Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2001/B

Business name: 
QUADIA DCT a.s.
  (from: 03/02/2001 until: 06/29/2006)
Registered seat: 
Tolstého 9
Bratislava 811 06
  (from: 11/06/2000 until: 06/29/2006)
Identification number (IČO): 
35 758 732
  (from: 01/04/1999)
Date of entry: 
01/04/1999
  (from: 01/04/1999)
Date of deletion: 
06/30/2006
  (from: 06/30/2006)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 06/30/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/04/1999)
Capital: 
31 000 000 Sk Paid up: 31 000 000 Sk
  (from: 04/14/2003 until: 06/29/2006)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13. 06. 2006 o zrušení spoločnosti bez likvidácie ku dňu 30.06.2006 spísané vo forme notárskej zápisnice N 404/2006, Nz 23851/2006, NCRIs 23780/2006 JUDr. Martou Pavlovičovou dňa 15. 06. 2006, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 384/2006, Nz 23236/2006, NCRIs 23161/2006 JUDr. Martou Pavlovičovou dňa 13. 06. 2006 Vymazuje sa z obchodného registra obchodná spoločnosť QUADIA DCT a.s., Tolstého 9, 811 06 Bratislava, IČO: 35 758 732, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2001/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie zlúčením s obchodnou spoločnosťou GTS Nextra, a.s., Prievozská 2/A, 824 99 Bratislava, IČO: 35 795 662, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sa, Vložka č. 2543/B, ktorá je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 06/30/2006)
Legal successor: 
GTS Nextra, a.s.
Prievozská 2/A
Bratislava 824 99
  (from: 06/30/2006)
Date of updating data in databases:  01/19/2022
Date of extract :  01/21/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person