Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  80246/B

Business name: 
MEAT MARKET, s.r.o.
  (from: 08/31/2010 until: 05/23/2013)
Registered seat: 
Nobelova 5
Bratislava 831 04
  (from: 01/11/2012 until: 05/23/2013)
Korzo Bélu Bartóka 345/12
Dunajská Streda 929 01
  (from: 12/06/2011 until: 01/10/2012)
903
Matúškovo 925 01
  (from: 08/31/2010 until: 12/05/2011)
Identification number (IČO): 
45 704 325
  (from: 08/31/2010)
Date of entry: 
08/31/2010
  (from: 08/31/2010)
Person dissolved from: 
20.4.2013
  (from: 05/24/2013)
Legal ground(s) for dissolution: 
rozhodnutím konkurzného súdu o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku
  (from: 05/24/2013)
Date of deletion: 
05/24/2013
  (from: 05/24/2013)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/24/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/31/2010)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 08/31/2010 until: 05/23/2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu reklamy, reklamných a merketingových služieb
  (from: 08/31/2010 until: 05/23/2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 08/31/2010 until: 05/23/2013)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 08/31/2010 until: 05/23/2013)
reklamné a marketingové služby
  (from: 08/31/2010 until: 05/23/2013)
administratívne služby
  (from: 08/31/2010 until: 05/23/2013)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/31/2010 until: 05/23/2013)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 08/31/2010 until: 05/23/2013)
Partners: 
Rudolf Dobrotka
43/B
Horná Ves 967 01
Slovak Republic
  (from: 08/31/2010 until: 12/05/2011)
Ľubomír Oláh
Baníkova 476/10
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 12/06/2011 until: 01/10/2012)
Anh LE HOAI
Nobelova 5
Bratislava 831 04
Slovak Republic
  (from: 01/11/2012 until: 05/23/2013)
Contribution of each member: 
Rudolf Dobrotka
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 08/31/2010 until: 12/05/2011)
Ľubomír Oláh
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 12/06/2011 until: 01/10/2012)
Anh LE HOAI
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 01/11/2012 until: 05/23/2013)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/31/2010 until: 05/23/2013)
Rudolf Dobrotka
43/B
Horná Ves 967 01
From: 08/31/2010
  (from: 08/31/2010 until: 12/05/2011)
Rudolf Dobrotka
43/B
Horná Ves 967 01
From: 08/31/2010 Until: 10/31/2011
  (from: 12/06/2011 until: 12/05/2011)
Ľubomír Oláh
Baníkova 476/10
Bratislava 841 05
From: 10/31/2011
  (from: 12/06/2011 until: 01/10/2012)
Ľubomír Oláh
Baníkova 476/10
Bratislava 841 05
From: 10/31/2011 Until: 12/20/2011
  (from: 01/11/2012 until: 01/10/2012)
Anh LE HOAI
Nobelova 5
Bratislava 831 04
From: 12/20/2011
  (from: 01/11/2012 until: 05/23/2013)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch urobených v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  (from: 12/06/2011 until: 05/23/2013)
Konateľ koná za spoločnosť samostatne. Písomné konanie sa uskutočňuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti uvedie konateľ svoje meno, funkciu a pripojí podpis.
  (from: 08/31/2010 until: 12/05/2011)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 08/31/2010 until: 05/23/2013)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 08/16/2012
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 9.8.2012 sp. Zn. 6K 20/2012 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 1.9.2012 a vykonateľnosť dňa 16.8.2012 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka MEAT MARKET, s.r.o., Nobelova 5, 831 04 Bratislava, IČO : 45 704 325. Do funkcie správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Jozefa Griščika, so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo nám. 25, 811 02 Bratislava.
  (from: 11/14/2012)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Jozef Griščik
Hviezdoslavovo nám. 25
Bratislava 811 02
From: 08/16/2012
  (from: 11/14/2012)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 26.03.2013 pod č. 6K/20/2012-243, ktorým súd konkurz na majetok úpadcu MEAT MARKET, s.r.o. zrušil pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.04.2013. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť MEAT MARKET, s.r.o., so sídlom Nobelova 5, 831 04 Bratislava, IČO: 45 704 325, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 80246/B.
  (from: 05/24/2013)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 11.10.2012, sp. zn. 34 Exre/332/2012 -3, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.11.2012.
  (from: 11/14/2012 until: 05/23/2013)
Date of updating data in databases:  01/30/2023
Date of extract :  01/31/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person