Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  607/B

Business name: 
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
  (from: 04/20/1994)
Registered seat: 
Olejkárska 1
Bratislava 814 52
  (from: 03/07/1996)
Sládkovičova 4
Bratislava 814 52
  (from: 04/20/1994 until: 03/06/1996)
Identification number (IČO): 
00 492 736
  (from: 04/20/1994)
Date of entry: 
04/20/1994
  (from: 04/20/1994)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/20/1994)
Objects of the company: 
výroba a opravy motorových a dopravných prostriedkov
  (from: 04/20/1994)
výroba, inštalácia, oprava a vývoj trakčných vozidiel
  (from: 04/20/1994)
výroba, inštalacia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 04/20/1994)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 04/20/1994)
vykonávanie dopravných stavieb
  (from: 04/20/1994)
školiaca a vzdelávacia činnosť v oblasti dopravy
  (from: 04/20/1994)
pravidelná verejná cestná hromadná mestská doprava osôb
  (from: 04/20/1994)
prevádzkovanie mestských dráh
  (from: 04/20/1994)
verejná cestná hromadná nepravidelná doprava osôb
  (from: 04/20/1994)
verejná cestná nákladná doprava
  (from: 04/20/1994)
reklamná činnosť
  (from: 04/20/1994)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 12/14/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 12/14/1998)
sptrostredkovateľská činosť
  (from: 12/14/1998)
odťahovacia služba,
  (from: 04/06/2005)
prevádzkovanie parkoviska slúžiaceho na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (from: 04/06/2005)
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (from: 11/22/2005)
medzinárodná nepravidelná autobusová doprava
  (from: 11/22/2005)
prevádzkovanie autoškoly
  (from: 11/07/2006)
medzinárodná preprava cestujúcich autobusmi, ktorá je podnikaním
  (from: 11/23/2007)
vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku vodičov
  (from: 02/02/2010)
inštruktor autoškoly
  (from: 02/02/2010)
výroba tepla, rozvod tepla
  (from: 12/22/2010)
poskytovanie dopravných služieb na mestských dráhach
  (from: 07/11/2012)
ambulancia pracovnej a organizačnej psychológie, v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia
  (from: 08/29/2015)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 01/21/2020)
prevádzkovanie vlastnej ochrany
  (from: 06/02/2020)
verejné obstarávanie
  (from: 12/19/2020)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/19/2020)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce - výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo riadenie prevádzky
  (from: 12/19/2020)
výchova a vzdelávanie v oblasti práce - výchova a vzdelanie osôb na obsluhu motorových vozíkov
  (from: 12/19/2020)
vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach elektrických podľa § 18 ods. 2 zákona o dráhach
  (from: 12/19/2020)
rozvod plynu
  (from: 04/08/2002 until: 02/01/2010)
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (from: 04/08/2002 until: 02/01/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/28/1997)
Managing board
  (from: 03/07/1996 until: 10/27/1997)
Managing board
  (from: 04/20/1994 until: 03/06/1996)
Ing. Martin Rybanský - Chairman of the Board of Directors
Jadrová 3226/1
Bratislava 821 02
From: 07/11/2023
  (from: 07/28/2023)
Mgr. Gabriela Dikošová - Member of the Board of Directors
Vlčkova 26
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 05
From: 07/01/2023
  (from: 07/28/2023)
Ing. Milan Donoval - podpredseda predstavenstva - CTO
Havelkova 28/A
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 01/01/2024
  (from: 05/07/2024)
Ing. Michal Halomi - člen predstavenstva - CIO
Mamateyova 11
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
From: 01/01/2024
  (from: 05/07/2024)
Ing. Ľubomír Belfi - predseda predstavenstva
Dohnányho 3
Bratislava 821 08
From: 06/29/2011
  (from: 08/03/2011 until: 10/26/2015)
Ing. Ľubomír Belfi - predseda predstavenstva
Dohnányho 3
Bratislava 821 08
From: 06/29/2011 Until: 10/15/2015
  (from: 10/27/2015 until: 10/26/2015)
Ing. Martin Berta , CSc. - člen predstavenstva
Adámiho 20
Bratislava 841 05
From: 03/29/2007
  (from: 06/09/2007 until: 08/02/2011)
Ing. Martin Berta , CSc. - člen predstavenstva
Adámiho 20
Bratislava 841 05
From: 03/29/2007 Until: 06/28/2011
  (from: 08/03/2011 until: 08/02/2011)
Ing. Ivan Bošňák - člen predstavenstva - CFO
Donská 46
Bratislava 841 06
From: 11/06/2019
  (from: 01/21/2020 until: 12/18/2020)
Ing. Ivan Bošňák - člen predstavenstva - CFO
Donská 46
Bratislava 841 06
From: 11/06/2019 Until: 10/31/2020
  (from: 12/19/2020 until: 12/18/2020)
Ing. Anton Brath - člen
Tupolevova 4
Bratislava
  (from: 03/07/1996 until: 04/18/1999)
Bc. Ivan Bútora - člen predstavenstva
Lubinská 6
Bratislava 811 03
From: 06/29/2011
  (from: 08/03/2011 until: 10/26/2015)
Bc. Ivan Bútora - člen predstavenstva
Lubinská 6
Bratislava 811 03
From: 06/29/2011 Until: 10/15/2015
  (from: 10/27/2015 until: 10/26/2015)
RNDr. Milan Cílek - člen predstavenstva
Nám. SNP 23
Bratislava 811 01
From: 03/29/2007
  (from: 06/09/2007 until: 08/02/2011)
RNDr. Milan Cílek - člen predstavenstva
Nám. SNP 23
Bratislava 811 01
From: 03/29/2007 Until: 06/28/2011
  (from: 08/03/2011 until: 08/02/2011)
RSDr. František Dej - člen
Bieloruská 17
Bratislava 821 06
  (from: 02/18/2000 until: 04/07/2002)
Dr. František Dej - člen predstavenstva
Bieloruská 17
Bratislava 821 06
From: 11/22/2010
  (from: 12/22/2010 until: 08/02/2011)
Dr. František Dej - člen predstavenstva
Bieloruská 17
Bratislava 821 06
From: 11/22/2010 Until: 06/28/2011
  (from: 08/03/2011 until: 08/02/2011)
Ing. Michal Dekánek - predseda predstavenstva
Šancová 61/3568
Bratislava 831 04
From: 02/14/2019
  (from: 02/27/2019 until: 08/16/2019)
Ing. Michal Dekánek - predseda predstavenstva
Šancová 61/3568
Bratislava 831 04
From: 02/14/2019 Until: 07/10/2019
  (from: 08/17/2019 until: 08/16/2019)
Ing. Pavel Derkay - predseda predstavenstva
Hany Meličkovej 19
Bratislava 841 04
From: 07/30/2010
  (from: 08/31/2010 until: 08/02/2011)
Ing. Pavel Derkay - predseda predstavenstva
Hany Meličkovej 19
Bratislava 841 04
From: 07/30/2010 Until: 06/28/2011
  (from: 08/03/2011 until: 08/02/2011)
Ing. Peter Dubovan - člen
Markova 5
Bratislava
  (from: 04/20/1994 until: 03/06/1996)
Ing. Igor Dula , CSc. - člen
Bazovského 14
Bratislava
  (from: 04/20/1994 until: 03/06/1996)
Mgr. Gerti Duni - podpredseda predstavenstva
Osadná 20
Bratislava 831 03
From: 03/29/2007
  (from: 06/09/2007 until: 08/02/2011)
Mgr. Gerti Duni - podpredseda predstavenstva
Osadná 20
Bratislava 831 03
From: 03/29/2007 Until: 06/28/2011
  (from: 08/03/2011 until: 08/02/2011)
Mgr. Martin Erdössy - člen predstavenstva
Belopotockého 1
Bratislava 811 05
From: 10/16/2015
  (from: 10/27/2015 until: 03/20/2017)
Mgr. Martin Erdössy - člen predstavenstva
Belopotockého 1
Bratislava 811 05
From: 10/16/2015 Until: 02/18/2017
  (from: 03/21/2017 until: 03/20/2017)
Ing. Tomáš Fabor - predseda
Lachova 25
Bratislava
  (from: 03/07/1996 until: 04/18/1999)
Ing. Rastislav Fleško - člen predstavenstva
Osuského 2476/1A
Bratislava 851 01
From: 02/14/2019
  (from: 02/27/2019 until: 08/16/2019)
Ing. Rastislav Fleško - člen predstavenstva
Osuského 2476/1A
Bratislava 851 01
From: 02/14/2019 Until: 07/10/2019
  (from: 08/17/2019 until: 08/16/2019)
Ing. Rastislav Fleško - člen predstavenstva
Osuského 2476/1A
Bratislava 851 01
From: 07/10/2019
  (from: 08/17/2019 until: 01/20/2020)
Ing. Rastislav Fleško - člen predstavenstva
Osuského 2476/1A
Bratislava 851 01
From: 07/10/2019 Until: 11/06/2019
  (from: 01/21/2020 until: 01/20/2020)
Ing. Peter Forgáč - člen
Osuského 18
Bratislava
  (from: 04/20/1994 until: 03/06/1996)
Ing. Peter Forgáč - člen
Osuského 18
Bratislava
  (from: 03/07/1996 until: 06/27/1996)
Ing. Ernest Hanulák , CSc. - člen
Radarova 2
Bratislava
  (from: 04/19/1999 until: 02/17/2000)
Ing. Ernest Hanulák , CSc. - člen
Radarová 2
Bratislava
  (from: 02/18/2000 until: 04/07/2002)
Ing. Jozef Harvančík - člen predstavenstva
Ľudovíta Fullu 3
Bratislava
From: 03/26/2003
  (from: 11/27/2003 until: 06/08/2007)
Ing. Jozef Harvančík - člen predstavenstva
Ľudovíta Fullu 3
Bratislava
From: 03/26/2003 Until: 03/29/2007
  (from: 06/09/2007 until: 06/08/2007)
Ing. Roman Haščík - člen
Gruzínska 21
Bratislava
  (from: 06/28/1996 until: 04/18/1999)
JUDr. Peter Hríb - člen predstavenstva
Bajzova 4
Bratislava
From: 03/26/2003
  (from: 11/27/2003 until: 06/08/2007)
JUDr. Peter Hríb - člen predstavenstva
Bajzova 4
Bratislava
From: 03/26/2003 Until: 03/29/2007
  (from: 06/09/2007 until: 06/08/2007)
Ing. Jaroslav Jelšík - člen
Jaskový rad 179
Bratislava
  (from: 04/19/1999 until: 02/17/2000)
JUDr. Martin Jerguš - člen
Bazovského 3
Bratislava
  (from: 03/06/1996 until: 03/06/1996)
Ing. Peter Klučka - člen
Sibírska 38
Bratislava
  (from: 03/07/1996 until: 05/27/1997)
Ing. Peter Klučka - predseda
Sibírska 38
Bratislava
  (from: 04/20/1994 until: 03/06/1996)
Ing. Vojtech Štefan Kobetič - člen
Babuškova 10
Bratislava
  (from: 06/28/1996 until: 10/27/1997)
Karol Kolada - člen
L.Dérera 4
Bratislava
  (from: 04/19/1999 until: 02/17/2000)
Karol Kolada - člen
L.Dérera 4
Bratislava
  (from: 02/18/2000 until: 04/07/2002)
Ing. Karol Kolada - člen predstavenstva
Ladislava Dérera 4
Bratislava
From: 03/26/2003
  (from: 11/27/2003 until: 06/08/2007)
Ing. Karol Kolada - člen predstavenstva
Ladislava Dérera 4
Bratislava
From: 03/26/2003 Until: 03/29/2007
  (from: 06/09/2007 until: 06/08/2007)
Ing. Ján Kotuľa - člen predstavenstva
Brančská 7
Bratislava 851 05
From: 03/29/2007
  (from: 06/09/2007 until: 12/21/2010)
Ing. Ján Kotuľa - člen predstavenstva
Brančská 7
Bratislava 851 05
From: 03/29/2007 Until: 11/22/2010
  (from: 12/22/2010 until: 12/21/2010)
Ing. Roman Kováč - člen predstavenstva
Hany Meličkovej 39
Bratislava 841 05
From: 06/29/2011
  (from: 08/03/2011 until: 10/26/2015)
Ing. Roman Kováč - člen predstavenstva
Hany Meličkovej 39
Bratislava 841 05
From: 06/29/2011 Until: 10/15/2015
  (from: 10/27/2015 until: 10/26/2015)
Ing. Pavol Kubala , PhD. - člen predstavenstva
Jozefská 7845/10
Bratislava 811 06
From: 10/16/2015
  (from: 10/27/2015 until: 02/26/2019)
Ing. Pavol Kubala , PhD. - člen predstavenstva
Jozefská 7845/10
Bratislava 811 06
From: 10/16/2015 Until: 02/14/2019
  (from: 02/27/2019 until: 02/26/2019)
JUDr. Ivan Letaš - člen
Furdekova 2
Bratislava
  (from: 04/20/1994 until: 03/05/1996)
Ing. Viliam Majda - člen
J. Martáka 37/2
Martin
From: 12/27/2001 Until: 03/26/2003
  (from: 04/08/2002 until: 11/26/2003)
Ing. Roman Masár - člen predstavenstva
Fándlyho 12
Pezinok 902 01
From: 06/29/2011
  (from: 08/03/2011 until: 10/26/2015)
Ing. Roman Masár - člen predstavenstva
Fándlyho 12
Pezinok 902 01
From: 06/29/2011 Until: 10/15/2015
  (from: 10/27/2015 until: 10/26/2015)
Ing. Peter Mattoš - člen
Lachova 32
Bratislava
  (from: 05/28/1997 until: 04/18/1999)
Ing. Zuzana Miklošová - člen predstavenstva - CFO
Prešovská 57
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
From: 09/01/2022
  (from: 09/22/2022 until: 07/27/2023)
Ing. Zuzana Miklošová - člen predstavenstva - CFO
Prešovská 57
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
From: 09/01/2022 Until: 06/30/2023
  (from: 07/28/2023 until: 07/27/2023)
Ing. Tatiana Mikušová - člen predstavenstva
Budatínska 19
Bratislava
From: 03/26/2003
  (from: 11/27/2003 until: 06/08/2007)
Ing. Tatiana Mikušová - člen predstavenstva
Budatínska 19
Bratislava
From: 03/26/2003 Until: 03/29/2007
  (from: 06/09/2007 until: 06/08/2007)
RNDr. Oto Nevický - člen
Amurská 49
Bratislava
From: 04/25/2002 Until: 03/26/2003
  (from: 08/13/2002 until: 11/26/2003)
Ľubomír Plai - člen
Heyrovského 16
Bratislava
From: 12/27/2001 Until: 03/28/2002
  (from: 04/08/2002 until: 08/12/2002)
Ing. Peter Rusňák - člen predstavenstva
Kúpeľná 73/A
Šamorín 931 01
From: 06/29/2011
  (from: 08/03/2011 until: 10/26/2015)
Ing. Peter Rusňák - člen predstavenstva
Kúpeľná 73/A
Šamorín 931 01
From: 06/29/2011 Until: 10/15/2015
  (from: 10/27/2015 until: 10/26/2015)
Ing. Martin Rybanský - predseda predstavenstva
Jadrová 3226/1
Bratislava 821 02
From: 07/10/2019
  (from: 08/17/2019 until: 07/27/2023)
Ing. Martin Rybanský - predseda predstavenstva
Jadrová 3226/1
Bratislava 821 02
From: 07/10/2019 Until: 07/10/2023
  (from: 07/28/2023 until: 07/27/2023)
JUDr. Alexander Sako - člen predstavenstva
Hanulova 11
Bratislava 841 01
From: 10/16/2015
  (from: 03/21/2017 until: 02/26/2019)
JUDr. Alexander Sako - člen predstavenstva
Hanulova 11
Bratislava 841 01
From: 10/16/2015 Until: 02/14/2019
  (from: 02/27/2019 until: 02/26/2019)
Mgr. Alexander Sako - člen predstavenstva
Hanulova 11
Bratislava 841 01
From: 10/16/2015
  (from: 10/27/2015 until: 03/20/2017)
Mgr. Alexander Sako - podpredseda predstavenstva
Hanulova 11
Bratislava 841 01
From: 06/29/2011
  (from: 08/03/2011 until: 10/26/2015)
Mgr. Alexander Sako - podpredseda predstavenstva
Hanulova 11
Bratislava 841 01
From: 06/29/2011 Until: 10/15/2015
  (from: 10/27/2015 until: 10/26/2015)
Ing. Albín Stanek - člen
Líščie Nivy 239/8
Bratislava
  (from: 03/07/1996 until: 06/27/1996)
Ing. Jaroslav Štrba - podpredseda predstavenstva
Slavomírova 8734/3
Žilina 010 01
From: 10/16/2015
  (from: 10/27/2015 until: 02/26/2019)
Ing. Jaroslav Štrba - podpredseda predstavenstva
Slavomírova 8734/3
Žilina 010 01
From: 10/16/2015 Until: 02/14/2019
  (from: 02/27/2019 until: 02/26/2019)
Ing. Jozef Šujan - člen
Šintavská 12
Bratislava
  (from: 04/19/1999 until: 02/17/2000)
Ing. Jozef Šujan - člen
Šintavská 12
Bratislava
  (from: 02/18/2000 until: 01/26/2003)
Ing. Jozef Šujan - člen
Šintavská 12
Bratislava
From: 02/11/1999 Until: 03/26/2003
  (from: 01/27/2003 until: 11/26/2003)
Ing. Milan Urban - predseda predstavenstva
Nová 18
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 10/16/2015
  (from: 10/27/2015 until: 02/26/2019)
Ing. Milan Urban - predseda predstavenstva
Nová 18
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 10/16/2015 Until: 02/14/2019
  (from: 02/27/2019 until: 02/26/2019)
Ing. Bronislav Weigl - člen
Jasovská 43
Bratislava
From: 12/27/2001 Until: 03/26/2003
  (from: 04/08/2002 until: 11/26/2003)
Ing. Bronislav Weigl - člen predstavenstva
Jasovská 43
Bratislava 851 07
From: 06/29/2011
  (from: 08/03/2011 until: 10/26/2015)
Ing. Bronislav Weigl - člen predstavenstva
Jasovská 43
Bratislava 851 07
From: 06/29/2011 Until: 10/15/2015
  (from: 10/27/2015 until: 10/26/2015)
PhDr. Branislav Záhradník - predseda predstavenstva
Veternicova 12
Bratislava 841 05
From: 03/29/2007
  (from: 06/09/2007 until: 08/30/2010)
PhDr. Branislav Záhradník - predseda predstavenstva
Veternicova 12
Bratislava 841 05
From: 03/29/2007 Until: 07/30/2010
  (from: 08/31/2010 until: 08/30/2010)
Ing. Ján Zachar - člen
Tománkova 4
Bratislava
  (from: 10/28/1997 until: 04/18/1999)
Ing. Ján Zachar - predseda
Tománkova 4
Bratislava
  (from: 04/19/1999 until: 02/17/2000)
Ing. Ján Zachar - predseda
Tománkova 4
Bratislava
  (from: 02/18/2000 until: 01/26/2003)
Ing. Ján Zachar - predseda
Tománkova 4
Bratislava
From: 02/11/1999
  (from: 01/27/2003 until: 11/26/2003)
Ing. Ján Zachar - predseda predstavenstva
Brusnicová 12022/10A
Bratislava 831 01
From: 02/11/1999
  (from: 04/06/2005 until: 06/08/2007)
Ing. Ján Zachar - predseda predstavenstva
Brusnicová 12022/10A
Bratislava 831 01
From: 02/11/1999 Until: 03/29/2007
  (from: 06/09/2007 until: 06/08/2007)
Ing. Ján Zachar - predseda predstavenstva
Tománkova 4
Bratislava
From: 02/11/1999
  (from: 11/27/2003 until: 04/05/2005)
Ing. Andrej Zigmund - člen predstavenstva
Brigádnická 1033/66
Bratislava 841 10
From: 02/14/2019
  (from: 02/27/2019 until: 08/16/2019)
Ing. Andrej Zigmund - člen predstavenstva
Brigádnická 1033/66
Bratislava 841 10
From: 02/14/2019 Until: 07/10/2019
  (from: 08/17/2019 until: 08/16/2019)
Ing. Andrej Zigmund - člen predstavenstva
Brigádnická 1033/66
Bratislava 841 10
From: 07/10/2019
  (from: 08/17/2019 until: 01/20/2020)
Ing. Andrej Zigmund - člen predstavenstva
Brigádnická 1033/66
Bratislava 841 10
From: 07/10/2019 Until: 11/06/2019
  (from: 01/21/2020 until: 01/20/2020)
Ing. Andrej Zigmund - člen predstavenstva - CFO
Brigádnická 1033/66
Bratislava - mestská časť Devín 841 10
From: 03/15/2021
  (from: 04/28/2021 until: 09/21/2022)
Ing. Andrej Zigmund - člen predstavenstva - CFO
Brigádnická 1033/66
Bratislava - mestská časť Devín 841 10
From: 03/15/2021 Until: 09/01/2022
  (from: 09/22/2022 until: 09/21/2022)
Ing. Michal Halomi - člen predstavenstva - CIO
Mamateyova 11
Bratislava 851 04
From: 11/06/2019 Until: 12/31/2023
  (from: 05/07/2024 until: 05/06/2024)
Ing. Michal Halomi - člen predstavenstva - CIO
Mamateyova 11
Bratislava 851 04
From: 11/06/2019
  (from: 01/21/2020 until: 05/06/2024)
Ing. Milan Donoval - podpredseda predstavenstva - CTO
Havelkova 28/A
Bratislava 841 03
From: 01/01/2020 Until: 12/31/2023
  (from: 05/07/2024 until: 05/06/2024)
Ing. Milan Donoval - podpredseda predstavenstva - CTO
Havelkova 28/A
Bratislava 841 03
From: 01/01/2020
  (from: 03/08/2020 until: 05/06/2024)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 05/07/2024)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 07/28/2023 until: 05/06/2024)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 09/22/2022 until: 07/27/2023)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 12/19/2020 until: 09/21/2022)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 02/27/2019 until: 12/18/2020)
V mene spoločnosti koná predstavenstvo, každý jeho člen samostatne a prokurista samostatne.
  (from: 10/28/1997 until: 02/26/2019)
V mene spoločnosti koná predstavenstvo, každý jeho člen samostatne a prokurista.
  (from: 03/07/1996 until: 10/27/1997)
V mene spoločnosti koná predstavenstvo, predseda samostatne, ďalší členovia predstavenstva vždy dvaja spoločne.
  (from: 04/20/1994 until: 03/06/1996)
Procuration: 
Ing. Pavel Derkay
Hany Meličkovej 19
Bratislava 841 04
From: 04/16/2009
  (from: 04/16/2009 until: 08/30/2010)
Ing. Pavel Derkay
Hany Meličkovej 19
Bratislava 841 04
From: 04/16/2009 Until: 07/30/2010
  (from: 08/31/2010 until: 08/30/2010)
JUDr. Martin Jerguš
Bazovského 3
Bratislava
  (from: 03/07/1996 until: 08/02/2011)
JUDr. Martin Jerguš
Bazovského 3
Bratislava
From: 03/07/1996 Until: 06/30/2011
  (from: 08/03/2011 until: 08/02/2011)
Ing. Róbert Kadnár
Hany Meličkovej 11
Bratislava 841 05
From: 06/21/2007
  (from: 06/21/2007 until: 04/15/2009)
Ing. Róbert Kadnár
Hany Meličkovej 11
Bratislava 841 05
From: 06/21/2007 Until: 03/13/2009
  (from: 04/16/2009 until: 04/15/2009)
Prokurista koná v mene spoločnosti každý samostatne.
  (from: 06/21/2007 until: 08/02/2011)
Prokurista koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 03/07/1996 until: 06/20/2007)
Capital: 
57 984 805,91888 EUR Paid up: 57 984 805,91888 EUR
  (from: 05/12/2022)
42 984 805,91888 EUR Paid up: 42 984 805,91888 EUR
  (from: 02/15/2014 until: 05/11/2022)
4 638 670,91888 EUR Paid up: 4 638 670,91888 EUR
  (from: 10/27/2011 until: 02/14/2014)
33 193,91888 EUR Paid up: 33 193,91888 EUR
  (from: 04/16/2009 until: 10/26/2011)
1 000 000 Sk
  (from: 04/19/1999 until: 04/15/2009)
Shares: 
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319,391888 EUR
  (from: 04/16/2009)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 4 605 477 EUR
  (from: 10/27/2011)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 38 346 135 EUR
  (from: 02/15/2014)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 15 000 000 EUR
  (from: 05/12/2022)
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 03/03/2009 until: 04/15/2009)
Number of shares: 10
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 04/20/1994 until: 03/02/2009)
Stockholder: 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1
Bratislava 814 99
  (from: 05/12/2022)
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1
Bratislava 814 99
  (from: 10/27/2011 until: 05/11/2022)
Supervisory board: 
Ing. Ivan Peschl - predseda dozornej rady
Podhorská 53
Dubová 900 90
From: 12/01/2022
  (from: 03/31/2023)
Ing. Juraj Káčer - podpredseda dozornej rady
Janka Alexyho 7
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
From: 12/01/2022
  (from: 03/31/2023)
Mgr. art. Adam Berka - člen dozornej rady
Šulekova 58
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 03
From: 12/01/2022
  (from: 03/31/2023)
PhDr. Alžbeta Ožvaldová - člen dozornej rady
Pšeničná 9
Bratislava 821 06
From: 12/01/2022
  (from: 03/31/2023)
Ing. Monika Ďurajková - člen dozornej rady
Stachanovská 48
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
From: 12/01/2022
  (from: 03/31/2023)
Ing. Michal Vlček - člen dozornej rady
Uhliská 7
Bratislava - mestská časť Vajnory 831 07
From: 12/01/2022
  (from: 03/31/2023)
Juraj Haulík
Železničná 11B
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
From: 04/01/2023
  (from: 07/28/2023)
Mgr. Myra Zahradniková
Kapicova 11
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 04/01/2023
  (from: 07/28/2023)
Marián Bachratý
Jaslovská ulica 81/53
Jaslovské Bohunice 919 30
From: 04/01/2023
  (from: 07/28/2023)
Stanislav Pečenka
Dolné Dubové 106
Špačince 919 52
From: 04/01/2023
  (from: 07/28/2023)
Bc. Adam Sarlós
Pečnianska 1
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 11/01/2023
  (from: 05/07/2024)
Ing. arch. Zuzana Aufrichtová - člen dozornej rady
Podtatranského 8
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
From: 10/01/2020
  (from: 12/19/2020 until: 03/30/2023)
Ing. arch. Zuzana Aufrichtová - člen dozornej rady
Podtatranského 8
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
From: 10/01/2020 Until: 12/01/2022
  (from: 03/31/2023 until: 03/30/2023)
Ing. Katarína Augustinič - člen
Smrečianska 6
Bratislava 831 03
From: 06/29/2011
  (from: 08/03/2011 until: 10/26/2015)
Ing. Katarína Augustinič - člen
Smrečianska 6
Bratislava 831 03
From: 06/29/2011 Until: 10/15/2015
  (from: 10/27/2015 until: 10/26/2015)
Ing. Katarína Augustinič - člen
Smrečianska 6
Bratislava 831 03
From: 10/16/2015
  (from: 10/27/2015 until: 02/26/2019)
Ing. Katarína Augustinič - člen
Smrečianska 6
Bratislava 831 03
From: 10/16/2015 Until: 02/19/2019
  (from: 02/27/2019 until: 02/26/2019)
Ing. Vladimír Bajan - člen
Lednárova 2
Bratislava
  (from: 03/07/1996 until: 06/27/1996)
Peter Bakič - člen
Levárska 7
Bratislava
  (from: 03/08/1999 until: 01/26/2003)
Peter Bakič - člen
Levárska 7
Bratislava
From: 11/27/1998 Until: 03/26/2003
  (from: 01/27/2003 until: 11/26/2003)
Ing. Štefan Bašťovanský - člen
Pavlovova 14
Bratislava
  (from: 06/28/1996 until: 04/18/1999)
Ing. Anton Beleš - podpredseda dozornej rady
Hargašova 14
Bratislava 841 06
From: 03/29/2007
  (from: 06/09/2007 until: 08/02/2011)
Ing. Anton Beleš - podpredseda dozornej rady
Hargašova 14
Bratislava 841 06
From: 03/29/2007 Until: 06/28/2011
  (from: 08/03/2011 until: 08/02/2011)
Ing. Peter Bobula
Orenburská 17
Bratislava
  (from: 04/20/1994 until: 03/06/1996)
Ing. Martin Borguľa - člen
Chorvátska 2
Bratislava 811 08
From: 06/29/2011
  (from: 08/03/2011 until: 10/26/2015)
Ing. Martin Borguľa - člen
Chorvátska 2
Bratislava 811 08
From: 06/29/2011 Until: 10/15/2015
  (from: 10/27/2015 until: 10/26/2015)
Ing. Ján Brezák - člen dozornej rady
Gercenova 33
Bratislava 851 01
From: 03/29/2007
  (from: 06/09/2007 until: 08/02/2011)
Ing. Ján Brezák - člen dozornej rady
Gercenova 33
Bratislava 851 01
From: 03/29/2007 Until: 06/28/2011
  (from: 08/03/2011 until: 08/02/2011)
Ján Budaj - člen
Hybešova 41
Bratislava 831 06
From: 10/16/2015
  (from: 10/27/2015 until: 01/12/2018)
Ján Budaj - člen
Hybešova 41
Bratislava 831 06
From: 10/16/2015 Until: 11/30/2017
  (from: 01/13/2018 until: 01/12/2018)
Ing. Juraj Bulík
Pečnianska 11
Bratislava
  (from: 04/20/1994 until: 03/06/1996)
Ing. Juraj Bulík - člen
Pečenianska 11
Bratislava
  (from: 03/07/1996 until: 06/27/1996)
Mgr. Ján Buocik - člen dozornej rady
Nevädzová 17211/6
Bratislava 821 01
From: 02/19/2019
  (from: 02/27/2019 until: 11/08/2019)
Mgr. Ján Buocik - člen dozornej rady
Nevädzová 17211/6
Bratislava 821 01
From: 02/19/2019 Until: 10/01/2019
  (from: 11/09/2019 until: 11/08/2019)
Mgr. Peter Cabrnoch - člen
Lachova 1607/20
Bratislava 851 03
From: 10/16/2015
  (from: 10/27/2015 until: 02/26/2019)
Mgr. Peter Cabrnoch - člen
Lachova 1607/20
Bratislava 851 03
From: 10/16/2015 Until: 02/19/2019
  (from: 02/27/2019 until: 02/26/2019)
Ing. Monika Debnárová - člen dozornej rady
Roľnícka 280
Bratislava 831 07
From: 02/19/2019
  (from: 02/27/2019 until: 09/09/2021)
Ing. Monika Debnárová - podpredseda dozornej rady
Roľnícka 280
Bratislava - mestská časť Vajnory 831 07
From: 02/19/2019
  (from: 09/10/2021 until: 03/30/2023)
Ing. Monika Debnárová - podpredseda dozornej rady
Roľnícka 280
Bratislava - mestská časť Vajnory 831 07
From: 02/19/2019 Until: 12/01/2022
  (from: 03/31/2023 until: 03/30/2023)
Ing. Peter Discantiny - člen
Mierová 165
Bratislava
  (from: 04/19/1999 until: 01/26/2003)
Ing. Peter Discantiny - člen
Mierová 165
Bratislava
From: 02/11/1999
  (from: 01/27/2003 until: 11/26/2003)
Ing. Peter Discantiny - predseda
Mierová 165
Bratislava
  (from: 03/07/1996 until: 04/18/1999)
Ing. Peter Discantiny - predseda dozornej rady
Mierová 165
Bratislava
From: 03/26/2003
  (from: 11/27/2003 until: 06/08/2007)
Ing. Peter Discantiny - predseda dozornej rady
Mierová 165
Bratislava
From: 03/26/2003 Until: 03/29/2007
  (from: 06/09/2007 until: 06/08/2007)
Mgr. Vladimír Dolinay - podpredseda dozornej rady
Topoľčianska 12
Bratislava 851 05
From: 02/19/2019
  (from: 02/27/2019 until: 12/18/2020)
Mgr. Vladimír Dolinay - podpredseda dozornej rady
Topoľčianska 12
Bratislava 851 05
From: 02/19/2019 Until: 07/25/2020
  (from: 12/19/2020 until: 12/18/2020)
Mgr. Marián Dragúň , CSc. - člen dozornej rady
Mlynarovičova 22
Bratislava
From: 03/26/2003
  (from: 11/27/2003 until: 06/08/2007)
Mgr. Marián Dragúň , CSc. - člen dozornej rady
Mlynarovičova 22
Bratislava
From: 03/26/2003 Until: 03/29/2007
  (from: 06/09/2007 until: 06/08/2007)
Anna Dytertová - člen
A. Gwerkovej 10
Bratislava 851 04
From: 06/29/2011
  (from: 08/03/2011 until: 10/26/2015)
Anna Dytertová - člen
A. Gwerkovej 10
Bratislava 851 04
From: 06/29/2011 Until: 10/15/2015
  (from: 10/27/2015 until: 10/26/2015)
Ing. Tomáš Fabor - člen
Lachova 25
Bratislava
  (from: 04/19/1999 until: 03/04/2001)
Ing. Tomáš Fabor - člen dozornej rady
Lachova 25
Bratislava 851 03
From: 03/29/2007
  (from: 06/09/2007 until: 08/02/2011)
Ing. Tomáš Fabor - člen dozornej rady
Lachova 25
Bratislava 851 03
From: 03/29/2007 Until: 06/28/2011
  (from: 08/03/2011 until: 08/02/2011)
Gabriela Ferenčáková - člen
Na hrádzi 185/53
Bratislava 851 10
From: 10/16/2015
  (from: 10/27/2015 until: 01/12/2018)
Gabriela Ferenčáková - člen
Na hrádzi 185/53
Bratislava 851 10
From: 10/16/2015 Until: 11/30/2017
  (from: 01/13/2018 until: 01/12/2018)
Emil Galgóci - člen
Jurigovo nám. 7
Bratislava
  (from: 03/07/1996 until: 01/26/2003)
Emil Galgóci - člen
Jurigovo nám. 7
Bratislava
From: 11/27/1998
  (from: 01/27/2003 until: 11/26/2003)
Emil Galgóci - člen dozornej rady
Jurigovo nám. 4
Bratislava
From: 03/26/2003
  (from: 11/27/2003 until: 06/08/2007)
Emil Galgóci - člen dozornej rady
Jurigovo nám. 4
Bratislava
From: 03/26/2003 Until: 03/29/2007
  (from: 06/09/2007 until: 06/08/2007)
JUDr. Milan Hagovský - člen dozornej rady
Slatinská 16
Bratislava
From: 03/26/2003
  (from: 11/27/2003 until: 06/08/2007)
JUDr. Milan Hagovský - člen dozornej rady
Slatinská 16
Bratislava
From: 03/26/2003 Until: 03/29/2007
  (from: 06/09/2007 until: 06/08/2007)
Ing. Ernest Hanulák , CSc. - člen
Radarova 2
Bratislava
  (from: 03/07/1996 until: 04/18/1999)
Juraj Haulík
Železničná 11B
Bratislava 821 07
From: 04/01/2019
  (from: 04/18/2019 until: 11/08/2019)
Juraj Haulík - člen dozornej rady
Železničná 11B
Bratislava 821 07
From: 04/01/2019
  (from: 11/09/2019 until: 07/27/2023)
Juraj Haulík - člen dozornej rady
Železničná 11B
Bratislava 821 07
From: 04/01/2019 Until: 03/30/2023
  (from: 07/28/2023 until: 07/27/2023)
Ing.arch. Milan Haviar
Pražská 27
Bratislava
  (from: 04/20/1994 until: 03/06/1996)
Ing. Vladislav Hečko - člen
Ľubovníkova 67
Bratislava 841 07
From: 06/29/2011
  (from: 08/03/2011 until: 10/26/2015)
Ing. Vladislav Hečko - člen
Ľubovníkova 67
Bratislava 841 07
From: 06/29/2011 Until: 10/15/2015
  (from: 10/27/2015 until: 10/26/2015)
Ing. František Hirja - člen
Zoborská 6
Bratislava
  (from: 03/07/1996 until: 04/18/1999)
Peter Horanský - člen
Novohradská 14
Bratislava
  (from: 03/08/1999 until: 04/18/1999)
Peter Horanský - člen dozornej rady
Novohradská 14
Bratislava
From: 03/26/2003
  (from: 11/27/2003 until: 06/08/2007)
Peter Horanský - člen dozornej rady
Novohradská 14
Bratislava
From: 03/26/2003 Until: 03/29/2007
  (from: 06/09/2007 until: 06/08/2007)
Peter Horanský - člen dozornej rady
Novohradská 14
Bratislava 821 09
From: 03/29/2007
  (from: 06/09/2007 until: 04/04/2011)
Peter Horanský - člen dozornej rady
Novohradská 14
Bratislava 821 09
From: 03/29/2007 Until: 03/29/2011
  (from: 04/05/2011 until: 04/04/2011)
Ing. Miroslav Hrabovský - člen
Röntgenova 12
Bratislava
  (from: 03/07/1996 until: 03/07/1999)
Ing. Róbert Kadnár - člen dozornej rady
Hany Meličkovej 11
Bratislava
From: 03/26/2003
  (from: 11/27/2003 until: 06/08/2007)
Ing. Róbert Kadnár - člen dozornej rady
Hany Meličkovej 11
Bratislava
From: 03/26/2003 Until: 03/29/2007
  (from: 06/09/2007 until: 06/08/2007)
Ing. Karol Kállay
Škôlská 476/34
Štvrtok na Ostrove 930 40
From: 03/30/2011
  (from: 04/05/2011 until: 04/22/2015)
Ing. Karol Kállay
Škôlská 476/34
Štvrtok na Ostrove 930 40
From: 03/30/2011 Until: 03/30/2015
  (from: 04/23/2015 until: 04/22/2015)
Ing. Karol Kállay
Škôlská 476/34
Štvrtok na Ostrove 930 40
From: 03/31/2015
  (from: 04/23/2015 until: 04/17/2019)
Ing. Karol Kállay
Škôlská 476/34
Štvrtok na Ostrove 930 40
From: 03/31/2015 Until: 03/31/2019
  (from: 04/18/2019 until: 04/17/2019)
Ing. Karol Kállay - člen dozornej rady
476
Štvrtok na Ostrove 930 40
From: 03/29/2007
  (from: 06/09/2007 until: 04/04/2011)
Ing. Karol Kállay - člen dozornej rady
476
Štvrtok na Ostrove 930 40
From: 03/29/2007 Until: 03/23/2011
  (from: 04/05/2011 until: 04/04/2011)
Ing. Viera Kelešiová
Bardošova 2
Bratislava
  (from: 04/20/1994 until: 03/06/1996)
Ladislav Kianička - predseda
Beňadická 2
Bratislava
  (from: 04/19/1999 until: 01/26/2003)
Ladislav Kianička - predseda
Beňadická 2
Bratislava
From: 02/11/1999 Until: 03/26/2003
  (from: 01/27/2003 until: 11/26/2003)
RNDr. Tibor Klačanský
Nejedlého 15
Bratislava
  (from: 04/20/1994 until: 03/06/1996)
Bc. Peter Kolesár - člen dozornej rady
Mierová 167/A
Bratislava
From: 03/26/2003
  (from: 11/27/2003 until: 06/08/2007)
Bc. Peter Kolesár - člen dozornej rady
Mierová 167/A
Bratislava
From: 03/26/2003 Until: 03/29/2007
  (from: 06/09/2007 until: 06/08/2007)
Ing. Ján Kotuľa - člen
Brančská 7
Bratislava
  (from: 04/19/1999 until: 01/26/2003)
PhDr. Ľuboš Krajčír - predseda dozornej rady
Pri Hrubej lúke 13
Bratislava 841 01
From: 02/19/2019
  (from: 02/27/2019 until: 03/30/2023)
PhDr. Ľuboš Krajčír - predseda dozornej rady
Pri Hrubej lúke 13
Bratislava 841 01
From: 02/19/2019 Until: 12/01/2022
  (from: 03/31/2023 until: 03/30/2023)
Pavol Kubovič - člen
Líščie Nivy 4
Bratislava
  (from: 04/19/1999 until: 01/26/2003)
RNDr. Miloš Lampert
Varšavská 9
Bratislava
  (from: 04/20/1994 until: 03/06/1996)
Štefan Linner
Komárnická 40
Bratislava 821 02
From: 03/31/2015
  (from: 04/23/2015 until: 04/17/2019)
Štefan Linner
Komárnická 40
Bratislava 821 02
From: 03/31/2015 Until: 03/31/2019
  (from: 04/18/2019 until: 04/17/2019)
Štefan Linner
Osiková 8
Bernolákovo 900 27
From: 04/01/2019
  (from: 04/18/2019 until: 11/08/2019)
Štefan Linner - člen dozornej rady
Osiková 8
Bernolákovo 900 27
From: 04/01/2019
  (from: 11/09/2019 until: 07/27/2023)
Štefan Linner - člen dozornej rady
Osiková 8
Bernolákovo 900 27
From: 04/01/2019 Until: 03/30/2023
  (from: 07/28/2023 until: 07/27/2023)
Ing. Vladimír Lunáček
Furdekova 2
Bratislava
  (from: 04/20/1994 until: 03/06/1996)
Ing. Vladimír Lunáček - člen
Furdekova 2
Bratislava
  (from: 03/07/1996 until: 06/27/1996)
JUDr. Richard Mikulec
Podniková 1
Bratislava 831 02
From: 11/30/2017
  (from: 01/13/2018 until: 02/26/2019)
JUDr. Richard Mikulec
Podniková 1
Bratislava 831 02
From: 11/30/2017 Until: 02/19/2019
  (from: 02/27/2019 until: 02/26/2019)
JUDr Silvester Minarovič - člen
Bajzova 12
Bratislava
  (from: 06/28/1996 until: 04/18/1999)
Ing. Vladimír Mráz - člen dozornej rady
Janšákova 22
Bratislava 841 07
From: 03/29/2007
  (from: 06/09/2007 until: 08/02/2011)
Ing. Vladimír Mráz - člen dozornej rady
Janšákova 22
Bratislava 841 07
From: 03/29/2007 Until: 06/28/2011
  (from: 08/03/2011 until: 08/02/2011)
Ing.arch. Anita Mudrochová
Palkovičová 12
Bratislava
  (from: 04/20/1994 until: 03/06/1996)
Ing.arch. Anita Mudrochová - člen
Palkovičová 12
Bratislava
  (from: 03/07/1996 until: 04/18/1999)
Ján Novotný - člen
Brigádnická 8
Bratislava
  (from: 03/07/1996 until: 04/18/1999)
Ing. Ján Odzgan - člen
Gunduličova 1
Bratislava
  (from: 03/05/2001 until: 01/26/2003)
Ing. Ján Odzgan - člen
Gunduličova 1
Bratislava
From: 12/19/2000 Until: 03/26/2003
  (from: 01/27/2003 until: 11/26/2003)
Mgr. Ing. Radoslav Olekšák
Studenohorská 7
Bratislava 841 03
From: 10/16/2015
  (from: 10/27/2015 until: 02/26/2019)
Mgr. Ing. Radoslav Olekšák
Studenohorská 7
Bratislava 841 03
From: 10/16/2015 Until: 02/19/2019
  (from: 02/27/2019 until: 02/26/2019)
PhDr. Alžbeta Ožvaldová - člen dozornej rady
Pšeničná 9
Bratislava 821 06
From: 02/19/2019
  (from: 02/27/2019 until: 03/30/2023)
PhDr. Alžbeta Ožvaldová - člen dozornej rady
Pšeničná 9
Bratislava 821 06
From: 02/19/2019 Until: 12/01/2022
  (from: 03/31/2023 until: 03/30/2023)
Pavol Podloha - člen
Dohnányho 5
Bratislava
  (from: 03/07/1996 until: 03/07/1999)
PhDr. Jana Poláčiková - člen dozornej rady
Jašíkova 18
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
From: 06/29/2021
  (from: 09/10/2021 until: 03/30/2023)
PhDr. Jana Poláčiková - člen dozornej rady
Jašíkova 18
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
From: 06/29/2021 Until: 12/01/2022
  (from: 03/31/2023 until: 03/30/2023)
Milan Radvanyi - člen
Odborárske nám. 6
Bratislava 811 07
From: 06/29/2011
  (from: 08/03/2011 until: 04/22/2015)
Milan Radvanyi - člen
Odborárske nám. 6
Bratislava 811 07
From: 06/29/2011 Until: 03/30/2015
  (from: 04/23/2015 until: 04/22/2015)
Ing. Vladimír Rafaj
Odborárske nám. 6
Bratislava 811 07
From: 03/30/2011
  (from: 04/05/2011 until: 04/22/2015)
Ing. Vladimír Rafaj
Odborárske nám. 6
Bratislava 811 07
From: 03/30/2011 Until: 03/30/2015
  (from: 04/23/2015 until: 04/22/2015)
Ing. Vladimír Rafaj
Odborárske nám. 6
Bratislava 811 07
From: 03/31/2015
  (from: 04/23/2015 until: 04/17/2019)
Ing. Vladimír Rafaj
Odborárske nám. 6
Bratislava 811 07
From: 03/31/2015 Until: 03/31/2019
  (from: 04/18/2019 until: 04/17/2019)
Ing. Vladimír Rafaj
Odborárske nám. 6
Bratislava 811 07
From: 04/01/2019
  (from: 04/18/2019 until: 11/08/2019)
Ing. Vladimír Rafaj - člen dozornej rady
Odborárske nám. 6
Bratislava 811 07
From: 04/01/2019
  (from: 11/09/2019 until: 07/27/2023)
Ing. Vladimír Rafaj - člen dozornej rady
Odborárske nám. 6
Bratislava 811 07
From: 04/01/2019 Until: 03/30/2023
  (from: 07/28/2023 until: 07/27/2023)
Ing. Vladimír Sirotka
Ďatelinová 9
Bratislava
  (from: 04/20/1994 until: 03/06/1996)
Jaroslav Sládek - člen
Bošányho 1
Bratislava
  (from: 03/07/1996 until: 03/07/1999)
RNDr. Ján Smrek - člen
Žabotova 10
Bratislava
  (from: 03/07/1996 until: 04/18/1999)
František Srnanský - člen
Čsl.parašutistov 5
Bratislava
  (from: 04/19/1999 until: 01/26/2003)
František Srnanský - člen
Čsl.parašutistov 5
Bratislava
From: 02/11/1999 Until: 03/26/2003
  (from: 01/27/2003 until: 11/26/2003)
Ing. Róbert Struhár - člen dozornej rady
Kunerádska 15
Bratislava
From: 03/26/2003
  (from: 11/27/2003 until: 06/08/2007)
Ing. Róbert Struhár - člen dozornej rady
Kunerádska 15
Bratislava
From: 03/26/2003 Until: 03/29/2007
  (from: 06/09/2007 until: 06/08/2007)
Richard Szabó
Viglašská 4
Bratislava
  (from: 04/20/1994 until: 03/06/1996)
Ing. Peter Šramko - predseda dozornej rady
Heyrovského 6
Bratislava 841 03
From: 03/29/2007
  (from: 06/09/2007 until: 08/02/2011)
Ing. Peter Šramko - predseda dozornej rady
Heyrovského 6
Bratislava 841 03
From: 03/29/2007 Until: 06/28/2011
  (from: 08/03/2011 until: 08/02/2011)
Ing. Ivan Švejna - člen
Šťastná 13
Bratislava 821 05
From: 06/29/2011
  (from: 08/03/2011 until: 10/26/2015)
Ing. Ivan Švejna - člen
Šťastná 13
Bratislava 821 05
From: 06/29/2011 Until: 02/01/2015
  (from: 10/27/2015 until: 10/26/2015)
Mgr. Rastislav Tešovič - člen dozornej rady
Jasencová 13
Bratislava 841 07
From: 02/19/2019
  (from: 02/27/2019 until: 12/18/2020)
Mgr. Rastislav Tešovič - podpredseda dozornej rady
Jesencová 13
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07
From: 02/19/2019
  (from: 12/19/2020 until: 09/09/2021)
Mgr. Rastislav Tešovič - podpredseda dozornej rady
Jesencová 13
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07
From: 02/19/2019 Until: 05/31/2021
  (from: 09/10/2021 until: 09/09/2021)
Stanislav Tobolák - člen
Studenohorská 1
Bratislava
  (from: 03/08/1999 until: 04/18/1999)
Jozef Tomek - člen
Cesta na Klanec 67
Bratislava
  (from: 03/08/1999 until: 01/26/2003)
Jozef Tomek - člen
Cesta na Klanec 67
Bratislava
From: 11/27/1998
  (from: 01/27/2003 until: 11/26/2003)
Jozef Tomek - člen dozornej rady
Cesta na Klanec 67
Bratislava
From: 03/26/2003
  (from: 11/27/2003 until: 06/08/2007)
Jozef Tomek - člen dozornej rady
Cesta na Klanec 67
Bratislava
From: 03/26/2003 Until: 03/29/2007
  (from: 06/09/2007 until: 06/08/2007)
JUDr. Mgr. Jozef Uhler - člen
Zeleninová 25
Bratislava 851 01
From: 10/16/2015
  (from: 03/21/2017 until: 02/26/2019)
JUDr. Mgr. Jozef Uhler - člen
Zeleninová 25
Bratislava 851 01
From: 10/16/2015 Until: 02/19/2019
  (from: 02/27/2019 until: 02/26/2019)
Mgr. Jozef Uhler - člen
Zeleninová 25
Bratislava 851 01
From: 10/16/2015
  (from: 10/27/2015 until: 03/20/2017)
Mgr. Jozef Uhler - predseda
Zeleninová 25
Bratislava 851 01
From: 06/29/2011
  (from: 08/03/2011 until: 10/26/2015)
Mgr. Jozef Uhler - predseda
Zeleninová 25
Bratislava 851 01
From: 06/29/2011 Until: 10/15/2015
  (from: 10/27/2015 until: 10/26/2015)
Ing. Matej Vagač - člen dozornej rady
Dobrovičova 10
Bratislava 811 09
From: 10/01/2019
  (from: 11/09/2019 until: 03/30/2023)
Ing. Matej Vagač - člen dozornej rady
Dobrovičova 10
Bratislava 811 09
From: 10/01/2019 Until: 12/01/2022
  (from: 03/31/2023 until: 03/30/2023)
JUDr. Milan Vetrák , PhD.
Haanova 37
Bratislava 851 04
From: 11/30/2017
  (from: 01/13/2018 until: 02/26/2019)
JUDr. Milan Vetrák , PhD.
Haanova 37
Bratislava 851 04
From: 11/30/2017 Until: 02/19/2019
  (from: 02/27/2019 until: 02/26/2019)
Ing. Pavol Vlček - člen
Vavilovova 16
Bratislava
  (from: 03/07/1996 until: 04/18/1999)
Ing. Ján Vondrák - člen
Kulíškova 17
Bratislava
  (from: 06/28/1996 until: 04/18/1999)
Ing. Bronislav Weigl - podpredseda
Jasovská 43
Bratislava
  (from: 03/07/1996 until: 03/07/1999)
Ing. Bronislav Weigl - člen dozornej rady
Jasovská 43
Bratislava 851 07
From: 03/29/2007
  (from: 06/09/2007 until: 04/04/2011)
Ing. Bronislav Weigl - člen dozornej rady
Jasovská 43
Bratislava 851 07
From: 03/29/2007 Until: 03/29/2011
  (from: 04/05/2011 until: 04/04/2011)
Ing. Bronislav Weigl - člen dozornej rady
Jasovská 43
Bratislava 851 07
From: 03/30/2011
  (from: 04/05/2011 until: 08/02/2011)
Ing. Bronislav Weigl - člen dozornej rady
Jasovská 43
Bratislava 851 07
From: 03/30/2011 Until: 06/28/2011
  (from: 08/03/2011 until: 08/02/2011)
Mgr. Myra Zahradníková
Kapicova 11
Bratislava 851 01
From: 04/01/2019
  (from: 04/18/2019 until: 11/08/2019)
Mgr. Myra Zahradníková - člen dozornej rady
Kapicova 11
Bratislava 851 01
From: 04/01/2019
  (from: 11/09/2019 until: 07/27/2023)
Mgr. Myra Zahradníková - člen dozornej rady
Kapicova 11
Bratislava 851 01
From: 04/01/2019 Until: 03/30/2023
  (from: 07/28/2023 until: 07/27/2023)
Soňa Záporožanová - členka dozornej rady
Muškátova 38
Bratislava 821 01
From: 03/29/2007
  (from: 06/09/2007 until: 08/02/2011)
Soňa Záporožanová - členka dozornej rady
Muškátova 38
Bratislava 821 01
From: 03/29/2007 Until: 06/28/2011
  (from: 08/03/2011 until: 08/02/2011)
Mgr. Zdenka Zaťovičová - člen dozornej rady
Ľuda Zúbka 31
Bratislava 841 01
From: 02/19/2019
  (from: 02/27/2019 until: 03/30/2023)
Mgr. Zdenka Zaťovičová - člen dozornej rady
Ľuda Zúbka 31
Bratislava 841 01
From: 02/19/2019 Until: 12/01/2022
  (from: 03/31/2023 until: 03/30/2023)
Mgr. Rastislav Žitný - predseda
Pri Vinohradoch 4
Bratislava 831 06
From: 10/16/2015
  (from: 10/27/2015 until: 02/26/2019)
Mgr. Rastislav Žitný - predseda
Pri Vinohradoch 4
Bratislava 831 06
From: 10/16/2015 Until: 02/19/2019
  (from: 02/27/2019 until: 02/26/2019)
Mgr. Oskar Dvořák - člen dozornej rady
Panónska cesta 8
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
From: 12/01/2022 Until: 10/31/2023
  (from: 05/07/2024 until: 05/06/2024)
Mgr. Oskar Dvořák - člen dozornej rady
Panónska cesta 8
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
From: 12/01/2022
  (from: 03/31/2023 until: 05/06/2024)
Other legal facts: 
Spoločnosť založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 508/93, Nz 499/93, dňa 12.12.1993 napísanej notárkou JUDr Helenou Hrušovskou, v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., živnostenský list č. ŽO 1049/1994/So a koncesná listina č. ŽO 796/1991/So, oba doklady vydané dňa 7.4.1994, Obvodným úradom Bratislava 1.
  (from: 04/20/1994)
List primátora hl. mesta SR Bratislavy č.j. 3572/1994 - prim. zo dňa 2.11.1994 o kooptácii JUDr. Martina Jerguša za člena predstavenstva.
  (from: 03/06/1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 8.5.1995, priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou č. Nz 53/95 napísanou dňa 8.5.1995 notárom JUDr Ľubomírom Vlhom, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z rokovania predstavenstva pod.č. 31/1994 zo dňa 11.10.1994.
  (from: 03/07/1996)
Zápisnica č, 4/1995 zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 3.10.1995.
  (from: 06/28/1996)
Zápisnicač. 1/1997 zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.2.1997.
  (from: 05/28/1997)
Notárska zápisnica N 460/98, Nz 359/98 zo dňa 12.10.1998.
  (from: 12/14/1998)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 11.2.1999, ktorého časť priebehu osvedčuje not.záp. N 43/99, Nz 43/99. Zápisnica č. 5 /1999 z rokovania predstavenstva konaného dňa 11.2.1999.
  (from: 03/08/1999)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 11.2.1999, ktorého časť priebehu osvedčuje not.záp. N 43/99, Nz 43/99. Zápisnica č. 5 /1999 z rokovania predstavenstva konaného dňa 11.2.1999.
  (from: 04/19/1999)
Zápisnica č. 1/2000 z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 18.1.2000 na ktorom bola schválená zmena v predstavenstve.
  (from: 02/18/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2000.
  (from: 03/05/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 19.12.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 115/00, Nz 115/00, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 115/00, Nz 115/00 napísanej dňa 19.12.2000 bola schválená zmena stanov dňa 27.12.2001 zmena v predstavenstve. Funkcia členov predstavenstva RSDr. František Dej, Ing. Ernest Hanulák, CSc. a Karol Kolada zaniká dňom 27.12.2001.
  (from: 04/08/2002)
Zápisnica č. 2/2002 z valného zhromaždenia zo dňa 28. 3. 2002. Zápisnica č. 3/2002 z valného zhromaždenia zo dňa 25. 4. 2002.
  (from: 08/13/2002)
Notárska zápisnica N 1423/02, Nz 140/02 spísaná dňa 21.10.2002 notárom JUDr. Hunovou osvedčujúca priebeh časti mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené nové znenie stanov. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.10.2002. Funkcia členov dozornej rady Ing. J. Kotuľu a P. Kuboviča sa končí dňom 21.10.2002.
  (from: 01/27/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 12.2.2003 a 26.3.2003.
  (from: 11/27/2003)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 40/2005, Nz 6898/2005, NCRls 6954/2005 zo dňa 16.2.2005.
  (from: 04/06/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára z 23.8.2005, N 439/05, Nz 39014/05- zmena stanov.
  (from: 11/22/2005)
Zápisnica z 2. rokovania predstavenstva zo dňa 24.04.2007.
  (from: 06/21/2007)
Notárska zápisnica N 553/2007, Nz 44393/B zo dňa 05.11.2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti o rozšírení predmtu podnikania.
  (from: 11/23/2007)
Zápisnica č. 03/2009 z mimoriadneho rokovania predstavenstva zo dňa 13.03.2009.
  (from: 04/16/2009)
Notárska zápisnica N 513/2009, Nz 44910/2009 zo dňa 30.11.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 02/02/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.07.2010.
  (from: 08/31/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 490/2010, Nz 452216/2010 zo dňa 22.11.2010.
  (from: 12/22/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 104/2011, Nz 23840/2011 zo dňa 28.06.2011.
  (from: 08/03/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára poňaté vo forme notárskej zápisnice zo dňa 10.10.2011.
  (from: 10/27/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 412/2012, Nz 22423/2012, NCRIs 22908/2012 zo dňa 21.06.2012
  (from: 07/11/2012)
Notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.01.2014.
  (from: 02/15/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 2971/2015, NZ 36719/2015, NCRls 375472015 zo dňa 16.10.2015.
  (from: 10/27/2015)
Date of updating data in databases:  05/20/2024
Date of extract :  05/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person