Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  292/V

Business name: 
PROCESNÁ AUTOMATIZÁCIA a.s. Košice
  (from: 09/23/1997)
Registered seat: 
Strojárenská 1
Košice 040 01
  (from: 02/05/2002)
Identification number (IČO): 
31 652 573
  (from: 05/18/1992)
Date of entry: 
05/18/1992
  (from: 05/18/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/18/1992)
Objects of the company: 
automatizované spracovanie dát
  (from: 05/18/1992)
databanky
  (from: 05/18/1992)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 05/18/1992)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmlúv s autormi
  (from: 05/18/1992)
poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 05/18/1992)
spracovanie dát a súvisiacej činnosti
  (from: 05/18/1992)
údržba a oprava kancelárskych a počítačových strojov a zariadení na spracovanie dát
  (from: 05/18/1992)
iné činnosti vzťahujúce sa k počítaču
  (from: 05/18/1992)
reklamné činnosti
  (from: 05/18/1992)
ostatné vzdelávanie
  (from: 05/18/1992)
rozmnožovanie náhradných nosičov magnetického záznamu pre počítač
  (from: 05/18/1992)
veľkoobchod s kancelárskymi strojmi a zariadením aj v zahraničí
  (from: 05/18/1992)
iný veľkoobchod
  (from: 05/18/1992)
iný špecializovaný maloobchod v predajniach
  (from: 05/18/1992)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
  (from: 05/18/1992)
prenájom ostatných strojov a nástrojov
  (from: 05/18/1992)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 05/18/1992)
sekretárske služby a preklady
  (from: 05/18/1992)
inžinierska poradenská a dodávateľská činnosť v oblasti vyšších dodávok investičných technologických celkov
  (from: 06/03/1996)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/03/1996)
projektová činnosť v investičnej výstavby
  (from: 06/12/2002)
technické, technologické a energetické vybavenie stavieb v rozsahu: výrobné technologické zariadenia
  (from: 06/12/2002)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 06/12/2002)
technické, technologické a energetické vybavenie stavieb v rozsahu: elektrotechnické zariadenia
  (from: 06/12/2002)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 09/04/2003)
činnosť organizačného a ekonomického poradcu
  (from: 03/29/2004)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 04/01/2009)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/08/2000)
Ing. Ľubomír Rada - predseda
Zupkova 711/29
Košice - Dargovských hrdinov 040 22
From: 09/27/2017
  (from: 10/19/2017)
Ing. Jozef Brunik - člen
Nová 91/58
Geča 044 10
From: 09/27/2017
  (from: 10/19/2017)
Ing. Radoslav Spišák - člen
Húskova 1291/57
Košice - Sídlisko KVP 040 23
From: 09/27/2017
  (from: 10/19/2017)
Štefan Petro - člen
Sv. Ladislava 65/168
Košice - Košická Nová Ves 040 14
From: 06/14/2018
  (from: 06/29/2018)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva sám alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 10/19/2007)
Capital: 
165 970 EUR Paid up: 165 970 EUR
  (from: 04/01/2009)
Shares: 
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 56 430 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Stanovy obmedzujú prevoditeľnosť akcií na meno emitovaných spoločnosťou splnením podmienky definovanej Článkom 5 bodom 7. a 8. stanov spoločnosti a súčasne udelením súhlasu valného zhromaždenia na základe návrhu predstavenstva.
  (from: 04/01/2009)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 109 540 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Stanovy obmedzujú prevoditeľnosť akcií na meno emitovaných spoločnosťou splnením podmienky definovanej Článkom 5 bodom 7. a 8. stanov spoločnosti a súčasne udelením súhlasu valného zhromaždenia na základe návrhu predstavenstva.
  (from: 04/01/2009)
Supervisory board: 
Ing. Viktor Anné
Športová 1216/7
Košice- Sever 040 01
From: 06/14/2018
  (from: 06/29/2018)
Ing. Peter Jurík
Ku Potoku 773/7
Košice - Myslava 040 16
From: 06/14/2018
  (from: 06/29/2018)
Ing. Marek Fedor
Klimkovičova 1237/16
Košice - Sídlisko KVP 040 23
From: 06/14/2018
  (from: 06/29/2018)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 17.4.1992 v zmysle ust. § 172 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 05/18/1992)
Zmena stanov a.s. schválená valných zhromaždením dňa 17.5.1996.
  (from: 06/03/1996)
Zmena stanov schválená MVZ dňa 10.1.1997.
  (from: 02/03/1997)
Zmena stanov zo dňa 31. 7. 1997.
  (from: 09/23/1997)
Zmena stanov zo dňa 31. 7. 1997.
  (from: 10/30/1997)
Zmena stanov zo dňa 6.12.1999.
  (from: 12/13/1999)
Zmena stanov a.s. schválená MVZ dňa 10. 1. 2000.
  (from: 02/08/2000)
Zmena stanov a.s. schválená VZ dňa 30.6.2000.
  (from: 10/03/2000)
Zmena stanov a.s. schválená MVZ dňa 19. 12. 2000.
  (from: 02/08/2001)
Zmena stanov schválená VZ konaným dňa 30.4.2001.
  (from: 05/30/2001)
Zmena stanov spoločnosti schválená MVZ dňa 2.1.2002.
  (from: 02/05/2002)
Zmena stanov a.s. zo dňa 12.3.2002.
  (from: 06/12/2002)
Zmena stanov prijatá na MVZ dňa 10.12.2002 osvedčená not. záp. č. N 459/2002, Nz 448/2002 zo dňa 10.12.2002. Zmena stanov vyhlásením jediného akcionára spoločnosti zo dňa 23.6.2003 - Notárska zápisnica č. N 245/2003, Nz 51037/2003 zo dňa 23.6.2003.
  (from: 09/04/2003)
Zlúčenie spoločnosti so spoločnosťou INDOS akciová spoločnosť Košice IČO: 00 696 439 zrušenou bez likvidácie ku dňu 29.3.2004.
  (from: 03/29/2004)
Date of updating data in databases:  06/21/2024
Date of extract :  06/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person