Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  777/B

Business name: 
OMV Slovensko, s.r.o.
  (from: 08/15/1995)
Registered seat: 
Einsteinova 25
Bratislava 851 01
  (from: 11/01/2010)
Identification number (IČO): 
00 604 381
  (from: 05/03/1991)
Date of entry: 
05/03/1991
  (from: 05/03/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/03/1991)
Objects of the company: 
výroba, predaj a distribúcia ekologického paliva
  (from: 07/24/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 07/24/2000)
leasingová činnosť
  (from: 07/24/2000)
pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení
  (from: 04/01/2004)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov,piva, vína a destilátov
  (from: 04/01/2004)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  (from: 04/01/2004)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 05/12/2004)
maloobchodný predaj pohonných látok - prevádzkovanie čerpacej stanice
  (from: 05/12/2004)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 05/12/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod )
  (from: 05/12/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )
  (from: 05/12/2004)
poradenská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/12/2004)
prenájom nehnuteľností
  (from: 05/12/2004)
prevádzkovanie autoumyvární
  (from: 07/28/2004)
plnenie nádrží motorových vozidiel plynom
  (from: 07/01/2005)
reklamné a marketingové služby
  (from: 02/19/2013)
prevádzkovanie nabíjacích staníc elektrických vozidiel
  (from: 10/21/2022)
poskytovanie nabíjania elektrických vozidiel
  (from: 10/21/2022)
predaj skvapalneného plynného uhľovodíka určeného na pohon motorových vozidiel vrátane plnenia nádrže motorového vozidla skvapalneným plynným uhľovodíkom určeným na pohon motorových vozidiel s výnimkou plnenia tlakových nádob
  (from: 11/30/2022)
Partners: 
OMV Downstream GmbH
Trabrennstrasse 6-8
Viedeň 1020
Republic of Austria
Other identification number : FN185462p
  (from: 01/18/2022)
Dr. Wolfgang Schilcher
Matiellistrasse 3/33
Viedeň 1040
Rakúska republika
  (from: 01/18/2022)
Contribution of each member: 
Dr. Wolfgang Schilcher
Amount of investment: 996 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 996 EUR
  (from: 01/18/2022)
OMV Downstream GmbH
Amount of investment: 28 247 030 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 28 247 030 EUR
  (from: 01/18/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/26/2020)
Ing. Peter Vyšný
Konopná 2385/31
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
From: 03/15/2021
  (from: 03/27/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a spoločnosť zaväzuje konateľ samostatne. Konateľ koná v mene spoločnosti tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. Za spoločnosť konajú a spoločnosť zaväzujú vždy dvaja prokuristi spoločne. Pri písomných právnych úkonoch podpisujú za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja dodatok označujúci prokúru a svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 03/27/2021)
Procuration: 
Martin Bátora
Kvetná 1020/6
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 06/07/2023
  (from: 06/07/2023)
Ing. Miriam Fellingerová
Skalná 7622/11
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
From: 09/28/2022
  (from: 11/30/2022)
Ing. Eva Poncová
Sputniková 5534/18
Bratislava - Ružinov 821 02
From: 08/05/2020
  (from: 08/05/2020)
Ing. Renáta Rafajová
Stropkovská 103/15
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
From: 06/07/2023
  (from: 06/07/2023)
Ing. Roman Vančík
Hlavná 2563/3
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 06/07/2023
  (from: 06/07/2023)
Za spoločnosť konajú a spoločnosť zaväzujú vždy dvaja prokuristi spoločne. Pri písomných právnych úkonoch podpisujú za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja dodatok označujúci prokúru a svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 09/28/2022)
Capital: 
28 248 026 EUR Paid up: 28 248 026 EUR
  (from: 09/25/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 3.5.1991 podľa § 106s ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník a § 5 Zák.č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení Zák.č. 112/1990 Zb.
  (from: 05/03/1991)
Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice zo dňa 12.4.1995 pod č. N 50/95, Nz 51/95. Spoločnosť ÖMV Slovakia s r.o. zmenila obchodné meno na OMV Slovensko s r.o.
  (from: 08/15/1995)
Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 46/96, Nz 51/96 zo dňa 22.3.1996. Zvýšenie základného imania dňa 22.3.1996.
  (from: 06/28/1996)
Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 71/96, Nz 77/96 zo dňa 10.5.1996 spísaný notárom JUDr. Janou Hunovou.
  (from: 08/22/1996)
Živnostenský list č. Žo - 96/06191/002, zo dňa 16.7.1996.
  (from: 08/23/1996)
Notárska zápisnica N 143/96, Nz 149/96 zo dňa 13.9.1996.
  (from: 09/30/1996)
Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 12/97, Nz 12/97 zo dňa 17.1.1997.
  (from: 05/05/1997)
Rozhodnutie valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 144/97, Nz 141/97 zo dňa 20.8.1997 o zvýšení základného imania. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 145/97, Nz 142/97 zo dňa 20.8.1997. Spoločenská zmluva zo dňa 27.8.1997.
  (from: 10/03/1997)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.10.1997, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Dodatok č. 1/97 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.10.1997.
  (from: 11/25/1997)
Notárska zápisnica N 240/97, Nz 244/97 zo dňa 18.12.1997.
  (from: 02/16/1998)
Notárska zápisnica N 235/97, Nz 231/97 zo dňa 18.12.1997, Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.12.1997, dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 18.12.1997.
  (from: 04/20/1998)
Uznesenie z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.4.1998, spoločnosť preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutej spoločnosti OMV Slovensko Čerpacie stanice s.r.o. so sídlom Bratislava, Ružová dolina 6, IČO: 17 321 476, ktorá bola zrušená bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou OMV Slovensko, s.r.o. Bratislava, Moskovská 13, IČO: 00 604 381.
  (from: 04/28/1998)
Notárska zápisnica N 362/98, Nz 361/98 zo dňa 23.6.1998, ktorou sa zmenila zakladateľská listina spoločnosti OMV Slovensko s.r.o. v súlade so zákonom č. 11/1998 Z.z., ktorým sa mení Obchodný zákonník.
  (from: 09/18/1998)
Rozhodnutie spoločnosti zo dňa 16.6.1999, notárska zápisnica N 108/99, Nz 105/99 zo dňa 16.6.1999, spoločenská zmluva zo dňa 16.6.1999.
  (from: 06/24/1999)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 28.6.1999, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Notárska zápisnica N 126/99, Nz 123/99 zo dňa 28.6.1999 osvedčujúca zmenu spoločenskej zmluvy.
  (from: 08/03/1999)
Notárska zápisnica N 148/00, Nz 147/00 zo dňa 13.7.2000 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zmene spoločenskej zmluvy.
  (from: 07/24/2000)
Notárska zápisnica N 61/01, Nz 60/01 zo dňa 27.3.2001.
  (from: 05/10/2001)
Osvedčenie o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 100/01, Nz 99/01 napísanej dňa 9.5.2001 notárom JUDr. Šúrkovou.
  (from: 05/29/2001)
Deň vzniku funkcie: Ing. Marta Širáňová - 21.8.2002. Rozhodnutie jediného spoločníka osvedčené do notárskej zápisnice č. N 309/02, Nz 308/02 dňa 21.8.2002.
  (from: 11/15/2002)
Notárska zápisnica N 81/03, Nz 17678/03 zo dňa 11.3.03 - rozhodnutie jediného spoločníka.
  (from: 03/24/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.4.2003 o prevode časti obchodného podielu. Zmena zakladateľskej listiny osvedčená v notárskej zápisnici N 201/03, Nz 34797/03 spísanej dňa 9.5.2003 notárom JUDr. Kaanom.
  (from: 05/27/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.12.2003.
  (from: 04/01/2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.2.2004. Dr. Michael Grumet, deň skončenia funkcie konateľa: 25.2.2004. Ing. Marta Širáňová, deň skončenia funkcie prokuristu: 31.3.2004.
  (from: 04/20/2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 26. 4. 2004, na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení s OMV Trading, s.r.o., Moskovská 13, Bratislava, IČO 31 364 411, ktorá zaniká bez likvidácie a OMV Slovensko, s.r.o., je jej právnym nástupcom a bola na ňom schválená zmluva o zlúčení.
  (from: 05/27/2004)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.06.2004, na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou OMV Tankstellen s.r.o. a schválená zmluva o zlúčení. Spoločnosť OMV Tankstellen s.r.o., Moskovská 13, 811 08 Bratislava, IČO: 31 355 994 zanikla bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou OMV Slovensko, s.r.o., Moskovská 13, 811 08 Bratislava, IČO: 00 604 381, ktorá je jej právnym nástupcom a ku dňu výmazu t.j. - ku dňu 28.07.2004 preberá celé jej imanie, jej práva a záväzky, pohľadávky známe i neznáme.
  (from: 07/28/2004)
Rozhodnutím valného zhromaždenia spoločníka - OMV AG Wien zo dňa 18.05.2004 došlo k rozdeleniu spoločnosti a následnému prevzatiu podniku "Refining & Marketing" spoločnosťou OMV Refining & Marketing AG. Súčasťou podniku "Refining & Marketing" je aj spoločnosť OMV Slovensko, s.r.o. Rozhodnutím valného zhromaždenia OMV Refining & Marketing AG zo dňa 28.06.2004 došlo k zmene právnej formy akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným - OMV Refining & Marketing GmbH.
  (from: 09/28/2004)
Spoločnosť OMV Slovensko, s.r.o. je na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 11.10.2004 právnym nástupcom spoločnosti AVANTI Slovakia s.r.o., Moskovská 13, Bratislava, 811 08, IČO: 31 326 862, a zároveň preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 29.10.2004.
  (from: 10/29/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.1.2006.
  (from: 01/27/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.10.2006.
  (from: 10/25/2006)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 03.09.2007.
  (from: 09/07/2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.11.2007.
  (from: 12/04/2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.07.2008.
  (from: 07/25/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.9.2009.
  (from: 09/25/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.4.2010.
  (from: 04/16/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.10.2010.
  (from: 11/01/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.01.2013.
  (from: 02/19/2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.09.2013.
  (from: 10/05/2013)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.10.2014.
  (from: 10/10/2014)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.11.2015
  (from: 11/11/2015)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.12.2015.
  (from: 01/01/2016)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 09.06.2016.
  (from: 06/14/2016)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21.09.2018.
  (from: 10/01/2018)
Date of updating data in databases:  09/25/2023
Date of extract :  09/26/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person