Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5509/B

Business name: 
AQ Invest, a.s.
  (from: 06/15/2012)
KVCV RS, a.s.
  (from: 03/20/2012 until: 06/14/2012)
Registered seat: 
Malý trh 2/A
Bratislava 811 08
  (from: 06/15/2012)
Strážna 9/E
Bratislava 831 01
  (from: 03/20/2012 until: 06/14/2012)
Identification number (IČO): 
47 238 038
  (from: 03/20/2012)
Date of entry: 
03/20/2012
  (from: 03/20/2012)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/20/2012)
Objects of the company: 
nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva
  (from: 03/20/2012)
predaj nehnuteľností
  (from: 03/20/2012)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
  (from: 06/15/2012)
správa nehnuteľností
  (from: 06/15/2012)
obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností
  (from: 06/15/2012)
obstarávanie služieb spojených so správou, prevádzkou a údržbou nehnuteľností
  (from: 06/15/2012)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 06/15/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/20/2012)
Miloš Pittner - predseda predstavenstva
Sládkovičova 763/4
Nová Baňa 968 01
From: 09/13/2019
  (from: 10/29/2019)
Mgr. Vladimír Bolek - Member of the Board of Directors
Jarná 1959/24
Rovinka 900 41
From: 12/22/2020
  (from: 02/10/2021)
Ing. Juraj Balucha - člen predstavenstva
Osuského 1653/2
Bratislava 851 02
From: 06/07/2012
  (from: 06/15/2012 until: 06/08/2017)
Ing. Juraj Balucha - člen predstavenstva
Osuského 1653/2
Bratislava 851 02
From: 06/07/2012 Until: 05/31/2017
  (from: 06/09/2017 until: 06/08/2017)
Ing. Juraj Balucha - predseda predstavenstva
Osuského 1653/2
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 02
From: 05/31/2017
  (from: 06/09/2017 until: 04/24/2018)
Ing. Juraj Balucha - predseda predstavenstva
Sabinovská 62/10
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
From: 05/31/2017
  (from: 04/25/2018 until: 10/28/2019)
Ing. Juraj Balucha - predseda predstavenstva
Sabinovská 62/10
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
From: 05/31/2017 Until: 09/13/2019
  (from: 10/29/2019 until: 10/28/2019)
Mgr. Vladimír Bolek - člen predstavenstva
Gercenova 29
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 01/15/2016
  (from: 02/26/2016 until: 05/23/2019)
Mgr. Vladimír Bolek - člen predstavenstva
Jarná 1959/24
Rovinka 900 41
From: 01/15/2016
  (from: 05/24/2019 until: 02/09/2021)
Mgr. Vladimír Bolek - člen predstavenstva
Jarná 1959/24
Rovinka 900 41
From: 01/15/2016 Until: 12/22/2020
  (from: 02/10/2021 until: 02/09/2021)
Martin Hrbáň - člen predstavenstva
Tehelná 455/2
Žilina 010 09
From: 03/20/2012
  (from: 03/20/2012 until: 06/14/2012)
Martin Hrbáň - člen predstavenstva
Tehelná 455/2
Žilina 010 09
From: 03/20/2012 Until: 06/07/2012
  (from: 06/15/2012 until: 06/14/2012)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 03/20/2012)
Capital: 
3 820 000 EUR Paid up: 3 820 000 EUR
  (from: 06/08/2021)
2 720 000 EUR Paid up: 2 720 000 EUR
  (from: 05/28/2013 until: 06/07/2021)
2 720 000 EUR Paid up: 1 375 000 EUR
  (from: 12/29/2012 until: 05/27/2013)
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 03/20/2012 until: 12/28/2012)
Shares: 
Number of shares: 2
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 12 500 EUR
Limitation of transferability of registered shares: predkupné právo akcionárov v zmysle článku VIII. stanov
  (from: 03/20/2012)
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 269 500 EUR
Limitation of transferability of registered shares: predkupné právo akcionárov v zmysle článku VIII. stanov
  (from: 12/29/2012)
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 110 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: predkupné právo akcionárov v zmysle článku VIII. stanov
  (from: 06/08/2021)
Stockholder: 
Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. IAD Investments, správ. spol., a.s.
Malý trh 2/A
Bratislava 811 08
  (from: 06/08/2021)
Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. IAD Investments, správ. spol., a.s.
Malý trh 2/A
Bratislava 811 08
  (from: 02/26/2016 until: 06/07/2021)
Prvý realitný fond, š.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. IAD Investments, správ. spol., a.s.
Malý trh 2/A
Bratislava 811 08
  (from: 06/15/2012 until: 02/25/2016)
Supervisory board: 
Ing. Richard Šafárik
Tichá 2179/4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 12/29/2020
  (from: 02/10/2021)
Ing. Rita Markuseková
Sekvojová 1699/17
Most pri Bratislave 900 46
From: 12/29/2020
  (from: 02/10/2021)
Ing. Vladimír Bencz - predseda dozornej rady
Severovcov 1580/9
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
From: 12/29/2020
  (from: 02/10/2021)
Ing. Vladimír Bencz - člen
Hlaváčikova 35
Bratislava 841 05
From: 05/21/2012
  (from: 06/15/2012 until: 02/25/2016)
Ing. Vladimír Bencz - člen
Hlaváčikova 35
Bratislava 841 05
From: 05/21/2012 Until: 01/15/2016
  (from: 02/26/2016 until: 02/25/2016)
Ing. Vladimír Bencz - predseda dozornej rady
Hlaváčikova 35
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 01/15/2016
  (from: 02/26/2016 until: 05/23/2019)
Ing. Vladimír Bolek - člen
Gercenova 29
Bratislava 851 01
From: 05/21/2012
  (from: 06/15/2012 until: 02/25/2016)
Ing. Vladimír Bolek - člen
Gercenova 29
Bratislava 851 01
From: 05/21/2012 Until: 01/15/2016
  (from: 02/26/2016 until: 02/25/2016)
Borut Gorjup - predseda dozornej rady
Záhradnícka 16464/74
Bratislava 821 08
From: 05/14/2013
  (from: 05/28/2013 until: 02/25/2016)
Borut Gorjup - predseda dozornej rady
Záhradnícka 16464/74
Bratislava 821 08
From: 05/14/2013 Until: 01/15/2016
  (from: 02/26/2016 until: 02/25/2016)
Gabriela Hrbáňová
Bulharská 1673/23
Žilina 010 08
From: 03/20/2012
  (from: 03/20/2012 until: 06/14/2012)
Gabriela Hrbáňová
Bulharská 1673/23
Žilina 010 08
From: 03/20/2012 Until: 05/21/2012
  (from: 06/15/2012 until: 06/14/2012)
Alžbeta Ondeková
Kamenice 29
Pezinok 902 01
From: 03/20/2012
  (from: 03/20/2012 until: 06/14/2012)
Alžbeta Ondeková
Kamenice 29
Pezinok 902 01
From: 03/20/2012 Until: 05/21/2012
  (from: 06/15/2012 until: 06/14/2012)
Ing. Pavel Smetana - predseda dozornej rady
Nová Čtvrť 765
Nivnice 687 51
Česká republika
From: 05/21/2012
  (from: 06/15/2012 until: 05/27/2013)
Ing. Pavel Smetana - predseda dozornej rady
Nová Čtvrť 765
Nivnice 687 51
Česká republika
From: 05/21/2012 Until: 05/14/2013
  (from: 05/28/2013 until: 05/27/2013)
Mgr. Andrea Šperková
Staškov 759
Staškov 023 52
From: 03/20/2012
  (from: 03/20/2012 until: 06/14/2012)
Mgr. Andrea Šperková
Staškov 759
Staškov 023 52
From: 03/20/2012 Until: 05/21/2012
  (from: 06/15/2012 until: 06/14/2012)
Ing. Richard Šafárik - člen
Tichá 2179/4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 01/15/2016 Until: 12/29/2020
  (from: 02/10/2021 until: 02/09/2021)
Ing. Rita Markuseková - člen
Jedľová 8596/5
Bratislava - Vrakuňa 821 07
From: 01/15/2016 Until: 12/29/2020
  (from: 02/10/2021 until: 02/09/2021)
Ing. Vladimír Bencz - predseda dozornej rady
Severovcov 1580/9
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
From: 01/15/2016 Until: 12/29/2020
  (from: 02/10/2021 until: 02/09/2021)
Ing. Richard Šafárik - člen
Tichá 2179/4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 01/15/2016
  (from: 02/26/2016 until: 02/09/2021)
Ing. Rita Markuseková - člen
Jedľová 8596/5
Bratislava - Vrakuňa 821 07
From: 01/15/2016
  (from: 02/26/2016 until: 02/09/2021)
Ing. Vladimír Bencz - predseda dozornej rady
Severovcov 1580/9
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
From: 01/15/2016
  (from: 05/24/2019 until: 02/09/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou formou notárskej zápisnice N 1082/2012, Nz 9262/2012 dňa 14.03.2012 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 03/20/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.05.2012.
  (from: 06/15/2012)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 07.06.2012.
  (from: 06/15/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.12.2012 vo forme notárskej zápisnice N 2300/2012, Nz 57572/2012, NCRIs 58436/2012.
  (from: 12/29/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.05.2013.
  (from: 05/28/2013)
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.1.2016
  (from: 02/26/2016)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.05.2017.
  (from: 06/09/2017)
Date of updating data in databases:  06/18/2024
Date of extract :  06/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person