Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  292/V

Business name: 
PROCESNÁ AUTOMATIZÁCIA a.s. Košice
  (from: 09/23/1997)
PROCESNÁ AUTOMATIZÁCIA VSŽ, a.s. Košice
  (from: 05/18/1992 until: 09/22/1997)
Registered seat: 
Strojárenská 1
Košice 040 01
  (from: 02/05/2002)
Vstupný areál VSŽ
Košice - mestská časť Šaca 044 54
  (from: 02/08/2000 until: 02/04/2002)
Železiarenská 78
Košice - mestská časť Šaca 040 15
  (from: 05/18/1992 until: 02/07/2000)
Identification number (IČO): 
31 652 573
  (from: 05/18/1992)
Date of entry: 
05/18/1992
  (from: 05/18/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/18/1992)
Objects of the company: 
automatizované spracovanie dát
  (from: 05/18/1992)
databanky
  (from: 05/18/1992)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 05/18/1992)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmlúv s autormi
  (from: 05/18/1992)
poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 05/18/1992)
spracovanie dát a súvisiacej činnosti
  (from: 05/18/1992)
údržba a oprava kancelárskych a počítačových strojov a zariadení na spracovanie dát
  (from: 05/18/1992)
iné činnosti vzťahujúce sa k počítaču
  (from: 05/18/1992)
reklamné činnosti
  (from: 05/18/1992)
ostatné vzdelávanie
  (from: 05/18/1992)
rozmnožovanie náhradných nosičov magnetického záznamu pre počítač
  (from: 05/18/1992)
veľkoobchod s kancelárskymi strojmi a zariadením aj v zahraničí
  (from: 05/18/1992)
iný veľkoobchod
  (from: 05/18/1992)
iný špecializovaný maloobchod v predajniach
  (from: 05/18/1992)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
  (from: 05/18/1992)
prenájom ostatných strojov a nástrojov
  (from: 05/18/1992)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 05/18/1992)
sekretárske služby a preklady
  (from: 05/18/1992)
inžinierska poradenská a dodávateľská činnosť v oblasti vyšších dodávok investičných technologických celkov
  (from: 06/03/1996)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/03/1996)
projektová činnosť v investičnej výstavby
  (from: 06/12/2002)
technické, technologické a energetické vybavenie stavieb v rozsahu: výrobné technologické zariadenia
  (from: 06/12/2002)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 06/12/2002)
technické, technologické a energetické vybavenie stavieb v rozsahu: elektrotechnické zariadenia
  (from: 06/12/2002)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 09/04/2003)
činnosť organizačného a ekonomického poradcu
  (from: 03/29/2004)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 04/01/2009)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 06/03/1996 until: 05/29/2001)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 06/03/1996 until: 05/29/2001)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/08/2000)
Managing board
  (from: 10/30/1997 until: 02/07/2000)
Managing board
  (from: 05/18/1992 until: 10/29/1997)
Ing. Ľubomír Rada - predseda
Zupkova 711/29
Košice - Dargovských hrdinov 040 22
From: 09/27/2017
  (from: 10/19/2017)
Ing. Jozef Brunik - člen
Nová 91/58
Geča 044 10
From: 09/27/2017
  (from: 10/19/2017)
Ing. Radoslav Spišák - člen
Húskova 1291/57
Košice - Sídlisko KVP 040 23
From: 09/27/2017
  (from: 10/19/2017)
Štefan Petro - člen
Sv. Ladislava 65/168
Košice - Košická Nová Ves 040 14
From: 06/14/2018
  (from: 06/29/2018)
Ing. Viktor Anné - predseda
Štefánikova 3
Košice
  (from: 05/18/1992 until: 04/10/1996)
Ing. Viktor Anné - predseda
Štefánikova 3
Košice
  (from: 04/11/1996 until: 09/03/2003)
Ing. Viktor Anné - predseda
Štefánikova 3
Košice
From: 04/11/1996
  (from: 09/04/2003 until: 06/26/2007)
Ing. Viktor Anné - predseda
Štefánikova 3
Košice
From: 04/11/1996 Until: 05/31/2007
  (from: 06/27/2007 until: 06/26/2007)
Ing. Juraj Bartoš - člen
Lorinčík 103
Košice 040 11
From: 12/13/2004
  (from: 12/31/2004 until: 06/26/2007)
Ing. Juraj Bartoš - člen
Lorinčík 103
Košice 040 11
From: 12/13/2004 Until: 05/31/2007
  (from: 06/27/2007 until: 06/26/2007)
Ing. Juraj Bartoš - predseda
Lorinčík 103
Košice 040 11
From: 05/31/2007
  (from: 06/27/2007 until: 10/18/2017)
Ing. Juraj Bartoš - predseda
Lorinčík 103
Košice 040 11
From: 05/31/2007 Until: 09/27/2017
  (from: 10/19/2017 until: 10/18/2017)
Ing. Milan Dolný - podpredseda
Za mostom 7
Košice - mestská časť Krásna
  (from: 10/30/1997 until: 02/07/2000)
Ing. Ladislav Ivanecký - člen
Hemerkova 1306/5
Košice - sídl. KVP 040 11
From: 12/13/2004
  (from: 12/31/2004 until: 06/26/2007)
Ing. Ladislav Ivanecký - člen
Hemerkova 1306/5
Košice - sídl. KVP 040 11
From: 12/13/2004 Until: 05/31/2007
  (from: 06/27/2007 until: 06/26/2007)
Ing. Peter Marušiak - člen
Muškátova 26
Košice
  (from: 05/18/1992 until: 04/10/1996)
Ing. Peter Marušiak - člen
Muškátová 26
Košice
  (from: 04/11/1996 until: 10/29/1997)
Ing. Peter Marušiak - podpredseda
Muškátová 26
Košice
  (from: 02/08/2000 until: 09/03/2003)
Ing. Peter Marušiak - podpredseda
Muškátová 26
Košice
From: 01/10/2000
  (from: 09/04/2003 until: 06/26/2007)
Ing. Peter Marušiak - podpredseda
Muškátová 26
Košice
From: 01/10/2000 Until: 05/31/2007
  (from: 06/27/2007 until: 06/26/2007)
Ing. Marián Matej - podpredseda
Michalovská 346/3
Košice 040 11
From: 05/31/2007
  (from: 06/27/2007 until: 03/21/2017)
Ing. Marián Matej - podpredseda
Michalovská 346/3
Košice 040 11
From: 05/31/2007 Until: 02/23/2017
  (from: 03/22/2017 until: 03/21/2017)
Ing. Anna Molčánová - člen
Lomonosovova 32
Košice
  (from: 10/30/1997 until: 02/07/2000)
Ing. Eva Petrašová - člen
Lesná 16
Poproč
  (from: 01/31/1994 until: 04/10/1996)
Ing. Eva Petrášová - člen
Lesná 16
Poproč
  (from: 04/11/1996 until: 10/29/1997)
Ing. Eva Petrášová - člen
Lesná 16
Poproč
  (from: 02/08/2000 until: 09/03/2003)
Ing. Eva Petrášová - člen
Lesná 16
Poproč
From: 01/10/2000
  (from: 09/04/2003 until: 06/26/2007)
Ing. Eva Petrášová - člen
Lesná 16
Poproč
From: 01/10/2000 Until: 05/31/2007
  (from: 06/27/2007 until: 06/26/2007)
Ing. Eva Petrášová - člen
Lesná 284/16
Poproč 044 24
From: 05/31/2007
  (from: 06/27/2007 until: 10/18/2017)
Ing. Eva Petrášová - člen
Lesná 284/16
Poproč 044 24
From: 05/31/2007 Until: 09/27/2017
  (from: 10/19/2017 until: 10/18/2017)
Ing. Ľubomír Rada - podpredseda
Zupkova 29
Košice 040 22
From: 02/23/2017
  (from: 03/22/2017 until: 10/18/2017)
Ing. Ľubomír Rada - podpredseda
Zupkova 29
Košice 040 22
From: 02/23/2017 Until: 09/27/2017
  (from: 10/19/2017 until: 10/18/2017)
Ing. Ján Škodroň - člen
I. 137
Valaliky
  (from: 05/18/1992 until: 01/30/1994)
Ing. Roman Keruľ-Kmec - člen
Húskova 1282/3
Košice - Sídlisko KVP 040 23
From: 09/27/2017 Until: 06/17/2021
  (from: 07/09/2021 until: 07/08/2021)
Ing. Roman Keruľ-Kmec - člen
Húskova 1282/3
Košice - Sídlisko KVP 040 23
From: 09/27/2017
  (from: 10/19/2017 until: 07/08/2021)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva sám alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 10/19/2007)
Za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva sám alebo traja členovia predstavenstva spoločne, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 12/31/2004 until: 10/18/2007)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva sám alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 02/08/2000 until: 12/30/2004)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 10/30/1997 until: 02/07/2000)
Spoločnosť navonok zastupuje predstavenstvo. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva sám, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 05/18/1992 until: 10/29/1997)
Capital: 
165 970 EUR Paid up: 165 970 EUR
  (from: 04/01/2009)
5 000 000 Sk Paid up: 5 000 000 Sk
  (from: 05/27/2004 until: 03/31/2009)
3 260 000 Sk Paid up: 3 260 000 Sk
  (from: 03/29/2004 until: 05/26/2004)
2 250 000 Sk Paid up: 2 250 000 Sk
  (from: 09/04/2003 until: 03/28/2004)
2 250 000 Sk
  (from: 05/18/1992 until: 09/03/2003)
Shares: 
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 56 430 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Stanovy obmedzujú prevoditeľnosť akcií na meno emitovaných spoločnosťou splnením podmienky definovanej Článkom 5 bodom 7. a 8. stanov spoločnosti a súčasne udelením súhlasu valného zhromaždenia na základe návrhu predstavenstva.
  (from: 04/01/2009)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 109 540 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Stanovy obmedzujú prevoditeľnosť akcií na meno emitovaných spoločnosťou splnením podmienky definovanej Článkom 5 bodom 7. a 8. stanov spoločnosti a súčasne udelením súhlasu valného zhromaždenia na základe návrhu predstavenstva.
  (from: 04/01/2009)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 700 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Stanovy obmedzujú prevoditeľnosť akcií na meno emitovaných spoločnosťou splnením podmienky definovanej Článkom 5 bodom 7. a 8. stanov spoločnosti a súčasne udelením súhlasu valného zhromaždenia na základe návrhu predstavenstva.
  (from: 08/01/2007 until: 03/31/2009)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 300 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Stanovy obmedzujú prevoditeľnosť akcií na meno emitovaných spoločnosťou splnením podmienky definovanej Článkom 5 bodom 7. a 8. stanov spoločnosti a súčasne udelením súhlasu valného zhromaždenia na základe návrhu predstavenstva.
  (from: 08/01/2007 until: 03/31/2009)
Number of shares: 5
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: verejne neobchodovateľné
  (from: 05/27/2004 until: 07/31/2007)
Number of shares: 326
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/29/2004 until: 05/26/2004)
Number of shares: 225
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 09/04/2003 until: 03/28/2004)
Number of shares: 225
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/13/1999 until: 09/03/2003)
Number of shares: 225
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 05/18/1992 until: 12/12/1999)
Stockholder: 
Ing. Viktor Anné
Štefánikova 3
Košice 040 01
  (from: 09/04/2003 until: 05/05/2008)
Supervisory board: 
Ing. Viktor Anné
Športová 1216/7
Košice- Sever 040 01
From: 06/14/2018
  (from: 06/29/2018)
Ing. Peter Jurík
Ku Potoku 773/7
Košice - Myslava 040 16
From: 06/14/2018
  (from: 06/29/2018)
Ing. Marek Fedor
Klimkovičova 1237/16
Košice - Sídlisko KVP 040 23
From: 06/14/2018
  (from: 06/29/2018)
Ing. Viktor Anné
Športová 1216/7
Košice 040 01
From: 05/31/2007
  (from: 06/27/2007 until: 10/18/2017)
Ing. Viktor Anné
Športová 1216/7
Košice 040 01
From: 05/31/2007 Until: 09/27/2017
  (from: 10/19/2017 until: 10/18/2017)
Ing. Juraj Bartoš - podpredseda
Kisdyho 10
Košice
  (from: 02/08/2001 until: 09/03/2003)
Ing. Juraj Bartoš - podpredseda
Kisdyho 10
Košice
From: 12/19/2000
  (from: 09/04/2003 until: 12/30/2004)
Ing. Juraj Bartoš - podpredseda
Kisdyho 10
Košice
From: 12/19/2000 Until: 12/13/2004
  (from: 12/31/2004 until: 12/30/2004)
Ing. Ladislav Dadej - člen
Humenská 45
Košice
  (from: 04/11/1996 until: 09/22/1997)
Ing. Ladislav Drábik - člen
Štefánikova 46
Košice
  (from: 05/18/1992 until: 04/10/1996)
Ing. Marián Harčár , CSc. - člen
Užhorodská 11
Košice
  (from: 09/23/1997 until: 09/03/2003)
Ing. Marián Harčár , CSc. - člen
Užhorodská 11
Košice
From: 09/23/1997
  (from: 09/04/2003 until: 06/24/2013)
Ing. Marián Harčár , CSc. - člen
Užhorodská 11
Košice
From: 09/23/1997 Until: 05/31/2013
  (from: 06/25/2013 until: 06/24/2013)
Ing. František Homolya - člen
Branisková 9
Košice
  (from: 01/31/1994 until: 04/10/1996)
Ing. František Homolya - člen
Branisková 9
Košice
  (from: 04/11/1996 until: 02/02/1997)
Ing. František Homolya - predseda
Braniskova 9
Košice
  (from: 02/08/2000 until: 09/03/2003)
Ing. František Homolya - predseda
Braniskova 9
Košice
From: 01/10/2000
  (from: 09/04/2003 until: 06/26/2007)
Ing. František Homolya - predseda
Braniskova 9
Košice
From: 01/10/2000 Until: 05/31/2007
  (from: 06/27/2007 until: 06/26/2007)
Ing. Peter Jurík
Ku potoku 73/7
Košice- Myslava 040 16
From: 05/31/2007
  (from: 06/27/2007 until: 10/18/2017)
Ing. Peter Jurík
Ku potoku 73/7
Košice- Myslava 040 16
From: 05/31/2007 Until: 09/27/2017
  (from: 10/19/2017 until: 10/18/2017)
Ing. Vladimír Korfant - člen
Kysucká 22
Košice
  (from: 05/18/1992 until: 01/30/1994)
Ing. Iveta Kozelová - predseda
Wupertálska 7
Košice
  (from: 05/18/1992 until: 04/10/1996)
Dr. Ján Mačák - člen
Michalovská 7
Košice
  (from: 06/03/1996 until: 09/22/1997)
Ing. Michal Mardzin - člen
Petzvalova 27
Košice
  (from: 04/11/1996 until: 02/02/1997)
Ing. Ján Mičuch - podpredseda
Branisková 11
Košice
  (from: 09/23/1997 until: 05/17/1998)
Ing. Jozef Mičuch - podpredseda
Braniskova 11
Košice
  (from: 05/18/1998 until: 02/07/2000)
RNDr. Ján Sabol - člen
Čínska 4
Košice
  (from: 02/03/1997 until: 09/22/1997)
RNDr. Ján Sabol - predseda
Čínska 4
Košice
  (from: 09/23/1997 until: 02/07/2000)
Ing. Marián Siegfried - člen
Petzvalova 39
Košice
  (from: 05/18/1992 until: 04/10/1996)
Ing. Marián Siegfried - člen
Petzvalova 39
Košice
  (from: 04/11/1996 until: 06/02/1996)
Ing. Radoslav Spišák
Húskova 57/1291
Košice 040 23
From: 05/31/2013
  (from: 06/25/2013 until: 05/31/2017)
Ing. Radoslav Spišák
Húskova 57/1291
Košice 040 23
From: 05/31/2013 Until: 05/22/2017
  (from: 06/01/2017 until: 05/31/2017)
Ing. Daniel Tomčo
190
Kalša 044 18
From: 12/13/2004
  (from: 12/31/2004 until: 06/26/2007)
Ing. Daniel Tomčo
190
Kalša 044 18
From: 12/13/2004 Until: 05/31/2007
  (from: 06/27/2007 until: 06/26/2007)
Ing. Vladimír Turzák - člen
Kótayho 2
Košice
  (from: 05/18/1992 until: 04/10/1996)
Ing. Vladimír Turzák - člen
Kótayho 2
Košice
  (from: 04/11/1996 until: 09/22/1997)
Doc. Ing. Viktor Zábavník , CSc. - člen
Lomonosovova 38
Košice
  (from: 02/03/1997 until: 09/22/1997)
Mgr. Roman Záboj - podpredseda
Miškovecká 1
Košice
  (from: 02/08/2000 until: 02/07/2001)
Ing. Kamil Parkányi
Dvorkinova 763/14
Košice 040 22
From: 05/22/2017 Until: 06/14/2018
  (from: 06/29/2018 until: 06/28/2018)
Ing. Viktor Anné
Športová 1216/7
Košice- Sever 040 01
From: 09/27/2017 Until: 06/14/2018
  (from: 06/29/2018 until: 06/28/2018)
Ing. Peter Jurík
Ku Potoku 773/7
Košice - Myslava 040 16
From: 09/27/2017 Until: 06/14/2018
  (from: 06/29/2018 until: 06/28/2018)
Ing. Viktor Anné
Športová 1216/7
Košice- Sever 040 01
From: 09/27/2017
  (from: 10/19/2017 until: 06/28/2018)
Ing. Peter Jurík
Ku Potoku 773/7
Košice - Myslava 040 16
From: 09/27/2017
  (from: 10/19/2017 until: 06/28/2018)
Ing. Kamil Parkányi
Dvorkinova 763/14
Košice 040 22
From: 05/22/2017
  (from: 06/01/2017 until: 06/28/2018)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 17.4.1992 v zmysle ust. § 172 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 05/18/1992)
Zmena stanov a.s. schválená valných zhromaždením dňa 17.5.1996.
  (from: 06/03/1996)
Zmena stanov schválená MVZ dňa 10.1.1997.
  (from: 02/03/1997)
Zmena stanov zo dňa 31. 7. 1997.
  (from: 09/23/1997)
Zmena stanov zo dňa 31. 7. 1997.
  (from: 10/30/1997)
Zmena stanov zo dňa 6.12.1999.
  (from: 12/13/1999)
Zmena stanov a.s. schválená MVZ dňa 10. 1. 2000.
  (from: 02/08/2000)
Zmena stanov a.s. schválená VZ dňa 30.6.2000.
  (from: 10/03/2000)
Zmena stanov a.s. schválená MVZ dňa 19. 12. 2000.
  (from: 02/08/2001)
Zmena stanov schválená VZ konaným dňa 30.4.2001.
  (from: 05/30/2001)
Zmena stanov spoločnosti schválená MVZ dňa 2.1.2002.
  (from: 02/05/2002)
Zmena stanov a.s. zo dňa 12.3.2002.
  (from: 06/12/2002)
Zmena stanov prijatá na MVZ dňa 10.12.2002 osvedčená not. záp. č. N 459/2002, Nz 448/2002 zo dňa 10.12.2002. Zmena stanov vyhlásením jediného akcionára spoločnosti zo dňa 23.6.2003 - Notárska zápisnica č. N 245/2003, Nz 51037/2003 zo dňa 23.6.2003.
  (from: 09/04/2003)
Zlúčenie spoločnosti so spoločnosťou INDOS akciová spoločnosť Košice IČO: 00 696 439 zrušenou bez likvidácie ku dňu 29.3.2004.
  (from: 03/29/2004)
Date of updating data in databases:  06/20/2024
Date of extract :  06/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person