Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2004/B

Business name: 
HT Computers, s.r.o.
  (from: 04/27/2007)
HT Computers, a.s.
  (from: 01/12/1999 until: 04/26/2007)
Registered seat: 
Einsteinova 11
Bratislava 851 01
  (from: 05/31/2006)
Dobrovičova 8
Bratislava 811 09
  (from: 03/17/1999 until: 05/30/2006)
Kukučínova 26
Bratislava 831 03
  (from: 01/12/1999 until: 03/16/1999)
Identification number (IČO): 
35 758 929
  (from: 01/12/1999)
Date of entry: 
01/12/1999
  (from: 01/12/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/27/2007)
Joint-stock company
  (from: 01/12/1999 until: 04/26/2007)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
  (from: 01/12/1999)
poskytovanie softwaru-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi a vyhotovovanie programov na zákazku
  (from: 01/12/1999)
poskytovanie poradenských a konzultačných služieb v oblasti výpočtovej techniky a programového vybavenia
  (from: 01/12/1999)
školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky a programového vybavenia
  (from: 01/12/1999)
expertízna činnosť v oblasti výpočtovej techniky a programového vybavenia
  (from: 01/12/1999)
prenájom /leasing/ zariadení a prístrojov v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 01/12/1999)
sprostredkovanie prenájmu hnuteľných vecí
  (from: 01/12/1999)
sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
  (from: 01/12/1999)
reklamná činnosť
  (from: 01/12/1999)
prieskum trhu
  (from: 01/12/1999)
vykonávanie servisnej činnosti na výpočtovú, kancelársku a komunikačnú techniku na celom území SR
  (from: 01/12/1999)
projektovanie, návrh, realizácia a predaj počítačových sietí a ich častí
  (from: 01/12/1999)
navrhovanie konštrukcie leteckých motorov
  (from: 01/12/1999 until: 12/07/2003)
navrhovanie konštrukcie turbín pre energetiku
  (from: 01/12/1999 until: 12/07/2003)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/27/2007)
Managing board
  (from: 07/10/2001 until: 04/26/2007)
Managing board
  (from: 10/15/1999 until: 07/09/2001)
Managing board
  (from: 01/12/1999 until: 10/14/1999)
Ing. Viktor Birnstein
Grassalkovičova 29
Ivanka pri Dunaji 900 29
From: 04/27/2007
  (from: 04/27/2007)
Ing. Peter Prónay
Čárskeho 3
Bratislava 841 04
From: 04/27/2007
  (from: 04/27/2007)
Ing. Jozef Ulbricht
Sv. Vincenta 2
Bratislava 821 03
From: 04/27/2007
  (from: 04/27/2007)
Ing. Dušan Adamec
Prokofievova 14
Bratislava 851 01
From: 05/31/2004
  (from: 06/22/2004 until: 06/10/2005)
Ing. Dušan Adamec
Prokofievova 14
Bratislava 851 01
From: 05/31/2004 Until: 05/30/2005
  (from: 06/11/2005 until: 06/10/2005)
Ing. Viktor Birnstein - predseda
Farského 16
Bratislava 851 05
  (from: 01/12/1999 until: 07/09/2001)
Ing. Viktor Birnstein - predseda predstavenstva
Farského 16
Bratislava 851 05
From: 07/10/2001 Until: 10/30/2003
  (from: 07/10/2001 until: 12/07/2003)
Ing. Viktor Birnstein - predseda predstavenstva
Grasalkovičova 1545/29
Ivánka pri Dunaji
From: 10/30/2003
  (from: 12/08/2003 until: 06/21/2004)
Ing. Viktor Birnstein - predseda predstavenstva
Grasalkovičova 1545/29
Ivánka pri Dunaji
From: 10/30/2003 Until: 05/31/2004
  (from: 06/22/2004 until: 06/21/2004)
Ing. Viktor Birnstein - podpredseda
Grasalkovičova 1545/29
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 05/31/2004
  (from: 06/22/2004 until: 06/10/2005)
Ing. Viktor Birnstein - podpredseda
Grasalkovičova 1545/29
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 05/31/2004 Until: 05/30/2005
  (from: 06/11/2005 until: 06/10/2005)
Ing. Albín Číž - člen
Hany Meličkovej 78/64
Bratislava 841 05
  (from: 01/12/1999 until: 07/09/2001)
Ing. Marián Goldschmidt - podpredseda
Čelakovského 20
Bratislava 811 03
  (from: 01/12/1999 until: 07/09/2001)
Ing. Marián Goldschmidt - člen
Čelakovského 20
Bratislava 811 03
  (from: 07/10/2001 until: 06/10/2005)
Ing. Marián Goldschmidt - člen
Čelakovského 20
Bratislava 811 03
Until: 05/30/2005
  (from: 06/11/2005 until: 06/10/2005)
Ing. Rudolf Lukačka - predseda
Horné Hámre 365
Horné Hámre 966 71
From: 05/31/2004
  (from: 06/22/2004 until: 06/10/2005)
Ing. Rudolf Lukačka - predseda
Horné Hámre 365
Horné Hámre 966 71
From: 05/31/2004 Until: 05/30/2005
  (from: 06/11/2005 until: 06/10/2005)
Ing. Juraj Polák - člen
Landauova 6766
Bratislava 841 01
  (from: 01/12/1999 until: 10/14/1999)
Ing. Peter Prónay - predseda
Partizánska 27
Svätý Jur 900 21
From: 05/30/2005
  (from: 06/11/2005 until: 12/14/2006)
Ing. Ivo Schwarz - člen
Z. Kodaya 795/42
Galanta 924 00
  (from: 01/12/1999 until: 07/09/2001)
Ing. Mária Straková - člen
Tibenského 9923/23
Bratislava 831 07
Until: 07/17/2003
  (from: 07/10/2001 until: 09/24/2003)
Ing. Mária Straková - podpredseda
Mlynarovičova 15
Bratislava 851 04
  (from: 01/12/1999 until: 07/09/2001)
Ing. Martin Vittek - člen
Bagarova 26
Bratislava 841 01
From: 07/17/2003
  (from: 09/25/2003 until: 06/21/2004)
Ing. Martin Vittek - člen
Bagarova 26
Bratislava 841 01
From: 07/17/2003 Until: 05/31/2004
  (from: 06/22/2004 until: 06/21/2004)
Ing. Viktor Birnstein - člen
Grasalkovičova 1545/29
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 05/30/2005
  (from: 06/11/2005 until: 04/26/2007)
Ing. Peter Prónay - predseda
Čárskeho 3
Bratislava 841 04
From: 05/30/2005
  (from: 12/15/2006 until: 04/26/2007)
Ing. Jozef Ulbricht - člen
Sv. Vincenta 2
Bratislava 821 03
From: 05/30/2005
  (from: 06/11/2005 until: 04/26/2007)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne.
  (from: 04/27/2007)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva spoločnosti, pričom za spoločnosť podpisuje vždy predseda s jedným z členov predstavenstva alebo dvaja členovia spoločne.
  (from: 07/10/2001 until: 04/26/2007)
V mene spoločnosti koná a podpisuje vždy predseda predstavenstva s jedným z podpredsedov spoločne, alebo dvaja podpredsedovia spoločne, pričom ostatní členovia predstavenstva podpisujú buď spoločne s predsedom a s jedným podpredsedom predstavenstva alebo spoločne s oboma podpredsedami.
  (from: 10/15/1999 until: 07/09/2001)
V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda s podpredsedom predstavenstva, alebo člen predstavenstva s predsedom a podpredsedom, tak že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti k menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 01/12/1999 until: 10/14/1999)
Capital: 
10 000 000 Sk Paid up: 10 000 000 Sk
  (from: 04/27/2007)
10 000 000 Sk
  (from: 01/12/1999 until: 04/26/2007)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 06/22/2004 until: 04/26/2007)
Number of shares: 10000
Druh: 6000 kmeňové, 4000 prioritné
Form: listinné
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/08/2003 until: 06/21/2004)
Number of shares: 10000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/15/1999 until: 12/07/2003)
Number of shares: 10000
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/12/1999 until: 10/14/1999)
Stockholder: 
ELAS, spol. s r. o.
Vinohradnícka 6
Prievidza 971 01
  (from: 12/08/2003 until: 12/14/2006)
Siemens Business Services GmbH
Dietrichgasse 27-29
Viedeň 1030
Rakúska republika
  (from: 12/15/2006 until: 04/26/2007)
Supervisory board: 
Dr. Martin Blaškovič - predseda dozornej rady
Hlaváčikova 17
Bratislava 841 05
From: 01/12/1999 Until: 10/30/2003
  (from: 01/12/1999 until: 12/07/2003)
Ing. Ján Bobuľa , CSc.
Urbánkova 1/6
Prievidza 971 01
From: 05/31/2004
  (from: 06/22/2004 until: 06/10/2005)
Ing. Ján Bobuľa , CSc.
Urbánkova 1/6
Prievidza 971 01
From: 05/31/2004 Until: 05/30/2005
  (from: 06/11/2005 until: 06/10/2005)
RNDr. Eduard Horváth - člen
Jasovská 17
Bratislava 851 07
From: 10/15/1999 Until: 10/30/2003
  (from: 10/15/1999 until: 12/07/2003)
Ing. Andrej Hronský - člen
Poruba 462
Poruba
From: 10/30/2003
  (from: 12/08/2003 until: 06/10/2005)
Ing. Andrej Hronský - člen
Poruba 462
Poruba
From: 10/30/2003 Until: 05/30/2005
  (from: 06/11/2005 until: 06/10/2005)
Ing. Rudolf Lukačka - predseda dozornej rady
Horné Hámre 365
Horné Hámre
From: 10/30/2003
  (from: 12/08/2003 until: 06/21/2004)
Ing. Rudolf Lukačka - predseda dozornej rady
Horné Hámre 365
Horné Hámre
From: 10/30/2003 Until: 05/31/2004
  (from: 06/22/2004 until: 06/21/2004)
Ladislav Štica - člen
Jadrová 9
Bratislava
From: 01/12/1999 Until: 10/30/2003
  (from: 01/12/1999 until: 12/07/2003)
Ing. Anna Šulajová - člen
Zálužická 2
Bratislava 821 02
From: 01/12/1999 Until: 10/30/2003
  (from: 01/12/1999 until: 12/07/2003)
Ing. Ivona Vavrová - člen
Jasovská 9
Bratislava
From: 10/15/1999 Until: 10/30/2003
  (from: 10/15/1999 until: 12/07/2003)
Ing. Peter Matúš - člen
Krásnohorská 9
Bratislava 851 07
From: 10/30/2003 Until: 12/01/2006
  (from: 12/15/2006 until: 12/14/2006)
Ing. Peter Kollárik
Kováčska 1
Bratislava 834 04
From: 05/30/2005
  (from: 06/11/2005 until: 04/26/2007)
Ing. Peter Matúš - člen
Krásnohorská 9
Bratislava 851 07
From: 10/30/2003
  (from: 12/08/2003 until: 12/14/2006)
Ing. Marián Haviernik
Hanulova 7
Bratislava 841 01
From: 12/01/2006
  (from: 12/15/2006 until: 04/26/2007)
Dr. Hanns- Thomas Kopf
Kracking 8
Sieghartskirchen 3443
Rakúsko
From: 05/30/2005
  (from: 06/11/2005 until: 04/26/2007)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 2.12.1998. Spoločnosť vznikla premenou z obchodnej spoločnosti HT Computers spol. s r.o. so sídlom Kukučínova 26, 831 03 Bratislava, IČO 17 322 341, v zmysle § 69 ods. 2 Obchodného zákonníka a preberá všetky práva, povinnosti a záväzky zrušenej spoločnosti.
  (from: 01/12/1999)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 19.2.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 58/99
  (from: 03/17/1999)
Notárska zápisnica Nz 318/99 spísaná dňa 20.9.1999 notárom JUDr. Ľubomírom Vlhom, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 20.9.1999, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmena v dozornej rade. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 4.10.1999, na ktorom bola schválená zmena v predstavenstve.
  (from: 10/15/1999)
Notárska zápisnica č. N 326/01, Nz 326/01 zo dňa 1.6.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 1.6.2001.
  (from: 07/10/2001)
Ing. Mária Straková, deň zániku funkcie: 17.7.2003. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 17.7.2003.
  (from: 09/25/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30. 10. 2003, N 592/03, Nz 99108/03 a stanovy spoločnosti.
  (from: 12/08/2003)
Notárska zápisnica č.N 271/2004, Nz 46776/2004 zo dňa 31.05.2004.
  (from: 06/22/2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.05.2006 osvedčené do notárskej zápisnice č. N 41/2006, Nz 20192/2006, NCRls 20068/2006.
  (from: 05/31/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.11.2006.
  (from: 12/15/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 04.04.2007 - rozhodnutie o zmene právnej formy spoločnosti z akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným.
  (from: 04/27/2007)
Sale of an enterprise: 
*
Predaj podniku HT Computers, a.s. spoločnosti Siemens Business Services s.r.o., so sídlom Stromová 9, 830 07 Bratislava, IČO: 35 796 120, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd. Sro, vl. č. 22494/B na základe Zmluvy o predaji podniku zo dňa 28.09.2005 v zmysle ust. § 476 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 10/11/2005 until: 04/26/2007)
Date of updating data in databases:  03/29/2023
Date of extract :  03/31/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person