Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  80081/B

Business name: 
RENERGIE Solárny park Michalovce s.r.o.
  (from: 01/31/2012)
Registered seat: 
Pribinova 25
Bratislava 811 09
  (from: 01/31/2012)
Identification number (IČO): 
45 312 575
  (from: 12/31/2009)
Date of entry: 
12/31/2009
  (from: 12/31/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/31/2009)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 12/31/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 12/31/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 12/31/2009)
činnosť podnikateľských, ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 12/31/2009)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 12/31/2009)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 12/31/2009)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 12/31/2009)
výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v solárnych zariadeniach
  (from: 09/01/2011)
Partners: 
RENERGIE Solárny Park Holding SK I, a.s. IČO: 44 943 466
Pribinova 25
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 09
Slovak Republic
  (from: 11/12/2021)
Contribution of each member: 
RENERGIE Solárny Park Holding SK I, a.s.
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
Lien: Záložné právo k obchodnému podielu spoločníka RENERGIE Solárny Park Holding SK I,a.s. v prospech záložného veriteľa: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4-Michle, Česká republika, IČ:649 48 242, zapísaný v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Praha, sp.zn.: B 3608 vo veci týkajúcej sa organizačnej zložky UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky , so sídlom Šancová 1/A, 81333 Bratislava, Slovenská republika, IČO :47 251 336, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel L: Po, vložka č:2310/B na základe zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 29.01.2019
  (from: 11/12/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/22/2011)
Roman Tokarčík
residence in the Slovak Republic :
Hornodvorská 1249/40
Chorvátsky Grob 900 25
From: 05/12/2015
  (from: 05/20/2015)
Bernhard Haider
Sieveringer Strasse 241
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 06/29/2020
  (from: 11/12/2021)
Acting in the name of the company: 
Každý z konateľov koná v mene spoločnosti vždy len spoločne s druhým konateľom. Konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje meno, označenie funkcie konateľa a svoj podpis.
  (from: 09/10/2013)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 12/31/2009)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.10. 2012.
  (from: 11/01/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.10.2012.
  (from: 11/29/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.02.2014.
  (from: 03/13/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo cňa 12.05.2015.
  (from: 05/20/2015)
Date of updating data in databases:  07/23/2024
Date of extract :  07/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person