Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  441/B

Business name: 
SP Leasing, a.s.
  (from: 05/27/1992 until: 01/12/1999)
Registered seat: 
Trnavská cesta 70
Bratislava 821 02
  (from: 04/22/1996 until: 01/12/1999)
Identification number (IČO): 
31 324 550
  (from: 05/27/1992)
Date of entry: 
05/27/1992
  (from: 05/27/1992)
Date of deletion: 
01/13/1999
  (from: 01/13/1999)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/13/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/27/1992)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 05/27/1992 until: 01/12/1999)
Other legal facts: 
V y m a z á v a s a : Obchodná spoločnosť SP Leasing, a.s. so sídlom Trnavská cesta 70, 821 02 Bratislava, IČO: 31324550 zapísaná v odd. Sa vo vložke 441/B sa vymazuje z obchodného registra. Z a p i s u j e s a: Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 2K 87/97 zo dňa 28.8.1998, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.10.1998 v konkurznej veci navrhovateľa dlžníka : SP Leasing a.s., Trnavská cesta 70, Bratislava, IČO: 31324550 bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nemajetnosť dlžníka.
  (from: 01/13/1999)
Date of updating data in databases:  05/12/2021
Date of extract :  05/14/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person