Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  18248/B

Business name: 
DSV Slovakia, s.r.o.
  (from: 01/01/2007)
Registered seat: 
Diaľničná 6
Senec 903 01
  (from: 06/28/2005)
Identification number (IČO): 
35 757 345
  (from: 11/27/1998)
Date of entry: 
11/27/1998
  (from: 11/27/1998)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/27/1998)
Objects of the company: 
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod a maloobchod/
  (from: 11/27/1998)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných, než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 11/27/1998)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 04/22/1999)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/22/1999)
činnosť colného deklaranta
  (from: 04/22/1999)
poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
  (from: 04/22/1999)
zasielateľstvo
  (from: 07/17/2003)
logistika - prognózovanie dopytu, distribučná komunikácia, organizovanie stavu zásob a pohybu materiálu, vybavovanie objednávok, organizovanie nákupu a predaja, balenie, triedenie a etiketovanie tovaru, organizovanie pohybu vráteného tovaru a jeho skladovanie
  (from: 10/12/2004)
automatické a mechanické úpravy výrobkov na zmluvnom základe
  (from: 06/29/2006)
montáž výrobkov na zmluvnom základe
  (from: 06/29/2006)
manipulácia s tovarom
  (from: 06/01/2022)
prevádzkovanie skladovacích priestorov s výnimkou verejného skladu
  (from: 06/01/2022)
obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
  (from: 06/01/2022)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 06/01/2022)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení (vrátane počítačov)
  (from: 06/01/2022)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/01/2022)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/01/2022)
automatizované spracovanie dát
  (from: 06/01/2022)
výskum v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 06/01/2022)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/01/2022)
inžinierska - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 06/01/2022)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/01/2022)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi s výnimkou nebezpečných odpadov
  (from: 06/01/2022)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 06/01/2022)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti cestnej dopravy
  (from: 06/01/2022)
skladovanie
  (from: 06/01/2022)
colno – deklaračná činnosť
  (from: 06/01/2022)
Partners: 
DSV Road Holding A/ S
Hovedgaden 630
Hedehusene 2640
Kingdom of Denmark
Other identification number : 26366372
  (from: 06/01/2022)
Contribution of each member: 
DSV Road Holding A/ S
Amount of investment: 10 000 EUR Paid up: 10 000 EUR
  (from: 06/01/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/08/2020)
Jens Bjorn Andersen
Viggo Rothes Vej 33
Charlottenlund 2920
Dánske kráľovstvo
From: 02/27/2008
  (from: 06/01/2022)
Soren Schmidt
Sophienberg Vaenge 41
Rungsted DK 2960
Dánske kráľovstvo
From: 06/02/2009
  (from: 06/01/2022)
Jannik Lenthe Olesen
Calle de Montevideo 4
Sant Cugat Del Vallés ES-08195
Španielske kráľovstvo
From: 01/10/2014
  (from: 06/01/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú dvaja (2) konatelia spoločne. V prípade písomných právnych úkonoch konateľ k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis a označenie "konateľ".
  (from: 07/04/2009)
Capital: 
10 000 EUR Paid up: 10 000 EUR
  (from: 01/20/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 14.7.1998 spísanou do notárskej zápisnice č. N 474/98, Nz 462/98 v zmysle § 24, §§ 56-75 a §§ 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov.
  (from: 11/27/1998)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme not.záp. N 171/9, Nz 159/99 zo dňa 3.3.1999
  (from: 04/22/1999)
Zmena zakladateľskej listiny osvedčená notárskou zápisnicou č. N 680/99, Nz 634/99 zo dňa 26.8.1999.
  (from: 10/12/1999)
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice N 259/2002, Nz 255/2002 zo dňa 14.5.2002.
  (from: 07/17/2003)
Notárska zápisnica č. N 156/2004, Nz 29310/2004 zo dňa 05.04.2004.
  (from: 10/12/2004)
Zápisnica o rozhodnutí jediného spoločníka zo dňa 23.5.2005.
  (from: 06/28/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.5.2006 - rozšírenie predmetu podnikania.
  (from: 06/29/2006)
Zápisnica o rozhodnutí jediného spoločníka zo dňa 18.12.2006. Zmena obchodného mena z pôvodného FRANS MAAS Slovakia s.r.o.
  (from: 01/01/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.04.2007.
  (from: 08/17/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.02.2008.
  (from: 03/13/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.09.2008.
  (from: 01/20/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 2.6.2009.
  (from: 07/04/2009)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Agility Logistics s. r. o.
Diaľničná cesta 18A
Senec 903 01
  (from: 06/01/2022)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku uzatvorená medzi DSV Slovakia, s.r.o. a UTi Logistics Slovakia s.r.o.(od 9.2.2017 DSV Solutions Slovakia s.r.o.) zo dňa 30.1.2017
  (from: 03/03/2017)
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku uzatvorená medzi spoločnosťou DSV Slovakia, s.r.o., so sídlom Diaľničná 6, 903 01 Senec, IČO 35 757 345, ako predávajúcim a spoločnosťou Panalpina Slovakia, s.r.o., so sídlom Diaľničná cesta 6, 903 01 Senec, IČO 36 653 756, ako kupujúcim zo dňa 17.3.2020
  (from: 08/08/2020)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person