Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  441/B

Business name: 
SP Leasing, a.s.
  (from: 05/27/1992 until: 01/12/1999)
Registered seat: 
Trnavská cesta 70
Bratislava 821 02
  (from: 04/22/1996 until: 01/12/1999)
Račianska 62
Bratislava 812 75
  (from: 05/27/1992 until: 04/21/1996)
Identification number (IČO): 
31 324 550
  (from: 05/27/1992)
Date of entry: 
05/27/1992
  (from: 05/27/1992)
Date of deletion: 
01/13/1999
  (from: 01/13/1999)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/13/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/27/1992)
Objects of the company: 
poradenská, konzultačná, posudková, sprostredkovateľská a zastupiteľská činnosť
  (from: 05/27/1992 until: 01/12/1999)
nákup, predaj, prenájom, opravy, údržbová a servisná služba vecí hnuteľných a nehnuteľných
  (from: 05/27/1992 until: 01/12/1999)
zabezpečovanie a vykonávanie leasingových operácií
  (from: 05/27/1992 until: 01/12/1999)
kapitálová účasť v iných podnikateľských subjektoch
  (from: 05/27/1992 until: 01/12/1999)
finančné a kreditné operácie
  (from: 05/27/1992 until: 01/12/1999)
marketingová činnosť v oblasti ekologických programov
  (from: 05/27/1992 until: 01/12/1999)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/29/1997 until: 01/12/1999)
Managing board
  (from: 12/14/1994 until: 01/28/1997)
Managing board
  (from: 05/27/1992 until: 12/13/1994)
JUDr. Gabriel Almáši
Rumančekova 46
Bratislava
  (from: 09/24/1996 until: 01/12/1999)
JUDr. Eva Borovská
Fučíkova 28
Nitra
  (from: 05/27/1992 until: 10/03/1994)
Jozef Dúcz
Chalúpkova 9
Bratislava
  (from: 07/10/1995 until: 09/23/1996)
Jozef Dúcz
Chalúpkova 9
Bratislava
  (from: 09/24/1996 until: 01/28/1997)
Jozef Dúcz - predseda predstavenstva
Chalúpkova 9
Bratislava
  (from: 01/29/1997 until: 01/12/1999)
Tibor Fuzek
Medzilaborecká 8
Bratislava
  (from: 07/10/1995 until: 09/23/1996)
Ing. Ľubomír Gombita
Jána Poničana 7
Bratislava
  (from: 09/24/1996 until: 01/12/1999)
Ing. Vladimír Horváth
Legionárska 1
Bratislava
  (from: 05/27/1992 until: 10/03/1994)
Ing. Ludovít Kovačovský
Jungmanova 10
Bratislava
  (from: 05/27/1992 until: 10/03/1994)
Václav Mede
Dérerova 8
Bratislava
  (from: 07/10/1995 until: 01/17/1996)
Ing. Daniel Pelikán
Kolískova 12
Bratislava
  (from: 10/04/1994 until: 07/09/1995)
Ing. Marián Pikna
Žižkova 42
Bratislava
  (from: 10/04/1994 until: 07/09/1995)
Ing. Juraj Švec
Milana Marečka 8
Bratislava
  (from: 10/04/1994 until: 07/09/1995)
Igor Unger
J.Murgaša 2687/7
Malacky
  (from: 01/18/1996 until: 09/23/1996)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva, a to tak, že k napísanemu alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 01/29/1997 until: 01/12/1999)
V mene spoločnosti konajú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva, a to tak, že k napísanému , alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
  (from: 12/14/1994 until: 01/28/1997)
Za spoločnosť podpisujú členovia predstavenstva a riaditeľ spoločnosti. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Zastupuje spoločnosť voči tretím osobám pred súdom a pred inými organizáciami.
  (from: 05/27/1992 until: 12/13/1994)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 05/27/1992 until: 01/12/1999)
Shares: 
Number of shares: 200
Type: na majiteľa
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 05/27/1992 until: 01/12/1999)
Supervisory board: 
Ivan Drgoň
Zálužická 13
Bratislava
  (from: 07/10/1995 until: 01/28/1997)
Ing. Jozef Dunajovič
Púpavova 31
Bratislava
  (from: 07/10/1995 until: 01/28/1997)
Ing. Vladimír Horváth
Šaštínska 29
Bratislava
  (from: 10/04/1994 until: 07/09/1995)
Ing. Milan Jaďuď
Kadnárova 57
Bratislava
  (from: 10/04/1994 until: 07/09/1995)
Boris Kostov
Gelnická 4
Bratislava
  (from: 05/27/1992 until: 10/03/1994)
Eugen Kovačik
Šumavská 36
Bratislava
  (from: 01/29/1997 until: 01/12/1999)
Ing. Ľudovít Kováčovský
Jungmannova 10
Bratislava
  (from: 10/04/1994 until: 07/09/1995)
Ing. Jozef Pauchly
Družstevná 4
Modra
  (from: 05/27/1992 until: 10/03/1994)
Ing. Ladislav Račko
Svetlá 3
Bratislava
  (from: 07/10/1995 until: 01/12/1999)
Andrej Roška
Dobrovského 1
Bratislava
  (from: 05/27/1992 until: 10/03/1994)
Mgr. Peter Valašík
Svetlá 3
Bratislava
  (from: 01/29/1997 until: 01/12/1999)
Other legal facts: 
V y m a z á v a s a : Obchodná spoločnosť SP Leasing, a.s. so sídlom Trnavská cesta 70, 821 02 Bratislava, IČO: 31324550 zapísaná v odd. Sa vo vložke 441/B sa vymazuje z obchodného registra. Z a p i s u j e s a: Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 2K 87/97 zo dňa 28.8.1998, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.10.1998 v konkurznej veci navrhovateľa dlžníka : SP Leasing a.s., Trnavská cesta 70, Bratislava, IČO: 31324550 bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nemajetnosť dlžníka.
  (from: 01/13/1999)
Notárska zápisnica Nz 154/98 zo dňa 14.4.1994 a Stanovy akciovej spoločnosti, zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.4.1994.
  (from: 10/04/1994 until: 01/12/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená notárskou zápisnicou zo dňa 14.4.1994 pod č. Nz 154/94, na ktorom sa schválila zmena stanov.
  (from: 12/14/1994 until: 01/12/1999)
Notárska zápisnica N 118/1995, Nz 113/1995 napísaná dňa 27.6.1995 notárkou JUDr Magdalénou Brenčičovou z valôného zhromaždenia spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 3.7.1995.
  (from: 07/10/1995 until: 01/12/1999)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti konanej dňa 21.12.1995.
  (from: 01/18/1996 until: 01/12/1999)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 118/1995, Nz 113/1995 zo dňa 27.6.1995 na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov.
  (from: 04/22/1996 until: 01/12/1999)
Notárska zápisnica N 152/96, zo dňa 10.7.1996.
  (from: 09/23/1996 until: 01/12/1999)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.8.1996.
  (from: 09/24/1996 until: 01/12/1999)
Zmena stanov schválená Valným zhromaždením dňa 16.1.1997.
  (from: 01/29/1997 until: 01/12/1999)
Dohadovacie konanie bolo začaté dňa 14.4.1997, č.k. 2D 87/97.
  (from: 11/18/1997 until: 01/12/1999)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 2287/97 zo dňa 28.8.1998 právoplatným 23.10.1998 bol návrh na vyhlásenie konkurzu vo veci navrhovateľa - dlžníka SP Leasing a.s. zamietnutý pre nemajetnosť dlžníka.
  (from: 11/26/1998 until: 01/12/1999)
Date of updating data in databases:  05/12/2021
Date of extract :  05/13/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person