Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1990/B

Business name: 
FORUM Technologies a. s.
  (from: 12/20/2014)
Registered seat: 
Hlboká cesta 5
Bratislava 811 05
  (from: 11/19/2014)
Identification number (IČO): 
35 758 333
  (from: 12/22/1998)
Date of entry: 
12/22/1998
  (from: 12/22/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/22/1998)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 12/22/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 12/22/1998)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 12/22/1998)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 12/22/1998)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 12/22/1998)
prenájom priemyselného tovaru, leasing
  (from: 12/22/1998)
prenájom motorových vozidiel, leasing
  (from: 12/22/1998)
prieskum trhu
  (from: 12/22/1998)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 12/22/1998)
prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 01/13/2012)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 11/08/2012)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 11/08/2012)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 11/08/2012)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 11/08/2012)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 11/08/2012)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 11/08/2012)
počítačové služby
  (from: 11/08/2012)
obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu
  (from: 02/07/2013)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 01/11/2020)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/22/1998)
Ing. Peter Doležel - člen
Československých letcov 12/A
Ľubotice 080 06
From: 04/01/2020
  (from: 06/04/2020)
Ing. Jaroslav Jackuliak - predseda predstavenstva
Rumančeková 32
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 04/16/2020
  (from: 07/02/2020)
Mgr. Tomáš Sallem - člen predstavenstva
Kadnárova 93
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
From: 04/16/2020
  (from: 06/04/2020)
Acting in the name of the company: 
V mene akciovej spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 06/04/2020)
Capital: 
168 300 EUR Paid up: 168 300 EUR
  (from: 11/08/2012)
Shares: 
Number of shares: 4950
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
  (from: 11/08/2012)
Supervisory board: 
Ing. Daniel Jackuliak
Rybárska 26
Sliač 962 31
From: 03/23/2021
  (from: 04/16/2021)
Ing. Radislav Gombársky
Bellova 7
Martin 036 01
From: 03/23/2021
  (from: 04/16/2021)
JUDr. Peter Frajt
Cesta pod Hradovou 16
Košice - mestská časť Sever 040 01
From: 03/23/2021
  (from: 04/16/2021)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 8. 12. 1998, v zmysle ust. §§ 57, 154-220 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 12/22/1998)
Zvýšenie základného imania a zmena stanov schválené na valnom zhromaždení dňa 30.8.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 687/9, Nz 641/99.
  (from: 09/10/1999)
Notárska zápisnica N 536/00, Nz 515/00 zo dňa 26.7.2000, dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 26.7.2000.
  (from: 07/28/2000)
Rozhodnutie valného zhromaždenia o znížení základného imania spoločnosti z 21 662 000,-Sk na 1 000 000,-Sk, stiahnutím z obehu 20 662 kusov listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 1 000,-Sk, schválené dňa 27.4.2001 na valnom zhromaždení, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 303/01, Nz 290/01.
  (from: 11/26/2001)
Notárska zápisnica č. N 579/01, Nz 554/01 zo dňa 27. 7. 2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia a dodatok č. 4 k stanovám.
  (from: 04/10/2002)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16. 9. 2003. Adrián Rác, deň zániku funkcie člena predstavenstva: 16. 9. 2003. Želmíra Rácová, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 16. 9. 2003.
  (from: 01/22/2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 6.10.2004. Trvanie funkcie predsedu a podpredsedu predstavenstva Ivana Chrenku a JUDr. Viliama Pančíka od 22.12.1998 do 6.10.2004. Trvanie funkcie členov dozornej rady Márie Chrenkovej od 16.9.2003 do 6.10.2004 a Ing. Andrei Chrenkovej od 22.12.1998 do 6.10.2004.
  (from: 10/29/2004)
Notárska zápisnica N 791/2006, Nz 52452/2006, NCRls 52158/2006 spísaná dňa 8.12.2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 8.12.2006. Zmena obchodného mena z pôvodného Bratislava Business Center a.s.
  (from: 12/21/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 1806/2011, Nz 49553/2011, NCRls 50682/2011 zo dňa 30.11.2011
  (from: 01/13/2012)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 7.2.2012, sp. zn. 34 Exre/44/2012 - 3, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 5.3.2012.
  (from: 03/10/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 1364/2012, Nz 17704/2012, NCRIs 18094/2012 dňa 18.05.2012.
  (from: 05/26/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.08.2012.
  (from: 09/14/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 3196/2012, Nz 39502/2012, NCRls 40269/2012 zo dňa 25.10.2012.
  (from: 11/08/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.02.2013 vo forme notárskej zápisnice N 437/2013, Nz 3764/2013, NCRIs 3856/2013.
  (from: 02/07/2013)
Notárska zápisnica - N 1865/2014, Nz 44604/2014, NCRls 45440/2014 - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.11.2014.
  (from: 11/19/2014)
Notárska zápisnica- N 4220/2014, Nz 59537/2014, NCRls 60440/2014 - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2014.
  (from: 12/20/2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.05.2017
  (from: 06/08/2017)
Date of updating data in databases:  09/17/2021
Date of extract :  09/20/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person