Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  923/L

Business name: 
Brantner Fatra s.r.o.
  (from: 06/01/2005)
Registered seat: 
Ul. Robotnícka 20
Martin 036 01
  (from: 08/19/2010)
Identification number (IČO): 
31 578 861
  (from: 01/22/1993)
Date of entry: 
01/22/1993
  (from: 01/22/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/22/1993)
Objects of the company: 
zámočníctvo
  (from: 01/22/1993)
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 01/22/1993)
montáž, oprava, údržba vyhr. el. zariadení a výroba rozv. n. nap.
  (from: 01/22/1993)
montáž káblových rozvodov
  (from: 01/22/1993)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 01/22/1993)
demolácie a zemné práce
  (from: 01/22/1993)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi
  (from: 03/11/2009)
podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi
  (from: 03/11/2009)
prevádzkovanie pohrebiska
  (from: 03/11/2009)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 03/11/2009)
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby
  (from: 03/11/2009)
služby pre spoločnosť - čistenie komunikácií, verejných priestranstiev, nádvorí
  (from: 01/18/1996)
ostatné služby - čistenie kanálových vpustí
  (from: 01/18/1996)
veľkoobchod so zbytkovým materiálom, odpadom a šrotom
  (from: 01/18/1996)
inžinierska činnosť
  (from: 01/18/1996)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 01/18/1996)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 01/18/1996)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 01/18/1996)
veľkoobchod /okrem koncesovaných živností/
  (from: 01/18/1996)
služby pre spoločnosť, údržba a tvorba verejnej zelene
  (from: 12/08/1998)
vykonávanie dopravných stavieb
  (from: 07/14/1999)
vykonávanie inžinierskych stavieb
  (from: 07/14/1999)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 07/14/1999)
činnosti v oblasti nehnuteľností
  (from: 07/14/1999)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 07/14/1999)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod
  (from: 03/11/2009)
banská činnosť
  (from: 02/06/2015)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (from: 02/06/2015)
Partners: 
Brantner Slovakia Holding GmbH
Dr. Franz Wilhelm-Strasse 2a
Krems an der Donau 3500
Republic of Austria
Other identification number : FN 254416 t
  (from: 07/09/2021)
Mesto Martin IČO: 00 316 792
Námestie S. H. Vajanského 1
Martin 036 49
Slovak Republic
  (from: 07/09/2021)
Contribution of each member: 
Mesto Martin
Amount of investment: 9 958 EUR Paid up: 9 958 EUR
  (from: 07/09/2021)
Brantner Slovakia Holding GmbH
Amount of investment: 56 430 EUR Paid up: 56 430 EUR
  (from: 07/09/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/22/1993)
Ing. Eva Benešová
V. Šípoša 10791/16
Martin 036 01
From: 05/01/2019
  (from: 05/01/2019)
Ing. Tibor Papp
Turecká 3768/6
Senec 903 01
From: 11/30/2020
  (from: 12/08/2020)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis uvedený na podpisovom vzore dvaja konatelia spoločnosti.
  (from: 01/22/1993)
Capital: 
66 388 EUR Paid up: 66 388 EUR
  (from: 01/09/2018)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.11.1992 podľa §§ 24, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 01/22/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 22.4.1994 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 2891
  (from: 04/28/1994)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.5.1995 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/18/1996)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 25.5.1998 bol schválený dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 12/08/1998)
Na valnom zhromaždení dňa 26.4.1999 bol schválený dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 07/14/1999)
Na valnom zhromaždení dňa 4.5.2000 bol schválený Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
  (from: 07/21/2000)
Na valnom zhromaždení dňa 24. 8. 2000 bol schválený dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/11/2001)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 8.4.2003.
  (from: 06/25/2003)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person