Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  401/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
PECOM spol. s r.o.
  (from: 01/17/1991)
Registered seat: 
99
Trnovec nad Váhom 925 71
  (from: 11/16/2000)
Identification number (IČO): 
00 604 101
  (from: 01/17/1991)
Date of entry: 
01/17/1991
  (from: 01/17/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/17/1991)
Objects of the company: 
veľkoobchod s potravinami
  (from: 08/24/1993)
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/12/1994)
sprostredkovateľské a poradenské služby v obchode
  (from: 12/12/1994)
Partners: 
Elemír Kurucz
99
Trnovec nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 11/16/2000)
Contribution of each member: 
Elemír Kurucz
Amount of investment: 1 300 000 Sk Paid up: 1 300 000 Sk
  (from: 11/16/2000)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/16/2000)
Elemír Kurucz
99
Trnovec nad Váhom
  (from: 11/16/2000)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná za spoločnosť samostatne.
  (from: 11/16/2000)
Capital: 
1 300 000 Sk
  (from: 12/12/1994)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.12.1990 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 624
  (from: 01/17/1991)
Spoločenská zmluva bola prispôsobená Zákonu č. 513/1991 Zb. dňa 6.8.1993.
  (from: 08/24/1993)
Valné zhromaždenie spoločnosti PECOM s.r.o., Bratislava na svojom zasadnutí konanom dňa 1.2.1993 schválilo zlúčenie spoločnosti so spoločnosťami PECOM Komárno s.r.o., PECOM Zvolen s.r.o., PECOM Tatra s.r.o. a PECOM Michalovce s.r.o. ku dňu 28.2.1993 s tým, že uvedené spoločnosti na valných zhromaždeniach konaných dňa 1.2.1993 schválili zrušenie spoločností bez likvidácii a ich zlúčenie so spoločnosťou PECOM s.r.o., Bratislava, ku dňu 28.2.1993. Spoločnosť PECOM spol. s r.o. so sídlom Bratislava, Tomášikova 26 preberá všetky práva a záväzky uvedených zaniknutých zlúčených spoločností. Stary spis: S.r.o. 624
  (from: 12/12/1994)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.11.1995 na ktorom boli odsúhlasené prevody obchodných podielov. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 8.2.1996.
  (from: 06/27/1996)
Prevod obchodného podielu odsúhlasený na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 22.12.1995 Stary spis: S.r.o. 624
  (from: 01/27/1997)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.4.1997, na ktorom bola schválená zmena sídla. Doplnok k spoločenskej zmluve zo dňa 30.5.1997. Stary spis: S.r.o. 624
  (from: 09/02/1997)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.5.1998. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 29.5.1998 v zmysle Zákona č. 11/1998 Z.z. Doplnok k spoločenskej zmluve zo dňa 19.8.1998.
  (from: 08/27/1998)
Doplnok zo dňa 16.4.1999 k spoločenskej zmluve.
  (from: 05/18/1999)
Prevod obchodných podielov odsúhlasený na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 24.10.2000. Zmena spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 295/00 zo dňa 24.10.2000 spísaná notárom JUDr. Miloslavom Kováčom.
  (from: 11/16/2000)
Date of updating data in databases:  06/22/2024
Date of extract :  06/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person