Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  296/V

Business name: 
ARTEP, s.r.o.
  (from: 10/23/2002)
A R T E P , a.s. Košice
  (from: 05/18/1992 until: 10/22/2002)
Registered seat: 
Vstupný areál U.S. Steel
Košice 044 54
  (from: 10/23/2002)
Vstupný areál VSŽ
Košice
  (from: 05/18/1992 until: 10/22/2002)
Identification number (IČO): 
31 652 565
  (from: 05/18/1992)
Date of entry: 
05/18/1992
  (from: 05/18/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/23/2002)
Joint-stock company
  (from: 05/18/1992 until: 10/22/2002)
Objects of the company: 
veľkoobchod s elektrotechnickým a strojárenským tovarom
  (from: 05/18/1992)
projektovanie elektrických zariadení, výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 08/23/1999)
technická pomoc v odbore priemyselnej elektrotechniky, merania, regulácie a automatizácie
  (from: 08/23/1999)
tvorba a poskytovanie software-predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 08/23/1999)
odborné prehliadky a odbormé skúšky elektrických zariadení, zariadení regulačnej a automatizovanej techniky a bleskozvodov
  (from: 08/23/1999)
elektroinštalačné práce v bytovej a priemyselnej výstavbe
  (from: 08/23/1999)
veľkoobchod s hutníckym tovarom
  (from: 08/23/1999)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 08/23/1999)
maloobchod s elektrotechnickým a strojárenským tovarom
  (from: 05/18/1992 until: 08/22/1999)
projektovanie elektrických zariadení, montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky, montáž a opravy meracej a regulačnej techniky, výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 05/18/1992 until: 08/22/1999)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/23/2002)
Managing board
  (from: 02/16/2001 until: 10/22/2002)
Managing board
  (from: 05/18/1992 until: 02/15/2001)
Ing. Štefan Kudláč
Klimkovičova 1
Košice
From: 05/24/2002
  (from: 10/23/2002)
Ing. Jaroslav Fic
Košická 1
Humenné 066 01
From: 05/24/2002
  (from: 10/23/2002)
Ing. Ľubomír Ernst
Slnečnicová 19
Malá Ida
From: 05/24/2002
  (from: 10/23/2002)
Ing. Stanislav Baronik - člen
Výstavby 2
Košice
  (from: 05/18/1992 until: 04/28/1997)
Ing. Stanislav Barónik - člen
Výstavby 2
Košice
  (from: 04/29/1997 until: 07/23/2001)
Ing. Ľubomír Ernst - člen
Hronská 13
Košice
  (from: 05/18/1992 until: 04/28/1997)
Ing. Ľubomír Ernst - člen
Slnečnicová 19
Malá Ida
  (from: 04/29/1997 until: 10/22/2002)
Ing. Štefan Gergeľ - člen
Stierova 11
Košice
  (from: 05/18/1992 until: 04/28/1997)
Ing. Štefan Gergeľ - člen
Stierova 11
Košice
  (from: 04/29/1997 until: 07/23/2001)
Eva Hamborská - člen
Čingovská 15
Košice
  (from: 07/24/2001 until: 10/22/2002)
Ing. Štefan Kudláč - predseda
Idanská 25
Košice
  (from: 05/18/1992 until: 04/28/1997)
Ing. Štefan Kudláč - predseda
Klimkovičova 1
Košice
  (from: 04/29/1997 until: 10/22/2002)
Ing. Daniel Riemer - člen
Tyršovo nábrežie 10
Košice
  (from: 05/18/1992 until: 04/28/1997)
Ing. Daniel Riemer - člen
Tyršovo nábrežie 10
Košice
  (from: 04/29/1997 until: 07/23/2001)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje jeden konateľ spoločne s jedným konateľom alebo jedným prokuristom, alebo dvaja prokuristi spoločne a to tak, že konateľ spoločnosti k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu a funkcii pripojí svoj podpis a prokurista alebo prokuristi k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti a k svojim menám a funkciám pripoja dodatok označujúci prokúru a svoje podpisy.
  (from: 10/23/2002)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 02/16/2001 until: 10/22/2002)
Spoločnosť navonok zastupuje predstavenstvo. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva sám alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/18/1992 until: 02/15/2001)
Procuration: 
Ing. Jozef Magic
Vihorlatská 12
Bratislava 831 04
  (from: 10/23/2002)
Capital: 
12 400 000 Sk Paid up: 12 400 000 Sk
  (from: 10/23/2002)
2 000 000 Sk
  (from: 08/05/1996 until: 10/22/2002)
1 000 000 Sk
  (from: 07/27/1995 until: 08/04/1996)
1 500 000 Sk
  (from: 05/18/1992 until: 07/26/1995)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 20 000 Sk
  (from: 08/23/2002 until: 10/22/2002)
Number of shares: 100
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 20 000 Sk
  (from: 08/05/1996 until: 08/22/2002)
Number of shares: 100
Type: na majiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 07/27/1995 until: 08/04/1996)
Number of shares: 150
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 05/18/1992 until: 07/26/1995)
Number of shares: 150
Type: na majiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 07/21/1992 until: 07/26/1995)
Supervisory board: 
Eva Hamborská - člen
Čingovská 15
Košice
  (from: 02/16/2001 until: 07/23/2001)
Ing. Pavol Hrehor - člen
Chrastné 42
Košice
  (from: 04/29/1997 until: 07/01/1997)
Ing. Pavol Hrehor - predseda
Chrastné 42
Košice
  (from: 05/18/1992 until: 04/28/1997)
Ing. Viliam Jalakša - člen
Dargovská 2
Košice
  (from: 07/02/1997 until: 01/04/1999)
Ing. Viliam Jalakša - predseda
Dargovská 2
Košice
  (from: 01/05/1999 until: 08/22/1999)
JUDr. Milan Jurko - člen
Obchodná 10
Košice
  (from: 05/18/1992 until: 08/04/1996)
Ing. Ladislav Matusák - predseda
Plzenská 121
Košice
  (from: 02/16/2001 until: 07/23/2001)
Ing. Eugénia Payerová - predseda
Považská 36
Košice
  (from: 08/23/1999 until: 02/15/2001)
Ing. Štefan Planeta - člen
Sputnikova 10
Košice
  (from: 08/05/1996 until: 04/28/1997)
Ing. Štefan Planeta - člen
Sputnikova 10
Košice
  (from: 01/05/1999 until: 02/15/2001)
Ing. Štefan Planeta - predseda
Sputnikova 10
Košice
  (from: 04/29/1997 until: 01/04/1999)
Ing. Milan Škrinár - člen
Gudernova 1
Košice
  (from: 08/05/1996 until: 02/15/2001)
Ing. Štefan Štovčík - člen
Mieru 48
Poproč
  (from: 05/18/1992 until: 08/04/1996)
Ján Tokár - člen
Bauerova 2
Košice
  (from: 02/16/2001 until: 07/23/2001)
Ing. Anton Masár - predseda
Lietavská 9
Bratislava
  (from: 07/24/2001 until: 10/22/2002)
Ing. Henrich Kuchár - člen
196
Budimír
  (from: 07/24/2001 until: 10/22/2002)
Ing. Stanislav Barónik - člen
Výstavby 2
Košice
  (from: 07/24/2001 until: 10/22/2002)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou v zmysle § 172 a nasl. ust. zák.č. 513/91 Zb. podpísanou dňa 17.4.1992 v Košiciach zakladajúcimi akcionármi.
  (from: 05/18/1992)
Rozhodnutie z VZ vo forme notárskej zápisnice N 179/94, Nz 170/94 zo dňa 29.9.1994 o znížení základného imania z 1.500.000,- Sk na sumu 1.000.000,- Sk.
  (from: 11/28/1994)
Zmena stanov schválená MVZ dňa 7.6.1996.
  (from: 08/05/1996)
Zmena stanov schválená VZ dňa 9.4.1999.
  (from: 08/23/1999)
Zmena stanov zo dňa 14.12.2000.
  (from: 02/16/2001)
Zmena stanov a.s. zo dňa 18. 5. 2001.
  (from: 07/24/2001)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 24.5.2002. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 18.6.2002. Deň vzniku funkcie prokuristu Ing. Jozefa Magica: 24.5.2002
  (from: 10/23/2002)
Date of updating data in databases:  05/19/2022
Date of extract :  05/21/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person