Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  196/B

Business name: 
BEZ TRANSFORMÁTORY, štátny podnik
  (from: 12/31/1990 until: 11/20/1994)
Registered seat: 
Bratislava
  (from: 12/31/1990 until: 11/20/1994)
Identification number (IČO): 
00 608 025
  (from: 12/31/1990)
Date of entry: 
12/31/1990
  (from: 12/31/1990)
Date of deletion: 
11/21/1994
  (from: 11/21/1994)
Grounds for deleting: 
zrušenie rozhodnutím zakladateľa
  (from: 11/21/1994)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 12/31/1990)
Ordinary capital: 
252 763 000 Sk
  (from: 12/31/1990 until: 11/20/1994)
Other legal facts: 
Rozhodnutím ministra hospodárstva SR č. 110/ 6817/210/94 sa BEZ TRANSFORMÁTORY, štátny podnik v súlade s § 11 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších právnych predpisov, ruší štátny podnik bez likvidácie. Všetok majetok v súlade so schváleným privatizačným projektom prechádza na Fond národného majet- ku. Daňový úrad Bratislava 3 ako správca dane dal súhlas k výmazu BEZ TRANSFORMÁTORY, štátny podnik č. 602/22/12352/94. V y m a z u j e s a : BEZ TRAN FORMÁTORY, štátny podnik zapísaný v obchodnom registri v odd. Pš vo vložke č. 553 sa vymazuje z obchodného registra. Stary spis: Pš 553
  (from: 11/21/1994)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/02/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person