Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  196/B

Business name: 
BEZ TRANSFORMÁTORY, štátny podnik
  (from: 12/31/1990 until: 11/20/1994)
Registered seat: 
Bratislava
  (from: 12/31/1990 until: 11/20/1994)
Identification number (IČO): 
00 608 025
  (from: 12/31/1990)
Date of entry: 
12/31/1990
  (from: 12/31/1990)
Date of deletion: 
11/21/1994
  (from: 11/21/1994)
Grounds for deleting: 
zrušenie rozhodnutím zakladateľa
  (from: 11/21/1994)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 12/31/1990)
Objects of the company: 
výkonových transformátorov a tlmiviek
  (from: 12/31/1990 until: 11/17/1994)
špeciálnych transformátorov usmerňovačových, pecových, pre napájanie vysielačov pre zváracie zariadenia a pod.
  (from: 12/31/1990 until: 11/17/1994)
elektrických zdrojových ústrojenstiev a premiestniteľných elektrocentrál
  (from: 12/31/1990 until: 11/17/1994)
prístrojov a zariadení v oblasti kryotechniky, Konštrukcia a výroba špeciálneho náradia.
  (from: 12/31/1990 until: 11/17/1994)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 11/18/1994 until: 11/20/1994)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 11/18/1994 until: 11/20/1994)
výroba nástrojov
  (from: 11/18/1994 until: 11/20/1994)
výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
  (from: 11/18/1994 until: 11/20/1994)
galvanizácia kovov
  (from: 11/18/1994 until: 11/20/1994)
poradenská a kozultačná činnosť v oblasti hluku, vibrácií a podobne
  (from: 11/18/1994 until: 11/20/1994)
obchodná činnosť - nákup a predaj v oblasti výrobkov, náhradných dielov a materiálových vstupov, týkajúcich sa predmetu podnikania
  (from: 11/18/1994 until: 11/20/1994)
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením)
  (from: 11/18/1994 until: 11/20/1994)
sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb
  (from: 11/18/1994 until: 11/20/1994)
meranie fyzikálnych vlastností materiálov, zariadení a prostredí
  (from: 11/18/1994 until: 11/20/1994)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 12/31/1990 until: 11/20/1994)
Ing. Vladimír Fabok
Silvánska 4
Bratislava
  (from: 12/31/1990 until: 11/20/1994)
Representation: 
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ.
  (from: 12/31/1990 until: 11/20/1994)
Founder: 
Ministerstvo hospodárstva SR
  (from: 12/31/1990 until: 11/20/1994)
Ordinary capital: 
252 763 000 Sk
  (from: 12/31/1990 until: 11/20/1994)
Other legal facts: 
Rozhodnutím ministra hospodárstva SR č. 110/ 6817/210/94 sa BEZ TRANSFORMÁTORY, štátny podnik v súlade s § 11 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších právnych predpisov, ruší štátny podnik bez likvidácie. Všetok majetok v súlade so schváleným privatizačným projektom prechádza na Fond národného majet- ku. Daňový úrad Bratislava 3 ako správca dane dal súhlas k výmazu BEZ TRANSFORMÁTORY, štátny podnik č. 602/22/12352/94. V y m a z u j e s a : BEZ TRAN FORMÁTORY, štátny podnik zapísaný v obchodnom registri v odd. Pš vo vložke č. 553 sa vymazuje z obchodného registra. Stary spis: Pš 553
  (from: 11/21/1994)
Štátny podnik bol založený zakladacou listinou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, vydanou rozhodnutím ministra hospodárstva Slovenskej republiky č. 61/1990 zo dňa 28.12.1990 podľa ust. § 12 a § 13 Zák.č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku. Stary spis: Pš 553
  (from: 12/31/1990 until: 11/20/1994)
Doplnok č. 1 k zakladateľskej listine zo dňa 13. 10. 1994 živ. opráv. vydané OÚ živnostenským oddelením Bratislava 3, reg. č. 2140/94. Stary spis: Pš 553
  (from: 11/18/1994 until: 11/20/1994)
Date of updating data in databases:  12/08/2023
Date of extract :  12/11/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person