Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  302/V

Business name: 
INTOCAST Slovakia a.s.
  (from: 10/04/2007)
INTOCAST, a.s. Košice
  (from: 07/01/1992 until: 10/03/2007)
Registered seat: 
Bočiarska 2
Košice - Šaca 040 15
  (from: 11/20/2003)
Vstupný areál VSŽ Košice-Šaca
Košice
  (from: 07/01/1992 until: 11/19/2003)
Identification number (IČO): 
31 654 703
  (from: 07/01/1992)
Date of entry: 
07/01/1992
  (from: 07/01/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/01/1992)
Objects of the company: 
výroba, marketing a obchod s ohňovzdornými výrobkami a pomocnými materiálmi pre priemysel železa, ocele, kovospracujúci priemysel a druhovýrobu, priemysel skla, cementu a keramiky
  (from: 07/01/1992)
výroba a dodávka strojných zariadení pre spracovanie ohňovzdorných hmôt a pomocných materiálov
  (from: 07/01/1992)
výroba kovových konštrukcií a kovospracovateľských výrobkov
  (from: 09/20/2001)
výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín
  (from: 09/20/2001)
výroba izolátorov a izolačných kusov z keramiky
  (from: 09/20/2001)
výroba keramických výrobkov pre technické účely
  (from: 09/20/2001)
výroba žiaruvzdorných keramických výrobkov
  (from: 09/20/2001)
výroba minerálnych výrobkov nekovových
  (from: 09/20/2001)
veľkoobchod s chemickými výrobkami, s medziproduktami rôznych druhov /priemyselné chemikálie, hnojivá, plasty/, so strojmi a technickými potrebami, so strojmi pre priemysel a obchod
  (from: 09/20/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 09/20/2001)
poskytovanie ubytovacích služieb v kategórii voľných živností
  (from: 09/20/2001)
leasing spojený s financovaním
  (from: 09/20/2001)
prenájom strojov, prístrojov a motorových vozidiel
  (from: 09/20/2001)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 06/04/2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 10/04/2007)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 10/04/2007)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 10/04/2007)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 10/04/2007)
faktoring a forfaiting
  (from: 10/04/2007)
vydávateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/04/2007)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 10/04/2007)
organizovanie školení a seminárov
  (from: 10/04/2007)
výroba nežiaruvzdorných keramických výrobkov mimo stavebníctva
  (from: 10/04/2007)
výroba nekovových minerálnych výrobkov
  (from: 10/04/2007)
ťažba a úprava rúd a ostatných nerastov
  (from: 10/04/2007)
výskum a vývoj v oblasti ťažby a spracovania magnezitových surovín a odpadu, žiaruvzdorných surovín a odpadu
  (from: 10/04/2007)
prevádzkovanie železníc s výnimkou celoštátnych
  (from: 10/04/2007)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti predmetov podnikania
  (from: 10/04/2007)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (from: 10/04/2007)
vykonávanie trhacích prác
  (from: 10/04/2007)
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk podzemným spôsobom
  (from: 10/04/2007)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel
  (from: 10/04/2007)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
  (from: 10/04/2007)
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk činnostiach uvedených v § 2 písm. b/, c/, d/ zákona č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov
  (from: 10/04/2007)
výroba doplnkových látok a kŕmnych surovín pre výživu zvierat
  (from: 10/04/2007)
výroba a renovácia strojárenských výrobkov
  (from: 10/04/2007)
výroba oceľových konštrukcií
  (from: 10/04/2007)
montáž strojných zariadení
  (from: 10/04/2007)
Administratívne služby
  (from: 08/25/2022)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 08/25/2022)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/20/2003)
Managing board
  (from: 07/01/1992 until: 11/19/2003)
Ing. Alexander Novota - predseda
Stálicová 1478/3
Košice - Nad Jazerom 040 12
From: 07/01/2017
  (from: 08/11/2017)
Iveta Fašková - člen
Palackého 13
Košice
  (from: 07/28/1999 until: 09/17/2003)
Iveta Fašková - člen
Palackého 13
Košice
From: 05/24/1999 Until: 06/05/2003
  (from: 09/18/2003 until: 11/19/2003)
Iveta Fašková
Palackého 13
Košice
From: 06/05/2003 Until: 09/30/2007
  (from: 10/04/2007 until: 10/03/2007)
Iveta Fašková - člen
Palackého 13
Košice 040 01
From: 10/01/2007
  (from: 10/04/2007 until: 08/16/2013)
Iveta Fašková - člen
Palackého 13
Košice 040 01
From: 10/01/2007 Until: 07/01/2013
  (from: 08/17/2013 until: 08/16/2013)
Iveta Fašková - člen
Palackého 13
Košice 040 01
From: 01/07/2016
  (from: 02/03/2016 until: 12/23/2016)
Iveta Fašková - člen
Palackého 13
Košice 040 01
From: 01/07/2016 Until: 12/19/2016
  (from: 12/24/2016 until: 12/23/2016)
Iveta Fašková - predseda
Palackého 13
Košice
From: 06/05/2003
  (from: 11/20/2003 until: 10/03/2007)
Iveta Fašková - predseda
Palackého 13
Košice 040 01
From: 07/01/2013
  (from: 08/17/2013 until: 02/02/2016)
Iveta Fašková - predseda
Palackého 13
Košice 040 01
From: 07/01/2013 Until: 01/07/2016
  (from: 02/03/2016 until: 02/02/2016)
Ing. Štefan Gabányi - člen
Matuškova 4
Košice
  (from: 07/01/1992 until: 07/27/1999)
Štefan Hovančík - člen
Hlavná 51/74
Valaliky-Buzice
  (from: 07/28/1999 until: 09/17/2003)
Štefan Hovančík - člen
Hlavná 51/74
Valaliky-Buzice
From: 05/24/1999
  (from: 09/18/2003 until: 10/03/2007)
Štefan Hovančík - člen
Hlavná 51/74
Valaliky-Buzice
From: 05/24/1999 Until: 09/30/2007
  (from: 10/04/2007 until: 10/03/2007)
Ing. Alexander Novota - člen
Stálicová 3
Košice 040 12
From: 07/01/2013
  (from: 08/17/2013 until: 02/02/2016)
Ing. Alexander Novota - člen
Stálicová 3
Košice 040 12
From: 07/01/2013 Until: 01/07/2016
  (from: 02/03/2016 until: 02/02/2016)
Ing. Alexander Novota - predseda
Stálicová 3
Košice 040 12
From: 01/07/2016
  (from: 02/03/2016 until: 08/10/2017)
Ing. Alexander Novota - predseda
Stálicová 3
Košice 040 12
From: 01/07/2016 Until: 06/30/2017
  (from: 08/11/2017 until: 08/10/2017)
Ing. Igor Olejár - člen
Čižatice 132
Kecerovce
From: 06/05/2003
  (from: 11/20/2003 until: 08/10/2017)
Ing. Igor Olejár - člen
Čižatice 132
Kecerovce
From: 06/05/2003 Until: 06/30/2017
  (from: 08/11/2017 until: 08/10/2017)
JUDr. Peter Szczeczina - člen
Pajorova 2
Košice
  (from: 07/01/1992 until: 07/27/1999)
Ing. Eduard Dlugosch - predseda
Gauseland 18
Dortmund
Spolková republika Nemecko
  (from: 07/01/1992 until: 09/17/2003)
Ing. Eduard Dlugosch - predseda
Gauseland 18
Dortmund
Spolková republika Nemecko
From: 07/01/1992 Until: 06/05/2003
  (from: 09/18/2003 until: 11/19/2003)
Dipl.Ing. Eduard Dlugosch - predseda
Gäuseland 18
Dortmund D-44227
Spolková republika Nemecko
From: 10/01/2007
  (from: 10/04/2007 until: 08/16/2013)
Eduard Dlugosch - predseda
Gäuseland 18
Dortmund D-44227
Spolková republika Nemecko
From: 10/01/2007 Until: 07/01/2013
  (from: 08/17/2013 until: 08/16/2013)
Acting in the name of the company: 
Predseda predstavenstva je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť spoločne s Prokuristom a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/11/2017)
Za spoločnosť podpisujú dvaja členovia Predstavenstva spoločne, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 12/24/2016 until: 08/10/2017)
Za spoločnosť podpisuje každý člen Predstavenstva samostatne, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 10/18/2007 until: 12/23/2016)
Za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 11/20/2003 until: 10/17/2007)
Za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva sám alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 07/01/1992 until: 11/19/2003)
Procuration: 
Ing. Tomáš Kuchár
Gagarinovo Námestie 1463/9
Košice - Nad Jazerom 040 12
From: 08/11/2017
  (from: 08/11/2017)
Prokurista je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť spoločne s Predsedom predstavenstva. Prokurista sa podpisuje tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis a označenie "p.p", "prokurista", „ppa" alebo "per procuram".
  (from: 08/11/2017)
Capital: 
4 585 252 EUR Paid up: 4 585 252 EUR
  (from: 10/03/2009)
138 110 000 Sk Paid up: 138 110 000 Sk
  (from: 10/04/2007 until: 10/02/2009)
20 000 000 Sk Paid up: 20 000 000 Sk
  (from: 09/18/2003 until: 10/03/2007)
20 000 000 Sk
  (from: 09/19/1997 until: 09/17/2003)
11 000 000 Sk
  (from: 09/05/1997 until: 09/18/1997)
9 000 000 Sk
  (from: 07/01/1992 until: 09/04/1997)
Shares: 
Number of shares: 13811
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 10/03/2009)
Number of shares: 13811
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 10/04/2007 until: 10/02/2009)
Number of shares: 2000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 05/16/2000 until: 10/03/2007)
Number of shares: 1200
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 09/19/1997 until: 05/15/2000)
Number of shares: 800
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 09/19/1997 until: 05/15/2000)
Number of shares: 540
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 09/05/1997 until: 09/18/1997)
Number of shares: 560
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 09/05/1997 until: 09/18/1997)
Number of shares: 540
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 10/26/1994 until: 09/04/1997)
Number of shares: 360
Type: na majiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 10/26/1994 until: 09/04/1997)
Number of shares: 900
Type: na majiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 07/01/1992 until: 10/25/1994)
Supervisory board: 
Ingrid Unterfrancová
Lorinčík 12
Košice 040 11
From: 07/01/2013
  (from: 08/17/2013)
Ing. Štefan Gabáni - člen
Bratislavská 54
Košice
  (from: 09/03/2001 until: 09/17/2003)
Ing. Štefan Gabáni - člen
Bratislavská 54
Košice
From: 06/12/2001
  (from: 09/18/2003 until: 10/03/2007)
Ing. Štefan Gabáni - člen
Bratislavská 54
Košice
From: 06/12/2001 Until: 09/30/2007
  (from: 10/04/2007 until: 10/03/2007)
Monika Görcsösová
Pasteurovo námestie 6
Košice 040 01
From: 10/01/2007
  (from: 10/04/2007 until: 11/29/2008)
Monika Görcsösová
Pasteurovo námestie 6
Košice 040 01
From: 10/01/2007 Until: 11/30/2008
  (from: 11/30/2008 until: 11/29/2008)
Ingrid Hingisová
Lorinčík 12
Košice 040 11
From: 12/01/2008
  (from: 11/30/2008 until: 08/16/2013)
Ingrid Hingisová
Lorinčík 12
Košice 040 11
From: 12/01/2008 Until: 07/01/2013
  (from: 08/17/2013 until: 08/16/2013)
Romay Nijland
Ina-Seidel-Str. 140
Ratingen 408 85
Nemecká spolková republika
From: 07/01/2013
  (from: 08/17/2013 until: 07/06/2018)
Romay Nijland
Ina-Seidel-Str. 140
Ratingen 408 85
Nemecká spolková republika
From: 07/01/2013 Until: 07/01/2018
  (from: 07/07/2018 until: 07/06/2018)
Matthias Normann
Krummenweger Strasse 70
Ratingen 408 85
Nemecká spolková republika
From: 07/01/2013
  (from: 08/17/2013 until: 07/06/2018)
Matthias Normann
Krummenweger Strasse 70
Ratingen 408 85
Nemecká spolková republika
From: 07/01/2013 Until: 07/01/2018
  (from: 07/07/2018 until: 07/06/2018)
Ing. Jozef Širotňák - predseda
Šafárikova 1
Košice
  (from: 07/01/1992 until: 09/02/2001)
Ing. Janka Vozárová - člen
ul. Výstavby 1
Košice
  (from: 07/01/1992 until: 09/02/2001)
Ing. Janka Vozárová - predseda
Výstavby 1
Košice
  (from: 09/03/2001 until: 09/17/2003)
Ing. Janka Vozárová - predseda
Výstavby 1
Košice
From: 06/12/2001 Until: 06/05/2003
  (from: 09/18/2003 until: 11/19/2003)
Romay Wahl
Gustav-Mahler- Strasse 28
Ratingen 408 85
Nemecká spolková republika
From: 07/01/2018
  (from: 06/07/2022)
Matthias Normann
Waldseestrasse 11
Ratingen 408 85
Nemecká spolková republika
From: 07/01/2018
  (from: 06/07/2022)
Ing. Eduard Dlugosch - predseda
Gäuseland 18
Dortmund
Spolková republika Nemecko
From: 06/05/2003
  (from: 11/20/2003 until: 10/03/2007)
Ing. Eduard Dlugosch - predseda
Gäuseland 18
Dortmund
Spolková republika Nemecko
From: 06/05/2003 Until: 09/30/2007
  (from: 10/04/2007 until: 10/03/2007)
Rudolf Kaupenjohann - člen
Schacht-Georg-Weg 6
Ratingen 4
Spolková republika Nemecko
  (from: 07/01/1992 until: 09/17/2003)
Rudolf Kaupenjohann - člen
Schacht-Georg-Weg 6
Ratingen 4
Spolková republika Nemecko
From: 06/12/2001
  (from: 09/18/2003 until: 11/29/2008)
Rudolf Kaupenjohann - člen
Schacht-Georg-Weg 6
Ratingen 4
Spolková republika Nemecko
From: 06/12/2001 Until: 11/30/2008
  (from: 11/30/2008 until: 11/29/2008)
Romay Nijland
Ina-Seidel-Str. 140
Ratingen 408 85
Spolková republika Nemecko
From: 12/01/2008
  (from: 11/30/2008 until: 08/16/2013)
Romay Nijland
Ina-Seidel-Str. 140
Ratingen 408 85
Spolková republika Nemecko
From: 12/01/2008 Until: 07/01/2013
  (from: 08/17/2013 until: 08/16/2013)
Mathias Norman
Krummenweger Strasse 70
Ratingen 408 85
Spolková republika Nemecko
From: 10/01/2007 Until: 11/30/2008
  (from: 11/30/2008 until: 11/29/2008)
Mathias Norman
Krummenweger Strasse 70
Ratingen 408 85
Spolková republika Nemecko
From: 10/01/2007
  (from: 10/04/2007 until: 11/29/2008)
Matthias Normann
Krummenweger Strasse 70
Ratingen 408 85
Spolková republika Nemecko
From: 12/01/2008
  (from: 11/30/2008 until: 08/16/2013)
Matthias Normann
Krummenweger Strasse 70
Ratingen 408 85
Spolková republika Nemecko
From: 12/01/2008 Until: 07/01/2013
  (from: 08/17/2013 until: 08/16/2013)
Matthias Normann
Waldseestrasse 11
Ratingen 408 85
Nemecká spolková republika
From: 07/01/2018
  (from: 07/07/2018 until: 06/06/2022)
Romay Wahl
Gustav-Mahler- Strasse 28
Ratingen 408 85
Nemecká spolková republika
From: 07/01/2018
  (from: 07/07/2018 until: 06/06/2022)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 9.6.1992 podľa § 172 zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 07/01/1992)
Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 14.3.1997.
  (from: 09/05/1997)
Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 17.4.1997.
  (from: 09/19/1997)
VZ a.s. zo dňa 24.5.1999.
  (from: 07/28/1999)
Zmena stanov a.s. schválená MVZ dňa 7.12.1999 v znení jej opravy zo dňa 12.5.2000.
  (from: 05/16/2000)
Zmena stanov zo dňa 12.6.2001.
  (from: 09/20/2001)
Zmena stanov a.s. zo dňa 10.1.2002.
  (from: 06/04/2002)
Zmena stanov zo dňa 5.6.2003. Úplné znenie stanov zo dňa 5.6.2003.
  (from: 11/20/2003)
Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti: Obchodné meno: INTOCAST MAGNEZIT Hačava a.s. Sídlo: Hnúšťa 130 Hnúšťa 981 01 IČO: 35 800 887
  (from: 02/07/2008)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 10/04/2007 until: 02/06/2008)
Legal successor: 
INTOCAST MAGNEZIT Hačava a.s.
Hnúšťa 130
Hnúšťa 981 01
  (from: 10/04/2007 until: 02/06/2008)
Date of updating data in databases:  10/02/2023
Date of extract :  10/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person