Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  18413/B

Business name: 
Bayer, spol. s r.o.
  (from: 01/14/1999)
Registered seat: 
Karadžičova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
  (from: 11/01/2016)
Identification number (IČO): 
35 759 143
  (from: 01/14/1999)
Date of entry: 
01/14/1999
  (from: 01/14/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/14/1999)
Objects of the company: 
Prenájom prístrojov
  (from: 02/22/2013)
nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti a to najmä spotrebného, priemyselného, chemického, agrochemického tovaru a pesticídov
  (from: 01/14/1999)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 01/14/1999)
veľkodistribúcia liekov
  (from: 07/05/2007)
prieskum trhu
  (from: 04/18/2008)
reklamná činnosť a marketing
  (from: 04/18/2008)
organizovanie školení
  (from: 04/18/2008)
Predaj prípravkov na ochranu rastlín alebo iných príprpavkov
  (from: 09/30/2017)
Partners: 
Bayer Global Investments B.V.
Siriusdreef 36
WT Hoofddorp 2132
Kingdom of the Netherlands
Other identification number : 51490986
  (from: 01/22/2023)
Contribution of each member: 
Bayer Global Investments B.V.
Amount of investment: 1 895 373 EUR Paid up: 1 895 373 EUR
  (from: 01/22/2023)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/15/2012)
Ing. Václav Vlk
Milady Horákové 1061/37
Hradec Králové 500 06
Česká republika
From: 07/01/2023
  (from: 07/13/2023)
Acting in the name of the company: 
Ak je menovaný iba jeden konateľ spoločnosti, koná a podpisuje za spoločnosť samostatne. Ak sú menovaní viacerí konatelia, každý z nich koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.
  (from: 07/17/2014)
Procuration: 
MUDr. Jiří Hostýnek
Korunní č.p. 810/104
Praha 10 Vinohrady 101 00
Česká republika
From: 07/15/2022
  (from: 07/15/2022)
Henrietta Tüskés
Széchenyi István utca 19
Budaörs 2040
Maďarsko
From: 07/15/2022
  (from: 07/15/2022)
Giorgio Cassarini
V Šáreckém údolí 2777
Praha 6 164 00
Česká republika
From: 07/13/2023
  (from: 07/13/2023)
Silvie Konaré
Na Štepnici 161
Odolena Voda 250 70
Česká republika
From: 06/25/2019
  (from: 10/05/2021)
Každý z prokuristov je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. V prípade dokumentov v listinnej podobe prokurista koná za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s označením prokúra. V prípade dokumentov v elektronickej podobe prokurista koná za spoločnosť tak, že k dokumentu v elektronickej podobe pridá elektronický podpis.
  (from: 10/05/2021)
Capital: 
1 895 373 EUR Paid up: 1 895 373 EUR
  (from: 05/14/2009)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú stanovy spoločnosti, vo forme notárskej zápisnice N 626/98, Nz 622/98 spísanej dňa 10.11.1998 notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou v zmysle ust. §§ 24, 57 ods. 3, 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 01/14/1999)
Notárska zápisnica č. N 280/99, Nz 283/9 zo dňa 29.6.1999 o zmene zakladateľskej listiny
  (from: 08/17/1999)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 377/00, Nz 376/00 zo dňa 13.10.2000 spísaná notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou.
  (from: 08/07/2001)
Notárska zápisnica č. N 483/02, Nz 483/02 zo dňa 20.6.2002. Prokurista Thomas Lutovsky, deň zániku funkcie: 1.6.2002. Prokurista Norman Roger Martin Hesse, deň vzniku funkcie: 1.6.2002.
  (from: 09/02/2002)
Notárska zápisnica č. N 31/2003, Nz 5738/2003 zo dňa 27.1.2002.
  (from: 08/19/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 8.5.2003 o odvolaní a menovaní prokuristu. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.7.2003 o zmene zakladateľskej listiny.
  (from: 10/20/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.08.2004. Janos Horst Boehm, funkcia konateľa od 13.10.2000 do 31.08.2004.
  (from: 09/01/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 4.8.2005.
  (from: 08/27/2005)
Rozhodnutie konateľa zo dňa 27.10.2005. Alexander von Jagwitz Biegnitz, funkcia prokuristu od 20.10.2003 do 1.11.2005.
  (from: 11/12/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.4.2007.
  (from: 05/22/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.05.2007 o zlúčení so spoločnosťou Schering Slovakia, s.r.o., so sídlom Obchodná 2, 811 06 Bratislava, IČO: 35 859 296, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 28979/, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť Bayer, s.r.o., so sídlom Obchodná 2, 811 06 Bratislava, IČO: 35 759 143, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 18413/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 81/2007, Nz 24981/2007 zo dňa 25.06.2007, stáva právnym nástupcom spoločnosti Schering Slovakia, s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 07/01/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.12.2007.
  (from: 04/18/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.07.2008.
  (from: 08/05/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.07.2010.
  (from: 08/04/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.09.2010.
  (from: 11/15/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.01.2011.
  (from: 03/12/2011)
Rozhodnutie konateľov spoločnosti zo dňa 18.10.2011
  (from: 11/22/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.12.2011.
  (from: 01/24/2012)
Rozhodnutie konateľov zo dňa 27.03.2012.
  (from: 04/05/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.04.2012
  (from: 04/20/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.04.2012.
  (from: 05/15/2012)
Rozhodnutie konateľa spoločnosti zo dňa 19.11. 2012.
  (from: 12/07/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 01.02.2013.
  (from: 02/22/2013)
Rozhodnutie konateľa zo dňa 24.04.2013.
  (from: 05/10/2013)
Rozhodnutie konateľa spoločnosti o odvolaní prokuristu zo dňa 19.06.2013.
  (from: 07/20/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 20.06.2013.
  (from: 07/20/2013)
Rozhodnutie konateľa zo dňa 28.05.2014.
  (from: 06/05/2014)
Rozhodnutie konateľa zo dňa 01.06.2014
  (from: 06/28/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.10.2016.
  (from: 11/01/2016)
Rozhodnutie konateľa spoločnosti o udelení prokúry zo dňa 15.12.2016.
  (from: 03/23/2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.11.2023 o zlúčení so spoločnosťou MONSANTO SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Karadžičova 2, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto, Slovenská republika, IČO: 35 763 809, zapísanou v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 18812/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť Bayer, spol. s r.o., so sídlom Karadžičova 2, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 35 759 143, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 18413/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice N 2013/2023, Nz 36493/2023, NCRls 37247/2023 dňa 08.11.2023 stáva právnym nástupcom spoločnosti MONSANTO SLOVAKIA, s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 12/15/2023)
Účinky zápisu zlúčenia nástupníckej spoločnosti Bayer, spol. s r.o., Karadžičova 2, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 35 759 143 so zanikajúcou spoločnosťou MONSANTO SLOVAKIA, s.r.o., Karadžičova 2, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 35 763 809, nastali dňom 1.1.2024.
  (from: 01/03/2024)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 07/01/2007)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
MONSANTO SLOVAKIA, s.r.o. 35763809 ,
Karadžičova
2
  (from: 12/15/2023)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Schering Slovakia 35859296 ,
Obchodná
2
  (from: 07/01/2007)
Date of updating data in databases:  04/14/2024
Date of extract :  04/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person