Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  607/B

Business name: 
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
  (from: 04/20/1994)
Registered seat: 
Olejkárska 1
Bratislava 814 52
  (from: 03/07/1996)
Identification number (IČO): 
00 492 736
  (from: 04/20/1994)
Date of entry: 
04/20/1994
  (from: 04/20/1994)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/20/1994)
Objects of the company: 
výroba a opravy motorových a dopravných prostriedkov
  (from: 04/20/1994)
výroba, inštalácia, oprava a vývoj trakčných vozidiel
  (from: 04/20/1994)
výroba, inštalacia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 04/20/1994)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 04/20/1994)
vykonávanie dopravných stavieb
  (from: 04/20/1994)
školiaca a vzdelávacia činnosť v oblasti dopravy
  (from: 04/20/1994)
pravidelná verejná cestná hromadná mestská doprava osôb
  (from: 04/20/1994)
prevádzkovanie mestských dráh
  (from: 04/20/1994)
verejná cestná hromadná nepravidelná doprava osôb
  (from: 04/20/1994)
verejná cestná nákladná doprava
  (from: 04/20/1994)
reklamná činnosť
  (from: 04/20/1994)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 12/14/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 12/14/1998)
sptrostredkovateľská činosť
  (from: 12/14/1998)
odťahovacia služba,
  (from: 04/06/2005)
prevádzkovanie parkoviska slúžiaceho na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (from: 04/06/2005)
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (from: 11/22/2005)
medzinárodná nepravidelná autobusová doprava
  (from: 11/22/2005)
prevádzkovanie autoškoly
  (from: 11/07/2006)
medzinárodná preprava cestujúcich autobusmi, ktorá je podnikaním
  (from: 11/23/2007)
vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku vodičov
  (from: 02/02/2010)
inštruktor autoškoly
  (from: 02/02/2010)
výroba tepla, rozvod tepla
  (from: 12/22/2010)
poskytovanie dopravných služieb na mestských dráhach
  (from: 07/11/2012)
ambulancia pracovnej a organizačnej psychológie, v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia
  (from: 08/29/2015)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 01/21/2020)
prevádzkovanie vlastnej ochrany
  (from: 06/02/2020)
verejné obstarávanie
  (from: 12/19/2020)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/19/2020)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce - výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo riadenie prevádzky
  (from: 12/19/2020)
výchova a vzdelávanie v oblasti práce - výchova a vzdelanie osôb na obsluhu motorových vozíkov
  (from: 12/19/2020)
vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach elektrických podľa § 18 ods. 2 zákona o dráhach
  (from: 12/19/2020)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/28/1997)
Ing. Martin Rybanský - Chairman of the Board of Directors
Jadrová 3226/1
Bratislava 821 02
From: 07/11/2023
  (from: 07/28/2023)
Mgr. Gabriela Dikošová - Member of the Board of Directors
Vlčkova 26
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 05
From: 07/01/2023
  (from: 07/28/2023)
Ing. Milan Donoval - podpredseda predstavenstva - CTO
Havelkova 28/A
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 01/01/2024
  (from: 05/07/2024)
Ing. Michal Halomi - člen predstavenstva - CIO
Mamateyova 11
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
From: 01/01/2024
  (from: 05/07/2024)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 05/07/2024)
Capital: 
57 984 805,91888 EUR Paid up: 57 984 805,91888 EUR
  (from: 05/12/2022)
Shares: 
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319,391888 EUR
  (from: 04/16/2009)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 4 605 477 EUR
  (from: 10/27/2011)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 38 346 135 EUR
  (from: 02/15/2014)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 15 000 000 EUR
  (from: 05/12/2022)
Stockholder: 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1
Bratislava 814 99
  (from: 05/12/2022)
Supervisory board: 
Ing. Ivan Peschl - predseda dozornej rady
Podhorská 53
Dubová 900 90
From: 12/01/2022
  (from: 03/31/2023)
Ing. Juraj Káčer - podpredseda dozornej rady
Janka Alexyho 7
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
From: 12/01/2022
  (from: 03/31/2023)
Mgr. art. Adam Berka - člen dozornej rady
Šulekova 58
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 03
From: 12/01/2022
  (from: 03/31/2023)
PhDr. Alžbeta Ožvaldová - člen dozornej rady
Pšeničná 9
Bratislava 821 06
From: 12/01/2022
  (from: 03/31/2023)
Ing. Monika Ďurajková - člen dozornej rady
Stachanovská 48
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
From: 12/01/2022
  (from: 03/31/2023)
Ing. Michal Vlček - člen dozornej rady
Uhliská 7
Bratislava - mestská časť Vajnory 831 07
From: 12/01/2022
  (from: 03/31/2023)
Juraj Haulík
Železničná 11B
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
From: 04/01/2023
  (from: 07/28/2023)
Mgr. Myra Zahradniková
Kapicova 11
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 04/01/2023
  (from: 07/28/2023)
Marián Bachratý
Jaslovská ulica 81/53
Jaslovské Bohunice 919 30
From: 04/01/2023
  (from: 07/28/2023)
Stanislav Pečenka
Dolné Dubové 106
Špačince 919 52
From: 04/01/2023
  (from: 07/28/2023)
Bc. Adam Sarlós
Pečnianska 1
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 11/01/2023
  (from: 05/07/2024)
Other legal facts: 
Spoločnosť založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 508/93, Nz 499/93, dňa 12.12.1993 napísanej notárkou JUDr Helenou Hrušovskou, v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., živnostenský list č. ŽO 1049/1994/So a koncesná listina č. ŽO 796/1991/So, oba doklady vydané dňa 7.4.1994, Obvodným úradom Bratislava 1.
  (from: 04/20/1994)
List primátora hl. mesta SR Bratislavy č.j. 3572/1994 - prim. zo dňa 2.11.1994 o kooptácii JUDr. Martina Jerguša za člena predstavenstva.
  (from: 03/06/1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 8.5.1995, priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou č. Nz 53/95 napísanou dňa 8.5.1995 notárom JUDr Ľubomírom Vlhom, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z rokovania predstavenstva pod.č. 31/1994 zo dňa 11.10.1994.
  (from: 03/07/1996)
Zápisnica č, 4/1995 zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 3.10.1995.
  (from: 06/28/1996)
Zápisnicač. 1/1997 zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.2.1997.
  (from: 05/28/1997)
Notárska zápisnica N 460/98, Nz 359/98 zo dňa 12.10.1998.
  (from: 12/14/1998)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 11.2.1999, ktorého časť priebehu osvedčuje not.záp. N 43/99, Nz 43/99. Zápisnica č. 5 /1999 z rokovania predstavenstva konaného dňa 11.2.1999.
  (from: 03/08/1999)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 11.2.1999, ktorého časť priebehu osvedčuje not.záp. N 43/99, Nz 43/99. Zápisnica č. 5 /1999 z rokovania predstavenstva konaného dňa 11.2.1999.
  (from: 04/19/1999)
Zápisnica č. 1/2000 z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 18.1.2000 na ktorom bola schválená zmena v predstavenstve.
  (from: 02/18/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2000.
  (from: 03/05/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 19.12.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 115/00, Nz 115/00, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 115/00, Nz 115/00 napísanej dňa 19.12.2000 bola schválená zmena stanov dňa 27.12.2001 zmena v predstavenstve. Funkcia členov predstavenstva RSDr. František Dej, Ing. Ernest Hanulák, CSc. a Karol Kolada zaniká dňom 27.12.2001.
  (from: 04/08/2002)
Zápisnica č. 2/2002 z valného zhromaždenia zo dňa 28. 3. 2002. Zápisnica č. 3/2002 z valného zhromaždenia zo dňa 25. 4. 2002.
  (from: 08/13/2002)
Notárska zápisnica N 1423/02, Nz 140/02 spísaná dňa 21.10.2002 notárom JUDr. Hunovou osvedčujúca priebeh časti mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené nové znenie stanov. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.10.2002. Funkcia členov dozornej rady Ing. J. Kotuľu a P. Kuboviča sa končí dňom 21.10.2002.
  (from: 01/27/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 12.2.2003 a 26.3.2003.
  (from: 11/27/2003)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 40/2005, Nz 6898/2005, NCRls 6954/2005 zo dňa 16.2.2005.
  (from: 04/06/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára z 23.8.2005, N 439/05, Nz 39014/05- zmena stanov.
  (from: 11/22/2005)
Zápisnica z 2. rokovania predstavenstva zo dňa 24.04.2007.
  (from: 06/21/2007)
Notárska zápisnica N 553/2007, Nz 44393/B zo dňa 05.11.2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti o rozšírení predmtu podnikania.
  (from: 11/23/2007)
Zápisnica č. 03/2009 z mimoriadneho rokovania predstavenstva zo dňa 13.03.2009.
  (from: 04/16/2009)
Notárska zápisnica N 513/2009, Nz 44910/2009 zo dňa 30.11.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 02/02/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.07.2010.
  (from: 08/31/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 490/2010, Nz 452216/2010 zo dňa 22.11.2010.
  (from: 12/22/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 104/2011, Nz 23840/2011 zo dňa 28.06.2011.
  (from: 08/03/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára poňaté vo forme notárskej zápisnice zo dňa 10.10.2011.
  (from: 10/27/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 412/2012, Nz 22423/2012, NCRIs 22908/2012 zo dňa 21.06.2012
  (from: 07/11/2012)
Notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.01.2014.
  (from: 02/15/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 2971/2015, NZ 36719/2015, NCRls 375472015 zo dňa 16.10.2015.
  (from: 10/27/2015)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/12/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person