Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  295/P

Business name: 
Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec
  (from: 10/09/1995)
Registered seat: 
Vechec 094 12
  (from: 10/09/1995)
Identification number (IČO): 
31 714 838
  (from: 10/09/1995)
Date of entry: 
10/10/1995
  (from: 10/09/1995)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 10/09/1995)
Objects of the company: 
poľnohospodárska a lesnícka prvovýroba
  (from: 10/09/1995)
prenájom majetku a zariadení
  (from: 10/09/1995)
zabezpečenie hospodárskych a sociálnych potrieb členov družstva
  (from: 10/09/1995)
nepravidelná cestná osobná doprava
  (from: 10/09/1995)
cestná motorová doprava
  (from: 10/09/1995)
výroba a montáž oceľových konštrukcií
  (from: 10/09/1995)
zámočníctvo
  (from: 10/09/1995)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 10/09/1995)
porez a spracovanie drevnej guľatiny
  (from: 10/09/1995)
výroba jednoduchých drevených výrobkov
  (from: 10/09/1995)
vykonávanie zemných prác
  (from: 10/09/1995)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/14/2004)
Managing board
  (from: 10/09/1995 until: 01/13/2004)
Marián Bindas - Chairman of the Board of Directors
Kladzany 188
Kladzany 094 21
From: 07/03/2020
  (from: 09/23/2020)
Ing. Ladislav Kušnyer - Vice-chairman of the Board of Directors
Mäsiarska 445/26
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
From: 07/03/2020
  (from: 09/23/2020)
Ing. Pavol Filipek - Member of the Board of Directors
Okulka 18/38
Vranov nad Topľou 093 01
From: 07/03/2020
  (from: 09/23/2020)
Ing. Peter Ontko - Member of the Board of Directors
Poštová 540/13
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
From: 07/03/2020
  (from: 09/23/2020)
Ing. Ján Kravec - Member of the Board of Directors
Viničná 247/1
Vranov nad Topľou 093 01
From: 07/03/2020
  (from: 09/23/2020)
Juraj Bača - člen
134
Vechec
Until: 03/06/2003
  (from: 10/09/1995 until: 01/13/2004)
Mária Begalová - člen
36
Banské
Until: 03/06/2003
  (from: 10/09/1995 until: 01/13/2004)
Ing. Ján Bendzák , CSc. - predseda
Lúčna 818/29
Vranov nad Topľou
  (from: 10/09/1995 until: 01/13/2004)
Ing. Ján Bendzák , CSc. - člen
Lúčna 818/29
Vranov nad Topľou 093 01
From: 04/30/2006
  (from: 06/07/2006 until: 04/08/2010)
Ing. Ján Bendzák , CSc. - člen
Lúčna 818/29
Vranov nad Topľou 093 01
From: 04/30/2006 Until: 02/16/2010
  (from: 04/09/2010 until: 04/08/2010)
Ing. Ján Bendzák , CSc. - predseda
Lúčna 818/29
Vranov nad Topľou
From: 10/10/1995
  (from: 01/14/2004 until: 06/06/2006)
Ing. Ján Bendzák , CSc. - predseda
Lúčna 818/29
Vranov nad Topľou
From: 10/10/1995 Until: 04/30/2006
  (from: 06/07/2006 until: 06/06/2006)
Dr. Ján Gajdzik - podpredseda
204
Vechec
  (from: 10/09/1995 until: 01/13/2004)
Dr. Ján Gajdzik - podpredseda
204
Vechec
From: 10/10/1995
  (from: 01/14/2004 until: 06/06/2006)
Alfonz Gromina - člen
Gorkého 776/2
Vranov nad Topľou
Until: 03/06/2003
  (from: 10/09/1995 until: 01/13/2004)
Jozef Hurňák - člen
303
Čaklov
  (from: 10/09/1995 until: 01/13/2004)
Jozef Hurňák - člen
303
Čaklov
From: 10/10/1995
  (from: 01/14/2004 until: 06/06/2006)
Jozef Hurňák - člen
303
Čaklov 094 35
From: 10/10/1995
  (from: 06/07/2006 until: 04/08/2010)
Jozef Hurňák - člen
303
Čaklov 094 35
From: 10/10/1995 Until: 02/16/2010
  (from: 04/09/2010 until: 04/08/2010)
Ján Kalman - podpredseda
301
Vechec
Until: 03/06/2003
  (from: 10/09/1995 until: 01/13/2004)
Ing. Ján Kravec - člen
Šmeralova 24/1
Vranov nad Topľou
  (from: 10/09/1995 until: 01/13/2004)
Ing. Ján Kravec - člen
Šmeralova 24/1
Vranov nad Topľou
From: 10/10/1995
  (from: 01/14/2004 until: 06/06/2006)
Ing. Ján Kravec - člen
Šmeralova 24/1
Vranov nad Topľou
From: 10/10/1995 Until: 05/01/2006
  (from: 06/07/2006 until: 06/06/2006)
Ján Madej - člen
Tolstého 257-42
Vranov nad Topľou
From: 03/06/2003
  (from: 01/14/2004 until: 06/06/2006)
Ján Madej - člen
Tolstého 257-42
Vranov nad Topľou 093 01
From: 03/06/2003
  (from: 06/07/2006 until: 04/08/2010)
Ján Madej - člen
Tolstého 257-42
Vranov nad Topľou 093 01
From: 03/06/2003 Until: 02/16/2010
  (from: 04/09/2010 until: 04/08/2010)
Bartolomej Olexa - člen
104
Juskova Voľa
  (from: 10/09/1995 until: 01/13/2004)
Bartolomej Olexa - člen
104
Juskova Voľa
From: 10/10/1995
  (from: 01/14/2004 until: 06/06/2006)
Bartolomej Olexa - člen
104
Juskova Voľa 094 12
From: 10/10/1995
  (from: 06/07/2006 until: 04/14/2015)
Bartolomej Olexa - člen
104
Juskova Voľa 094 12
From: 10/10/1995 Until: 03/12/2015
  (from: 04/15/2015 until: 04/14/2015)
Dušan Rakoci - člen
186
Banské 094 12
From: 02/16/2010
  (from: 04/09/2010 until: 06/27/2017)
Raisa Rybovičová - člen
Lomnická 593
Vranov nad Topľou
Until: 03/06/2003
  (from: 10/09/1995 until: 01/13/2004)
Bartolomej Sopko - člen
283
Vechec
  (from: 10/09/1995 until: 01/13/2004)
Bartolomej Sopko - člen
283
Vechec
From: 10/10/1995
  (from: 01/14/2004 until: 06/06/2006)
Dr. Ján Gajdzik - podpredseda
Slanská 204
Vechec 094 12
From: 10/10/1995 Until: 03/12/2020
  (from: 09/23/2020 until: 09/22/2020)
Dr. Ján Gajdzik - podpredseda
Slanská 204
Vechec 094 12
From: 10/10/1995
  (from: 06/07/2006 until: 09/22/2020)
Bartolomej Sopko - člen
Lomnická 283
Vechec 094 12
From: 10/10/1995 Until: 03/12/2020
  (from: 09/23/2020 until: 09/22/2020)
Bartolomej Sopko - člen
Lomnická 283
Vechec 094 12
From: 10/10/1995
  (from: 06/07/2006 until: 09/22/2020)
Ing. Ján Kravec - predseda
Viničná 247/1
Vranov nad Topľou 093 01
From: 05/01/2006 Until: 03/12/2020
  (from: 09/23/2020 until: 09/22/2020)
Ing. Ján Kravec - predseda
Viničná 247/1
Vranov nad Topľou 093 01
From: 05/01/2006
  (from: 06/07/2006 until: 09/22/2020)
Dušan Rakoci - člen
186
Banské 094 12
From: 02/16/2010 Until: 03/12/2020
  (from: 09/23/2020 until: 09/22/2020)
Pavol Kozenko - člen
Sadová 801/23
Vranov nad Topľou 093 01
From: 02/16/2010 Until: 03/12/2020
  (from: 09/23/2020 until: 09/22/2020)
Pavol Kozenko - člen
Sadová 801/23
Vranov nad Topľou 093 01
From: 02/16/2010
  (from: 04/09/2010 until: 09/22/2020)
Pavol Jakubko - člen
Družstevná 250/31
Vechec 094 12
From: 02/16/2010 Until: 03/12/2020
  (from: 09/23/2020 until: 09/22/2020)
Pavol Jakubko - člen
Družstevná 250/31
Vechec 094 12
From: 02/16/2010
  (from: 04/09/2010 until: 09/22/2020)
Ing. Juraj Bindas - člen
192
Kamenná Poruba 093 03
From: 03/12/2015 Until: 03/12/2020
  (from: 09/23/2020 until: 09/22/2020)
Dušan Rakoci - člen
186
Banské 094 12
From: 02/16/2010
  (from: 06/28/2017 until: 09/22/2020)
Ing. Juraj Bindas - člen
192
Kamenná Poruba 093 03
From: 03/12/2015
  (from: 04/15/2015 until: 09/22/2020)
Acting: 
Za družstvo koná predseda alebo podpredseda predstavenstva. Ak právny úkon vyžaduje písomnú formu, za družstvo podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 01/14/2004)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti družstva podpisujú predseda v jeho neprítomnosti podpredseda družstva spoločne s ďalším členom predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu družstva pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 10/09/1995 until: 01/13/2004)
Supervisory board: 
Ing. František Tajcnár - Podpredseda kontrolnej komisie
Kuzmányho 832/13
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
From: 07/03/2020
  (from: 09/23/2020)
Dušan Rakoci - Predseda kontrolnej komisie
Banské 186
Banské 094 12
From: 07/03/2020
  (from: 09/23/2020)
Pavol Jakubko - Člen kontrolnej komisie
Družstevná 250/31
Vechec 094 12
From: 07/03/2020
  (from: 09/23/2020)
Ing. Andrej Bereš - predseda
Duklianskych hrdinov 1210
Vranov nad Topľou
From: 10/10/1995
  (from: 01/14/2004 until: 06/06/2006)
Ing. Andrej Bereš - predseda
Duklianskych hrdinov 1210
Vranov nad Topľou 093 01
From: 10/10/1995
  (from: 06/07/2006 until: 04/14/2015)
Ing. Andrej Bereš - predseda
Duklianskych hrdinov 1210
Vranov nad Topľou 093 01
From: 10/10/1995 Until: 03/12/2015
  (from: 04/15/2015 until: 04/14/2015)
Mária Berešiková - člen
Sídlisko I. 984
Vranov nad Topľou
From: 10/10/1995
  (from: 01/14/2004 until: 06/06/2006)
Mária Berešiková - člen
Sídlisko I. 984
Vranov nad Topľou 093 01
From: 10/10/1995
  (from: 06/07/2006 until: 04/08/2010)
Mária Berešiková - člen
Sídlisko I. 984
Vranov nad Topľou 093 01
From: 10/10/1995 Until: 02/16/2010
  (from: 04/09/2010 until: 04/08/2010)
Pavol Kozenko - člen
Sadová 801/23
Vranov nad Topľou
From: 10/10/1995
  (from: 01/14/2004 until: 06/06/2006)
Pavol Kozenko - člen
Sadová 801/23
Vranov nad Topľou 093 01
From: 10/10/1995
  (from: 06/07/2006 until: 04/08/2010)
Pavol Kozenko - člen
Sadová 801/23
Vranov nad Topľou 093 01
From: 10/10/1995 Until: 02/16/2010
  (from: 04/09/2010 until: 04/08/2010)
Raisa Rybovičová - člen
Lomnická 593/35
Vranov nad Topľou 093 01
From: 02/16/2010
  (from: 04/09/2010 until: 04/14/2015)
Raisa Rybovičová - člen
Lomnická 593/35
Vranov nad Topľou 093 01
From: 02/16/2010 Until: 03/12/2015
  (from: 04/15/2015 until: 04/14/2015)
Marián Bindas - člen
188
Kladzany 094 21
From: 02/16/2010 Until: 03/12/2020
  (from: 09/23/2020 until: 09/22/2020)
Ján Kalman - člen
Lomnická 301/33
Vechec 094 12
From: 03/12/2015 Until: 03/12/2020
  (from: 09/23/2020 until: 09/22/2020)
Ján Kalman - člen
Lomnická 301/33
Vechec 094 12
From: 03/12/2015
  (from: 04/15/2015 until: 09/22/2020)
Bartolomej Olexa - podpredseda
104
Juskova Voľa 094 12
From: 03/12/2015 Until: 03/12/2020
  (from: 09/23/2020 until: 09/22/2020)
Marián Bindas - člen
188
Kladzany 094 21
From: 02/16/2010
  (from: 04/09/2010 until: 09/22/2020)
Bartolomej Olexa - podpredseda
104
Juskova Voľa 094 12
From: 03/12/2015
  (from: 04/15/2015 until: 09/22/2020)
Registered capital: 
375 755,161655 EUR
  (from: 01/14/2009)
11 320 000 Sk
  (from: 10/09/1995 until: 01/13/2009)
Basic member contribution: 
664 EUR
  (from: 05/10/2017)
20 000 Sk
  (from: 10/09/1995 until: 01/13/2009)
663,878378 EUR
  (from: 01/14/2009 until: 05/09/2017)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 28. 9. 1995 podľa § 221 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb. a vzniklo rozdelením Poľnohospodárskeho družstva AGROKOMBINÁT Vranov so sídlom vo Vechci. Stary spis: Dr 1102
  (from: 10/09/1995)
Zmeny stanov družstva, schválené náhradnou výročnou členskou schôdzou dňa 6.3.2003.
  (from: 01/14/2004)
Date of updating data in databases:  07/12/2024
Date of extract :  07/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person