Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5509/B

Business name: 
AQ Invest, a.s.
  (from: 06/15/2012)
Registered seat: 
Malý trh 2/A
Bratislava 811 08
  (from: 06/15/2012)
Identification number (IČO): 
47 238 038
  (from: 03/20/2012)
Date of entry: 
03/20/2012
  (from: 03/20/2012)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/20/2012)
Objects of the company: 
nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva
  (from: 03/20/2012)
predaj nehnuteľností
  (from: 03/20/2012)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
  (from: 06/15/2012)
správa nehnuteľností
  (from: 06/15/2012)
obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností
  (from: 06/15/2012)
obstarávanie služieb spojených so správou, prevádzkou a údržbou nehnuteľností
  (from: 06/15/2012)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 06/15/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/20/2012)
Miloš Pittner - predseda predstavenstva
Sládkovičova 763/4
Nová Baňa 968 01
From: 09/13/2019
  (from: 10/29/2019)
Mgr. Vladimír Bolek - Member of the Board of Directors
Jarná 1959/24
Rovinka 900 41
From: 12/22/2020
  (from: 02/10/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 03/20/2012)
Capital: 
3 820 000 EUR Paid up: 3 820 000 EUR
  (from: 06/08/2021)
Shares: 
Number of shares: 2
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 12 500 EUR
Limitation of transferability of registered shares: predkupné právo akcionárov v zmysle článku VIII. stanov
  (from: 03/20/2012)
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 269 500 EUR
Limitation of transferability of registered shares: predkupné právo akcionárov v zmysle článku VIII. stanov
  (from: 12/29/2012)
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 110 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: predkupné právo akcionárov v zmysle článku VIII. stanov
  (from: 06/08/2021)
Stockholder: 
Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. IAD Investments, správ. spol., a.s.
Malý trh 2/A
Bratislava 811 08
  (from: 06/08/2021)
Supervisory board: 
Ing. Richard Šafárik
Tichá 2179/4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 12/29/2020
  (from: 02/10/2021)
Ing. Rita Markuseková
Sekvojová 1699/17
Most pri Bratislave 900 46
From: 12/29/2020
  (from: 02/10/2021)
Ing. Vladimír Bencz - predseda dozornej rady
Severovcov 1580/9
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
From: 12/29/2020
  (from: 02/10/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou formou notárskej zápisnice N 1082/2012, Nz 9262/2012 dňa 14.03.2012 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 03/20/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.05.2012.
  (from: 06/15/2012)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 07.06.2012.
  (from: 06/15/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.12.2012 vo forme notárskej zápisnice N 2300/2012, Nz 57572/2012, NCRIs 58436/2012.
  (from: 12/29/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.05.2013.
  (from: 05/28/2013)
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.1.2016
  (from: 02/26/2016)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.05.2017.
  (from: 06/09/2017)
Date of updating data in databases:  06/18/2024
Date of extract :  06/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person