Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10450/N

Business name: 
BEGHELLI - ELPLAST Slovakia, a.s. v likvidácii
  (from: 03/13/2012 until: 04/28/2014)
BEGHELLI - ELPLAST Slovakia, a.s.
  (from: 12/28/1999 until: 03/12/2012)
ELPLAST Slovakia, a.s.
  (from: 12/18/1997 until: 12/27/1999)
Registered seat: 
Podzámska 34 A
Nové Zámky 940 01
  (from: 04/29/2010 until: 04/28/2014)
Podzámska 34 A
Bratislava 940 01
  (from: 04/01/2010 until: 04/28/2010)
Miletičova 1
Bratislava 821 08
  (from: 06/26/2008 until: 03/31/2010)
Rožňavská 17
Bratislava 831 04
  (from: 08/28/2002 until: 06/25/2008)
Amurská 6
Bratislava 821 06
  (from: 10/09/2001 until: 08/27/2002)
Pri skladoch 1
Nové Zámky 940 01
  (from: 03/18/1998 until: 10/08/2001)
Vašinova 61
Nitra 949 01
  (from: 12/18/1997 until: 03/17/1998)
Identification number (IČO): 
36 525 359
  (from: 12/18/1997)
Date of entry: 
12/18/1997
  (from: 12/18/1997)
Date of deletion: 
04/29/2014
  (from: 04/29/2014)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 04/29/2014)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/18/1997)
Objects of the company: 
výroba elektrických zdrojov svetla a svietidiel
  (from: 12/18/1997 until: 04/28/2014)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod v rozsahu voľných živností/
  (from: 12/18/1997 until: 04/28/2014)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľných živností/
  (from: 12/18/1997 until: 04/28/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/09/2001 until: 04/28/2014)
Managing board
  (from: 12/28/1999 until: 10/08/2001)
Managing board
  (from: 12/18/1997 until: 12/27/1999)
Eduard Dobai - člen predstavenstva
Rabčekova 15
Nitra
  (from: 12/18/1997 until: 12/27/1999)
Ing. Pavel Galvánek - člen predstavenstva
Škultétyho 46
Nitra
  (from: 12/18/1997 until: 12/27/1999)
Vladimír Hyclák - člen
Teplická 2195/6
Poprad
  (from: 10/09/2001 until: 08/27/2002)
Vladimír Hyclák - člen predstavenstva
Trnavská 50/A
Bratislava
From: 10/15/2003
  (from: 07/02/2004 until: 06/25/2008)
Vladimír Hyclák - člen predstavenstva
Trnavská 50/A
Bratislava
From: 10/15/2003 Until: 06/16/2008
  (from: 06/26/2008 until: 06/25/2008)
Vladimír Hyclák - predseda predstavenstva
Teplická 2195/6
Poprad
From: 01/18/2001 Until: 10/15/2003
  (from: 08/28/2002 until: 07/01/2004)
Ing. Boleslav Hyclák - člen
Teplická 2195/6
Poprad
  (from: 10/09/2001 until: 08/27/2002)
Ing. Boleslav Hyclák - člen
Teplická 2195/6
Poprad
From: 01/18/2001
  (from: 08/28/2002 until: 06/25/2008)
Ing. Boleslav Hyclák - člen
Teplická 2195/6
Poprad
From: 01/18/2001 Until: 06/16/2008
  (from: 06/26/2008 until: 06/25/2008)
Ing. Oto Kolárik - člen
Rozmarínova 29
Šurany
  (from: 12/28/1999 until: 10/08/2001)
Ing. Alena Kotlínová - člen predstavenstva
Nábrežná 67
Nové Zámky
From: 09/28/1999 Until: 10/15/2003
  (from: 08/28/2002 until: 07/01/2004)
Ing. Alena Kotlínová - predseda
Nábrežná 67
Nové Zámky
  (from: 12/28/1999 until: 08/27/2002)
Ing. František Mechura - podpredseda
S.H.Vajanského 2454/68
Nové Zámky
  (from: 12/28/1999 until: 10/08/2001)
Ing. František Mechura - predseda predstavenstva
S.H. Vajanského 2454/68
Nové Zámky
  (from: 12/18/1997 until: 12/27/1999)
Graziano Beghelli - predseda
Via Borgo 4
Monteveglio (Bologna) 400 50
Taliansko
From: 06/16/2008
  (from: 06/26/2008 until: 04/28/2014)
Fabio Pedrazzi - člen
Zuffi 22
Monteveglio (Bologna) 400 50
Taliansko
From: 06/16/2008
  (from: 06/26/2008 until: 04/28/2014)
Ugo Rainone - člen
Via San Remo 52
Modugno
Taliansko
From: 06/16/2008
  (from: 06/26/2008 until: 04/28/2014)
Ing. Zdeněk Bednařík - predseda predstavenstva
Gorazdova 107/6
Brno - Střed, Staré Brno
Česká republika
From: 10/15/2003 Until: 06/16/2008
  (from: 06/26/2008 until: 06/25/2008)
Ing. Zdeněk Bednařík - predseda predstavenstva
Gorazdova 107/6
Brno - Střed, Staré Brno
Česká republika
From: 10/15/2003
  (from: 07/02/2004 until: 06/25/2008)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná predstavenstvo. Za predstavenstvo koná vo všetkých veciach každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že osoby oprávnené konať za spoločnosť, pripoja svoj podpis k vytlačenému, odtlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti.
  (from: 06/26/2008 until: 04/28/2014)
V mene spoločnosti koná predstavenstvo. Za predstavenstvo koná navonok vo všetkých veciach predseda predstavenstva samostatne. Za predstavenstvo ďalej konajú členovia predstavenstva, a to každý samostatne s tým, že ich oprávnenie konať za spoločnosť je obmedzené na úkony, ktorých hodnota nepresahuje v rámci jedného obchodného prípadu čiastku 2 000 000,-Sk /slovom dva milióny slovenských korún/. K platnosti úkonov, ktorých hodnota presiahne v rámci jedného obchodného prípadu čiastku 2 000 000,-Sk, je nevyhnutný predchádzajúci súhlas predsedu predstavenstva. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na úkony, dotýkajúce sa vzťahov k štátnemu rozpočtu, vo veciach zdravotného poistenia a vo veciach mzdových. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že osoby, oprávnené konať za spoločnosť, pripoja svoj podpis k vytlačenému, odtlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti.
  (from: 10/09/2001 until: 06/25/2008)
V mene spoločnosti koná samostatne každý člen predstavenstva.
  (from: 12/28/1999 until: 10/08/2001)
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Menom spoločnosti konajú a podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 12/18/1997 until: 12/27/1999)
Capital: 
162 680 EUR
  (from: 04/01/2010 until: 04/28/2014)
4 900 000 Sk
  (from: 11/14/2000 until: 03/31/2010)
10 000 000 Sk
  (from: 12/18/1997 until: 11/13/2000)
Shares: 
Number of shares: 98
Druh: na meno v listinnej podobe
Nominal value: 1 660 EUR
  (from: 04/01/2010 until: 04/28/2014)
Number of shares: 98
Druh: na meno v listinnej podobe
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 11/14/2000 until: 03/31/2010)
Number of shares: 200
Druh: na meno v listinnej podobe
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 12/28/1999 until: 11/13/2000)
Number of shares: 200
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 12/18/1997 until: 12/27/1999)
Stockholder: 
BEGHELLI - ELPLAST, a.s., zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, odd. B, vložka č. 811
Poříčí 3A
Brno 659 08
Česká republika
  (from: 07/02/2004 until: 04/28/2014)
Supervisory board: 
Ing. Oto Karban
Nová 1845/4
Nitra
  (from: 12/18/1997 until: 12/27/1999)
Ing. Juraj Rojko
Javorová 10
Nitra
  (from: 12/18/1997 until: 12/27/1999)
Dania Maccaferri La Spada
Ginger Cicle 1182
Weston
Florida, USA
From: 06/16/2008
  (from: 06/26/2008 until: 04/28/2014)
Mgr. Peter Vodka
Husova 736
Kuřim 664 34
Česká republika
From: 06/16/2008
  (from: 06/26/2008 until: 04/28/2014)
Ing. Zdeněk Bednařík
Gorazdova 6
Brno 602 00
Česká republika
From: 03/26/2002 Until: 10/15/2003
  (from: 08/28/2002 until: 07/01/2004)
František Jelínek
Palánek 190
Vyškov
Česká republika
  (from: 12/28/1999 until: 08/27/2002)
Ing. Jan Kaluža
Čejkovická 6
Brno
ČR
  (from: 12/18/1997 until: 12/27/1999)
Jindřich Lukavský
Na rozdílu 718
Praha
Česká republika
  (from: 12/28/1999 until: 08/27/2002)
Ing. Stanislav Navrátil
208
Lysice
ČR
  (from: 12/18/1997 until: 12/27/1999)
Ing. Stanislav Navrátil
208
Lysice
Česká republika
  (from: 12/28/1999 until: 08/27/2002)
Ing. Miroslav Dudek
235
Drahanovice 783 43
Česká republika
From: 03/26/2002 Until: 06/16/2008
  (from: 06/26/2008 until: 06/25/2008)
Ing. Daniel Malát
Plavecká 10
Praha 2 120 00
Česká republika
From: 03/26/2002 Until: 06/16/2008
  (from: 06/26/2008 until: 06/25/2008)
Radim Linka
Nábřeží Obránců míru 798
Železný Brod
Česká republika
From: 10/15/2003 Until: 06/16/2008
  (from: 06/26/2008 until: 06/25/2008)
Radim Linka
Nábřeží Obránců míru 798
Železný Brod 468 22
Česká republika
From: 06/16/2008
  (from: 06/26/2008 until: 04/28/2014)
Radim Linka
Nábřeží Obránců míru 798
Železný Brod
Česká republika
From: 10/15/2003
  (from: 07/02/2004 until: 06/25/2008)
Ing. Daniel Malát
Plavecká 10
Praha 2 120 00
Česká republika
From: 03/26/2002
  (from: 08/28/2002 until: 06/25/2008)
Ing. Miroslav Dudek
235
Drahanovice 783 43
Česká republika
From: 03/26/2002
  (from: 08/28/2002 until: 06/25/2008)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/30/2011
  (from: 03/13/2012)
 Liquidators:
Mgr. Tomáš Šetina
Dlouhá 1635
Kuřim 664 34
Česká republika
From: 12/30/2011 Until: 04/29/2014
  (from: 03/13/2012)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti koná a podpisuje likvidátor samostatne.
  (from: 03/13/2012)
Other legal facts: 
Z obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka číslo 10450/N sa vymazáva dňom 29.04.2014 obchodná spoločnosť BEGHELLI – ELPLAST Slovakia a.s., v likvidácii, so sídlom Podzámska 34A, Nové Zámky, IČO: 36 525 359, na základe rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 30.12.2011 o zrušení spoločnosti s likvidáciou ku dňu 18.12.2013 a účtovnej závierky, konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie zo dňa 18.12.2013, a súhlasu správcu dane zo dňa 02.04.2014. .
  (from: 04/29/2014)
Ďalšie skutočnosti : Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na vpisovanie akcií zakladateľskou zmluvou zo dňa 24.11.1997 podľa §§ 56 - 75 a §§ 154 - 220 zák. č. 513/1991 Zb. /Obchodný zákonník/ v znení neskorších zmien
  (from: 12/18/1997 until: 04/28/2014)
Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 9.3.1998, not. záp. č. N 75/98, Nz 74/98.
  (from: 03/18/1998 until: 04/28/2014)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 28.09.1999. Obchodné meno spoločnosti bolo zmenené z ELPLAST Slovakia, a.s. na BEGHELLI - ELPLAST Slovakia, a.s.. Valné zhromaždenie sa dňa 28.09.1999 uznieslo na znížení základného imania spoločnosti z 10 000 000 Sk na 4 900 000 Sk vzatím 102 kusov akcií na meno z obehu.
  (from: 12/28/1999 until: 04/28/2014)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 18.01.2001. Sídlo spoločnosti bolo zmenené z Nové Zámky, Pri skladoch 1 na Bratislava, Amurská 6.
  (from: 10/09/2001 until: 04/28/2014)
Notárska zápisnica Nz 150/02 spísaná dňa 26.3.2002 notárom JUDr. Kaanom, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti sídlo, zmena v orgánoch spoločnosti. Funkcia členov dozornej rady J. Lukavského, F. Jelínka, Ing. S. Navrátila sa končí dňom 26.3.2002. Notárska zápisnica Nz 258/02 spísaná dňa 29.5.2002 notárom JUDr. Kaanom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 08/28/2002 until: 04/28/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené do notárskej zápisnice č. N 339/2003, Nz 92723/2003 zo dňa 15.10.2003.
  (from: 07/02/2004 until: 04/28/2014)
Notárska zápisnica N 105/2008, Nz 25570/2008, NCRls 25293/2008 napísaná dňa 16.6.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 06/26/2008 until: 04/28/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.01.2010.
  (from: 04/01/2010 until: 04/28/2014)
Date of updating data in databases:  07/20/2024
Date of extract :  07/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person