Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1899/B

Business name: 
CENTER, a.s. v likvidácii
  (from: 02/12/2009 until: 09/24/2015)
CENTER, a.s.
  (from: 06/27/1994 until: 02/11/2009)
Registered seat: 
Čajakova 28
Bratislava 831 01
  (from: 09/18/2000 until: 09/24/2015)
Čajakova 28
Bratislava 831 04
  (from: 06/27/1994 until: 09/17/2000)
Identification number (IČO): 
31 609 601
  (from: 06/27/1994)
Date of entry: 
06/27/1994
  (from: 06/27/1994)
Date of deletion: 
09/25/2015
  (from: 09/25/2015)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 09/25/2015)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/27/1994)
Objects of the company: 
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti srostredkovanie obchodnej činnosti
  (from: 06/27/1994 until: 09/24/2015)
kúpa a predaj nehnuteľností
  (from: 06/27/1994 until: 09/24/2015)
realitná agentúra
  (from: 06/27/1994 until: 09/24/2015)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 06/27/1994 until: 09/24/2015)
sprostredkovateľská činnosť /s výnimkou činnosti vylučených z pôsobnosti živnostenského zákona/
  (from: 06/27/1994 until: 09/24/2015)
organizačné a ekonomické poradenstvo
  (from: 06/27/1994 until: 09/24/2015)
obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/27/1994 until: 09/24/2015)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 06/27/1994 until: 09/24/2015)
automatizované spracovanie dát
  (from: 06/27/1994 until: 09/24/2015)
reklamná činnosť
  (from: 06/27/1994 until: 09/24/2015)
prenájom strojov, prístrojov a priemyselného tovaru
  (from: 06/27/1994 until: 09/24/2015)
faktoring a forfaiting
  (from: 06/27/1994 until: 09/24/2015)
prenájom hnuteľných vecí - leasing
  (from: 09/18/2000 until: 09/24/2015)
kopírovacie služby
  (from: 09/18/2000 until: 09/24/2015)
vydavateľská činnosť
  (from: 07/18/2008 until: 09/24/2015)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/18/2008 until: 09/24/2015)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 07/18/2008 until: 09/24/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/27/1994 until: 09/24/2015)
Ing. Iveta Horváthová
Šaštínska 29
Bratislava
  (from: 06/27/1994 until: 08/16/2004)
Ing. Iveta Horváthová
Šaštínska 29/383
Bratislava 4 841 04
Until: 06/30/2004
  (from: 08/17/2004 until: 08/16/2004)
Ing. Jozef Pauchly
Rovniakova 11
Bratislava
  (from: 06/27/1994 until: 01/17/2000)
Ing. Magda Veselská
Mierová 30
Bratislava
  (from: 01/18/2000 until: 08/16/2004)
Ing. Magda Veselská
Mierová 30/373
Bratislava 2 821 05
Until: 06/30/2004
  (from: 08/17/2004 until: 08/16/2004)
Ing. Magda Veselská - člen predstavenstva
Mierová 30/373
Bratislava 2 821 05
From: 06/30/2004
  (from: 08/17/2004 until: 07/17/2008)
Ing. Magda Veselská - člen predstavenstva
Mierová 30/373
Bratislava 2 821 05
From: 06/30/2004 Until: 06/05/2008
  (from: 07/18/2008 until: 07/17/2008)
Ing. Daniel Veselský
Mierova 30
Bratislava
  (from: 06/27/1994 until: 08/16/2004)
Ing. Daniel Veselský
Mierova 30/373
Bratislava 2 821 05
From: 06/30/2004
  (from: 08/17/2004 until: 08/16/2004)
Ing. Daniel Veselský - predseda predstavenstva
Mierová 30/373
Bratislava 2 821 05
From: 06/30/2004
  (from: 08/17/2004 until: 07/17/2008)
Ing. Daniel Veselský - predseda predstavenstva
Mierová 30/373
Bratislava 2 821 05
From: 06/30/2004 Until: 06/05/2008
  (from: 07/18/2008 until: 07/17/2008)
Ing. Iveta Horváthová - člen predstavenstva
Šaštínska 29/383
Bratislava 4 841 04
From: 06/30/2004
  (from: 08/17/2004 until: 09/24/2015)
Ing. Vladimír Horváth - predseda predstavenstva
Šaštínska 29
Bratislava 841 04
From: 06/05/2008
  (from: 07/18/2008 until: 09/24/2015)
Ing. Daniel Veselský - člen predstavenstva
Mierová 30/373
Bratislava 2 821 05
From: 06/05/2008
  (from: 07/18/2008 until: 09/24/2015)
Acting in the name of the company: 
V spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. V mene spoločnosti počas likvidácie koná a podpisuje samostatne likvidátor a vykonáva iba úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti.
  (from: 02/12/2009 until: 09/24/2015)
V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 06/27/1994 until: 02/11/2009)
Capital: 
1 991 635,1328 EUR Paid up: 1 991 635,1328 EUR
  (from: 02/12/2009 until: 09/24/2015)
60 000 000 Sk Paid up: 60 000 000 Sk
  (from: 07/18/2008 until: 02/11/2009)
100 000 000 Sk
  (from: 06/27/1994 until: 07/17/2008)
Shares: 
Number of shares: 1200
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 659,695944 EUR
  (from: 02/12/2009 until: 09/24/2015)
Number of shares: 1200
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 07/18/2008 until: 02/11/2009)
Number of shares: 2000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 11/27/2000 until: 07/17/2008)
Number of shares: 2000
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 06/27/1994 until: 11/26/2000)
Supervisory board: 
Ing. Pavel Kováč
Belinského 12
Bratislava 5 851 01
From: 06/27/1994 Until: 06/30/2004
  (from: 08/17/2004 until: 08/16/2004)
Jana Mihálová
Pri Bielom Kríži 5
Bratislava 3 831 02
From: 06/27/1994 Until: 06/30/2004
  (from: 08/17/2004 until: 08/16/2004)
Ing. Juraj Vlasák
Mamateyova 8
Bratislava 5 851 04
From: 06/27/1994 Until: 06/30/2004
  (from: 08/17/2004 until: 08/16/2004)
Martina Horváthová
Šaštínska 29/383
Bratislava 4 841 05
From: 06/30/2004
  (from: 08/17/2004 until: 09/24/2015)
Ing. Juraj Vlasák
Mamateyova 8
Bratislava
  (from: 06/27/1994 until: 08/16/2004)
Dominik Horváth
Šaštínska 29/383
Bratislava 4 841 05
From: 06/30/2004
  (from: 08/17/2004 until: 09/24/2015)
Jana Mihálová
Pri Bielom Kríži 5
Bratislava
  (from: 06/27/1994 until: 08/16/2004)
Ing. Pavel Kováč
Belinského 12
Bratislava
  (from: 06/27/1994 until: 08/16/2004)
Juraj Veselský
Mierová 30/373
Bratislava 2 821 05
From: 06/30/2004
  (from: 08/17/2004 until: 09/24/2015)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/31/2008
  (from: 02/12/2009)
 Liquidators:
Mgr. Dominik Horváth
Šaštínska 29
Bratislava 841 04
From: 05/31/2013
  (from: 07/13/2013)
 Liquidators:
Ing. Iveta Bartošovičová
Budyšínska 20
Bratislava 831 03
From: 12/31/2008
  (from: 02/12/2009 until: 07/12/2013)
 Liquidators:
Ing. Iveta Bartošovičová
Budyšínska 20
Bratislava 831 03
From: 12/31/2008 Until: 05/31/2013
  (from: 07/13/2013 until: 07/12/2013)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. V mene spoločnosti počas likvidácie koná a podpisuje samostatne likvidátor a vykonáva iba úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti.
  (from: 02/12/2009)
Other legal facts: 
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 229/2015, Nz 17628/2015, NCRIs 18032/2015 zo dňa 24.05. 2015.
  (from: 09/25/2015)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 17.6.1994 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. /jednorázovo § 172a 175/ a prijatím stanov. Valné zhromaždenie, konané dňa 29.5.1995, schválilo zmenu stanov spoločnosti. Dňa 12.8.1996 spis odstúpený OS Blava - vidiek. Stary spis: Sa 589 Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 30.6.1997 Valné zhromaždenie konané dňa 2.7.1998 ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 607/98, Nz 604/98 schválilo zmenu stanov / zmena sídla z: Bohdanovce 188 na: Bratislava , Čajakova 28/.
  (from: 06/27/1994 until: 09/24/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.6.1999.
  (from: 01/18/2000 until: 09/24/2015)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 27.7.2000. Priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 954/2000, Nz 947/2000, spísanou notárom JUDr. Helenou Hrušovskou.
  (from: 09/18/2000 until: 09/24/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 30.6.2004, zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 1.7.2004.
  (from: 08/17/2004 until: 09/24/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.05.2008. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 334/2008, Nz 23867/2008, NCRls 23604/2008 zo dňa 05.06.2008.
  (from: 07/18/2008 until: 09/24/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 23.12.2008 spísané vo forme notárskej zápisnice N 563/2008, Nz 63430/2008.
  (from: 02/12/2009 until: 09/24/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.05.2013.
  (from: 07/13/2013 until: 09/24/2015)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 09/25/2015)
Legal successor: 
FUSETON a.s.
Tallerova 4
Bratislava 831 01
  (from: 09/25/2015)
Date of updating data in databases:  05/12/2021
Date of extract :  05/13/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person