Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2416/R

Business name: 
REMO, spol. s r.o.
  (from: 09/23/1993)
Registered seat: 
S. Chalupku 6
Handlová 972 51
  (from: 09/23/1993)
Identification number (IČO): 
31 592 538
  (from: 09/23/1993)
Date of entry: 
09/23/1993
  (from: 09/23/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/23/1993)
Objects of the company: 
výroba kovov a kovových výrobkov
  (from: 09/23/1993)
zámočníctvo, zváranie
  (from: 09/23/1993)
kovoobrábanie
  (from: 09/23/1993)
montáž a opravy mechanických strojov a zariadení
  (from: 09/23/1993)
obchodná činnosť s tovarmi nevyžadujúcimi zvláštne povolenie
  (from: 09/23/1993)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 01/04/2018)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 01/04/2018)
montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených elektrických zariadení
  (from: 01/20/2018)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 01/04/2018)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 01/04/2018)
Partners: 
Ing. Slavomír Kriváň
Ivana Olbrachta 1901/11
Handlová 972 51
Slovak Republic
  (from: 02/17/2016)
Ing. Ladislav Važan
1. mája 466/61
Handlová 972 51
Slovak Republic
  (from: 07/20/2019)
Contribution of each member: 
Ing. Slavomír Kriváň
Amount of investment: 165 970 EUR Paid up: 165 970 EUR
  (from: 07/20/2019)
Ing. Ladislav Važan
Amount of investment: 165 970 EUR Paid up: 165 970 EUR
  (from: 07/20/2019)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/07/1997)
Ing. Slavomír Kriváň
Ivana Olbrachta 1901/11
Handlová 972 51
From: 02/04/2016
  (from: 02/17/2016)
Ing. Ladislav Važan
1. mája 466/61
Handlová 972 51
From: 06/24/2019
  (from: 07/20/2019)
Acting in the name of the company: 
Konatelia konajú v mene spoločnosti navonok spoločne a podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 02/17/2016)
Capital: 
331 940 EUR Paid up: 331 940 EUR
  (from: 07/20/2019)
Other legal facts: 
Na zasadnutí valného zhroamždenia konanom dňa 1.9.1993 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 4073
  (from: 02/03/1994)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 8.4.1994 bol schválený dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 4073
  (from: 06/13/1994)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 7.10.1994 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 4073
  (from: 03/14/1995)
Na valnom zhromaždení, konanom dňa 16.5.1996 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 4073
  (from: 06/10/1996)
Spoločníci dňa 01.12.1996 prijali úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (from: 10/07/1997)
Valné zhromaždenie dňa 30.8.1999 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 02/01/2000)
Valné zhromaždenie dňa 13.9.2001 schválilo zvýšenie základného imania podľa § 144 Obch. zák. peňažnými vkladmi. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Spoločník TECHNIKA Boršice s.r.o., IČO 44018398 zanikla splynutím a na spoločnosť MORAVSKOSLEZSKÉ DRÁTOVNY, a.s. prešlo imanie zaniknutej spoločnosti.
  (from: 11/12/2001)
Valné zhromaždenie dňa 20.06.2002 schválilo zvýšenie základného imania z nerozdeleného zisku minulých rokov.
  (from: 11/18/2002)
Date of updating data in databases:  01/17/2022
Date of extract :  01/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person