Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  923/L

Business name: 
Brantner Fatra s.r.o.
  (from: 06/01/2005)
EKOPOLIS spol. s r.o.
  (from: 01/22/1993 until: 05/31/2005)
Registered seat: 
Ul. Robotnícka 20
Martin 036 01
  (from: 08/19/2010)
ul. Tehelná 1
Martin 036 01
  (from: 01/22/1993 until: 08/18/2010)
Identification number (IČO): 
31 578 861
  (from: 01/22/1993)
Date of entry: 
01/22/1993
  (from: 01/22/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/22/1993)
Objects of the company: 
zámočníctvo
  (from: 01/22/1993)
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 01/22/1993)
montáž, oprava, údržba vyhr. el. zariadení a výroba rozv. n. nap.
  (from: 01/22/1993)
montáž káblových rozvodov
  (from: 01/22/1993)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 01/22/1993)
demolácie a zemné práce
  (from: 01/22/1993)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi
  (from: 03/11/2009)
podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi
  (from: 03/11/2009)
prevádzkovanie pohrebiska
  (from: 03/11/2009)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 03/11/2009)
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby
  (from: 03/11/2009)
služby pre spoločnosť - čistenie komunikácií, verejných priestranstiev, nádvorí
  (from: 01/18/1996)
ostatné služby - čistenie kanálových vpustí
  (from: 01/18/1996)
veľkoobchod so zbytkovým materiálom, odpadom a šrotom
  (from: 01/18/1996)
inžinierska činnosť
  (from: 01/18/1996)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 01/18/1996)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 01/18/1996)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 01/18/1996)
veľkoobchod /okrem koncesovaných živností/
  (from: 01/18/1996)
služby pre spoločnosť, údržba a tvorba verejnej zelene
  (from: 12/08/1998)
vykonávanie dopravných stavieb
  (from: 07/14/1999)
vykonávanie inžinierskych stavieb
  (from: 07/14/1999)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 07/14/1999)
činnosti v oblasti nehnuteľností
  (from: 07/14/1999)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 07/14/1999)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod
  (from: 03/11/2009)
banská činnosť
  (from: 02/06/2015)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (from: 02/06/2015)
výkon činnosti stavbyvedúceho, pozemné stavby, vodohospodárske stavby
  (from: 07/14/1999 until: 01/21/2008)
výkon činnosti stavebného dozoru, pozemné stavby, vodohospodárske stavby
  (from: 07/14/1999 until: 01/21/2008)
prenájom obytných prívesov a maringotiek
  (from: 01/18/1996 until: 01/21/2008)
sprostredkovanie projektových prác a realizácie plynofikácie
  (from: 01/18/1996 until: 01/21/2008)
elektroinštalácie
  (from: 01/22/1993 until: 03/10/2009)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 01/22/1993 until: 03/10/2009)
odstraňovanie odpadu a odvod odpadových vôd
  (from: 01/22/1993 until: 03/10/2009)
odstraňovanie odpadu
  (from: 01/22/1993 until: 03/10/2009)
odvod odpadových vôd
  (from: 01/22/1993 until: 03/10/2009)
pohrebníctvo
  (from: 01/22/1993 until: 03/10/2009)
pohrebná služba vrátane prepravy zosnulých
  (from: 01/22/1993 until: 03/10/2009)
prevádzkovanie cintorínov a krematórií
  (from: 01/22/1993 until: 03/10/2009)
ostatné služby
  (from: 01/22/1993 until: 01/17/1996)
obchodné služby
  (from: 01/22/1993 until: 03/10/2009)
pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava
  (from: 01/22/1993 until: 03/10/2009)
neverejná cestná osobná doprava
  (from: 01/22/1993 until: 03/10/2009)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/14/1999 until: 01/21/2008)
vypracovávanie posudkov a expertíz v oblasti enviromentálnej
  (from: 07/21/2000 until: 01/21/2008)
služby pre spoločnosť ako celok
  (from: 01/22/1993 until: 01/17/1996)
Partners: 
Brantner Slovakia Holding GmbH
Dr. Franz Wilhelm-Strasse 2a
Krems an der Donau 3500
Republic of Austria
Other identification number : FN 254416 t
  (from: 07/09/2021)
Mesto Martin IČO: 00 316 792
Námestie S. H. Vajanského 1
Martin 036 49
Slovak Republic
  (from: 07/09/2021)
Brantner Walter, GmbH
Franz-Wilhelm Strasse 1
Krems
Republic of Austria
  (from: 01/22/1993 until: 05/11/1998)
Mesto Martin
Martin
Slovak Republic
  (from: 01/22/1993 until: 05/11/1998)
FEREX Martin spol. s r.o.
Thurzova 16
Martin
Slovak Republic
  (from: 01/22/1993 until: 04/27/1994)
Brantner Walter Gesellschaft m.b.H.
Brennaustrasse 10
Krems an der Donau 3500
Republic of Austria
  (from: 12/05/2008 until: 07/31/2017)
Brantner Fatra s.r.o.
Ul. Robotnícka 20
Martin 036 01
Slovak Republic
  (from: 12/08/2016 until: 07/25/2017)
Mesto Martin
Martin
Slovak Republic
  (from: 05/12/1998 until: 12/07/2016)
Brantner Walter Gesellschaft m.b.H.
Brennaustrasse 10
3500 Krems an der Donau
Republic of Austria
  (from: 02/28/2008 until: 12/04/2008)
Brantner Walter, GmbH
Brennaustrasse 10
3500 Krems an der Donau
Republic of Austria
  (from: 05/12/1998 until: 02/27/2008)
Ing. Milan Malík
R. Viesta 7020/107
Martin - Podháj
Slovak Republic
  (from: 05/12/1998 until: 12/04/2008)
Ing. Milan Malík
ul. Allendeho 4/18
Martin
Slovak Republic
  (from: 04/28/1994 until: 05/11/1998)
Ing. Peter Rohoň
ul. Plachého 16
Martin
Slovak Republic
  (from: 05/12/1998 until: 01/21/2008)
Ing. Peter Rohoň
ul. Plachého 16
Martin
Slovak Republic
  (from: 04/28/1994 until: 05/11/1998)
Ing. Ľubica Rohoňová
Ul. Plachého 169
Martin
Slovak Republic
  (from: 01/22/2008 until: 02/27/2008)
Mesto Martin
Námestie S. H. Vajanského 1
Martin 036 49
Slovak Republic
  (from: 01/09/2018 until: 07/08/2021)
Brantner Slovakia Holding GmbH
Dr. Franz Wilhelm-Strasse 2a
Krems an der Donau 3500
Republic of Austria
  (from: 08/01/2017 until: 07/08/2021)
Contribution of each member: 
Mesto Martin
Amount of investment: 9 958 EUR Paid up: 9 958 EUR
  (from: 07/09/2021)
Brantner Slovakia Holding GmbH
Amount of investment: 56 430 EUR Paid up: 56 430 EUR
  (from: 07/09/2021)
Brantner Walter, GmbH
Amount of investment: 1 020 000 Sk Paid up: 306 000 Sk
  (from: 01/22/1993 until: 05/11/1998)
Mesto Martin
Amount of investment: 300 000 Sk Paid up: 90 000 Sk
  (from: 01/22/1993 until: 05/11/1998)
FEREX Martin spol. s r.o.
Amount of investment: 680 000 Sk Paid up: 204 000 Sk
  (from: 01/22/1993 until: 04/27/1994)
Ing. Milan Malík
Amount of investment: 340 000 Sk Paid up: 102 000 Sk
  (from: 04/28/1994 until: 05/11/1998)
Ing. Peter Rohoň
Amount of investment: 340 000 Sk Paid up: 102 000 Sk
  (from: 04/28/1994 until: 05/11/1998)
Brantner Walter, GmbH
Amount of investment: 1 020 000 Sk Paid up: 1 020 000 Sk
  (from: 05/12/1998 until: 02/27/2008)
Mesto Martin
Amount of investment: 300 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 05/12/1998 until: 01/20/2009)
Ing. Milan Malík
Amount of investment: 340 000 Sk Paid up: 340 000 Sk
  (from: 05/12/1998 until: 12/04/2008)
Ing. Peter Rohoň
Amount of investment: 340 000 Sk Paid up: 340 000 Sk
  (from: 05/12/1998 until: 01/21/2008)
Ing. Ľubica Rohoňová
Amount of investment: 340 000 Sk Paid up: 340 000 Sk
  (from: 01/22/2008 until: 02/27/2008)
Brantner Walter Gesellschaft m.b.H.
Amount of investment: 1 360 000 Sk Paid up: 1 360 000 Sk
  (from: 02/28/2008 until: 12/04/2008)
Brantner Walter Gesellschaft m.b.H.
Amount of investment: 1 700 000 Sk Paid up: 1 700 000 Sk
  (from: 12/05/2008 until: 01/20/2009)
Mesto Martin
  (from: 01/21/2009 until: 12/07/2016)
Brantner Fatra s.r.o.
Amount of investment: 9 958 EUR Paid up: 9 958 EUR
  (from: 12/08/2016 until: 07/25/2017)
Brantner Walter Gesellschaft m.b.H.
  (from: 01/21/2009 until: 07/31/2017)
Brantner Slovakia Holding GmbH
  (from: 08/01/2017 until: 07/08/2021)
Brantner Slovakia Holding GmbH
Amount of investment: 56 430 EUR Paid up: 56 430 EUR
  (from: 07/09/2021 until: 07/08/2021)
Mesto Martin
  (from: 01/09/2018 until: 07/08/2021)
Mesto Martin
Amount of investment: 9 958 EUR Paid up: 9 958 EUR
  (from: 07/09/2021 until: 07/08/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/22/1993)
Ing. Eva Benešová
V. Šípoša 10791/16
Martin 036 01
From: 05/01/2019
  (from: 05/01/2019)
Ing. Tibor Papp
Turecká 3768/6
Senec 903 01
From: 11/30/2020
  (from: 12/08/2020)
Ing. Ján Brezovický
Röntgenova 1176/2
Bratislava - Petržalka 850 00
From: 04/14/2014
  (from: 05/08/2014 until: 04/30/2019)
Ing. Ján Brezovický
Röntgenova 1176/2
Bratislava - Petržalka 850 00
From: 04/14/2014 Until: 04/30/2019
  (from: 05/01/2019 until: 04/30/2019)
Ing. Milan Kapusta
ul. 7.novembra 29
Martin
  (from: 01/22/1993 until: 04/27/1994)
Ing. František Mačuga
Potočná 355/18
Limbach 900 91
From: 03/15/2006
  (from: 12/05/2008 until: 12/07/2020)
Ing. František Mačuga
Potočná 355/18
Limbach 900 91
From: 03/15/2006 Until: 11/30/2020
  (from: 12/08/2020 until: 12/07/2020)
Ing. František Mačuga
Žitná 3/A
Bratislava
From: 03/15/2006
  (from: 04/22/2006 until: 12/04/2008)
Dušan Magula
Štúrova 71
Marianka
From: 03/22/2005
  (from: 06/01/2005 until: 12/01/2011)
Dušan Magula
Štúrova 71
Marianka
From: 03/22/2005 Until: 11/10/2011
  (from: 12/02/2011 until: 12/01/2011)
Ing. Igor Macháč
Jantárová 3035/7
Chorvátsky Grob 900 25
From: 04/30/2013
  (from: 06/08/2013 until: 05/07/2014)
Ing. Igor Macháč
Jantárová 3035/7
Chorvátsky Grob 900 25
From: 04/30/2013 Until: 04/14/2014
  (from: 05/08/2014 until: 05/07/2014)
Ing. Milan Malík
R. Viesta 7020/107
Martin - Podháj
  (from: 01/22/1993 until: 03/09/2003)
Ing. Milan Malík
R. Viesta 7020/107
Martin - Podháj
  (from: 03/10/2003 until: 05/31/2005)
Ing. Milan Malík
R. Viesta 7020/107
Martin - Podháj
From: 01/22/1993
  (from: 06/01/2005 until: 05/17/2007)
Ing. Milan Malík
R. Viesta 7020/107
Martin - Podháj
From: 01/22/1993 Until: 03/13/2007
  (from: 05/18/2007 until: 05/17/2007)
Ladislav Procházka
Ľudovíta Fullu 3098/3
Bratislava
From: 03/22/2005
  (from: 06/01/2005 until: 04/21/2006)
Ladislav Procházka
Ľudovíta Fullu 3098/3
Bratislava
From: 03/22/2005 Until: 03/15/2006
  (from: 04/22/2006 until: 04/21/2006)
Ing. Ladislav Procházka
Rovná 2056/46
Stupava 900 31
From: 11/10/2011
  (from: 12/02/2011 until: 06/07/2013)
Ing. Ladislav Procházka
Rovná 2056/46
Stupava 900 31
From: 11/10/2011 Until: 04/30/2013
  (from: 06/08/2013 until: 06/07/2013)
Ing. Peter Rohoň
ul. Plachého 16
Martin
  (from: 04/28/1994 until: 03/09/2003)
Ing. Peter Rohoň
ul. Plachého 16
Martin
Until: 04/08/2003
  (from: 03/10/2003 until: 06/24/2003)
Wilhelm Salzer
Bachgasse 154
Stratzing
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Spišská Nová Ves
  (from: 01/22/1993 until: 03/09/2003)
Wilhelm Salzer
Bachgasse 154
Stratzing
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Spišská Nová Ves
  (from: 03/10/2003 until: 05/31/2005)
Wilhelm Salzer
Bachgasse 154
Stratzing
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Spišská Nová Ves
Until: 03/22/2005
  (from: 06/01/2005 until: 05/31/2005)
Ing. Alexander Simader
Forsthausgasse 16-20/7/10
1200 Viedeň
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Jána Sambucusa 3432/27
Trnava
From: 04/08/2003 Until: 03/22/2005
  (from: 06/01/2005 until: 05/31/2005)
Ing. Alexander Simader
Forsthausgasse 16-20/7/10
1200 Viedeň
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Jána Sambucusa 3432/27
Trnava
From: 04/08/2003
  (from: 06/25/2003 until: 05/31/2005)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis uvedený na podpisovom vzore dvaja konatelia spoločnosti.
  (from: 01/22/1993)
Procuration: 
Ing. Eva Benešová
V. Šípoša 10791/16
Martin 036 01
From: 06/08/2013
  (from: 06/08/2013 until: 04/30/2019)
Ing. Eva Benešová
V. Šípoša 10791/16
Martin 036 01
From: 06/08/2013 Until: 04/30/2019
  (from: 05/01/2019 until: 04/30/2019)
Ing. Martin Lejtrich
Lietavská 10
Bratislava
  (from: 01/11/2001 until: 05/27/2002)
Ing. Alexander Simader
Forsthausgasse 16-20/7/10
Viedeň
Rakúska republika
  (from: 05/28/2002 until: 06/24/2003)
Prokurista je oprávnený na zastupovanie a podpisovanie za spoločnosť spoločne s jedným konateľom spoločnosti.
  (from: 01/11/2001 until: 04/30/2019)
Capital: 
66 388 EUR Paid up: 66 388 EUR
  (from: 01/09/2018)
56 430 EUR Paid up: 56 430 EUR
  (from: 07/26/2017 until: 01/08/2018)
66 388 EUR Paid up: 66 388 EUR
  (from: 01/21/2009 until: 07/25/2017)
2 000 000 Sk Paid up: 2 000 000 Sk
  (from: 03/10/2003 until: 01/20/2009)
2 000 000 Sk
  (from: 01/22/1993 until: 03/09/2003)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.11.1992 podľa §§ 24, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 01/22/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 22.4.1994 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 2891
  (from: 04/28/1994)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.5.1995 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/18/1996)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 25.5.1998 bol schválený dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 12/08/1998)
Na valnom zhromaždení dňa 26.4.1999 bol schválený dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 07/14/1999)
Na valnom zhromaždení dňa 4.5.2000 bol schválený Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
  (from: 07/21/2000)
Na valnom zhromaždení dňa 24. 8. 2000 bol schválený dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/11/2001)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 8.4.2003.
  (from: 06/25/2003)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person