Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6238/B

Business name: 
CYANAMID SLOVAKIA s.r.o. v likvidácii
  (from: 12/10/2001 until: 06/18/2004)
CYANAMID SLOVAKIA s.r.o.
  (from: 12/20/1993 until: 12/09/2001)
Registered seat: 
Fraňa Kráľa 35
Bratislava 811 05
  (from: 03/26/2001 until: 06/18/2004)
Krupinská 4
Bratislava 851 01
  (from: 12/01/1998 until: 03/25/2001)
Odbojárov 1
Bratislava 831 04
  (from: 10/05/1994 until: 11/30/1998)
Miletičova 1
Bratislava 821 08
  (from: 12/20/1993 until: 10/04/1994)
Identification number (IČO): 
31 363 831
  (from: 12/20/1993)
Date of entry: 
12/20/1993
  (from: 12/20/1993)
Person dissolved from: 
19.11.2001
  (from: 06/19/2004)
Date of deletion: 
06/19/2004
  (from: 06/19/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/20/1993)
Objects of the company: 
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/20/1993 until: 06/18/2004)
výroba a distribúcia jedov a žieravín s výnimkou obzvlášť nebezpečných jedov
  (from: 05/16/1994 until: 06/18/2004)
prieskum trhu
  (from: 06/10/1996 until: 06/18/2004)
reklama a propagácia
  (from: 06/10/1996 until: 06/18/2004)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 06/10/1996 until: 06/18/2004)
Partners: 
BASF Aktiengesellschaft
Carl-Bosch-Strasse 38
Ludwigshafen/Rhein D-67056
  (from: 03/26/2001 until: 06/18/2004)
BASF ANTWERPEN N.V.
Scheldelaan 600, Haven 725
Antwerpen 2040
Belgicko
  (from: 12/22/2000 until: 03/25/2001)
American Cyanamid Company
Five Giralda Farms, Madison
New Jersey 07940
USA
  (from: 12/01/1998 until: 12/21/2000)
American Cyanamide Company
One Cyanamid Plaza Wayne
Nj 07470 - 8426
USA
  (from: 12/20/1993 until: 11/30/1998)
Contribution of each member: 
American Cyanamide Company
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/20/1993 until: 11/30/1998)
American Cyanamid Company
Amount of investment: 70 448 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 70 448 000 Sk
  (from: 12/01/1998 until: 12/21/2000)
BASF ANTWERPEN N.V.
Amount of investment: 70 448 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 70 448 000 Sk
  (from: 12/22/2000 until: 03/25/2001)
BASF Aktiengesellschaft
Amount of investment: 70 448 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 70 448 000 Sk
  (from: 03/26/2001 until: 06/18/2004)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/10/2001 until: 06/18/2004)
Individual managing director
  (from: 12/22/2000 until: 12/09/2001)
Individual managing director
  (from: 09/27/1999 until: 12/21/2000)
Individual managing director
  (from: 10/05/1994 until: 09/26/1999)
konatelia
  (from: 02/07/1994 until: 10/04/1994)
Individual managing director
  (from: 12/20/1993 until: 02/06/1994)
Alexander Branyik
Kodályova 31
Nitra 949 01
  (from: 12/20/1993 until: 10/04/1994)
Ing. Peter Herchel
Justičná 1
Bratislava 811 07
  (from: 09/27/1999 until: 12/21/2000)
Karl-Michael Gühne
Himmelstrasse 62
Wien
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Justičná 1
Bratislava
  (from: 09/19/1995 until: 12/01/1998)
Manfred W. Meyer
Huleschgasse 13
Wien
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Kodályova 31
Nitra 949 01
  (from: 02/07/1994 until: 09/18/1995)
Mats Rune Edh
Norra Kustvajen
S-26041 Nyhamnslage
Švédske kráľovstvo
residence in the Slovak Republic :
Justičná 1
Bratislava 811 07
  (from: 12/02/1998 until: 09/26/1999)
Georg Albrecht Scalé
Grünstadt 6718
SRN
residence in the Slovak Republic :
Fraňa Kráľa 35
Bratislava 811 05
  (from: 12/22/2000 until: 06/18/2004)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť je navonok zastupovaná konateľom. Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený konateľ samostatne. Za spoločnosť podpisujú obaja prokuristi spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti a slovu ,, prokurista" a menu prokuristu pripoja svoj podpis. Likvidátor robí v mene spoločnosti len právne úkony smerujúce k likvidácii v zmysle § 72 Obchodného zákonníka.
  (from: 12/10/2001 until: 06/18/2004)
Spoločnosť je navonok zastupovaná konateľom. Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený konateľ samostatne. Za spoločnosť podpisujú obaja prokuristi spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti a slovu "prokurista" a menu prokuristu pripoja svoj podpis.
  (from: 12/22/2000 until: 12/09/2001)
Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.
  (from: 09/27/1999 until: 12/21/2000)
Konatelia konajú a podpisujú za spoločnosť samostatne a podpisujú tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 10/05/1994 until: 09/26/1999)
Konatelia konajú a podpisujú za spoločnosť samostatne a podpisujú tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 02/07/1994 until: 10/04/1994)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  (from: 12/20/1993 until: 02/06/1994)
Procuration: 
Ing. Rudolf Brenner
Rajecká 13
Bratislava 821 07
  (from: 12/22/2000 until: 06/18/2004)
Ing. Edita Hippová
Močenok 972
Šaľa 951 31
  (from: 12/22/2000 until: 06/18/2004)
Capital: 
70 448 000 Sk
  (from: 12/01/1998 until: 06/18/2004)
100 000 Sk
  (from: 12/20/1993 until: 11/30/1998)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
JUDr. Dajana Slováková
Fedákova 10
Bratislava 841 02
  (from: 12/10/2001 until: 06/18/2004)
Other legal facts: 
Na základe súhlasu správcu dane - Daňového úradu Bratislava I zo dňa 15.04.2004 a na základe konečnej správy o priebehu likvidácie zo dňa 28.11.2003 vypracovanej likvidátorom JUDr. Dajanou Slovákovou a jej odsúhlasením rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 28.11.2003 sa CYANAMID SLOVAKIA s.r.o. v likvidácii so sídlom Fraňa Kráľa 35, 811 05 Bratislava, IČO: 31363 831, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I odd. Sro, vložka č. 6238/B vymazáva dňom 19.06.2004 z obchodného registra.
  (from: 06/19/2004)
Obchodná spoločnosť je založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 254/93, Nz 253/93 zo dňa 9.11.1993 v súlade s §§ 24, 57, 105 až 153 Zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 12/20/1993 until: 06/18/2004)
Rozhodnutie o zmene živnostenského listu zo dňa 19.4.1994 vydané Obvodným úradom Bratislava II, č.j. Žo 2230/1994/Já.
  (from: 05/16/1994 until: 06/18/2004)
Dodatkom k zakladateľskej listine zo dňa 20.9.1994, spísanej formou notárskej zápisnice č. N 287/94, Nz 284/94 bola prijatá zmena spoločenskej zmluvy (zmena sídla, zmena konateľa).
  (from: 10/05/1994 until: 06/18/2004)
Notárska zápisnica N 233/95, Nz 222/95 zo dňa 29.5.1995.
  (from: 09/19/1995 until: 06/18/2004)
Notárska zápisnica č. N 102/96, Nz 99/96 zo dňa 21.2.1996. Stary spis: S.r.o. 12864
  (from: 06/10/1996 until: 06/18/2004)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 145/98, Nz 143/98 zo dňa 20.4.1998 v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z. spísanej notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou.
  (from: 12/01/1998 until: 06/18/2004)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnica N 452/98, Nz 450/98 zo dňa 18.8.1998 spísaná notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou.
  (from: 12/02/1998 until: 06/18/2004)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 375/99, Nz 375/99 zo dňa 16.8.1999.
  (from: 09/27/1999 until: 06/18/2004)
Notárska zápisnica N 254/00, Nz 253/00 zo dňa 14.7.2000 osvedčujúce dodatok k zakladateľskej listine. Rozhodnutie jediného spoločníka osvedčenú do notárskej zápisnice N 633/2000, Nz 632/2000 zo dňa 20.12.2000.
  (from: 12/22/2000 until: 06/18/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.2.2001 o prevode obchodného podielu. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 1.3.2001. Notárska zápisnica č. N 112/2001, Nz 110/2001 spísaná dňa 1.3.2001 osvedčujúca rozhodnutie nového spoločníka spoločnosti o zmene zakladateľskej listiny.
  (from: 03/26/2001 until: 06/18/2004)
Notárska zápisnica č. N 329/01, Nz 323/01, zo dňa 19.11.2001 osvedčujúca rozhodnutie spoločníka o zrušení spoločnosti a vstupe do likvidácie.
  (from: 12/10/2001 until: 06/18/2004)
Date of updating data in databases:  08/16/2022
Date of extract :  08/18/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person