa 23.2.1995. Stary spis: Dr 514
  (from: 09/22/1995)
Zmena stanov družstva schválených členskou schôdzou dňa 21.5.1996. Stary spis: Dr 514
  (from: 06/24/1996)
Zmena stanov družstva schválená náhradnou členskou schôdzou konanou dňa 12.12.2002.
  (from: 04/09/2003)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person