Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1558/B

Business name: 
STRENA s.r.o.
  (from: 12/07/1992 until: 03/29/2012)
Registered seat: 
Pestovateľská 2
Bratislava 821 04
  (from: 07/13/1999 until: 03/29/2012)
Identification number (IČO): 
17 330 912
  (from: 10/15/1991)
Date of entry: 
10/15/1991
  (from: 10/15/1991)
Person dissolved from: 
22. 3. 2012
  (from: 03/30/2012)
Date of deletion: 
03/30/2012
  (from: 03/30/2012)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 03/30/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/15/1991)
Capital: 
6 700 EUR Paid up: 6 700 EUR
  (from: 07/19/2011 until: 03/29/2012)
Other legal facts: 
Rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.03.2012 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti STRENA s.r.o., so sídlom Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava, IČO: 17 330 912 zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro vl. č. 1558/B bez likvidácie a bola schválená zmluva o zlúčení. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 201/2012, Nz 10289/2012 zo dňa 22.03.2012, na základe ktorej preberá spoločnosť 3 H - design, s.r.o., so sídlom Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 35 887 681 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky zanikajúcej spoločnosti STRENA s.r.o., so sídlom Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava, IČO: 17 330 912 . Obchodná spoločnosť STRENA s.r.o., so sídlom Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava, IČO: 17 330 912 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro vl. č. 1558/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 03/30/2012)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 03/30/2012)
Legal successor: 
3 H - design, s. r. o.
Okružná 3239
Modra 900 01
  (from: 03/30/2012)
Date of updating data in databases:  02/20/2024
Date of extract :  02/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person