Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  18530/B

Business name: 
LU-ZAVA spol. s r.o.
  (from: 02/01/1999 until: 11/23/2021)
Registered seat: 
Vansovej 2
Bratislava 811 03
  (from: 06/05/2003 until: 11/23/2021)
Prievozská 6/A
Bratislava 821 09
  (from: 09/11/2000 until: 06/04/2003)
Prievozská 6
Bratislava 821 09
  (from: 09/07/1999 until: 09/10/2000)
Radlinského 47
Bratislava 811 07
  (from: 02/01/1999 until: 09/06/1999)
Identification number (IČO): 
31 438 091
  (from: 02/01/1999)
Date of entry: 
06/21/1993
  (from: 02/01/1999)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/01/1999)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu s výpočtovou a informačnou technikou
  (from: 02/01/1999 until: 09/06/1999)
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (from: 02/01/1999 until: 09/06/1999)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 02/01/1999 until: 09/06/1999)
prieskum trhu
  (from: 02/01/1999 until: 09/06/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 09/07/1999 until: 11/23/2021)
kúpa tovaru za účelom jeho predaj ainým prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 09/07/1999 until: 11/23/2021)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 09/07/1999 until: 11/23/2021)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 09/07/1999 until: 11/23/2021)
factoring a fotfaiting
  (from: 09/07/1999 until: 11/23/2021)
reklamná činnosť
  (from: 09/07/1999 until: 11/23/2021)
prevádzkovanie parkoviska
  (from: 09/07/1999 until: 11/23/2021)
Partners: 
B.S.R.BC, s.r.o. IČO: 31 352 928
Prievozská 6/A
Bratislava 821 09
Slovak Republic
  (from: 10/09/2001 until: 06/08/2004)
DITEC CONSULT, s.r.o. IČO: 31 352 928
Kukučínova 32
Bratislava 831 03
Slovak Republic
  (from: 07/26/2000 until: 10/08/2001)
LUKI 83 Holding A.G.
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore L - 2324
Luxemburg
Grand Duchy of Luxembourg
  (from: 03/14/2000 until: 07/25/2000)
DCS, s.r.o. IČO: 31 340 075
Kukučínova 32
Bratislava 831 02
Slovak Republic
  (from: 09/07/1999 until: 03/13/2000)
DITEC ENGINEERING s.r.o. IČO: 31 338 585
Šulekova 13
Bratislava 811 06
Slovak Republic
  (from: 09/07/1999 until: 03/13/2000)
Gibor /Bratislava/, a.s. IČO: 35 823 534
Vansovej 2
Bratislava 811 03
Slovak Republic
  (from: 06/09/2004 until: 11/23/2021)
JUDr. Rastislav Opaterný
Školská 7
Tlmače
Slovak Republic
  (from: 02/01/1999 until: 09/06/1999)
JUDr. Stanislav Schubert CSc.
K. Adlera 7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/01/1999 until: 09/06/1999)
Contribution of each member: 
JUDr. Rastislav Opaterný
Amount of investment: 110 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 110 000 Sk
  (from: 02/01/1999 until: 09/06/1999)
JUDr. Stanislav Schubert CSc.
Amount of investment: 90 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 90 000 Sk
  (from: 02/01/1999 until: 09/06/1999)
DCS, s.r.o.
Amount of investment: 110 000 Sk Paid up: 110 000 Sk
  (from: 09/07/1999 until: 03/13/2000)
DITEC ENGINEERING s.r.o.
Amount of investment: 90 000 Sk Paid up: 90 000 Sk
  (from: 09/07/1999 until: 03/13/2000)
LUKI 83 Holding A.G.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/14/2000 until: 07/25/2000)
DITEC CONSULT, s.r.o.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/26/2000 until: 10/08/2001)
B.S.R.BC, s.r.o.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/09/2001 until: 06/08/2004)
Gibor /Bratislava/, a.s.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/09/2004 until: 11/23/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/22/2004 until: 11/23/2021)
Individual managing director
  (from: 10/09/2001 until: 10/21/2004)
Individual managing director
  (from: 09/11/2000 until: 10/08/2001)
Individual managing director
  (from: 09/07/1999 until: 09/10/2000)
Individual managing director
  (from: 02/01/1999 until: 09/06/1999)
JUDr. Milan Banas
Jurigovo nám. 13
Bratislava
  (from: 10/09/2001 until: 08/08/2002)
Ing. Peter Lukeš
Šulekova 13
Bratislava 811 06
  (from: 09/07/1999 until: 09/10/2000)
JUDr. Rastislav Opaterný
Školská 7
Tlmače
  (from: 02/01/1999 until: 09/06/1999)
Dr. Roman Polakovič
Hurbanova 768/2
Rimavská Sobota 979 01
  (from: 10/09/2001 until: 06/04/2003)
MVDr. Roman Polakovič
Hurbanova 768/2
Rimavská Sobota 979 01
From: 08/14/2001
  (from: 06/05/2003 until: 11/23/2021)
Roni Reich
Duklianska 340/16
Stupava
  (from: 09/11/2000 until: 10/08/2001)
Tamás Méri - člen
Etele ut 66/b
Budapešť H-1115
Maďarská republika
From: 03/22/2002
  (from: 08/09/2002 until: 10/21/2004)
Tamás Méri - člen
Etele ut 66/b
Budapešť H-1115
Maďarská republika
From: 03/22/2002 Until: 10/05/2004
  (from: 10/22/2004 until: 10/21/2004)
Guy Moshe Shayah
Burla 8
Tel Aviv 693 64
Izrael
From: 10/05/2004
  (from: 10/22/2004 until: 11/23/2021)
Acting in the name of the company: 
Každý konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa uskutoční tak, že konateľ sa podpíše pripojením svojho podpisu k vytlačenému, odtlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti.
  (from: 10/22/2004 until: 11/23/2021)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne.
  (from: 10/09/2001 until: 10/21/2004)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia vo všetkých veciach samostatne.
  (from: 09/11/2000 until: 10/08/2001)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú konateľ a prokurista vo všetkých veciach samostatne.
  (from: 09/07/1999 until: 09/10/2000)
V mene spoločnosti koná konateľ, každý samostatne.
  (from: 02/01/1999 until: 09/06/1999)
Procuration: 
Ing. Ivan Hlavatý
Jungmanova 12
Bratislava 851 01
  (from: 09/07/1999 until: 09/10/2000)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/05/2003 until: 11/23/2021)
200 000 Sk
  (from: 02/01/1999 until: 06/04/2003)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.5.1993 v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sro 1934 Dodatok č. 1 zo dňa 10.12.1993 k spoločenskej zmluve o založení spoločnosti. Stary spis: Sro 19ák.č. 11/1998 Z.z.
  (from: 02/01/1999 until: 11/23/2021)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 17.5.1999.
  (from: 09/07/1999 until: 11/23/2021)
Zápisnica z valného náhradného zhromaždenia konaného dňa 11.2.1999 na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov. Nové znenie zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 49/2000 Nz 49/2000 spísanej dňa 11.2.2000 notárkou JUDr Dagmar Rojkovou.
  (from: 03/14/2000 until: 11/23/2021)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.5.2000. Notárska zápisnica č. N 158/00, Nz 158/00 zo dňa 17.5.2000.
  (from: 07/26/2000 until: 11/23/2021)
Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 25.7.2000.
  (from: 09/11/2000 until: 11/23/2021)
Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 14.8.2001. Notárska zápisnica č. N 644/01, Nz 613/01 zo dňa 14.8.2001 osvedčujúca zmenu zakladateľskej listiny.
  (from: 10/09/2001 until: 11/23/2021)
Zánik funkcie konateľa JUDr. Milana Banasa dňom 22.3.2002. Uznesenie valného zhromaždenia konaného dňa 22.3.2002.
  (from: 08/09/2002 until: 11/23/2021)
Notárska zápisnica č. Nz 996/2002 zo dňa 12.12.2002 osvedčujúca rozhodnutie spoločníka o zmene zakladateľskej listiny.
  (from: 06/05/2003 until: 11/23/2021)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 17.12.2003 na ktorom bolo rozhodnuté o prevode obchodného podielu.
  (from: 06/09/2004 until: 11/23/2021)
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave sp.zn. 5K 139/04-54, zo dňa 26.7.2005, ktorým súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka LU - ZAVA, spol.s.r.o., Vansovej 2, 811 03 Bratislava IČO 31 438 091. Za správcu konkurznej podstaty sa ustanovuje JUDr. Jozef Majorán, advokát so sídlom ATOM časť ENERGETIK, ul. Sv. Michala 4, 934 01 Levice.
  (from: 08/10/2005 until: 11/23/2021)
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave I. spis. zn. 5K 139/04-97 zo dňa 04.10.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.11.2005, ktorým bol ustanovený do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Oliver Korec, advokát, Záhradnícka 9, 811 07 Bratislava.
  (from: 12/22/2005 until: 11/23/2021)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 28.1.2009, č.k. 5K 139/04-163, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 6.3.2009 súd zrušil konkurz vyhlásený uznesením Krajského súdu v Bratislave dňa 26.7.2005 pod č. k. 5K 139/04-54 z dôvodu, že nie sú predpoklady pre konkurz, JUDr. Oliver Korec so sídlom Záhradnícka 9, Bratislava bol zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 07/10/2009 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/02/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person