Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3405/B

Business name: 
MOTOKOM, spol. s r.o.
  (from: 09/01/1992)
Registered seat: 
Údernícka 9
Bratislava 851 01
  (from: 04/23/2008)
Identification number (IČO): 
31 331 432
  (from: 09/01/1992)
Date of entry: 
09/01/1992
  (from: 09/01/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/01/1992)
Objects of the company: 
výroba komponentov na motorové vozidlá a stroje
  (from: 09/01/1992)
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/01/1992)
prenájom nebytových priestorov, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné ako základné služby
  (from: 09/26/2000)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 09/26/2000)
prenájom jedno a dvojstopových motorových vozidiel a motocyklov
  (from: 09/26/2000)
faktoring a forfaiting
  (from: 04/23/2008)
prevádzkovanie výdajne stravy
  (from: 04/23/2008)
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
  (from: 04/23/2008)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 04/23/2008)
Partners: 
Ing. Jozef Fašung
Zhorínska 31
Bratislava 841 03
Slovak Republic
  (from: 10/29/2001)
Mária Adamková
Vajanského 9
Trnava 917 01
Slovak Republic
  (from: 01/26/2004)
Ing. Juraj Bobrík
Krátka 1713/3
Bernolákovo 900 27
Slovak Republic
  (from: 01/26/2004)
Ing. Gregor Jajcaj
L. Fullu 7
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 01/26/2004)
Ing. Vladimír Polakovič
Kaplinská 9148/12
Bratislava 831 06
Slovak Republic
  (from: 01/26/2004)
Contribution of each member: 
Ing. Jozef Fašung
Amount of investment: 1 992 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 992 EUR
  (from: 11/09/2010)
Mária Adamková
Amount of investment: 996 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 996 EUR
  (from: 11/09/2010)
Ing. Gregor Jajcaj
Amount of investment: 996 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 996 EUR
  (from: 11/09/2010)
Ing. Vladimír Polakovič
Amount of investment: 2 988 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 2 988 EUR
  (from: 11/09/2010)
Ing. Juraj Bobrík
Amount of investment: 5 976 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 5 976 EUR
  (from: 01/17/2018)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/26/2004)
Ing. Juraj Bobrík
Krátka 1713/3
Bernolákovo 900 27
From: 05/15/1996
  (from: 01/26/2004)
Ing. Vladimír Polakovič
Kaplinská 9148/12
Bratislava 831 06
From: 05/15/1996
  (from: 01/26/2004)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne, pričom za spoločnosť podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
  (from: 01/26/2004)
Capital: 
12 948 EUR Paid up: 12 948 EUR
  (from: 11/09/2010)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9.7.1992 v zmysle §§ 105 až 153 Zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 09/01/1992)
Stanovy MOTOKOM spol. s r.o. schválené Valným zhromaždením 25.9.1992.
  (from: 11/19/1992)
Notárska zápisnica N 84/1994, Nz 66/1994 z valného zhromaždenia konaného dňa 24.6.1994 napísaná dňa 29.7.1994 notárkou JUDr. Magdalénou Brenčičovou.
  (from: 01/16/1995)
Notárska zápisnica č. Nz 42/94 spísaná dňa 7.12.1994, ktorá osvedčuje priebeh valného zhromaždenia, na ktorom boli menovaní noví konatelia a členovia dozornej rady.
  (from: 05/19/1995)
Notárska zápisnica Nz 50/95 napísaná dňa 28.4.1998 notárom JUDr. Ľubomírom Vlhom, ktorou sa osvedčil priebeh valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene spoločenskej zmluvy a zmene stanov spoločnosti.
  (from: 07/11/1995)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice Nz 87/96 zo dňa 26.4.1996, na ktorom bol odsúhlasený prevod obchodného podielu a zmena spoločenskej zmluvy. Stary spis: S.r.o. 6948
  (from: 05/15/1996)
Zvýšenie základného imania odsúhlasené na valnom zhromaždení dňa 30.4.1998. Zmena spoločenskej zmluvy v súlade s ust. Zák. č. 11/1998 Z.z. zo dňa 26.6.1998.
  (from: 08/26/1998)
Zápisnica a uznesenie z valného zhromaždenia konaného dňa 23.4.1999, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov a bola zrušená dozorná rada spoločnosti.
  (from: 07/15/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 1.8.2000.
  (from: 09/26/2000)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.1.2001. Osvedčenie o dedičstve zo dňa 23.10.2000 č. D 406/99, Dnot 89/99. Spoločníci: Mária Ivanová, r.č. , Černyševského 3, Bratislava Andrea Ivanová, r.č. 7662086058, Černyševského 3, Bratislava Ing. Alexander Ivan, r.č. , Bzovícka 4, Bratislava Vratko Ivan, r.č. , Bagarova 22, Bratislava zastúpení prostredníctvom spoločného zástupcu Ing. Alexandrom Ivanom, r.č. .
  (from: 04/04/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.4.2001, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu.
  (from: 10/29/2001)
Prevod obchodných podielov odsúhlasený na valnom zhromaždení dňa 18.12.2003. Osvedčenie o dedičstve zo dňa 4.9.2003 20D 1214/2003, D not 175/03-17. Spoločenská zmluva, úplné znenie zo dňa 19.12.2003.
  (from: 01/26/2004)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 29.10.2007.
  (from: 04/23/2008)
Date of updating data in databases:  11/26/2021
Date of extract :  11/29/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person