Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10579/T

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
TERMSTAV a. s.
  (from: 06/22/2013)
Registered seat: 
Sedlárska 5
Bratislava 811 01
  (from: 09/04/2015)
Identification number (IČO): 
31 321 607
  (from: 04/09/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/09/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/09/1992)
Objects of the company: 
dodávky a montáž stavebných prác v oblasti teplotechniky a hydrotechniky - vykonávanie prác v oblasti izolácií proti tlakovej vode, strešných izolácií a izolácií proti agresívnym vplyvom, tepelných, chladiaren- sko - mraziarenských izolácií a žiarotech- nické práce, murárstvo, obkladačské práce a podlahárstvo
  (from: 12/20/1993)
inžinierska činnosť
  (from: 12/20/1993)
sprostredkovanie a zabezpečovanie služieb súvisiacich so stavebnou činnosťou
  (from: 12/20/1993)
nákup a predaj izolačných materiálov a tmelov
  (from: 12/20/1993)
sprostredkovanie obchodnej činnosti
  (from: 12/20/1993)
nákup a predaj žiarotechniky, tepelných, zvukových, kyselinovzdorných izolácií a hydroizolácií
  (from: 12/20/1993)
priemyselnú výrobu stierkovacej hmoty Gasiflex a vybraných špeciálnych stavebných materiálov
  (from: 11/08/1995)
vedenie účtovníctva
  (from: 09/29/1997)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 09/29/1997)
poskytovanie ubytovacích služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/29/1997)
montáž lešení
  (from: 09/29/1997)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 01/23/2004)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 01/23/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/29/2002)
Ing. Viktor Baker - predseda predstavenstva
Ovručská 1665/11
Bratislava 831 02
From: 06/20/2014
  (from: 04/16/2015)
Martin Michalec - člen predstavenstva
Hurbanova 125/21
Stará Turá 916 01
From: 06/20/2014
  (from: 04/16/2015)
Bc. Lucia Lesayová - člen predstavenstva
residence in the Slovak Republic :
Ovručská 1665/11
Bratislava 831 02
From: 06/20/2014
  (from: 04/16/2015)
Acting in the name of the company: 
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 10/29/2002)
Capital: 
408 850 EUR Paid up: 408 850 EUR
  (from: 07/07/2009)
Shares: 
Number of shares: 12025
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
  (from: 07/07/2009)
Supervisory board: 
Ing. Ján Laca
Drieňová 25
Bratislava 821 03
From: 06/20/2014
  (from: 04/16/2015)
Ing. Eleonóra Bakerová
Kríková 10B
Bratislava 821 07
From: 06/20/2014
  (from: 04/16/2015)
Maroš Bezák
Račianska 3534/95
Bratislava 831 02
From: 06/20/2014
  (from: 04/16/2015)
Other legal facts: 
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 19.11.1992 akciovej spoločnosti Termstav a.s. so sídlom v Bratislave na Bajkalskej ulici 30 bola schválená zmena stanov akciovej spoločnosti v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 664
  (from: 06/11/1993)
Valné zhromaždenie spoločnosti TERMSTAV a.s., schválilo na valnom zhromaždení konanom dňa 11. 6. 1993 zmenu stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 664
  (from: 12/20/1993)
Notárska zápisnica N 52/94, Nz 55/94 napísaná dňa 14.04.1994 notárom JUDr. Jano Hunovou osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade. Notárska zápisnica N 66/95, Nz 67/95 spísaná dňa 11.05.1995 notárom JUDr. Janou Hunovou osvedčujúca priebeh riadného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 664
  (from: 11/08/1995)
Notárska zápisnica N 13/96, Nz 18/96 zo dňa 25.1.1996. Stary spis: Sa 664
  (from: 04/29/1996)
Notárska zápisnica N 79/97, Nz 74/97 zo dňa 24.4.1997 napísaná notárkou JUDr. Máriou Sporkovou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 664
  (from: 09/29/1997)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 21.12.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 1/2000 spísanou notárkou JUDr. Martinou Gontkovičovou.
  (from: 03/29/2000)
Notárska zápisnica č. N 496/02, Nz 486/02 zo dňa 25.4.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene stanov a o zmene členov predstavenstva a dozornej rady. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.4.2002.
  (from: 10/29/2002)
Notárska zápisnica č. N 514/03, Nz 36946/03 zo dňa 15. 5. 2003, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti predmet činnosti.
  (from: 01/23/2004)
Notárska zápisnica N 1740/2003, Nz 125699/2003 zo dňa 22.12.2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/22/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.05.2007.
  (from: 07/04/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.6.2010.
  (from: 07/28/2010)
Notárska zápisnica N 9/2011, Nz 1262/2011 zo dňa 16.1.2012 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 01/26/2012)
Rozhodnutím Okresného súdu Trnava zo dňa 13.09.2012, sp. zn. 25R/1/2012-1803, ktoré nadobudlo právoplatnosť 21.09.2012, ukončil reštrukturalizáciu dlžníka: TERMSTAV a.s. " v reštrukturalizácii", so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 31 321 607. Zároveň súd nahradil súhlas skupiny veriteľov- skupiny nezabezpečených veriteľov 1 s reštrukturalizačným plánom dlžníka, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 28.08.2012 ako aj súd potvrdil reštrukturalizačný plán dlžníka: TERMSTAV a.s. " v reštrukturalizácii", so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 31 321 607, v znení, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 28.08.2012.
  (from: 06/22/2013)
Authorisation of restructuring proceedings: 
Authorisation of proceedings: 03/20/2012
Uznesením Okresného súdu Trnava č. k.: 25R/1/2012-290 zo dňa 12.03.2012, právoplatným dňa 20.03.2012 súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka TERMSTAV a.s., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 31 321 607 a ustanovil správcu JUDr. Erika Bilského, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava.
  (from: 09/19/2012)
Restructuring trustee: 
JUDr. Erik Bilský
Pekárska 11
Trnava 917 01
Mark: S1477
From: 03/20/2012
  (from: 09/19/2012)
Date of updating data in databases:  09/14/2021
Date of extract :  09/16/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person