Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2026/B

Business name: 
SLOVAK WINGS, a. s.
  (from: 05/07/2008)
Registered seat: 
Ivánska cesta 30/B
Bratislava 821 04
  (from: 09/25/2010)
Identification number (IČO): 
35 760 796
  (from: 02/19/1999)
Date of entry: 
02/19/1999
  (from: 02/19/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/19/1999)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 02/19/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 02/19/1999)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 02/19/1999)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 02/19/1999)
poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 02/19/1999)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 02/19/1999)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 02/19/1999)
faktoring a forfaiting - deblokácia pohľadávok
  (from: 02/19/1999)
leasing strojov a zariadení
  (from: 02/19/1999)
vedenie účtovníctva
  (from: 08/04/2009)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/04/2009)
automatizované spracovanie dát
  (from: 08/04/2009)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/06/2000)
JUDr.Mag. Marek Hanúsek - predseda predstavenstva
Velehradská 36
Bratislava 821 08
From: 04/22/2008
  (from: 05/07/2008)
Ing. Juraj Poór - podpredseda predstavenstva
Vysoká 7116/16
Bratislava 811 03
From: 04/22/2008
  (from: 03/10/2010)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú a za ňu sa podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/07/2008)
Capital: 
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 08/04/2009)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 08/04/2009)
Stockholder: 
RT PLUS s. r. o.
Grösslingova 4
Bratislava 811 09
  (from: 05/07/2008)
Supervisory board: 
Mgr. Róbert Kováč
Bárdošova 12
Bratislava 831 01
From: 04/22/2008
  (from: 05/07/2008)
Ing. Pavol Adamec
Oblúková 33
Trnava 917 01
From: 04/22/2008
  (from: 05/07/2008)
Ing. Gabriela Zápražná
Čulenova 27
Cífer 919 43
From: 02/17/2010
  (from: 03/10/2010)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľov zo dňa 19.10.1998, ktoré bolo osvedčené do notárskej zápisnice. č. N 222/98, Nz 222/98 a doplnené dňa 15.1.1999 do notárskej zápisnice č. N 14/99, Nz 14/99, v zmysle §§ 56-75 a § 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 02/19/1999)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 18.11.1999. Notárska zápisnica Nz 184/99 spísaná dňa 18.11.1999 notárom JUDr. Jarmilou Kováčovou, osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade a zmena stanov. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstve zo dňa 22.11.1999.
  (from: 03/06/2000)
Notárska zápisnica č. NZ 574/02 zo dňa 19.12.2002, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/28/2003)
Notárska zápisnica N 504/2005, Nz 44752/2005, NCRls 44159/2005 zo dňa 26.9.2005.
  (from: 10/18/2005)
Notárska zápisnica N 196/2008, Nz 16472/2008 zo dňa 21.4.2008 .
  (from: 05/07/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 343/2009, Nz 24278/2009 zo dňa 4.8.2009.
  (from: 08/04/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.02.2010.
  (from: 03/10/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 276/2010, Nz 27265/2010 zo dňa 03.08.2010
  (from: 09/25/2010)
Date of updating data in databases:  02/24/2024
Date of extract :  02/26/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person