Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  18323/B

Business name: 
TOGETHER TÍMOVÉ RIEŠENIA spol. s r.o.
  (from: 08/16/2002 until: 07/30/2015)
GrECo Data, spol. s r.o.
  (from: 12/18/1998 until: 08/15/2002)
Registered seat: 
Vilová 2
Bratislava 851 01
  (from: 09/28/2005 until: 07/30/2015)
Révova 6
Bratislava 811 02
  (from: 09/03/2001 until: 09/27/2005)
Révova 48
Bratislava 811 02
  (from: 06/17/1999 until: 09/02/2001)
Pavla Horova 18
Bratislava 841 08
  (from: 12/18/1998 until: 06/16/1999)
Identification number (IČO): 
35 758 228
  (from: 12/18/1998)
Date of entry: 
12/18/1998
  (from: 12/18/1998)
Person dissolved from: 
31.7.2015
  (from: 07/31/2015)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 07/31/2015)
Date of deletion: 
07/31/2015
  (from: 07/31/2015)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 07/31/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/18/1998)
Objects of the company: 
automatizované spracovanie dát
  (from: 12/18/1998 until: 07/30/2015)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 12/18/1998 until: 07/30/2015)
poradenská a školiaca činnosť v oblasti informačných systémov
  (from: 12/18/1998 until: 07/30/2015)
nákup a predaj hardware
  (from: 12/18/1998 until: 07/30/2015)
Partners: 
GrECo Data Informationssysteme GmbH
Elmargasse 2-4
Viedeň
  (from: 03/21/2001 until: 03/26/2002)
GrECo Data Informationssysteme GmbH
Gymnasiumstarsse 19
Viedeň
Republic of Austria
  (from: 12/18/1998 until: 03/20/2001)
TOGETHER TEAMLÖSUNGEN EDV-Dienstleistungen GmbH
Elmargasse 2-4
Viedeň 1190
  (from: 09/28/2005 until: 01/02/2006)
TOGETHER TEAMLÖSUNGEN EDV-Dienstleistungen GmbH
Elmargasse 2-4
Viedeň
  (from: 03/27/2002 until: 09/27/2005)
GrECo International Holding AG
Elmargasse 2-4
Viedeň 1190
  (from: 01/03/2006 until: 07/30/2015)
Contribution of each member: 
GrECo Data Informationssysteme GmbH
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/18/1998 until: 03/20/2001)
GrECo Data Informationssysteme GmbH
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/21/2001 until: 03/26/2002)
TOGETHER TEAMLÖSUNGEN EDV-Dienstleistungen GmbH
( peňažný vklad )
  (from: 03/27/2002 until: 09/27/2005)
TOGETHER TEAMLÖSUNGEN EDV-Dienstleistungen GmbH
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/28/2005 until: 01/02/2006)
GrECo International Holding AG
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/03/2006 until: 09/16/2009)
GrECo International Holding AG
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 09/17/2009 until: 07/30/2015)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/18/1998 until: 07/30/2015)
Ing. Jozef Fabo
Slovinec 5209/72
Bratislava 841 07
  (from: 12/18/1998 until: 07/30/2015)
Walter Schenk
Gerasdorfer Strasse 153/101
Wien 1201
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Romanova 35
Bratislava
Until: 07/31/2012
  (from: 07/31/2012 until: 07/30/2012)
Walter Schenk
Gerasdorfer Strasse 153/101
Wien 1201
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Romanova 35
Bratislava
  (from: 06/17/1999 until: 07/30/2012)
Acting in the name of the company: 
Konateľ je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť samostatne.
  (from: 12/18/1998 until: 07/30/2015)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 09/17/2009 until: 07/30/2015)
200 000 Sk
  (from: 12/18/1998 until: 09/16/2009)
Other legal facts: 
Na základe zmluvy o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 295/2015, NZ 23296/2015, NCRls 23827/2015 zo dňa 2.7.2015 sa obchodná spoločnosť TOGETHER TÍMOVÉ RIEŠENIA spol. s r.o., Vilová 2, 851 01 Bratislava, IČO: 35 758 228, zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke č. 18323/B v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 07/31/2015)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísonou dňa 18.11.1998 do notárskej zápisnice č. N 816/98, Nz 813/98 v zmysle § 24, §§ 56-75 a § 105 a násl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 12/18/1998 until: 07/30/2015)
Uznesenie spoločníka zo dňa 28.4.1999 o menovaní konateľa, uznesenie spoločníka zo dňa 18.5.1999 o zmene sídla.
  (from: 06/17/1999 until: 07/30/2015)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 183/01 zo dňa 1.8.2001.
  (from: 09/03/2001 until: 07/30/2015)
Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 30.1.2002. Zmena zakladateľskej listiny a jej úplné znenie vo forme notárskej zápisnice Nz 95/02 napísanej dňa 14.1.2002 notárom JUDr. Kováčom.
  (from: 03/27/2002 until: 07/30/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.4.2002 o zmene predchádzajúceho obchodného mena GrECo Data, spol. s r.o., ktoré bolo spísané do notárskej zápisnice č. Nz 155/02 dňa 24.4.2002.
  (from: 08/16/2002 until: 07/30/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.09.2005.
  (from: 09/28/2005 until: 07/30/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.06.2012.
  (from: 07/31/2012 until: 07/30/2015)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 07/31/2015)
Legal successor: 
GrECo International, spol. s r.o.
Námestie Slobody 11
Bratislava 811 06
  (from: 07/31/2015)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/02/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person