Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  327/V

Business name: 
SELZ, s.r.o.
  (from: 01/18/2007)
SELZ a.s. Košice
  (from: 08/19/1992 until: 01/17/2007)
Registered seat: 
Buzinská 11
Košice - Šaca 040 15
  (from: 12/31/2004)
Buzinská 11
Košice 040 15
  (from: 12/05/2002 until: 12/30/2004)
Železiarne
Košice 044 54
  (from: 12/12/1996 until: 12/04/2002)
Vstupný areál VSŽ
Košice - mestská časť Šaca 044 54
  (from: 08/19/1992 until: 12/11/1996)
Identification number (IČO): 
31 657 052
  (from: 08/19/1992)
Date of entry: 
08/19/1992
  (from: 08/19/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/18/2007)
Joint-stock company
  (from: 08/19/1992 until: 01/17/2007)
Objects of the company: 
inštalácia a opravy chladiarenských zariadení ústredného kúrenia a vetrania
  (from: 01/18/2007)
opravy, rekonštrukcie a revízie bleskozvodných zariadení
  (from: 01/18/2007)
stavba, rekonštrukcie a opravy staničných akumulačných batérií
  (from: 01/18/2007)
revízie elektrozariadení a elektromontážne práce
  (from: 01/18/2007)
prevádzanie technickej, materiálovej a obchodno-servisnej činnosti na uvedené práce /zabezpečovanie výkresovej dokumentácie - aj formou nákupu, technické posudzovanie ponúk v oblasti činnosti pre zákazníka, zabezpečenie MTZ výrobou, alebo cez obchodného partnera/
  (from: 01/18/2007)
zahranično-obchodná a sprostredkovateľská činnosť
  (from: 01/18/2007)
výroba, inštalácia a opravy chladiacich zariadení, ústredného kúrenia a vetrania, klimatizácia
  (from: 01/18/2007)
inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 01/18/2007)
montáž, úprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (from: 01/18/2007)
montáž, oprava meracej a regulačnej techniky
  (from: 01/18/2007)
revízia elektrických zariadení
  (from: 01/18/2007)
zámočnícke práce a kovovýroba
  (from: 01/18/2007)
inžiniersko-dodávateľská a verejno-obchodná činnosť v oblasti: priemyselný tovar, vzduchotechnické zariadenia, klimatizačné zariadenia, chladiace zariadenia, usmerňovanie, zváracie a meracie zariadenia, elektrické zariadenia, spotrebná elektronika, železiarsky tovar, nástroje a náradie, priemyselné technologické zariadenia, stavebniny, drevo a výrobky z dreva, papiera, knihy a hudobniny, nábytok, bytové a kancelárske doplnky, kozmetický tovar a čistiace potreby, hračky, farby a laky
  (from: 01/18/2007)
montáž, údržba a servis klimatizačných zariadení tuzemských a zahraničných
  (from: 08/19/1992 until: 01/17/2007)
montáž, rekonštrukcie, GO, SO, malé a servisné opravy výťahov osobných, nákladnych a lôžkových
  (from: 08/19/1992 until: 01/17/2007)
opravy zvarovacích agregátov polovodičových a iných
  (from: 08/19/1992 until: 01/17/2007)
opravy, rekonštrukcie a revízie bleskozvodných zariadení
  (from: 08/19/1992 until: 01/17/2007)
stavba, rekonštrukcie a opravy staničných akumulačných batérií
  (from: 08/19/1992 until: 01/17/2007)
opravy stabilných hasiacich zariadení zabudovaných na výrobných spoločnostiach
  (from: 08/19/1992 until: 12/30/2004)
revízie elektrozariadení a elektromontážne práce
  (from: 08/19/1992 until: 01/17/2007)
prevádzanie technickej, materiálovej a obchodno-servisnej činnosti na uvedené práce /zabezpečovanie výkresovej dokumentácie-aj formou nákupu, technické posudzovanie ponúk v oblasti činnosti pre zákazníka, zabezpečenie MTZ výrobou, alebo cez obchodného partnera/
  (from: 08/19/1992 until: 01/17/2007)
zahranično-obchodná a sprostredkovateľská činnosť
  (from: 08/19/1992 until: 01/17/2007)
výroba, inštalácia a opravy chladiacich zariadení, ústredného kúrenia a vetrania, klimatizácia
  (from: 04/28/1994 until: 01/17/2007)
výroba, montáž, generálne opravy, rekonštrukcie a vykonávanie revíznych skúšok vyhradených zdvíhacích zariadení
  (from: 04/28/1994 until: 01/17/2007)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 04/28/1994 until: 01/17/2007)
montáž, úprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (from: 04/28/1994 until: 01/17/2007)
montáž, oprava meracej a regulačnej techniky
  (from: 04/28/1994 until: 01/17/2007)
revízia elektrických zariadení
  (from: 04/28/1994 until: 01/17/2007)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 04/28/1994 until: 12/30/2004)
automatizované spracovanie údajov zámočnícke práce a kovovýroba
  (from: 04/28/1994 until: 12/30/2004)
inžiniersko-dodávateľská a verejno-obchodná činnosť v oblasti: priemyselný tovar, vzduchotechnické zariadenia, klimatizačné zariadenia, chladiace zariadenia, usmerňovacie, zváracie a meracie zariadenia, elektrické zariadenia, spotrebná elektronika, železiarsky tovar, nástroje a náradie, priemyselné technologické zariadenia, stavebniny, drevo a výrobky z dreva, papiera, knihy a hudobniny, nábytok, bytové a kancelárske doplnky, kozmetický tovar a čistiace potreby, hračky, farby a laky
  (from: 04/28/1994 until: 01/17/2007)
opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
  (from: 12/05/2002 until: 12/30/2004)
projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
  (from: 12/05/2002 until: 12/30/2004)
projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
  (from: 12/05/2002 until: 12/30/2004)
zámočnícke práce a kovovýroba
  (from: 12/31/2004 until: 01/17/2007)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 12/31/2004 until: 01/17/2007)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/18/2007)
Managing board
  (from: 08/19/1992 until: 01/17/2007)
Ing. Milan Láncoš
66
Beniakovce 044 42
From: 01/18/2007
  (from: 01/18/2007)
František Fabian - člen
Starozagorská č. 29
Košice
  (from: 08/19/1992 until: 12/04/2002)
Ing. František Fábián - člen
Starozagorská č. 29
Košice
  (from: 12/05/2002 until: 12/30/2005)
Štefan Filo - člen
IV/154
Valaliky
Until: 04/10/2002
  (from: 08/02/1995 until: 12/04/2002)
Ing. Milan Lancoš - člen
Idanská č. 5
Košice
  (from: 08/02/1995 until: 06/24/1996)
Ing. Milan Lancoš - predseda
Idanská č. 5
Košice
  (from: 08/19/1992 until: 08/01/1995)
Ing. Milan Lancoš - predseda
Idanská 5
Košice
  (from: 06/25/1996 until: 12/30/2005)
Dušan Rybanský - člen
Kaspická č. 5
Košice
  (from: 08/19/1992 until: 12/30/2005)
Ing. Marián Siegfred - člen
Petzvalova 20/39
Košice
From: 04/10/2002
  (from: 12/05/2002 until: 12/30/2004)
Ing. Marián Siegfred - člen
Petzvalova 20/39
Košice 040 11
From: 04/10/2002 Until: 10/06/2004
  (from: 12/31/2004 until: 12/30/2004)
Ing. Marián Siegfrid - člen
Petzvalova č. 39
Košice
  (from: 08/19/1992 until: 08/01/1995)
Ing. Marián Siegfried - člen
Petzvalova 20/39
Košice
  (from: 06/25/1996 until: 02/28/2001)
Michal Špes - člen
Gudernova č. 18
Košice
  (from: 08/19/1992 until: 08/01/1995)
Michal Špes - predseda
Gudernova č. 18
Košice
  (from: 08/02/1995 until: 06/24/1996)
Matej Tuschl - člen
Antonína Prídavka 4849/22
Prešov
  (from: 03/01/2001 until: 12/30/2004)
Matej Tuschl - člen
Antonína Prídavka 4849/22
Prešov 080 01
From: 12/22/2000 Until: 10/06/2004
  (from: 12/31/2004 until: 12/30/2004)
Dušan Rybanský - člen
Kaspická 5
Košice 040 12
From: 06/23/1992 Until: 01/18/2007
  (from: 01/18/2007 until: 01/17/2007)
Ing. Milan Láncoš - predseda
66
Beniakovce 044 42
From: 04/18/1996 Until: 01/18/2007
  (from: 01/18/2007 until: 01/17/2007)
Ing. František Fábián - člen
Starozagorská 29
Košice 040 23
From: 06/23/1992 Until: 01/18/2007
  (from: 01/18/2007 until: 01/17/2007)
Dušan Rybanský - člen
Kaspická 5
Košice 040 12
From: 06/23/1992
  (from: 12/31/2005 until: 01/17/2007)
Ing. Milan Láncoš - predseda
66
Beniakovce 044 42
From: 04/18/1996
  (from: 12/31/2005 until: 01/17/2007)
Ing. František Fábián - člen
Starozagorská 29
Košice 040 23
From: 06/23/1992
  (from: 12/31/2005 until: 01/17/2007)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/18/2007)
Za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva sám alebo dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy. Spoločnosť zastupuje predstavenstvo v zmysle stanov spoločnosti.
  (from: 12/31/2005 until: 01/17/2007)
Za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva sám alebo dvaja členovia predstavenstva, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy. Spoločnosť zastupuje predstavenstvo v zmysle stanov spoločnosti.
  (from: 08/19/1992 until: 12/30/2005)
Capital: 
1 500 000 Sk Paid up: 1 500 000 Sk
  (from: 01/18/2007)
1 500 000 Sk Paid up: 1 500 000 Sk
  (from: 12/31/2005 until: 01/17/2007)
Shares: 
Number of shares: 150
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné na inú osobu len po predchádzajúcom súhlase predstavenstva SELZ, a.s. Košice na základe písomnej zmluvy.
  (from: 12/31/2005 until: 01/17/2007)
Number of shares: 150
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 11/02/2000 until: 12/30/2005)
Number of shares: 150
Type: na majiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 08/19/1992 until: 11/01/2000)
Supervisory board: 
Ing. Katarína Beerová - predseda
Komenského 25
Košice
  (from: 08/02/1995 until: 12/30/2004)
Ing. Katarína Beerová - predseda
Komenského 25
Košice 040 01
From: 05/18/1995 Until: 10/06/2004
  (from: 12/31/2004 until: 12/30/2004)
JUDr. Vladimír Janočko - člen
Idanská 5
Košice
  (from: 08/02/1995 until: 06/24/1996)
JUDr. Milan Maďar - člen
Minská 53
Košice
  (from: 06/25/1996 until: 11/01/2000)
JUDr. Milan Maďar - predseda
Minská č. 52
Košice
  (from: 08/19/1992 until: 08/01/1995)
Ing. Dionýz Mydlík - člen
Bajkalská č. 29
Košice
  (from: 08/19/1992 until: 08/01/1995)
Michal Pálfy - člen
Ždiarska 23
Košice
Until: 04/10/2002
  (from: 08/02/1995 until: 12/04/2002)
Ing. Štefan Pčola - člen
Baltická č. 11
Košice
  (from: 08/19/1992 until: 08/01/1995)
JUDr. Peter Szczeczina
Svornosti 21
Košice
  (from: 11/02/2000 until: 12/30/2004)
JUDr. Peter Szczeczina
Svornosti 21
Košice 040 01
From: 07/26/2000 Until: 10/06/2004
  (from: 12/31/2004 until: 12/30/2004)
Štefan Filo - člen
IV./154
Valaliky
From: 04/10/2002 Until: 01/18/2007
  (from: 01/18/2007 until: 01/17/2007)
Ing. Milan Špes - predseda
Húskova 59
Košice 040 23
From: 10/06/2004 Until: 01/18/2007
  (from: 01/18/2007 until: 01/17/2007)
Karol Bomba - člen
Furčianska 71
Košice 040 14
From: 10/06/2004 Until: 01/18/2007
  (from: 01/18/2007 until: 01/17/2007)
Štefan Filo - člen
IV./154
Valaliky
From: 04/10/2002
  (from: 12/05/2002 until: 01/17/2007)
Ing. Milan Špes - predseda
Húskova 59
Košice 040 23
From: 10/06/2004
  (from: 12/31/2004 until: 01/17/2007)
Karol Bomba - člen
Furčianska 71
Košice 040 14
From: 10/06/2004
  (from: 12/31/2004 until: 01/17/2007)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 23.6.1992 v súlade s § 172 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.
  (from: 08/19/1992)
Doplnenie stanov a.s. schválené valným zhromaždením dňa 29.3.1994.
  (from: 04/28/1994)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18.5.1995.
  (from: 08/02/1995)
Zmena stanov schválená VZ dňa 20.6.1996.
  (from: 12/12/1996)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 17.6.1997.
  (from: 01/30/1998)
Zmena stanov schválená VZ dňa 26.7.2000.
  (from: 11/02/2000)
Zápisnica z mimoriadneho VZ a.s. dňa 22.12.2000.
  (from: 03/01/2001)
Zmena stanov a.s. zo dňa 10.4.2002.
  (from: 12/05/2002)
Date of updating data in databases:  07/17/2024
Date of extract :  07/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person