Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  252/S

Business name: 
Agro-družstvo Klokoč
  (from: 07/18/1997)
Registered seat: 
Klokoč 209
Klokoč 962 25
  (from: 01/30/2007)
Klokoč-Dedina
Slatinské Lazy 962 25
  (from: 09/24/2005 until: 01/29/2007)
Klokoč-Dedina
Detva 962 11
  (from: 07/18/1997 until: 09/23/2005)
Identification number (IČO): 
36 022 535
  (from: 07/18/1997)
Date of entry: 
07/18/1997
  (from: 07/18/1997)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 07/18/1997)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 07/18/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 07/18/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 07/18/1997)
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 06/21/2012)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 04/20/2010)
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 04/20/2010)
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 07/01/2016)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/01/2016)
Mäsiarstvo
  (from: 09/18/2020)
Výroba potravinárskych výrobkov
  (from: 09/18/2020)
kovoobrábanie
  (from: 07/18/1997 until: 06/30/2016)
poľnohospodárska výroba, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 07/18/1997 until: 06/20/2012)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 04/20/2010 until: 06/30/2016)
opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (from: 04/20/2010 until: 06/30/2016)
mäsiarstvo
  (from: 07/18/1997 until: 01/29/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/18/1997)
Anna Sliacka - člen
Klokoč 93
Klokoč 962 25
From: 03/20/2014
  (from: 04/12/2014)
Ing. Richard Jokel - člen
Kapitánova 809/17
Komárno 945 01
From: 03/20/2014
  (from: 04/12/2014)
Ing. Martina Luptáková - predseda predstavenstva
Boroviny - Krvavník 889/2
Zvolenská Slatina 962 01
From: 04/12/2016
  (from: 07/01/2016)
Ján Ďuriš - člen
17
Klokoč
  (from: 07/18/1997 until: 01/04/2010)
Ján Ďuriš - člen
17
Klokoč
Until: 04/16/2009
  (from: 01/05/2010 until: 01/04/2010)
Ján Ďuriš - člen
Klokoč 17
Klokoč 962 25
From: 04/16/2009
  (from: 01/05/2010 until: 04/11/2014)
Ján Ďuriš - člen
Klokoč 17
Klokoč 962 25
From: 04/16/2009 Until: 03/20/2014
  (from: 04/12/2014 until: 04/11/2014)
Emília Hanesová - člen
170
Klokoč
  (from: 07/18/1997 until: 09/23/2005)
Emília Hanesová - člen
170
Klokoč
From: 05/26/2005
  (from: 09/24/2005 until: 09/23/2005)
Ing. Branislav Horniak - predseda predstavenstva
Osloboditeľov 59
Lieskovec 962 21
From: 03/20/2014
  (from: 04/12/2014 until: 06/30/2016)
Ing. Branislav Horniak - predseda predstavenstva
Osloboditeľov 59
Lieskovec 962 21
From: 03/20/2014 Until: 04/12/2016
  (from: 07/01/2016 until: 06/30/2016)
Ing. Jozef Hukel - predseda
Na Hôrke 2559/13
Zvolen 960 01
From: 05/26/2005
  (from: 09/24/2005 until: 01/04/2010)
Ing. Jozef Hukel - predseda
Na Hôrke 2559/13
Zvolen 960 01
From: 05/26/2005 Until: 04/16/2009
  (from: 01/05/2010 until: 01/04/2010)
Ing. Jozef Hukel - predseda
Na Hôrke 2559/13
Zvolen 960 01
From: 04/16/2009
  (from: 01/05/2010 until: 04/19/2010)
Ing. Jozef Hukel - predseda
Na Hôrke 2559/13
Zvolen 960 01
From: 04/16/2009 Until: 03/25/2010
  (from: 04/20/2010 until: 04/19/2010)
Ing. Pavel Krajči - predseda predstavenstva
Strážska cesta 1139/41
Zvolen 960 01
From: 03/25/2010
  (from: 04/20/2010 until: 04/11/2014)
Ing. Pavel Krajči - predseda predstavenstva
Strážska cesta 1139/41
Zvolen 960 01
From: 03/25/2010 Until: 03/20/2014
  (from: 04/12/2014 until: 04/11/2014)
Emília Kurnasová - člen
137
Klokoč
  (from: 07/18/1997 until: 09/23/2005)
Emília Kurnasová - člen
137
Klokoč
From: 05/26/2005
  (from: 09/24/2005 until: 09/23/2005)
Karol Lupták - člen
129
Klokoč
  (from: 07/18/1997 until: 09/23/2005)
Karol Lupták - člen
129
Klokoč
From: 05/26/2005
  (from: 09/24/2005 until: 09/23/2005)
Ľubomír Lupták - člen
7
Klokoč
  (from: 07/18/1997 until: 09/23/2005)
Ľubomír Lupták - člen
7
Klokoč
From: 05/26/2005
  (from: 09/24/2005 until: 09/23/2005)
Martin Lupták - člen
130
Klokoč
  (from: 07/18/1997 until: 09/23/2005)
Martin Lupták - člen
130
Klokoč
From: 05/26/2005
  (from: 09/24/2005 until: 09/23/2005)
Miroslav Lupták - člen
392
Klokoč 962 25
From: 05/26/2005
  (from: 09/24/2005 until: 01/29/2007)
Miroslav Lupták - člen
392
Vígľas-Pstruša 962 02
From: 05/26/2005
  (from: 01/30/2007 until: 01/04/2010)
Miroslav Lupták - člen
392
Vígľas-Pstruša 962 02
From: 05/26/2005 Until: 04/16/2009
  (from: 01/05/2010 until: 01/04/2010)
Miroslav Ľupták - člen
Vígľaš 392
Vígľaš-Pstruša 962 12
From: 04/16/2009
  (from: 01/05/2010 until: 04/11/2014)
Miroslav Ľupták - člen
Vígľaš 392
Vígľaš-Pstruša 962 12
From: 04/16/2009 Until: 03/20/2014
  (from: 04/12/2014 until: 04/11/2014)
Anna Ľuptáková - člen
133
Klokoč
  (from: 07/18/1997 until: 09/23/2005)
Anna Ľuptáková - člen
133
Klokoč
From: 05/26/2005
  (from: 09/24/2005 until: 09/23/2005)
Anna Ľuptáková - člen
Klokoč 133
Klokoč 962 25
From: 04/16/2009
  (from: 01/05/2010 until: 04/11/2014)
Anna Ľuptáková - člen
Klokoč 133
Klokoč 962 25
From: 04/16/2009 Until: 03/20/2014
  (from: 04/12/2014 until: 04/11/2014)
Jolana Parničanová - člen
77
Klokoč 962 25
From: 05/26/2005
  (from: 09/24/2005 until: 01/29/2007)
Jolana Parničanová - člen
89
Klokoč 962 25
From: 05/26/2005
  (from: 01/30/2007 until: 01/04/2010)
Jolana Parničanová - člen
89
Klokoč 962 25
From: 05/26/2005 Until: 04/16/2009
  (from: 01/05/2010 until: 01/04/2010)
Oľga Petrášová - člen
Nám. mieru 1394/15
Detva
  (from: 07/18/1997 until: 01/04/2010)
Oľga Petrášová - člen
Nám. mieru 1394/15
Detva
Until: 04/16/2009
  (from: 01/05/2010 until: 01/04/2010)
Oľga Petrášová - člen
Námestie mieru 1394/15
Detva 962 12
From: 04/16/2009
  (from: 01/05/2010 until: 04/11/2014)
Oľga Petrášová - člen
Námestie mieru 1394/15
Detva 962 12
From: 04/16/2009 Until: 03/20/2014
  (from: 04/12/2014 until: 04/11/2014)
Anna Sliacka - podpredseda
93
Klokoč 962 25
From: 05/26/2005
  (from: 09/24/2005 until: 01/04/2010)
Anna Sliacka - podpredseda
93
Klokoč 962 25
From: 05/26/2005 Until: 04/16/2009
  (from: 01/05/2010 until: 01/04/2010)
Anna Sliacka - podpredseda
Klokoč 93
Klokoč 962 25
From: 04/16/2009
  (from: 01/05/2010 until: 04/11/2014)
Anna Sliacka - podpredseda
Klokoč 93
Klokoč 962 25
From: 04/16/2009 Until: 03/20/2014
  (from: 04/12/2014 until: 04/11/2014)
Anna Sliacka - predseda
93
Klokoč
  (from: 07/18/1997 until: 09/23/2005)
Anna Sliacka - predseda
93
Klokoč
From: 05/26/2005
  (from: 09/24/2005 until: 09/23/2005)
Jozef Spodniak - člen
44
Klokoč
  (from: 07/18/1997 until: 09/23/2005)
Jozef Spodniak - člen
44
Klokoč
From: 05/26/2005
  (from: 09/24/2005 until: 09/23/2005)
Pavel Vyletel - člen
155
Klokoč 962 25
From: 05/26/2005
  (from: 09/24/2005 until: 01/04/2010)
Pavel Vyletel - člen
155
Klokoč 962 25
From: 05/26/2005 Until: 04/16/2009
  (from: 01/05/2010 until: 01/04/2010)
Pavel Vyletel - člen
Klokoč 155
Klokoč 962 25
From: 04/16/2009
  (from: 01/05/2010 until: 04/11/2014)
Pavel Vyletel - člen
Klokoč 155
Klokoč 962 25
From: 04/16/2009 Until: 03/20/2014
  (from: 04/12/2014 until: 04/11/2014)
Pavel Vyletel - podpredseda
155
Klokoč
  (from: 07/18/1997 until: 09/23/2005)
Pavel Vyletel - podpredseda
155
Klokoč
From: 05/26/2005
  (from: 09/24/2005 until: 09/23/2005)
Acting: 
Navonok za predstvenstvo koná predseda alebo ďalší člen predstavenstva splnomocnený rozhodnutím predstavenstva. Ak sa na právny úkon vyžaduje písomná forma, sú potrebné podpisy aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (from: 07/18/1997)
Registered capital: 
1 667,33 EUR
  (from: 12/31/2009)
50 230 Sk
  (from: 07/18/1997 until: 12/30/2009)
Basic member contribution: 
12,28 EUR
  (from: 12/31/2009)
370 Sk
  (from: 07/18/1997 until: 12/30/2009)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené ustanovujúcou členskou schôdzou zo dňa 10.6.1997 a schválením stanov v zmysle ust. § 221 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. . Stary spis: Dr 650
  (from: 07/18/1997)
Date of updating data in databases:  08/10/2022
Date of extract :  08/12/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person